Commentaar

34 reacties

Bobo's kennen boerenachterban niet

Siem Jan Schenk is de eerste bestuurder die erkent dat LTO het groeitempo van de melkveehouderij onderschat heeft. "Het uitgangspunt was verantwoorde groei, maar nu is grondgebondenheid een speeltje geworden van de politiek", aldus Schenk.

Het vreemde is dat op sectorbestuurlijk niveau geen wenkbrauwen gefronsd zijn, ondanks alle reportages en artikelen over verdubbelende melkveehouders, ondanks de vele nieuwe stallen in aanbouw in het hele land en ondanks de zeer winstgevende melkproductie in 2013 en 2014 die intensivering nog eens extra aanjoeg.

In 2013 schreef Boerderij al in een commentaar: "Gelooft u echt dat er geen enkele wettelijke rem meer zal zijn op melkproductie na afschaffing van het quotum? Bouwen maar, stal vol en gaan met die banaan, terwijl de fosfaatproductie gestaag groeit en de ammoniakuitstoot uit de stallen schromelijk wordt onderschat?"

De NMV en de DDB roerden vanaf 2011 al continu de trom. Zij voorspelden sterke groei van de melkplas waardoor prijsbederf en daardoor lagere inkomens voor de hand lagen. Nu is de huidige melkprijsdaling echt niet alleen het gevolg van een fors grotere melkplas, maar prijsstuwend werkt die plas zeker niet.

Verwonderlijk dus, dat de bestuurders ondanks diverse waarschuwingen niet zelf eens gingen kijken en geen noodscenario hadden liggen voor als de groei eens groter zou uitvallen dan ingeschat. Dat maakt een ding duidelijk: de bobo's kennen hun achterban niet en ze geven geen leiding. Mede daardoor is het mestbeleid nu een puinhoop.

Laatste reacties

 • robert1

  het mestbeleid is geen puinhoop; er is nu gewoon een helder piketpaaltje geslagen met de fosfaatrechten; net als in 1997 met de varkensrechten. Het is alleen vervelend voor degenen die tussen wal en schip raakt.

 • veldzicht

  Het zal wel waar zijn dat LTO de groei onderschatte,niet een melkveehouder
  wilde het ook horen dat het uit de hand zou lopen,de wereld zat immers te springen om onze producten,iedere Chinees 1 kwart litertje per jaar ...... 
  bla bla bla.

 • tonny60

  Wordt tijd dat de boeren deze bestuurders afrekenen op hun beleid, of dat dze bestuurders uit eigen beweging opstappen maar in ieder geval erkennen dat ze er volledig naast zaten

 • alco1

  Iedereen stond wel stil bij een verwachte stijging van +/- 20 %.
  De melkfabrieken, boeren, maar ook de bobo's.
  Mestverwerking werd overal breed uitgemeten als de oplossing en voer kon er genoeg komen in plaats van niet renderende akkerbouw producten.
  Het probleem is doodgewoon bureaucratisch 'gemaakt'.

 • kiepel

  Wel een puinhoop. Amvb pas nbwet bzv ammoniak. Dit is allemaal niet geregeld door dat piketpaaltje van 2 juli

 • Klaasvaak

  Politiek Den Haag heeft oogkleppen opgehad.

  Ik ben geen LTO - FAN. MAAR Waarom in actie komen als het niet nodig is. Het enige wat ze hadden kunnen doen is een seintje richting Den Haag met daarin de vraag of het goed gaat komen met alle bouwaanvragen etc.etc.

  Den Haag is te laat en het is de bestuurders te verwijten dat ze (maar misschien worden we positief verrast) niet harder op tafel slaan dat de grens bereikt is en dat Den Haag wakkerder had moeten zijn.....

