Redactieblog

16 reacties

Bij graan mag meer dan bij vlees

Van alles is aan de hand met graan- en veevoersector, maar NVWA toont geen haast en echte openheid blijft uit. Hoe anders is dat bij de vleessector.

Tegenover de veevoersector treedt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) misschien even streng op als tegen de vleessector, maar de buitenwereld kan daar weinig van merken. Worden bij slachterijen tekortkomingen of zelfs ernstige, structurele gebreken geconstateerd, dan zijn de inspectieresultaten keurig te lezen op de site van de NVWA. Niet direct in het zicht, maar ze zijn voor iedereen in te zien. Hoe anders gaat het met de graan- en veevoersector, waar de laatste jaren toch ook best wel wat aan de hand is geweest: aflatoxine in mais, furazolidon in soja, insecticiden en fungiciden in zonnebloemkoeken. En in deze sector zit je qua mogelijke vervuilingen bijna nog dichter bij de bron.

Het maakt nieuwsgierig. Zou er bij de graanhandel en de verwerkers in de Nederlandse havens misschien iets tekortschieten? Bijvoorbeeld bij de controle, of de wijze van ontvangst en verwerking van grondstoffen voor voedselindustrie en de veevoerbedrijven?

NVWA-site helpt niet, dan maar een WOB-verzoek

Een speurtocht op de site van de NVWA maakt de geïnteresseerde niet wijzer. Dan een WOB-verzoek. Kan de NVWA misschien na een gerichte vraag om openbaarmaking aangeven hoe het zit met de inspectiegegevens, bij voorbeeld van Cargill? Na heel veel tijd komt eindelijk antwoord, want Cargill moet het eerst ook nog goedvinden (dit in verband met een onderlinge afspraak tussen de NVWA en de graanreus). De gepubliceerde inspectieresultaten maken echter weinig duidelijk, behalve dat de NVWA een aantal keren op bezoek is geweest en kennelijk ook herinspecties nodig vond. Dat duidt erop dat toch tekortkomingen zijn gevonden. Zwarte strepen in de rapporten duiden daar ook op. Waar alles goed was, staat zoiets niet.

NVWA-rapporten over slachterij Van Hattem waren heel wat specifieker

Het leest heel anders dan een inspectierapport over de twee jaar geleden failliet gemaakte slachterij Van Hattem in Dodewaard. Hier werd na het zoekraken van van Shetlandpony's in de administratie een enorme hoeveelheid vlees teruggeroepen. In de rapporten over het bedrijf is te lezen dat het op een aantal punten niet voldoet aan de gestelde eisen, of dat er verbeterpunten zijn. Niet van dit alles bij de graanverwerkers

NVWA: openbaarmaking bij Cargill gaat geleidelijk

Volgens een woordvoerder van de NVWA is dat omdat de openbaarmaking van inspectiegegevens gefaseerd verloopt. Bovendien moet het bedrijfsleven de tijd hebben om eerst nog een eigen visie op de openbaarmaking te geven. Van ongelijke behandeling is volgens hem geen sprake.

NVWA toont geen haast met openheid rond voerbedrijven

De slachterijgegevens zijn al jaren openbaar. Volgen de gegevens over de voerbedrijven dus snel? De woordvoerder kan het niet zeggen. Is er al een tijdspad voor openbaarmaking dan? Nee. Een planning of ambitie misschien? Ook niet.

Wel heeft de NVWA afgelopen zomer, samen met de inspectiedienst van het OM, een indrukwekkende inval gedaan bij 's lands grootste graanverwerker, om te kijken of er - ruim een jaar na het begin van het schandaal daarover -, misschien nog sporen van furazolidon te vinden waren. Het schijnt dat niets is gevonden. Maar ook hierover laat de NVWA niets los.

