Boerenblog

30 reacties

Leren omgaan met fosfaatrechten

De fosfaatrechten maken veel los in de sector. Het is niet leuk, maar we moeten ermee leren omgaan.

Fosfaatrechten. We weten dat ze komen, maar hoe precies en wat er wel en niet wordt afgeroomd, zoals in het begin van het quotumtijdperk, moet de toekomst leren.

Flinke ergernissen

Ik ben er niet gerust op. Zoals ik in mijn vorige column al aangaf: als grondgebondenheid een belangrijk thema is, wordt het ook meegenomen in het nieuw te maken beleid. Dat begrijp ik, maar wat we niet moeten vergeten is dat intensieve collega’s ook netjes binnen de wet hun mest afvoeren naar akkerbouwers en verwerkers. Ik erger mij flink aan het tegen elkaar opzetten van intensief en extensief, zoals op diverse internetfora gebeurt. En: het lost nu toch niks meer op.

Piet Jan Thibaudier

De druppel

De snelle groeiers zijn niet alleen het probleem. Het andere deel van de melkveehouders moet ook een hand in eigen boezem steken, want iedereen heeft extra jongvee aangehouden en dat is net de druppel die de emmer doet overlopen. Al die verwijten ... Ze verdelen de sector, en daar hebben we niets aan.

Niet afwachten

Begrijp me goed, ook ik ben niet blij met de fosfaatrechten. Wij zijn als bedrijf elk jaar ook doorgegroeid. Groei met behoud of verbetering van kosten en resultaat. Bij ons is de stal ook nog net niet helemaal vol. Daar baal ik flink van. Maar je moet vooruit. Want wachten heeft geen zin. Met de Kringloopwijzer hoop ik weer wat ruimte te kunnen benutten. In plaats van al mijn frustraties te uiten, gebruik ik mijn energie liever om dit onder de knie te krijgen.

Eindeloos rekenen

Ik heb uitgekeken naar april 2015. Niet om het gaspedaal diep in te drukken, maar gewoon om melkvee te houden zonder dat je altijd zit te rekenen met die verrekte melkquota. Ook de kostprijs gaat er niet van omlaag en helemaal nu we sinds 2007 met het afschaffen van de exportsubsidies op zuivel voor de wereldmarkt produceren. Melk is wit, net als de melk uit de rest van Europa.

Keuzes maken

Maar zoals ik al zei: we moeten verder. Je staat dan voor keuzes. Jongvee de deur uit of minder jongvee, lagere vervanging en de productie per koe flink verhogen, of op dezelfde voet doorgaan? Maar wat wil je? Waar ligt je ambitie?

Ook handel in fosfaatrechten is al losgebarsten. Er worden al veel boeren benaderd als ze willen stoppen. Je hoort prijzen van € 400 tot € 18.000 per koe. Laat u niet gek maken. De nieuwe ‘superheffing’ is € 11 per kilo fosfaat bij overschrijding. Een koe produceert 41 kilo, dus u kunt snel uitrekenen wat de extra kosten zijn per koe per jaar. Makelaars houden de handel zo mistig mogelijk, om er veel aan te verdienen.

Handel

Ook wordt erover gesproken om handel tussen sectoren mogelijk te maken. Is dit vooral een wens van de melkveehouders of ook van varkens- en pluimveehouders? Misschien goed om te onthouden dat melkveehouders nu willen uitbreiden, maar in de toekomst kunnen ook de intensieve sectoren dan koeienrechten kopen. Tja, we vroegen om het verdwijnen van het melkquotum en krijgen er meer voor terug.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Piet Jan jouw stal stond bijna vol en de onze door noodlottige omstandigheden bijna leeg. Hebben wij iets verkeerd gedaan om zo hard gestraft te moeten worden dat wij er wel mee zullen moeten stoppen. Hoezo mee leren leven???

 • Peltjes

  Peerke: Maar dan ben jij toch zeker een knelgeval die gecompenseerd moet worden. Als jij daar niet voor in aanmerking komt, wie dan wel? 

 • veldzicht

  peltjes,wie komt er dan niet voor in aanmerking?

 • Peltjes

  veldzicht: Weet jij het? Ik vrees met grote vrees de boeren met latente ruimte. 

 • alco1

  En ja hoor. Ze gaan er al vanuit dat de fosfaatrechten een voldongen feit is.

 • agratax2

  Pieter Jan. Ik ben het met je eens dat veehouders, die een mestafname contract met een akkerbouwer geen fosfaatprobleem maken. Alleen wat gebeurt als deze akkerbouwer bv. stopt en zijn bedrijf overdraagt een aan opvlger die geen mest wenst af te nemen omdat hij de ruimte zelf nodig is voor bv. varkens of kippen? Gaat de melkveehouder dan vee afstoten als hij geen nieuw contract kan krijgen? Hoe zie jij dit voor je binnen de huidige mogelijkheden? 

