Boerenblog

17 reacties

FrieslandCampina moet boer vooropstellen

De financieringsstructuur van FrieslandCampina is achterhaald en verdient herbezinning. Net als het coöperatieve model. Het worden interessante ledenvergaderingen!

Binnenkort maakt Royal FrieslandCampina (RFC) haar winst over 2015 bekend. Die zal waarschijnlijk meevallen, want de onderneming draait goed. Helaas is de melkprijs op dit moment erg matig. Die melkprijs is de uitkomst van de afgesproken systematiek, daarover valt niet veel te zeggen. De winst wordt voor een deel uitgekeerd en voor de rest gereserveerd, al dan niet op naam. Dit jaar wil RFC een discussie over de financiering. Zijn er plannen voor grote investeringen of andere financieringsvormen? Is er wellicht een probleem?

Wie had verwacht dat Euribor zover zou teruglopen?

De RFC-leden stellen in feite €1,2 miljard als achtergestelde lening beschikbaar ter financiering van de onderneming, zonder enige zekerheid en gedeeltelijk ook niet opneembaar. Bij de introductie van aandelen bij Friesland Dairy Foods kenden deze een vergoeding van ongeveer 10 procent. Bij de fusie met Campina is deze vergoeding teruggebracht naar 3 procent boven Euribor. Die 6 procent leek toen niet eens zo gek, maar wie had verwacht dat Euribor zover zou teruglopen? De vergoeding is nu ruim 3 procent en voor direct opneembaar 1 procent. Dat is slecht voor een achtergestelde lening, 6 procent zou redelijk zijn. De huidige vergoeding voor die €1,2 miljard is €35 miljoen. Een vergoeding van 6 procent zou de winst van €400 miljoen à €500 miljoen slechts €30 miljoen drukken.

Winst is fraai, maar leden profiteren er te weinig van

Dit is nu eenmaal het effect van de gekozen structuur en systematiek. Maar hoe heilig is die structuur en wie bepaalt hoe je die inricht? Wij toch met elkaar en het bestuur in het bijzonder! Het gaat toch niet om de directie en de meer dan 1.000 mensen personeel in Amersfoort. Wij als boeren zijn toch een coöperatie met een doel?

De onderneming investeert veel in duurzaamheid, maar amper in duurzaamheid en maatschappelijk acceptatie van haar leden. De winst is fraai, maar de leden profiteren daar in onvoldoende mate van.

Tijd voor herbezinning

Het lijkt mij daarom nu tijd voor herbezinning. We moeten een fundamentele discussie voeren over wat we als leden van de onderneming en het bestuur verwachten. Wij zijn coöperatie met als doel ons product maximaal tot waarde te brengen en daar financieel zo veel mogelijk van te kunnen profiteren, nu en in de toekomst.

RFC heeft een omzet van ruim €10 miljard, of ongeveer €1 per geleverde liter melk. Daarvan gaat 30 cent als melkgeld naar de boeren, 65 cent zijn bedrijfskosten en die zijn stijgende en 3 à 4 cent is winst. De winst kan de komende jaren oplopen tot 5 à 6 cent van de omzet, €600 miljoen tot €700 miljoen winst moet binnen bereik liggen. Er ontstaat een onrechtvaardige, scheve verhouding. Het kan volgens mij anders worden georganiseerd, zodanig dat er meer geld naar de boeren gaat en dat daarbij financiering door de boeren mogelijk en aantrekkelijk blijft.

RFC naar de beurs? Geen sprake van

Vertrekkend directeur Kees Gielen deed onlangs enkele interessante uitspraken: "We moeten nog stappen maken om Danone en Unilever bij te benen. We zijn in verschillende landen nog niet actief. Nieuw-Zeelandse boeren investeren in Brazilië. De omzet gaat naar €20 miljard." Dit lijken opportunistische stappen voorwaarts die gevaarlijk kunnen zijn. Gielen die richting Beursplein 5 gaat, denkt toch niet aan het naar de beurs gaan van RFC? Bestuurders met ForFarmers-ervaring willen toch niet dat model kopiëren? We hebben deze onzalige discussie al eens gehad in het tijdperk Olijslager. Ik verwacht niet dat Roelof Joosten testosteron-gedreven grootheidswaanzin heeft. Hij is meer de man van optimaliseren en door technisch goed te presteren de winst langzaam op te voeren. Maximale verwaarding van de melk.

Uitgangspunt: continuïteit en eigenaarschap van boeren

Laten we op zoek gaan naar een vorm waarbij wij als leden zorgen voor de financiering van de onderneming en dat de onderneming goed voor haar leden zorgt, het ledenbelang voorop. De nu gehanteerde argumenten staan dit in de weg. De vraag is niet hoe de directie de onderneming zo goedkoop mogelijk kan financieren. Uitgangspunt zou moeten zijn: continuïteit en eigenaarschap van de boeren, met al zijn verplichtingen. Bij een vergoeding van 6 procent is het voor elke boer interessant om bij te dragen aan de financiering van RFC, of je nu jong of oud bent.

