Boerenblog

laatste update:15 okt 2016

'Buiten spelende koeien'

Weidegang is verplicht in Noorwegen. Robotbedrijven hebben vaak een ontheffing.

In Noorwegen moet al het vrouwelijke rundvee ouder dan zes maanden minimaal acht weken per jaar buiten kunnen grazen. Daar krijg je niet extra voor betaald. Maar wie niet aan deze regel voldoet, wordt wel gekort op de melkprijs.

Gesubsidieerde regelingen

Naast deze algemene regel zijn er hier ook nog wat andere, gesubsidieerde regelingen. Zo is er een regeling voor grazende koeien die minimaal 16 weken moeten kunnen grazen, een regeling voor grazen op historische plaatsen en voor het in gebruik nemen van de bergboerderijen, al dan niet met veredeling van de zuivel.

Op onze boerderij zijn de koeien nog nooit buiten geweest. De vorige eigenaar had een vrijstelling voor de buitenspeelplicht en besteedde er ook weinig tijd aan om het beweidingsprobleem in de toekomst op te lossen.

Vaak vrijstelling weidegang bij melkrobot

Veel stallen waarbij gemolken wordt met melkrobot, hebben (een tijdelijke) vrijstelling, omdat een aantal stallen al was gebouwd of op de tekentafel lag voordat deze wetgeving van kracht werd. Bij de nieuwere stallen is er wel de eis dat er tenminste een ‘luftegård’ naast de stal moet zitten: een omheinde buitenplaats, met dichte, harde (betonnen) ondergrond, waar de koeien dan een luchtje kunnen scheppen.

Bij overname kregen we de laatste documentatie van de aanvragen voor vrijstelling, waarbij die van het laatste jaar al was gelimiteerd. Uit de briefwisseling bleek in niet mis te verstane woorden dat de inspectiedienst vond dat er nu voldoende tijd was verstreken en er in oplossingen moest worden gedacht. Niet enkel in vrijstellingen.

'De koeien móeten dit jaar nog naar buiten'

En zo gebeurde het dat de inspectiedienst al voor de zomer op de stoep stond, toen wij de boerderij overnamen. Deze had een duidelijke boodschap: op deze boerderij is de vrijstelling nu zo lang verleend, inmiddels moet er een oplossing zijn gevonden. De dieren móeten dit jaar nog naar buiten.

Dus dat gaan we dan maar even regelen.

Weidegang is verplicht in Noorwegen. Robotbedrijven hebben vaak een ontheffing. Over Noorse regelgeving voor melkveehouders schrijft Eleonie Pijl in deze blog. - Foto: Eleonie Pijl
Weidegang is verplicht in Noorwegen. Robotbedrijven hebben vaak een ontheffing. Over Noorse regelgeving voor melkveehouders schrijft Eleonie Pijl in deze blog. - Foto: Eleonie Pijl

Of registreer je om te kunnen reageren.