 • Mozes

  Wist men het niet of heeft men bewust gewacht tot er een noodsituatie ontstond waarbij wél beslissingen genomen kunnen worden die in een normale situatie niet genomen kunnen worden? 
  Bedenk daarbij dat ook de regering verdeeld was. De PvdA en de VVD staan lijnrecht tegenover elkaar en vragen aan LTO om een keuze. De LTO was echter ook verdeeld doordat LTO Noord en ZLTO lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo kwam er geen beslissing en werd de naderende koeienexplosie ontkend. De NMV heeft aan deze discussie niet meegedaan: zij zich bezig hielden met het behoud van het melkquotum  omdat ze dachten dat daar de melkprijs nog mee gestuurd zou kunnen worden. 

 • Mozes

  @VOFKL #6, je hebt gelijk. Wat zou er gebeurd zijn als LTO wél eensgezind naar Den Haag toe had aangegeven hoe de melkveehouderij begrensd moest worden? De LTO-haters hadden over elkaar heen gebuiteld om hun gal te spugen over LTO. Na het verdwijnen van het melkquotum wilden ze vrij kunnen melken en niet weer opnieuw begrensd worden. 

 • alco1

  Nogmaals. ER IS GEEN PROBLEEM. Het probleem wordt gemaakt.
  En alle bobo's hobbelen er weer als tamme konijnen achteraan i.p.v. eens een keer een vuist op tafel te slaan.
  Miljarden worden er o.a. naar Griekenland weggesmeten, mogen wij dan ook nog iets zeggen over de manier waarop wij onze economie proberen te redden.

 • zon

  LTO wist wel dat het fout ging lopen,het was echter met de stand van toen geen leuke boodschap om begrenzingen uit te dragen.
  Niemand nam de regie in handen,de grootste die niet wilde was de overheid .
  Wel eisen stellen als het uit de hand gaat lopen maar niet zorgen voor regelgeving om het niet zover te laten komen.
  En de boeren mogen onderling geen afspraken maken om produktie te beperken.

 • massan


  <span style='text-decoration: underline;'>ER IS GEEN PROBLEEM!!</span> Ik ben het helemaal met alco 1 (reactie #9) eens.
  Er is al voldoende regelgeving voor de melkveehouderij op dit moment. Waarom hier in Nederland krampachtig zitten doen;  je verwacht toch niet dat met de invoering van fosfaatrechten in Nederland, de melkprijs op de wereldmarkt hoger zal worden.


 • haj146

  Inderdaad Alco1. De linkse ambtenaartjes maken op papier een probleem

 • Klaasvaak

  Mozes , inderdaad was iedereen dan over elkaar heen gebuiteld. Maar het had wel een rem op de groei gezet. Daardoor was nu het p - plafond nog niet bereikt, hadden bedrijven gericht in bijv. grond kunnen investeren en waren er nu minder knelgevallen geweest bij het bereiken van het p - plafond in de toekomst. 

 • schoenmakers1

  dan hadden ze wel iets anders bedacht om ons te klieren, alleen op deze manier kunnen ze laten blijken hoe belangrijk ze zijn, het zou toch eens allemaal goed lopen zonder dat ze zelf op de voorgrond stonden, dat is enkel het probleem

 • Zuperboer

  Helemaal mee eens Alco1 er is helemaal geen probleem. Het enigste probleem wat we momenteel hebben is een sterk overheersend Brussel en een zwalkend links kabinet. Huidige fosfaatnormen zijn politieke compromissen die de realiteit geweld aan doen. Wetenschappelijke onderbouwing moet de norm worden en niet de emotie (zie de reakties op Koolen/Wichmond en Zwarte Piet; de emotie regeert en zeker niet de financier van alle pret). Als Dijksma zou doen waar ze voor is aangesteld(tenminste dat neem ik aan) dan zou er morgen al voldoende mestverwerkingscapaciteit in Nl moeten/kunnen zijn; Dat in combinatie met een goed controlesysteem op basis van bv. de Kringloopwijzer en monstername door gecertificeerde instanties zou aantonen dat er in Nl. ruim voldoende ruimte is voor het huidige veebestand. De extra melkproduktie levert banen en bedrijvigheid op die we in Nederland goed kunnen gebruiken om de linkse hobby's Griekenland en Quinsy Dario financieel te kunnen ondersteunen.