Bestuur moet visie tonen

De discussie over oormerken van het afgelopen jaar was een misser. Het bestuur krijgt nu de kans om visie te tonen en te laten zien waar het voor staat, om werkelijk inhoud te geven aan de coöperatieve gedachte. Coöperatie zijn heeft een aantal vanzelfsprekendheden in zich, zoals het vergoeden van het door overmacht weg moeten laten lopen van de melk en het betalen van een fatsoenlijke vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Volledig eens met Harm Holman. Continuïteit en eigenaarschap moeten voorop staan. In geen beding Forfarmers achterna.

  Je kunt met extern kapitaal de onderneming snel laten groeien, meer toegevoegde waarde creëren, maar wat heeft de boer daaraan als het rendement daarvan naar aandeelhouders gaat waarbij de boer eerder nog minder dan meer beurt. We komen dan als boeren in een Franse situatie terecht. Volledig eigenaarschap moet dus voorop staan.

 • hansvanbergen

  6%? Bij een bank beur je 0.3% oid. Lijkt me een onrealistisch scenario. Betekend dus dat melkende leden anderen staan te sponsoren. Campina kan toch gewoon een hypo nemen 2 a 3% 20 jaar vast. risico loop je niet want het is een coop. Dus als er dingen mis gaan zakt gewoon de melkprijs. Kan niet fout gaan Zeker in het huidige beurs/economische klimaat lijkt me een paar % rente op een investering in een goed draaiende grote zuivelcoop het maximaal haalbare. Niet zeuren zou ik zeggen

 • Bennie Stevelink

  @Hans van Bergen, een coöperatie heeft om te lenen voldoende risicodragend kapitaal nodig. Dus reservering op naam of in de dode hand. Hier moet een goede vergoeding tegenover staan om reservering voor de leden aantrekkelijk/aanvaardbaar te maken. Voldoende eigen vermogen heeft ook tot gevolg dat men kan lenen tegen een lagere rente.

 • kleine boer

  @Hans v bergen vd week was campina nog niet goed bezig met van alles en nog wat en nu is het een goed draaiende grote zuivelcoop? Hebben ze dan altijd de goeie beslissingen genomen behalve de laatste tijd ? Dat is nu precies waarom vele leden vertrouwen houden denk ik. En ja ik weet ook wel dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie geven maar tot nu toe doen ze het in een zeer aparte markt gewoon goed! Nogmaals wie niet tevrede is vrij te vertrekken met nog geld toe ook maar zijn er bar weinig dat voorspel ik deze keer maar eens. Groet fijn weekend

 • Sjakkie

  Mozes, helemaal gelijk. Hans gaat weer eens te kort door de bocht. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de vergoeding voor kapitaal en de winstuitkering op de melk.
  Harm heeft gelijk, continuïteit en eigenaarschap zijn de belangrijkste punten.
  Continuïteit is gebaat bij niet te veel uitkeren. Voldoende reserveren dus, ook in de dode hand, anders wordt je ingehaald door de tijd.
  Eigenaarschap is ook alleen gewaarborgd als de vergoeding voor het ter beschikking gestelde kapitaal voldoende is. En de risicoweging is daarbij maatgevend voor de vergoeding. De huidige lage rente standen lokken verkeerde standpunten uit in dat verband.
  Lange termijn denken, bv. over 30 jaar. Iedereen is dan een keer starter en stopper. We moeten ons niet laten verleiden het collectief uit elkaar te trekken.

 • mldijkstra

  De financiering door leden heeft een veel te geringe relatie met de geleverde hoeveelheid melk van diezelfde leden. En dan zie je dat belangen sterker uiteen gaan lopen. Dat waren al lessen uit het verleden maar dezelfde fouten zijn weer gemaakt. Daar nu regels voor opstellen is mosterd na de maaltijd, die discussie had voor het afschaffen van het melkquotum plaats moeten vinden. Je kunt dus wel vragen om nu visie te tonen, maar bevestigt dan dat er in het verleden te weinig visie is geweest. En welke bestuurder zal dat ooit toe gaan geven?

 • j.verstraten1

  Afgelopen week was de nieuwjaarsreceptie van de NZO met dhr. Joosten als spreker. Die aangehoord hebbende bekroop mij het gevoel: leden van RFC 'let op Uw saeck'
  En met Harm eens.