 • Foxxy

  Leren omgaan met politieke regelgeving !

  tsjah, ik kan t niet ! Wie wel ?

 • farmer4life1

  Niet te bang zijn. Wij groeien rustig verder. Totdat de stal vol is. Elke dag is er markt. Dijksma kan mij meer vertellen. 

 • farmer4life1

  Volgens mij ben je bij grote overschrijding ook je derogatie kwijt. Daarnaast is 11 euro een soort superheffing. Dacht eerder aan 2000 - 5000 euro per koe. 

 • DJ-D

  Brussel zal dus niet snel het fosfaatplafond opgeven. CDA VVD SGP willen hiervoor in Brussel pleiten. Want neem aan dat zij die 'superheffing' weer ontvangen? Tis dus niet de milieudruk waar brussel zich zorgen om maakt, maar gewoon hun inkomsten. Of zie ik dit verkeerd. 

 • DJ-D

  We moeten 7 september een goede reden hebben om actie te voeren. Hier is er een. 11 euro zal niet voor begrenzing zorgen. Maar begrenzing d.m.v  fosfaatrechten is ook niet nodig. Borging van milieudruk is door de idiote bemestingsnormen en amvb al 'te'goed geregeld. Brussel is zn inkomsten van de melksuperheffing kwijt en zoekt een nieuw verdienmodel. Echt reden tot (ludiek) actie.

 • geen boer

  volgens mij is er nog heel veel niet bekend, ondanks dat ook hier geschreven wordt dat 'er al een levendige handel is'.
  Hoe worden de rechten bijvoorbeeld toegekend? Er gaan verhalen dat slechts de actieve melkveehouders het fosfaatquotum krijgen toebedeeld, overgeslagen op tussen 1-1-2014 en 31-12-2014 gemiddeld aanwezige dieren ouder dan 24 maand.
  Die peildatum van 2 juli 2015 is dan alleen voor de knelgevallen, maar het lijkt steeds duidelijker dat deze regeling zo beperkt mogelijk blijft. Er is geen ruimte voor binnen het totale plafond en er is ook geen draagkracht binnen de sector, aangezien de 'gokkers' beloond zouden worden.
  Klopt dit allemaal wel? Ik lees er nergens over.

 • alco1

  Begrenzing zal zoals normaal is, een financiele zijn. En dan is het het beste dat het geld binnen de landbouw blijft i.p.v. naar de sanerings bedrijven, makelaars en speculanten.
  Dus GEEN fosfaatrechten.

 • wmeulemanjr1

  Leren omgaan met fosfaat?  Alsof de strijd al gestreden is. Het hele fosfaatverhaal heeft nog te veel losse eindjes. Natuurlijk stemmen de enkelen er mee in die de stal bijna vol hebben. Geef ze groot gelijk. Maar is  dit reëel voor de hele melkveehouderij. Lijkt mij niet. 

 • info519

  11 euro per kg fosfaat als boete? Waar is dat bekend gemaakt? In de brief van 2 juli staat het volgende:  'In het geval een ondernemer over
  onvoldoende fosfaatrechten beschikt volgt een sanctie. De invulling van de sanctie
  zal er op gericht zijn het eventuele economische voordeel van de overtreding te
  ontnemen.' 
  Dan lijkt me die 11 euro per kg fosfaat dikke onzin. of zie ik dat verkeerd??

 • geen boer

  op zich is de regeling wel reeel. Of we nu willen of niet; de melkveestapel groeide de afgelopen maanden als kool en Nederland dreigt hierdoor de derogatie te verliezen, waardoor er nog veel krapper gerekend moet worden.
  De sector zoekt dus iets om de aantallen melkkoeien in de hand te houden. De methode zoals ik hierboven al noemde (geruchtencircuit) lijkt daar redelijk op aan te sluiten, aangezien runderhouders anders dan melkveehouders (vleesvee, kalvermesters, opfokkers) buiten beschouwing blijven en juist alleen het melkvee begrensd wordt, hetgeen de bedoeling is. In feite zijn dan per individueel bedrijf de aantallen >24mnd gemiddeld gehouden in 2014 maatgevend, wat redelijk zal aansluiten bij het totale P plafond. Knelgevallen is eigenlijk geen ruimte voor dus dat zal minimaal zijn.
  Maar goed, ik lees er verder nergens wat in detail over, wie weet er iets?

 • geen boer

  #15 inderdaad, reken er maar niet op dat je door eur 450 per koe per jaar naar Den Haag over te maken je niks van de regeling (hoe die er ook maar uit gaat zien) hoeft aan te trekken.

 • Mozes

  @geen boer, interessante informatie. Welke reden heeft men om jongvee niet mee te tellen? Als jou informatie klopt krijgen we dus een 'melkgevende koeienquotum' gebaseerd op fosfaatexcretie. 

