Redactieblog

24 reacties

Geen heil uit Brussel, dus zelf doen

De Europese Commissie denkt er niet over om de interventieprijs voor zuivel te verhogen. Dat is de duidelijke boodschap waarmee commissaris Phil Hogan op 7 september op de top van landbouwministers komt.

Hogan motiveert ook. Verhoging zou veehouders en zuivelbedrijven minder alert maken op marktontwikkelingen. Boeren moeten daar in het tijdperk zonder quotum op inspelen. Ze moeten het aanbod aanpassen aan de signalen van de markt. Verhogen van de interventie en dus van de melkprijs, vertraagt die reactie.

Zo, dat weten we dan maar weer. Uit Brussel hoeven we niets te verwachten. Overleg en acties, ze gaan niets opleveren. Om moedeloos van te worden, maar ook een uitdaging.

We melken vrolijk door

Want als de overheid niets meer doet aan productiebeheersing, moeten we het zelf gaan doen. Niet per boer, want dat lukt nooit. Er is te veel melk, maar we melken vrolijk door. Wie moet dan wel wat doen?

Ik denk aan onze afnemers. Bijvoorbeeld FrieslandCampina. Wat waren we in onze schik toen FrieslandCampina een paar jaar geleden meldde dat ze alle extra melk van de leden na het verdwijnen van het melkquotum zou verwerken. Achteraf helemaal fout. Ze gaven daarmee een signaal af van: melken, jongens, wij zorgen wel voor de afzet. Het was veel beter geweest – en ik heb het toen ook geschreven – dat ze een garantie boden voor de hoeveelheid per bedrijf, die toen geleverd werd. Daar zou een soort A-prijs voor betaald kunnen worden. De rest werd B-melk en zou opbrengen wat de spotmelk opleverde.

Systeem van aanbodbeheersing

Nu de overheid duidelijk de bal terugspeelt naar het bedrijfsleven moet die de handschoen oppakken. FrieslandCampina kan elke dag nog beginnen met A- en B-melk. Vion kan hetzelfde doen voor vlees. Alle zuivel- en vleesproducenten zouden een systeem van aanbodbeheersing moeten instellen.

1 april, het vervallen van de quotering, werd bevrijdingsdag genoemd. Het wordt een uitdagingsdag. Het wordt tijd dat we als boeren en afzetorganisaties creatief het probleem van overproductie aanpakken.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Veel te voorbarig. Laat de markt eerst tot rust komen. Volgend jaar wordt er geschreeuwd om melk en staat er hier weer een ander inzicht te lezen. FCDF weet heel goed hoe de hazen lopen, dat is vorige week wel gebleken. Er zijn echter wel andere probleemcoop's die zouden wel minder melk moeten aannemen, maar ook daar zijn ze vrij in.

 • veldzicht

  Ook de melkveehouders zullen er aan moeten wennen aan niet alleen wisselende prijzen maar ook met gemiddeld lagere prijzen,niet te hopen dat het zo erg wordt als bij de varkens ,kippen en glastuinbouw die alleen bij incidenten nog een goede prijs krijgen,het zou nog niet zo erg zijn waren we ook niet een verschrikkelijk duur land.Als Dijksma niet meer weet te vertellen dat er geen sprake kan zijn dat we op milieu en dierwelzijn gaan versoepelen moet je niet raar staan te kijken dat een groot deel van de landbouw uit Nederland zal verdwijnen. Of is dat ook de bedoeling?

 • vink


  Kwartje valt, veldzicht.

 • schoenmakers1

  wie zou die zogenaamde a prijs dan willen betalen van de afnemers, zal hetzelfde worden als in frankrijk, was het niet dat ze onder een bepaalde prijs geen varkens zouden of hoeven te leveren, maar voor die bepaalde prijs wilde ze niet, laat het gewoon aan de markt over, en ja, dijksma laten ophoepelen, daar hoeven we helemaal niks goeds van te verwachten

 • alco1

  Denkt Vergaderboer hiermee overproductie tegen te gaan? Ik had hem wijzer geacht.
  De A prijs wordt er niets beter van en de productie beperking die er door de B prijs kan komen, wordt moeiteloos ingevuld door de lachende wereld.

 • landboer


  Mee eens vergaderboer. Ik voer nog wat meer krachtvoer om het melkgeld op peil te houden! Dus...

 • Mozes

  Als afnemers mogen kiezen tussen zuivelproducten die van A melk zijn gemaakt of van de veel goedkopere B melk welke zullen ze dan kiezen?  We blijven dus zitten met producten die van de duurdere A melk gemaakt zijn. 

