Redactieblog

8 reactieslaatste update:28 jan 2016

Open brief aan Henk Bleker

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals richt zich tot Henk Bleker: 'Beste meneer Bleker, uw verontwaardiging over de boetes die kalvertransporteurs hebben gekregen omdat ze de wet overtraden, verbaast mij.'

Als reactie op een artikel op Boerderij.nl, waarin Henk Bleker, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland reageert op de controles die de NVWA uitvoert op kalvertransporten, stuur ik de heer Bleker een open brief.

Beste meneer Bleker,
Als voorzitter van Vee&Logistiek Nederland en voormalig staatssecretaris van landbouw wilt u ongetwijfeld dat de landbouwsector een goed imago heeft en dat professionaliteit voorop staat. Eerder deze maand las ik op Boerderij.nl over boetes die kalvertransporteurs hebben gekregen omdat ze de wet overtraden. Tot mijn verbazing was u hier verontwaardigd over.

Lange reizen van 19 uur of langer

In de Europese wetgeving staat al sinds 1997 dat dieren tijdens lange transporten recht hebben om gedrenkt en gevoederd te worden en de gelegenheid krijgen om te rusten, op een wijze die bij hun soort en leeftijd past. Ik neem aan dat u dat een redelijke regel vindt. Zoals u weet worden kalveren vanaf 14 dagen oud massaal vanuit Oost-Europa naar het Westen vervoerd, lange reizen van vaak 19 uur of nog veel langer.

Vervoer zonder drinken

Het vervoer vindt plaats in veewagens die uitgerust zijn met metalen drinknippels ontworpen voor varkens, die volledig onbruikbaar zijn voor niet-gespeende kalveren met hun zuigrefelex. Deze kalveren hebben verwarmde melk nodig om te drinken, iets wat niet mogelijk is aan boord van een veewagen. Deze jonge kalveren zijn gewoon te weinig stabiel en te onervaren om naar een drinksysteem in een veeauto te gaan en de werking ervan te kunnen begrijpen. Veel dieren komen daardoor uitgedroogd en uitgeput op de plaats van bestemming aan. Dat wist u toch wel?

Volksgezondheid in geding door antibiotica

De enige manier om de kalfjes langer dan 6 uur zonder te drinken te laten overleven, is het toedienen van antibiotica. De kalverindustrie is dan ook grootverbruiker van antibiotica. Dat is slecht voor de mensen die het vlees van deze dieren eten. Met het vervoeren van niet gespeende kalveren over lange afstanden brengen we dus niet alleen de gezondheid van de kalfjes in gevaar, maar vooral ook de gezondheid van de mensen die het vlees eten. Meneer Bleker, vindt u het werkelijk een goed idee dat er risico's worden genomen met de volksgezondheid?

Drinkwatersysteem is niet meer dan versiersel

Geen chauffeur is verrast dat er aan het einde van de rit geen druppel water is gedronken. 'Het drinkwatersysteem vullen we voor de show', hoor ik al sinds 2001 van wel 60 chauffeurs. Zelfs de grotere spelers in de kalfsvleessector geven dat toe. Het drinkwatersysteem dient simpelweg ter decoratie, om de buitenwereld om de tuin te leiden. U bent toch ongetwijfeld ook op de hoogte van dit feit?
U zegt dat de vrachtwagens aan de regels voldoen, omdat ze door verkeersdienst RDW zijn goedgekeurd. Maar de RDW is afhankelijk van informatie vanuit die industrie en mensen zoals u. De RDW is dus verkeerd geïnformeerd.

Wilt u extra tijd krijgen om het probleem op te lossen of om oplossingen voor u uit te kunnen schuiven?

"We zijn best bereid de drinkmogelijkheden voor kalveren in de auto's te verbeteren, maar dan moeten we wel weten hoe we dat moeten doen en dan moeten we de tijd krijgen om de vrachtwagens aan te passen", zegt u in het Boerderij-artikel. Wilt u extra tijd krijgen om het probleem op te lossen of om oplossingen voor u uit te kunnen schuiven?

