39 reacties

Voorbeeldboer dupe door voorstel fosfaatrechten

Veel bedrijven houden koeien grondgebonden, hebben geen mestoverschot, geven de koeien weidegang en zijn zelfvoorzienend in ruwvoer. Ze stelden uitbreiding uit tot de afschaffing van het melkquotum. Ze worden gestraft onder de nieuwe mestwet van Dijksma. De 'brutalen' worden beloond. Een opiniestuk van Rob Hoefman, melkveehouder in Bredevoort.

De voorstellen rondom fosfaatrechten vallen mij erg rauw op het dak. Opnieuw blijkt dat je in Nederland nooit weet waar je aan toe bent en dat normaal gedrag wordt bestraft.

Voorbeeldige boer

Ik noem mij zelf een voorbeeldboertje omdat ik aan alle eisen voldoe die de Nederlandse burger graag ziet. Geen megastal, het toverwoord in de Zembla-uitzendingen, maar gewoon een veehouder die grondgebonden wil groeien van ruim 30 melkkoeien naar 40 stuks. De koeien lopen ruim acht maanden per jaar buiten en weiden dicht tegen de bebouwde kom aan, dat waarderen de bewoners. Ik heb nog nooit een kilo fosfaat af hoeven voeren. De koeien worden bij ons een jaar ouder dan de gemiddelde Nederlandse koe en ik gebruik heel weinig medicijnen.

Geen woord over grondgebondenheid

De laatste jaren keek ik uit naar 1 april 2015. Eindelijk kan ik dan de fosfaatruimte op mijn grond benutten met eigen koeien en jongvee, zonder duur quotum te hoeven kopen. Vorig jaar geïnvesteerd in aanpassing jongveestal. Nu is de tijd rijp om grond, veestapel en huisvesting in evenwicht te brengen. Over enkele maanden heb ik middels eigen aanfok het gewenste aantal koeien, hoef geen mest af te voeren en geen ruwvoer aan te kopen.

 

Maar dan komt Dijksma met een richtlijn waar met geen woord over grondgebondenheid wordt gesproken. Grond is toch de basis van het fosfaatoverschot. Veehouders die nooit mest af hoeven te zetten, hebben niet meegewerkt aan het fosfaatoverschot. Veel van die veehouders willen nu en de komende jaren langzaam doorgroeien. Geen gekke dingen doen, gewoon binnen de bedrijfsruimte de factoren grond, vee en huisvesting in evenwicht brengen. Dat zijn toch de voorbeeldbedrijven voor politiek en burgers? Maar die bedrijven worden nu keihard gestraft.

Brutale boeren lachen het laatst

Opnieuw worden de brutale boeren beloond. Veehouders die vorig jaar 10 of 50 koeien boven het melkquotum molken, lachen zich slap. Met de superheffing die ze moeten betalen hebben ze heel goedkoop fosfaatrechten in bezit. En laten dit nu net boeren zijn die 9 van de 10 keer al mest af moesten voeren en die dus vorig jaar nog eens extra hebben geholpen om verder over het fosfaatplafond heen te gaan.

Aankoop fosfaatrechten te duur, 40 koeien weer weg

Zoals ik de voorstellen nu lees, mag ik die 40 koeien niet houden. Of ik moet fosfaatrechten aankopen. Dank je de koekoek. Die zullen duur worden. En als vijftiger, zonder opvolger, die nog 10 tot 15 jaar lekker wil boeren wil ik niet meer naar de bank. En zeker niet om fosfaatrechten te kopen. Ik werk voor het plezier met de koeien en probeer daar een boterhammetje mee te verdienen. Maar ook dit soort bedrijven worden door nieuwe regelgeving versneld weggewerkt. Sharon en alle mensen in de  tweede en eerste kamer, denk nog eens heel goed na!

Rob Hoefman, melkveehouder in Bredevoort.

Lees meer over fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • ...............

  Duidelijk en netjes verwoord.