  De fout in het denken van de A en B prijs-denkers is dat zij uitgaan van een markt voor boerderijmelk. In werkelijkheid is er een kaasmarkt, poedermarkt, botermarkt, enz. De prijs van deze producten bepaald de prijs van de boerderijmelk. Willen we twee prijzen voor boerderijmelk dan moeten er ook twee prijzen zijn voor kaas, poeder, boter, enz. Dat is er dus niet: alles wordt verkocht tegen de B prijs. Hoe moeten de coöperaties dan een hogere prijs voor die zogenaamde A melk betalen? 

  Een tweeprijzensysteem in in wezen niets anders dan melkquotering waarbij, bij overschreiding geen heffing betaald hoeft te worden maar alleen een lagere prijs wordt betaald. We weten al uit 2009 dat quotering zonder gesloten grenzen geen invloed heeft op de prijs. 

 • agratax2

  De markt moet zijn werk doen, deze stelling is door boerenvoormannen en politiek tot Geloof verheven en moet worden nageleefd, ook als de boeren het toneel verlaten. Het doet me denken aan de Katholieke kerk waar het geloofsovertuiging van de leiders bepalend is en de leden de kerk (toneel) verlaten. Laten onze leiders nu eens de voedselzekerheid voorop zetten en daar de markt in intergreren. Nu gaat het net anders om, eerst de markt en daarna de voedselzekerheid. De VN heeft al enkele jaren gepleid voor een andere aanpak om de voedslzekerheid  voor iedere wereldburger te borgen. 

 • veldzicht

  Of je het leuk vindt of niet ,als in de rest van de wereld de boeren een kwartje krijgen voor de melk zal je toch mee moeten, wat Sieta van Keimpema ook beweert. ( tenzij een groot hek om Nederland en de productie  70 % terug brengen )

 • farmerbn

  Nederlandse melkveehouders moeten blij zijn dat de andere boeren in Europa niet hetzelfde doen als zij (veel extra melken om schaalvoordelen te krijgen). Als die andere boeren in Europa ook veel extra gaan melken dan blijven de melkprijzen lange tijd laag en gaan de Nederlandse melkveehouders het eerst failliet. Grond,voer en mest zijn gewoon te duur in Nederland.

 • Schraar

  Ik ben het niet vaak met vergaderboer eens, maar hier heeft hij een goede gedachte. Er is overal in de wereld te veel melk en linksom of rechtsom zal de productie terug moeten.
  Dat kan natuurlijk door tot 2017 voor minder dan 25 cent te melken, waardoor massaal bedrijven op de fles gaan, de door vele gelovigen geprezen 'marktwerking', maar dat lijkt mij geen goede oplossing. 
  Zolang als gelovigen als Hogan nog steeds de illusie hebben dat individuele boeren hun productie aanpassen aan signalen uit de markt hoeven we van de overheid niets te verwachten. In de wetenschap dat de buurman toch wel doormelkt is natuurlijk niemand zo gek om zelf een paar koeien minder te gaan melken. 
  Het is de zuivelindustrie met de grote jongens FC en Arla voorop die het aanbod van hun leden moeten gaan reguleren. Dat kan via A-B prijzen, maar er zijn ook nog ander mogelijkheden. Belangrijk is dat er een behoorlijk verschil zit tussen de A en de B prijs, zodat een melkveehouder het wel laat B melk te leveren. 
  Mozes, uiteraard geld deze B-prijs alleen voor de melkveehouders, de afnemers betalen gewoon één prijs per product. Het doel is niet om goedkoop melk af te zetten, maar om de melkveehouders te laten voelen dat de laatste extra liters niets meer opbrengen en beter niet meer geproduceerd worden.

 • Mozes

  @Schraar, als in de rest van de wereld te veel gemolken wordt waardoor de kaas nog maar €2,00 per kg kost hoe moet DOC of FC dan €0,40 per liter voor de A-melk betalen? Waar moeten ze dat geld vandaan halen? 

 • Mozes

  Iedere productiebeperking heeft pas zin als eerst de Europese markt wordt afgesloten van de rest van de wereld. Of je nu het oude melkquotum hebt, een A en B prijssysteem, eerst moet de grens worden afgesloten anders werkt het niet. 
  De politiek gaat de grens niet sluiten dus is er geen enkel werkbaar systeem mogelijk. 

 • alco1

  @Schaar. Begrijp je wel wat anderen schrijven.
  Volgens mij heb je oogkleppen op.
  Reageer eens een keer inhoudelijk op reacties ipv. steeds maar weer je evangelie te verkondigen.
  Zo is het ook met @Agratax. Die steeds maar weer verkondigd dat wij allen vinden dat de markt zijn werk moet doen.
  Neeeeeee. Wij zien dat het onomkeerbaar is DAT de markt zijn werk doet.

