Boerenblog

11 reacties

Veel lef toegewenst

Wacht niet tot je slaaf geworden bent van de verwerkende industrie, maar ontwikkel samen een visie.

Jammer, onlangs kalfde een nog jonge koe tien dagen te vroeg. Ze geeft nu slechts 15 liter melk per dag. Op ons extensieve bedrijf kreeg zo’n koe nog wel een kans. De KringloopWijzer met veel nadruk op (fosfaat)efficiëntie maakt haar kansen veel kleiner. Maar wil ik mijn veestapel ouder laten worden, omdat ik meedoe met het duurzaamheidsprogramma van de zuivelfabriek, dan moet ik haar toch houden.

Voor het nieuwe programma agrarisch natuurbeheer heb ik 4 hectare uitgesteld maaien en een plas dras ingetekend. Goed voor de weidevogels, voor de biodiversiteit en voor het maatschappelijk draagvlak. Maar hoe zal het uitwerken in de KringloopWijzer? Biodiversiteit en efficiëntie zijn als water en vuur in de door sommigen zo bejubelde KringloopWijzer. Voor ons zijn het de dilemma’s voor 2016.

Niet-overschotbedrijven

De verplichte KringloopWijzer voor niet-overschotbedrijven is als het verplicht aanschaffen van een alcoholslot omdat een ander stomdronken heeft gereden. Straks hebben we fosfaatrechten waarbij de grootgroeiers spekkoper zullen zijn, met als bonus de ruimte uit de KringloopWijzer. De niet-overschotbedrijven hebben dan wel de kosten van de wijzer, maar door invoering van fosfaatrechten en stapeling van wetten kunnen zij het voordeel niet benutten.

Boerderij organiseert op 15 januari een webinar voor melkveehouders over de Kringloopwijzer. Klik hier voor meer informatie!

Verdienmodel

De onvoldragen KringloopWijzer is in de eerste plaats ontwikkeld als verdienmodel voor nieuw opgeleide adviseurs. Dat zal sommigen van ons gaan opbreken. Nu er ook wordt gewerkt aan een nieuw verdienmodel voor dierenartsen, hou ik mijn hart vast wie er straks nog meer mee moet eten uit de lege ruif van de melkveehouderij. Ik ben voor verduurzaming en innovatie, maar die heeft ook voor de primaire producent een prijs. Een eerlijke prijs!

Fosfaattranen

Als straks de ‘fosfaattranen’ zijn opgedroogd, wordt het tijd dat boeren, boerinnen, jongens en meiden die nu en in de toekomst op een duurzame, boervriendelijke wijze boer willen worden of blijven, bij elkaar gaan zitten. Ze moeten een stevige toekomstvisie voor de melkveehouderij neerzetten. Even geen zuivelbobo’s met hoog knuffelgehalte. Nu is het tijd voor mensen met visie en passie voor de melkveehouderij en vooral met veel lef om de stip aan de horizon te zetten. Mensen die gestapelde wet- en regelgeving durven aan te pakken, want het idee van ‘hoe meer regels, hoe meer mazen’ werkt allang niet meer. Integendeel, het roept steeds meer dilemma’s op en de regels worden steeds beklemmender.

Lef gezocht!

(Jonge) boeren en boerinnen met lef, wacht niet tot het te laat is en je slaaf bent geworden van de verwerkende industrie zoals in de varkenssector. Kies in 2016 voor een duurzame, perspectiefvolle toekomst van de melkveehouderij.

Voor 2016 wens ik iedereen veel wijsheid en vooral veel lef toe om te kiezen voor zijn eigen toekomst.

Laatste reacties

 • vink

  Heer Aantjes, wat valt er te kiezen? Hoe stelt u zich dat voor?

 • haj146

  Ik deel je mening maar hoe dit te veranderen? Ik weet het niet. Al het gelul over duurzaam moet eerst financieel duurzaam zijn. Dat is leidend!

 • farmerbn

  Raar eigenlijk dat als een veehouder eiwit nodig heeft en dat koopt via bv raapschroot bij een veevoerverkoper, het fosfaat dat daarin zit op kosten van de boer afgezet moet worden. De boer heeft ook niet gevraagd om het fosfaat. Ook raar dat de consument die melk of een ander zuivelproduct koopt niet hoeft mee te betalen voor die fosfaat afzetkosten. Overal is dat wel zo. Als ik een wasmachine koop moet ik direct een bijdrage betalen voor de afzetkosten van de toekomstige oude machine. FC en Vion moeten ook naast de aanschafprijs van het product de consument mee laten betalen voor de kosten van de afvalstromen. Dus bv 80 cent voor een liter melk plus enkele centen voor de boer om het fosfaat netjes te verwerken. Moet gewoon mogelijk zijn om dat in Brussel te regelen.