 • geen boer

  @18 er is niks zeker, laten we dat voorop stellen. Ik kan er nergens wat over vinden, maar iets in deze richting schijnt voorbereid te worden om naar de Kamer gestuurd te worden. Het jongvee niet meetellen lijkt in eerste instantie onlogisch, maar de genoemde methodiek heeft als voordeel dat het 'quotum' terecht komt bij ALLEEN de ACTIEVE melkveehouders. Anders wordt dat natuurlijk een lastige discussie met andere runderhouders. Ook kalvermesters, opfokkers, vleesveehouders kunnen dan immers 'hun' fosfaatquotum 'opeisen' en doorverkopen, waardoor de aantallen melkvee opnieuw toenemen. Die kalven elk jaar dus een algehele toename ligt wederom op de loer. De bestaande wetgeving voldoet voor die andere sectoren en kunnen zo blijven.
  Voorts is het gemakkelijk uit te tellen m.b.v. melkleveranties en stallijsten, en ook gemakkelijk te handhaven, dus dat klinkt allemaal aannemelijk.
  Iemand meer info?

 • alco1

  Kalvermesters e.d. hun fosfaatquotum opeisen? De keerzijde is dat ze uitbreiden kunnen wat ze maar willen. Kan ook niet de bedoeling zijn. Het ging er toch niet om de melkproductie in te dammen.

 • landboer


  Waar anders om alco? Als kalverhouders en vleesveehouders jongveeopfokkers buiten schot blijven? Dan lijkt het er wel op!

  Die 11 euro boete per kilo fosfaat geldt bij overschrijding van van de plaatsingsruimte voor mest, maar dat heeft niets met fosfaatrechten te maken ,velen halen dat door elkaar heb het idee

 • landboer


  sorry ,heb ik het idee ,moest er staan

 • geen boer

  @20 het gaat er om de melkveestapel in de hand te houden. De andere sectoren hebben bestaande regelgeving, die niet wijzigt. Een kalvermester kan inderdaad hierbinnen uitbreiden, dat kon ie altijd al.
  Echter; binnen die bestaande wetgeving is er nu, na einde quotum, ruimte in de melkveehouderij. Dat is ongewenst omdat we dan als totaal door het P plafond dreigen te gaan en de derogatie in gevaar komt. Ook is er in onze polder ooit een maximum per sector afgesproken, hoewel deze 'schotten' in onderling overleg (eventueel tijdelijk) weggehaald kunnen worden.
  Vandaar dat er specifiek voor die melkveehouderij iets anders gezocht wordt. Het liefst met zo min mogelijk invloeden op andere sectoren.

 • alco1

  @Landboer. Hoe is het fosfaatquotum van 89.4 ontstaan en het plafond doorbroken
  Alleen door mest van melkkoeien te tellen?
  Maar ik ben het met je eens dat we nog veel onzin kunnen verwachten.

 • geen boer

  aanvulling op #23; een bijkomend effect van het grootvee als referentie nemen en het jongvee er 'gratis' (hoewel binnen bestaande wetgeving) bij te laten is dat verdere 'industrialisatie' van melkveebedrijven (jongvee verkopen en inwisselen voor grootvee) enigszins tegengegaan wordt. En dat past weer in het politieke danwel marketingstraatje van vele partijen.

 • alco1

  Ik denk dat @Mozes ook nog wel een aanvulling geeft op landboer en geen boer.
  Hij heeft het immers altijd over de acceptatie vanwege de intensievering en dat komt niet door de melkkoeien die nog buiten komen.
  Ik krijg steeds meer de indruk dat er veel mensen zich in allerlei bochten wringen om zich maar als een LTOer te willen profileren.
  Gebruik je eigen nuchtere verstand eens!

 • BO(skabout)ER

  'Leren omgaan met fosfaatrechten'' Wat een slappelingen zijn het toch in Nederland. Voor de melkprijs ga ik geen acties houden, maar als er fosfaatrechten komen zal ik overal aan mee doen om dat te blokkeren.

 • BO(skabout)ER

  In zijn vorige collum was dit knaapje ook al zo enthousias over fosfaatrechten, zijn er ook mensen met verstand? Het CDA, VVD en SGP roepen nog meer zinnige dingen dan alle bestuurders samen. Ook al is het voor de Buhne wat die partijen zeggen, er is toch wel 1 bestuurder die dat ook durft. Of zijn het allemaal meelopers, die blij zijn dat ze een paar euro verdienen met hun 'bij'baantje omdat ze thuis op de boerderij niet de hele dag hard willen werken.

 • alco1

  BO--ER Het LTO is geen boerenbelangenbehartiger, maar de boodschapper van de overheid.

 • a.t.herwijnen

  Voor de stoppende boer is het fosfaatrecht een leuk pensioen,
   jammer voor de jongere boeren. Die moeten nu weer extra investeringen doen.
  Uiteindelijk zijn ze er in Den Haag weer het beste mee. Krijgen ze daar weer meer belastinggeld binnen waarmee ze weer kunnen sinterklasen.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.