 • Peet1212

  De rekeningen moeten betaald worden dus gaan we met z'n allen meer en meer melken en daardoor zakt de prijs nog verder. Dus gaan we nog meer melken net zolang totdat de bank de stekker eruit trekt.

 • Jaap39

  Met deze prijzen gaat het aanbod echt wel zakken. 
  En zoals het nu lijkt moet je gewoon hopen op snel prijsherstel. Een vangnet is er niet. 

  Voor een kwartje melken, superheffing nog betalen en volgend jaar mest afvoeren? Veel succes collega's.

  Advies: verkoop de koeien waarvoor voer aangekocht moet worden en mest afgezet moet worden. Koeien prijzen zijn nu nog redelijk. Kan voorlopig alleen maar omlaag. 

 • landboer


  Eigenlijk is er al een A en B prijs. DOC betaald de B prijs...

 • Achterland

  Jaap39 je hebt helemaal gelijk. Echter de meeste melkveehouders zijn dom keihard aan het doormelken zonder dat ze een rekenmachine gebruiken. 

 • farmer4life1


  Ik ben gedeeltelijk met Mozes eens. FC heeft totaal niet aangegeven dat er minder melk moest komen. Zij zien alleen hun marktaandeel stijgen. Dit willen ze graag zo houden, omdat het moeilijk is om verloren marktaandeel terug te krijgen. Het gaat niet helpen om minder melk af te leveren. Alleen als dit globaal gebeurd. 

  De prijssetting in Europa is ziek. Hier hebben alle boeren last van. 
  De supermarkt geeft gewoon aan dat ze het voor die prijs willen inkopen bij FC/Aviko/suikerunie/vion. Willen ze het niet, dan halen ze het wel uit het buitenland/wereldmarkt. Daardoor wordt de prijs bepaald door de 'slechts' 7% van de zuivel die wordt aangeboden op de wereldmarkt. De kosten voor duurzaam wordt slecht doorvertaald in de opbrengstprijs, doordat er geen aparte settlement voor is. Zoals wel bij biologisch, waar steeds meer markt voor komt. Totdat het aanbod te groot is. 
  n balans is. 

 • farmer4life1

  Het enige wat helpt is om de kostprijs laag te houden, zodat je er niet aangaat. Vechten tegen elke kostprijs verhoging is een must! Mits het de opbrengstkant niet schaad. In Nederland is het belangrijk de juiste balans te vinden in je bedrijf. O.a. grond/vee/arbeid/gebouwen/mechanisatie en dit verder te optimaliseren. De laatste koeien die je hebt om je mest af te zetten en ruwvoer te kopen moeten behoorlijk goed presteren. Graadmeter is dat de laatste liters aan kostprijs circa 36 cent kosten, boven het gemiddelde van 34.5 cent. 

  Wij zijn van extensief naar intensief gegaan voor de fosfaatrechten/dierrechten. Dit wilde wij in onze ogen perse vastzetten omdat mileu een belemmering is in Nederland. 

  Als je kijkt naar de kostprijs in de wereld, zijn wij Nederlanders middenmoters. De boeren die structueel kunnen overleven met 30-31 cent gemiddeld hebben genoeg slagkracht om het vol te houden. 

  Landen als Japan, Canada, Mexico zijn al bijna uit de running. Finland, Zweden gaan die kant ook op. 
  melkkostprijs in de wereld <-- link

  Uiteindelijk gaat de melkprijs  naar beneden totdat de markt weer i

 • farmer4life1


  <a href='http://www.melkvee.nl/nieuws/4080/wereldwijd-grote-variatie-in-kostprijs-melk'>melkkostprijs in de wereld</a> <-- link


 • veldzicht

  arjanenthea1, (is dat je eigen naam ?)Die boeren gebruiken juist wel hun rekenmachine,nieuwe stal,meer koeien, nog superheffing betalen,dus minderen is geen optie.

 • Jaap39

  Veldzicht, 
   Dat superheffing geld is bij die boeren als melkgeld allang binnen. Konden ze goed rekenen dan verkochten ze nu de laatste onrendabele koeien. Want volgend voorjaar schieten ze in het rood bij mestafzet.
  Elke liter kost geld bij mestverwerking. 

  Nu koeien verkopen. Daarna langzaam weer vol laten stromen met jongvee en hopen dat prijs stijgt van melk.  

 • farmer4life1

  Als er slechte prijzen zijn is er geen Varkenshouder die minder dieren houdt.

  De cyclus voor de melkveehouders is 24 maanden. Bij lage prijzen koeien verkopen (meestal slechte prijs) en bij goede prijzen weer kopen zijn de prijzen van vee duurder. 
  .je vaste kosten dalen bij meer melk wat redelijk compenseert bij mest afzet. Niet voor niets dat er meer gemolken wordt. 


Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.