Geen extra controle op GMP+, eigenlijk best gek

De voedselinspectie wordt bij haar controle op granen, oliezaden en voer gelukkig bijgestaan door private controleurs en borgingsinstellingen, zoals GMP+. De laatste heeft na de ophef van vorig jaar de administratieve touwtjes weer verder aangetrokken, maar doet gek genoeg niet aan extra fysieke controle. Ook een beloofde evaluatie van de problemen blijft uit. Oké, als het toezicht dan maar op orde is. Helaas, afgelopen voorjaar kwamen in ieder geval nog wel zes ladingen niet GMP-waardige  Braziliaanse mais buiten de controles om het land in, weten diverse bronnen. Bij graan kan dus meer dan bij vlees.

Laatste reacties

 • agratax2

  Klaas als je beweringen kloppen en daar twijfel ik niet aan, geeft het mij te denken dat hier met twee maten wordt gemeten. De vleesindustrie is in verhouding tot de internationale graan handel klein en landelijk. Aanpakken van de graanhandel zou een boycot van onze havens kunnen betekenen. Hier is veel geld mee gemoeid en dus dan maar even geen publicaties van de bevindingen en allerlei zoethoudertjes voor de burger in de rapporten verwerken. bv. Pas publicatie als de volgende X tests geen verbetering laten zien. De grote mondiale bedrijven hebben de macht en dat bewerkstelligen de machthebbers op alle fronten binnen de wereld economie. Zelfs de voedselproductie wordt in steeds grotere eenheden gedaan door Investerings maatschappijen en miljarden bedrijven voor het vermarkten waarvan niemand weet hoe ze aan elkaar zijn gelinkt. Hiermee zullen de overheids controle instituten steeds voorzichtiger moeten handelen om importen van broodnodige goederen niet in gevaar te brengen.

 • Jaap39

  Straks blijkt de hamburger 100 keer veiliger dan de vegaburger.... Vanuit het controlesysteem gezien zou je dat in ieder geval wel denken. 

 • piethermus1

  Voedselveiligheidsschandalen zijn de afgelopen decennia vnl van dierlijke aard of hebben vnl te maken met de dierlijke sectoren en de veevoerhandel. M.b.t. de plantaardige sectoren zijn er amper schandalen te melden. Daarom zal de controle vnl plaatshebben bij de dierlijke secotren en veevoerhandel. Omdat bijv. dierlijk eiwit (of vet) nauwer verwant is met menselijk eiwit (of vet) dan plantaardig eiwit bijv., is het gewoon logisch dat er bij plantaardige organismen an sich minder risico is. Etcetera. Daarom misschien?

 • Noordam2

  wat is het doel van dit artikel?  Persé de veevoeder industrie in een kwaad daglicht zetten terwijl er helemaal geen actuele feiten zijn. Een zeer tenditieus artikel  wat geen enkel doel heeft. Als Klaas vind dat die slachterij die pony's zoekmaakt te hard aangepakt wordt moet hij dat onderzoeken en onderbouwen, maar je gaat toch geen problemen oproepen die er niet zijn.  Net of er al niet genoeg instanties en organisaties zijn controles uitoefenen.
  Ons lijfblad hoeft toch niet persé een sector zwart te maken omdat een andere sector ook zwart wordt gemaakt

 • piethermus1

  Sjoemelende veevoerhandelaren voor de snelle winst, zoals m.b.t. de MPA-crisis, de vetsmelters in Belgie die gewoon een beetje afgewerkte motorolie toevoegden, etcetera... Sjoemelen met voedsel of diervoedsel is spelen met de volksgezondheid en in mijn ogen abject en immoreel. Ik geloof heus wel dat de grote geronomeerde veevoerindustrien de juiste grondstoffen gebruiken, maar dit juist bij sommige kleine fabrikanten en handelaren niet het geval is en dat sommige boeren dus te makkelijk met ook louche lieden in zee gaan. Nee Noordam2 het is zaak juist kritisch te zijn en zelfkritisch.