 • Foxxy

  Nostalgie, ik heb een hobby-koe lopen van 16 jaar oud!

  Geeft nog een paar liter, verdient niets voor me!

  Op t moment dat ik vanwege fosfaat toestanden etcetera die koe de klep op moet doen, ben ik geneigd een bord te koop in de tuin te zetten!

  Alle regelgeving zet er wel steeds meer druk op,en dat is vreselijk jammer!

 • Farmer4life2

  We praten hier over level playing field. We kunnen straks amper meer concurreren met het buitenland (buurlanden) waar retail wel blijft inkopen.

  Aan ons ondernemers is niets mis, we moeten meer draagvlak krijgen en onze onafhankelijke PR versterken.

  Boeren worden positief gekenmerkt. Consumenten kunnen er weinig aan doen dat de supermarkt prijzen zo laag zijn of oneerlijke marge verdeling. Ze kopen niet voor niets steeds meer biologisch (duurder)

 • j.verstraten1

  Ik denk dat een hobby koe/ te vroeg gekalfde koe binnen een systeem van fosfaatrechten en KLW méér perspectief heeft dan bij een dierrechten of gve/ha systeem.
  En natuurlijk is natuurland niet gunstig binnen de KLW. Je krijgt echter ook een financiële compensatie voor natuurland. ken niemand die het voor de lol doet.En afhankelijk van het pakket, daalt ook de mestplaatsingsruimte. Is die mestruimte in evenwicht met de opbrengst dan maakt het ook voor de KLW niet veel uit. Blijft je forfaitaire mestplaatsingsruimte op het niveau van gangbaar dan is er sprake van overbemesting ipv evenwichtsbemesting.

 • alco1

  Verstraten. Natuurlijk is er meer kans met KLW dan met het andere wat je benoemd.
  Maar dat is voor ons de discussie niet.
  Jij en vele andere laten zich dwingen door de angst van dierrechten.
  Ik moet denken aan het volgende voorbeeld.
  Mijn vrouw en ik deden een grote aankoop. We kwamen niet tot een accoord, maar bij het afscheid zei de verkoper na ons vertrek vrij te zijn om aan weer iedereen te verkopen. Dit gaf bij mijn vrouw zo'n druk dat ze accoord wilde gaan. Maanden later kochten veel goedkoper.
  Wij moeten inzetten dat het AMvB voldoet met goede normering voor evenwichts bemesting.
  Hierover had ik een onderhoud met Hans Huijberts in Brussel. Wel frapant dat hij in het LTO blad laat schrijven dat fosfaatrechten eigenlijk helemaal niet nodig zijn.

 • Bennie Stevelink

  Hans Huijberts vindt fosfaatrechten niet nodig omdat de AMvB wel zou voldoen? Waarom was ZLTO dan zo fel tegen grondgebondenheid?
  Ze wisten toch dat het tegenhouden of vertragen van maatregelen tav grondgebondenheid onvermijdelijk zou leiden tot dier- of fosfaatrechten?

 • PIETER123

  Als de ZLTO tegen fosfaatrechten zijn is dan de verdeelde LTO-Noord er voor. Als lid is mijn nooit wat gevraagd.

 • vink

  Ik weet nu nog steeds niet wat er te kiezen valt, met of zonder lef. zie artikel.

 • j.verstraten1

  alco idd fosfaatrechten zijn eigenlijk helemaal niet nodig. Als er een taakstelling voor fosfaatefficiëncy zou zijn. Halen we een gemiddeld bex voordeel van 5% zitten we weer onder het plafond. Maar we willen geen taakstelling, geen verplichting, gewoon afrekenen op forfaitaire normen en kritisch op diegene die iets met KLW wil bereiken. Dan gooien we ook de kans op hogere bemestingsnormen weg en krijgen we gewoon dierrechten.
  Heb ik trouwens helemaal geen angst voor. Is gewoon de consequentie van collectief falen en eigenbelang laten prevaleren. Gedeelde smart is halve smart heeft blijkbaar voorkeur boven creëren van win-win.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.