 • schoenmakers1

  zolang de bestuurders zelf geen finacieel risico lopen zal het nooit goedkomen, ze doen maar wat, het lijkt wel of het hun geen mallemoer scheelt hoe het loopt, als ze maar intressant kunnen doen over iemand anders zijn rug

 • veldzicht

  @De meeste voorgaande reageerders,als je dat linkse zooitje in de 2e kamer ziet denk je dan echt dat die   ook maar enige interesse in die boeren hebben ,en al hebben ze het dan hebben ze er nog geen verstand van,wat ze wel goed kunnen is meeleuteren over duurzaam ,mestoverschot,biologisch e.d. daar zitten de stemmers,dat de boeren voor honderden milioenen op kosten worden gejaagd zal hun een rotzorg zijn.
  ik ben het helemaal met @alco eens, als je netjes alles naar behoefte bemest en het overschot(je) verwerkt tot kunstmest of exporteert dan is er helemaal geen probleem,alleen 1 probleem het geeft een hoop werkloosheid al die ambtenaren die niks meer te controleren hebben.

 • uitgelogd


  Commercieel gezien is het voor meneer Bodde blijkbaar niet aantrekkelijk om te melden dat NZO ook aan de onderhandelingstafel zit.  Voor de 346,73 euro voor de Boerderij wordt geen enkel van mijn belangen behartigd. Voor de 1000 euro die ik aan LTO betaal, doet de gemeente geen domme dingen in het bestemmingsplan, is provinciaal de natuur nog geen verwoestende tsunami geworden en hebben we nog steeds de landbouwvrijstelling..... Om maar een ietsiepietsie te noemen van oneindig aantal onderwerpen waar je op je bedrijf mee te maken krijgt.

 • schoenmakers1

  geen domme dingen in het bestemmingsplan?
  natuur geen verwoestende tsunami?
  vrijstellingen in de landbouw te danken aan lto?

  Ik geloof dat ik in een ander land woon

 • leftturn

  we kunnen wel vinden dat er geen probleem is, maar blijft overeind dat de derogatie verspeelt wordt als we over het fosfaatplafond gaan. dit is alleen in brussel te regelen. dus alle andere landen moeten hiermee instemmen. 
  we gaan als Nl dus in brussel aan bijvoorbeeld de franse minster vragen of we meer melk mogen produceren, omdat we dit goedkoper kunnen dan de franse boeren. deze staan immers op de snelweg voor deze melkprijs. voor de franse minister kun je ook de belgische, spaanse, italiaanse en welk oostblokland dan ook invullen.
  ik neem aan, dat jullie zelf ook kunnen invullen welk antwoord we terug gaan krijgen? en die franse minister hebben we vervolgens ook weer nodig als we wel onze verwerkte mest willen exporteren.
  ik snap de frustratie, heb al de leeftijd dat ik de korting van van Aartsen heb meegemaakt. dus ipv het aantal van 2 juli mogen blijven houden een korting van eerst 25 en na juridisch getouwtrek 10%! en dan geen fosfaatreferentie waarbij efficiency ook nog beloond kan worden.
  degene die dit op dit moment verkocht kan krijgen, moet nog geboren worden.

  als het anders loopt dan verwacht, hebben we achteraf altijd het antwoord. vooraf echter valt het hard tegen.

 • alco1

  Lefturn. Er lopen hier genoeg Franse auto's en de winkels staan vol met Franse wijnen.
  En wat betreft achteraf alles weten. We weten nu al hoe het verkeerd zal lopen.

 • schoenmakers1

  leftturn, die derogatie is al zo vaak als wisselgeld gebruik, het is gewoon een chantage middel van de overheid, ik denk dat we als nederlandse landbouw die derogatie vandaag nog laten varen we er veel beter op zouden staan

 • haj146

  Leftturn moet nog wakker worden. wat heeft derogatie met fosfaat te maken????? Das allemaal chantage. Kan nooit onderbouwd worden om met een fosfaatplafond een stikstof voordeel te verbieden.