Neem een voorbeeld aan Slovenië

Daar worden geen transportvergunningen afgegeven aan veeauto's voor het transport van niet-gespeende dieren. Het is daar glashelder: geen dieren op lange afstanden vervoeren die aan boord niet kunnen drinken. En laat de wetgever het daar nu mee eens zijn. Maar als het aan u ligt gaat Nederland gewoon door met het vervoer van kalveren met een drinkwatersysteem louter voor de show.

Geeft u het goede voorbeeld?

Meneer Bleker, wilt u stoppen met dit theater? Niet alleen omwille van de wetgeving, omwille van het welzijn van de kalveren en omwille van de volksgezondheid, maar ook omwille van het imago van de vee-industrie. Geeft u als boegbeeld het goede voorbeeld?

Met vriendelijke groet,
Lesley Moffat, Eyes on Animals

Foto

 • Kalf onderweg van Polen naar Nederland.

  Kalf onderweg van Polen naar Nederland.

 • Uitgeput kalf door tekort aan drinkwater.

  Uitgeput kalf door tekort aan drinkwater.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Ik ben boer en houd van dieren. Jonge kalveren moet je niet langer dan 15 uur in een vrachtauto laten. Helemaal mee eens. Het argument dat Moffat gebruikt zoals antibiotica slaat nergens op. Wat ik wel een goed argument vind is het verhoogde risico op dierziektes. Waarom allerlei nuka's uit Oost-Europa halen als er zat nuka's hier zijn? Van Drie moet accepteren dat hij de volgende jaren wat lager staat in de top 500 van rijkste Nederlanders. Hij kan best wat meer betalen voor de nuka's in de buurt.

 • Bennie Stevelink

  Dat kalveren van 14 dagen niet in staat zijn gebruik te maken van het drinksysteem geloof ik direct. Dat antibiotica-verhaal daarentegen slaat helemaal nergens op zoals @farmerbn ook al opmerkt. Het antibiotica-verhaal bevat zelfs meerdere onwaarheden. Hiermee ondermijnt Lesley Moffat haar eigen geloofwaardigheid.

 • jhp

  Ik kon uit het filmpje niet opmaken dat ze naar NL gingen.
  Het laatste bord wat ik zag stond Hannover op, het waren buitenlandse kalveren en een buitenlandse transporteur.
  Kan Bleker toch weinig aan doen lijkt mij.
  Of wordt het filmpje ook gebruikt tegen de Duitse, Franse, Belgische en Spaanse transporteurs?

 • alco1

  Als er iemand zich niet aan de regels houdt, wordt de hele transport genageld.
  Als er een leraar niet capabel is is het hele onderwijs slecht.
  Als er een verpleegkundige nalatig is staat de hele gezondheidszorg onder curatele.
  Tenminste zo wil Lesley ons doen geloven.

 • Zuperboer

  Boerderij biedt een platform voor alle meningen: prima. Graag zou ik de bewering over antibiotica door juridisch onderbouwde feiten gestaafd zien of herroepen worden door Mw. Moffat. Alle partijen zijn gebaat bij de waarheid. Over het transport van jonge dieren zijn helaas zoals in de meeste dossiers heden ten dage de emoties en het overschreeuwen van een kleine groep de realiteit. Hierdoor komt de kennis van ter zake kundigen niet aan bod. In andere sectoren zijn hierdoor reeds vervelende incidenten geweest die in eerste instantie leiden tot hogere sterftecijfers tijdens het transport(door gedwongen aanpassingen opgelegd op basis van emotie en niet gebaseerd op de waarheid en tevens in de hand gewerkt door gebrek aan evenwichtig leiderschap bij LNV, DR, RVO) en die vervolgens weer tot verzwaring van de maatregelen leiden. Dit noemt men een selffullfilling prophecy. Ik ben het met mevrouw eens dat we kritisch moeten kijken naar elk professioneel proces, maar dat we de waarheid wel moeten accepteren en deze niet naar onze eigen inzichten verdraaien. Respect is 1 en ten tweede geldt: You only need the results!

 • el

  Lesley Moffat ,ga naar de plek waar de dieren geladen worden en wijs de mensen die daar aanwezig zijn op hun foute manier van werken!

 • kenmvdwind

  @farmerbn, helemaal mee eens!

 • 0064376

  Een gezond kalf droogd heus niet uit binnen 20 uur, door de stres drinken ze toch niet onderweg.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.