 • agratax2

  We kunnen dit artikel zien als een indicatie van -met twee maten meten-. Ik weet wel dat er bepaalde natuurlijke giffen in graan mogen zitten en dat d ehandel er in slechte jaren alles aan zal doen om deze grens net niet te overschrijden. Maar hoe gering ook het is en blijft gevaarlijk voor de volksgezondheid, en voor diervoeders is een hogere grens gelegd met alle gevolgen van dien voor de diergezondheid. Aangezien dit gif door fusarium wordt veroorzaakt, kan betekenen dat de vorming hiervan door kan gaan tijdens bewaring. Ik vind dit erger dan een stukje paardevlees in gehakt -half om half-. Dit laatste is een doodzonde en mijn eerste voorbeeld is eenvoudig -handels slimheid-. Slecht zo goed mengen dat het goed is en dus een betere prijs doet.

 • Mozes

  Zijn er in de plantaardige sector geen voedselschandalen? Wat te denken van de EHEC in biologische kiemgroente met 32 doden en velen voor de rest van hun leven invalide? 
  Wat te denken van residuen van bestrijdingsmiddelen die in verschillende groenten en fruit gevonden worden? 

 • piethermus1

  @agratax In planten zitten van nature gewoon vaak giffen, bijv om zich te verweren tegen natuurlijke vijanden. Dat is bekend. M.b.t. granen is bekend dat er soms meer natuurlijk gif inzit, wat boven de norm zit. Meten is weten en dan vervolgens handelen.

  @Mozes Residuen, natuurlijke giffen, anti-biotica, hormonen, dierenartsmedicijnen, dienen beperkt te blijven. Immers volgens Paracelsus; De dosis maakt het vergif. (Maw Biet de stof bepaalt het vergif, maar de hoeveelheid.)

 • schoenmakers1

  juist piethermus, daar zijn biologische producten meestal ook ongezonder als gangbare, bij gangbaar helpt de boer de plant met zorg, bij biologische doet de boer niks en de plant lost het zelf op, zonder veiligheidstermijnen

 • A1967

  Schoenmakers, waar basseert u dat op.

 • agro1

  het ehec-debacle komt uit de industriële bio-productie. dergelijke systemen onder plantaardige productie zetten, is netzoiets als Qeitenhoederij extensief noemen. en ja, biologisch is polcor, dus onbetrouwbaar. weldenkende mensen blijven daar verre van. voed de wereld en verhonger.

 • info36

  Laten we eens ophouden met smeken om nog meer controles. Je wordt er nu al doodziek van. De knoeiers blijven toch bestaan ook met meer controles. Degenen die goedwillend zijn worden alleen nog maar meer lastig gevallen waardoor je door de bomen het bos al helemaal niet meer kunt zien. Nederland is al totaal regelziek. Om van te kotsen.

 • alco1

  Info. Controles geven ons internationale handel.
  Beschermende maatregelen zoals het fosfaatplafond geeft wanorde, waarbij geld toch weer zal regeren en het doel ( het voortbestaan van de familie bedrijven) voorbij gestreeft worden.

 • klaas.van.der.horst1

  @piethermus@noordam2 Het gaat niet om nog meer zwartmakerij. Controles moeten serieus risicogericht zijn en wie fout zit of goed moet gelijk worden behandeld. Grote bedrijven dien het niet per se beter. Neem de zaak van de  aflatoxine in mais een paar jaar geleden. Ook daar werd een kleine voerproducent aan de schandpaal genageld, terwijl de grote producenten - die dezelfde verkeerde mais hadden en het niet beter hadden gedaan - zichzelf op de borst konden kloppen. Dus nogmaals: het gaat om eerlijk 'afrekenen'.

 • piethermus1

  Gerommel met voedsel voor de snelle winst is spelen met de volksgezondheid en derhalve misdadig, dusdanig misdadig dat het een misdaag tegen de mens(elijk)heid is, vergelijkbaar met oorlogsmisdaden in mijn ogen.

 • info36

  @Alco1 dan moeten ze jou maar flink controleren als je denkt dat dat goed is voor de handel, maar laat de rest met rust. Grotere onzin heb ik zelden gelezen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.