 • geen boer

  leftturn heeft helemaal gelijk. Iedereen kan vinden van de normen wat ie wil, en boerenverstand zegt dat die normen te laag zijn, maar in Brussel gaan we er NOOIT meer bij krijgen om reden van wat leftrun zegt. En reken er op dat ze in Wageningen lange tenen hebben, dus een wetenschappelijke onderbouwing is niet snel gekregen.
  Wat we wel onmiddelijk kunnen doen, is zorgen dat we meer landbouwgrond krijgen. Waarom hoor ik NOOIT iemand uit de sector (of hier op het forum?) over verder inpolderen? De Markerwaard kan direct mee begonnen worden!

 • alco1

  Geen Boer. Al gevraagd voor een bestuurlijke LTO functie.
  En Markerwaard inpolderen? Ooit van milieubewegings gehoord?

 • veldzicht

  Ha Ha geen boer, Markerwaard droogleggen .dat maak jij en je achter achter kleinkinderen niet meer mee,liever nog zetten ze de Flevopolders onder water.
  en anders wordt het voor 60% natuur de rest huizen ,vliegvelden  industrie.
  kijk naar de eens zo mooie Haarlemmermeerpolder hoe ze die in pakweg 35 jaar naar de,hoe zeg je dat netjes?,om zeep hebben geholpen.

  ,

 • leftturn

  ik ben het helemaal eens met het feit dat de normen te laag zijn en dat die twee niets met elkaar te maken hebben. helaas is de praktijk anders. er is ooit afgesproken, op basis van franse normen dat 170 kg N per ha voldoende was. we hebben ook ooit griekenland binnen de euro gelaten, dit los je niet zo maar op. 
  ook de 50mg nitraat staat rotsvast, hoeft van mij ook niet. maar ook hier een vaststaand feit. daar kan Nl alleen niet zo heel veel aan doen. en de rest van EU heeft baat bij een NL wat aan de ketting ligt. anders gaat het ten koste van hun boeren en platteland.

 • Mozes

  @alco, jij gaat er vanuit dat het bestuurlijk onmogelijk is om gedaan te krijgen dat de Markerwaard wordt ingepolderd. 
  Tegelijk acht jij het bestuurlijk wel mogelijk om het fosfaatplafond van tafel te krijgen. 
  Ik ga er vanuit dat de haalbaarheid van beide opties ongeveer gelijk aan elkaar is. 

 • Foxxy

  Het fosfaatplafond is bestuurlijk makkelijk uit het hele derogatie-gesprek te hengelen !

  daar komt bij,dat het vanuit bestuurlijk oogpunt ook de makkelijkste keuze is !

  lastiger is, wat willen we er voor terug hebben, om de aantallen in groei te beperken !

  fosfaat heeft niets met nitraat richtlijnen te maken!

 • alco1

  @Mozes. De markerwaard moet nog op de wagen.
  Fosfaatrecht ligt nog op tafel.
  Foxxy. Groei moet op natuurlijke wijze geregeld worden.
  Niemand kan er dan met een beschuldigende vinger gaan wijzen.

 • geen boer

  Het Markermeer is nu een dooie, ondiepe, troebele plas. Zit niks geen leven in om allerlei redenen. Kapitaal is nooit zo goedkoop geweest voor de NL staat, het schept werkgelegenheid in sectoren die het hard nodig hebben, en we hebben die ruimte gewoon nodig.
  Allemaal goede argumenten. Wie durft?

 • veldzicht

  1 goede reden ,milieubeweging.daarvoor buigen ze allemaal als ,n knipmes.

 • agro1

  die markerplas lekker nat laten. anders NOG meer overproductie en NOG lagere prijzen. word eindelijk eens wakker!!! voed de wereld en verhonger.

 • alco1

  Nog weer iemand die denkt dat we hier op deze postzegel de prijs maken.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.