 • Mtswie

  Een hogere rentevergoeding geeft een lagere winst.
  De winst wordt verdeeld over de geleverde liters. Dus ook aan de boeren die geen of weinig kapitaal in de fc hebben.
  Denk bijv. aan starters.
  Diegene die het al verdiend hebben laten vaak extra geld bij de fc staan omdat die meer rente uitkeert.
  Maak de rente vergoeding dus niet te hoog zodat zij die het het nog verdienen moeten iets meer (melk)geld krijgen

 • agratax(1)

  Ik kan Holman zijn stuk alleen maar onderschrijven. Wat betreft de opmerking "Mosterd na de maaltijd", zou ik willen pareren met de opmerking "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Ik zou willen opmerken dat ieder zichzelf respecterend bedrijf toch uitgaat van een rendement van > 5 % zo niet >10 % van de investeringen, hebben boeren dan geen recht op 6 % van hun in aandelen ingelegd kapitaal? Gezien de cijfers praten we over bedragen die voor de buitenwereld de winst niet beinvloeden. Alleen moeten deze rente bedragen op vermogen binnen komen hierover is men heden tendage 1,2 % belasting verschuldigd over het aandelen kapitaal ongeacht het gemaakte rendement. Dus rendement <2 % is een aanfluiting bij de voorgerekende bedragen.

 • Bennie Stevelink

  Inderdaad @agratax, over beleggingen, waar de obligaties van FC ook onder vallen, rekent de fiscus met een fictief rendement van 4% van de waarde. Daar moet vervolgens 30% over betaald worden wat resulteert in 1,2% belasting van de waarde. Door de lage rente van tegenwoordig betalen wij momenteel veel te veel belasting over de rentevergoeding. Als de rentevergoeding 6% is betalen wij evenveel belasting dan momenteel.

 • hansvanbergen

  Bij een belegging in waardepapier heb je rendement van enerzijds winstdeling en anderzijds waardestijging van het waardepapier door stijging of daling van de vraag. Dat deel is hier niet want waardepapier rfc is niet verhandelbaar want dat willen jullie niet want jullie invloed houden. Los van de vraag in hoeverre er sprake is van invloed. Dat deel van het rendement de waarde stijging als het verhandelbaar zou zijn is nu niet zichtbaar. Het is er waarschijnlijk wel. Rfc is een nep Danone eigenlijk zo zou het door de markt gezien worden. Als redelijk inwisselbaar grosso modo. Dus aan de koers van Danone zou je met enig fantasie die belegingswinst kunnen waarnemen. Dat je die niet op je bankrekening ziet is nogmaals jullie eigen keuze.

 • Bennie Stevelink

  @Hans, een deel van het eigen vermogen van FC is op naam gesteld in de vorm van obligaties. Deze hebben in principe altijd een vaste waarde in tegenstelling tot aandelen die sterk in waarde kunnen fluctueren.

 • mtspopken

  Ik vraag me af of je niet zou kunnen stellen dat wanneer het eigen vermogen van de onderneming een bepaalde omvang heeft (bijv.60%) je niet meer reserveerd in de dode hand.
  FC leden hebben gelukkig een financieel gezonde cooperatie, maar er staat aan het eind van de rit wel een heel groot bedrag op de ledenrekening,waar je niet eerder bij kan dan bij einde lidmaaatschap. Bij de meesten is er meer behoefte aan het geld als men nog veehouder is, dan bij einde carriere. Verder ben ik wel van mening dat continuiteit voorop hoort te staan, maar een betere vergoeding voor de eigenaren is wel op zijn plaats.

 • mtseshuis

  Als ze 5-6 % uitbetalen, wordt financiering een makkie voor RFC, komt er geld genoeg binnen, heb je de bank maar zijdelings nodig voor bijpassen.

 • sjaakbea

  De door Harm genoemde 10% in de tijd van Friesland Foods was in dezelfde tijd dat je bij de bank ook en flinke rente op je spaargeld kreeg. Dat is nu ook nihil dus is die 3% plus euribor is niet eens zo raar. Juist om niet dezelfde fout te maken als in de tijd van Friesland Foods moet de winst worden uitgekeerd naar rato van de geleverde liters en niet naar rato van ingebracht vermogen.
  Als Harm een betere vergoeding van zijn ingebracht vermogen wil kan hij in ieder geval z'n ledenobligatie's vrij verkopen.
  Sjaak van Essen

 • hoeks-wismans

 • cornelis 22

  Het blijven achtergestelde leningen ,als het echt mis gaat ben je alles kwijt. Kan het echt mis gaan ? Ja, in het verleden is in Israel eens een babymelkpoederfabrikant aangeklaagd ,moest honderden miljoenen betalen. Ik vind de spreiding tussen bank en ledenkapitaal daarom een goede zaak.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.