Commentaar

6 reacties

'Gevaarlijk chaos door uitstel fosfaatrechten'

Verlenging van de derogatie is verder weg dan ooit. De beer is los.

In de laatste aflevering van de fosfaatrechtensoap komt de aloude strijd tussen individueel en collectief belang weer naar boven. Die tekent het mestdossier al vanaf 1984.

Eerst onder fosfaatplafond, daarna pas rechten

Staatssecretaris Van Dam heeft kennelijk verzuimd tijdig in Brussel te checken of de invoering van het fosfaatrechtenstelsel wel strookt met Europese regels. Overheidssteun is niet altijd verboden, maar wel in het geval dat bedoeld is om te voldoen aan Europese eisen. Hier moet de fosfaatproductie onder een plafond om de derogatie veilig te stellen, de toestemming om meer met dierlijke mest te bemesten dan de nitraatrichtlijn toestaat.

De zaken liggen dus precies andersom als iedereen dacht. Het verhaal was dat de fosfaatrechten nodig zouden zijn om binnen het plafond te blijven. Nu blijkt dat Nederland pas rechten mag invoeren nadat het onder dat plafond zit.

Hoe nu verder? Zo veel is zeker; zowel de invoering van fosfaatrechten in 2018 als ook de derogatie – waar het allemaal om te doen is - staan op losse schroeven. Niets is meer zeker.

Ook van Dam sorteert hierop voor. Als klap op de vuurpijl legt hij alvast de schuld bij de melkveehouders die zijn blijven groeien. Die zijn volgens hem niet solidair naar hun collega’s. Zij zijn er de veroorzakers van dat de melkveesector de derogatie dreigt te verliezen, waarna vrijwel elke melkveehouder 60 à 80 kilo stikstof per hectare extra moet verwerken.

'Van Dam begrijpt niet voor welke grote uitdagingen familiebedrijven staan om te overleven in het post-melkquotumtijdperk'

Hieruit blijkt nog maar eens hoever Van Dam van het boerenerf af staat. Hij begrijpt niet voor welke grote uitdagingen de familiebedrijven staan om te overleven in het post-melkquotumtijdperk.

Sector is niet in staat tot beperken fosfaatproductie

Van Dam bezweert nog dat hij in overleg met de sector is om de fosfaatproductie in 2017 te beperken, maar het verleden heeft juist geleerd dat de sector dat niet zelf aan kan. De jongste I&R-cijfers tonen weer een groei van de veestapel. Het gevaar is groot dat iedereen na dit demasqué gaat denken: na mij de zondvloed. De sturende werking van de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij is immers onduidelijk. De stallen gaan nu vol, de eerste veehouders denken erover na koeien bij hun handelaar te bestellen.

Laatste reacties

 • alco1

  Geert. We zullen hier ook nog even uitleggen van welk kinderlijk niveau onze regelgeving is.
  Derogatie is voldoen aan de verhouding gras/mais 80/20
  Ik ken echter bijna geen enkele boer die in deze verhouding voert.
  Het is meestal 60/40 of 50/50
  De praktijk is dus dat derogatie boeren mais aankopers zijn.
  Daarmee faalt eigenlijk de doelstelling van zoveel mogelijk grasland.
  Omdat deze derogatie boeren ook vaak mest afzetters zijn is een korting in evt. fosfaatrechten ook nog te overzien.
  De laatste liters waar voer voor gekocht moet worden en mest afgezet, brengen toch niet zoveel in het laatje.
  Heel anders is het met de boeren die zelf voorziend zijn.
  Zij hebben genoeg voer en vallen als zodanig niet in de derogatie regeling.
  Zij zorgen niet qua de verhouding land/ melk niet voor de overproductie.
  Een situatie die de samenleving het liefst ziet.
  Vaak moeten ze doordat ze niet in de derogatie regeling vallen ook nog vaak mest afzetten en zien hun land verschralen.
  De wetgeving rond de derogatie is dus van een ondoordacht kinderlijk niveau, waar zelfs gerenommeerde partijen als de FC en LTO hun medewerking aan geven.
  Als er dus al een nieuwe derogatie uitgegeven zal worden, dan is de laatste groep het kind van de rekening, want dan nog weer voor hun belangen ten strijde te trekken is geen issue.

 • alco1

  Het zou toch veel beter zijn om elk gewas zijn eigen norm te geven.
  Evt. met als bewijs de bodemanalyses.
  En daar dan gezamenlijk voor te gaan.
  Er wordt nu tweespalt gecreëerd.
  Het begin van elke dictatuur. Daar worden ook groepen vaak door vriendjes politiek tegenover elkaar gezet, waar alleen geweld weer een orde in kan geven.

 • oorspronkelijk

  hoezo kinderlijk
  het gaat om 170 of 250/230 kg drijfmest stikstof
  20/80 geeft meer problemen met stikstof dan fosfaat

 • landboer

  Nou alco die praktijk is hier dan toch heel anders, hier zijn zat derogatie boeren die geen mais aankopen wel zelf verbouwen,verkoop zelf als derogatieboer zelfs nog wat mais ,
  Elk gewas heeft nu ook al zn eigen norm maar alleen in de vorm van kunstmest.
  Dat is nu juist hetgeen waar ik mij het meest aan stoor ,straks derogatie weg en de ontstane ruimte opvullen met kunstmest ,want dat mag dan weer wel ,en dat alles in het belang van grondwaterkwaliteit!
  Hoe krom kun je denken!

 • H Renting

  Alco ik ben het helemaal met je eens. Ik snap ook nog steeds niet waarom mijn grasland anders is als van een derogatieboer. Ik heb een gemengd bedrijf met akkerbouw en melkvee. 80% van mijn grond is akkerland. Ik moet mij dus zometeen aan een fosfaatproductie houden om de derogatie te behouden waar ik zelf niet aan mee kan doen. En dat terwijl ik mijn mest ruimschoots kan plaatsen. En inderdaad Geert, ik heb inmiddels al de eerste koeien bijgekocht en weet dat er meer collega's zijn die nu hetzelfde doen. Ik voel mij niet verantwoordelijk voor overschrijding van het fosfaatplafond en vind dat wanneer je voldoende grond hebt ook de mogelijkheden moet hebben om daar mest te produceren die je op eigen grond kwijt kan. De intentie is ook niet van mij om de grenzen wat dat betreft op te zoeken!

 • Hindrik66

  Redactie, zou het ook handiger zijn om ''laad alle reacties'' bovenaan te zetten,
  of standaard alle reacties te laden?
  Komt het draadje denk ik alleen ten goede

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.