 • veldzicht

  Het is triest je hebt wel gelijk,maar een boer  met 45 ha land met een nieuwe stal om van 60 naar 100 koeien heeft ook gelijk dat hij meer rechten nodig heeft,
  ik kom er niet uit wat er moet gebeuren , het enigste dat de bemestingnormen een stuk hoger moeten dat je het land een beetje normaal mag bemesten.
  Charon Dijksma van de PvdA luistert liever naar de milieu beweging en dieractivisten daar zitten meer vrienden als naar die boeren die er toch wel meer verstand van hebben.

 • Tonnis

  Beste Rob mag ik jou iets vragen: heeft jouw vrouw ook een baan buitenshuis?

 • fvdboomen1


  @ 3 dat doet niet ter zake.

   

  grt w verdonschot

 • agratax2

  Rob ik ben het geheel met je eens Fosfaat rechten of moet ik zeggen fosfaatquotum is in de nu voorliggende voorstellen is een asociaal gedrocht, die niet meewerkt aan het in evenwicht brengen van fosfaat productie (vreemd woord voor een afval product) in evenwicht te brengen met de grond die nodig is om het fosfaat op te gebruiken. Den Haag heeft weer eens te goed geluisterd naar de Zuivelindustrie en de LTO beude organisatiwes die geloven in ongebreidelde productie uitbreiding en een heilig geloof hebben in een kosten dekkende mest verwerking. Helaas geen beiden durft in mestverwerking te inveteren, geeft mij het gevoel dat de rentabiliteit van deze industrie tegen zal vallen en dus moet de boer naast rechten ook nog verwerkingscapaciteiten kopen. Wie zal dat betalen bij de huidige melkprijs? Voor mij is een ding zeker, Nederland maakt liever meer melk met mestafzet kosten, dan minder melk tegen minder kosten. Zowel Den Haag als LTO hebben van de kosten verhoging van het afgeschafte quotum niets geleerd. Verder wordt duidelijk dat Den Haag haar eindeloze regeldrift, niet omzet in daden maar alles in de pot 'Gedoog artikelen' stopt. Levert gedogen meer geld op voor de BV Nederland, dan worden de (eerlijke) spelregels maar even aangepast aan de eisen van het kapitaal.

 • ikkethuis

  Kun je de fosfaatrechten toch verkopen als je stopt. en anders heb je niets.

 • vink


  hufterigheid ten top als je je plaatsingsruimte niet op kunt vullen zonder fosfaatrechten te kopen. vergeet dan al het gelul over duurzaam/maatschappelijkverantwoord ondernemen ook maar!

 • Tonnis

  Mijn buurman bleef tot het eind van het quotumtijdperk melkquotum kopen.
  Ik vroeg hem een keer waarom doe je dat, straks kun je melken zonder quotum?
  Toen gaf hij mij als antwoord, dat hij daar niet van uit ging, want zo zegt hij na het quotumtijdperk komt er zeker iets nieuws om ons (melkveehouders) te beteugelen, en dan heb ik in ieder geval goeie referenties.
  Is hij nu een man met visie, of een cowboy?

 • Piet Piraat


  Ik ga er vanuit dat je tegen die tijd met de kringloopwijzer al een stuk efficientie kunt behalen. Die slag kun je maken. Ik heb al 5 of 6 jaar met de bex gerekend, en van de laatste 2 jaar ook inclusief de kringloopwijzer.

   

  20 % efficientie moet haalbaar zijn. Het probleem zit er alleen in dat veel mensen die slag naar die efficientie nog moeten maken, dat was in de eerste jaren hier ook zo. Toch zitten er mogelijkheden in.

   

 • Peltjes

  Heb niks tegen intensive boer, wel als ze onze latente ruimte afpakken. Vraag me af wat er gebeurd als de melveewet ingaat. Geloof dat ik liever extensief blijf.Dan maar 'lui en inefficent' zoals sommige intensieve beweren.

 • agratax2

  Ik heb altijd gedacht dat fosfaatrechten of moet ik zeggen Mestproductie rechten waren ingesteld ten behoeve van het milieu, maar niets is minder waar. Het worden handelsobjecten en de kapitaalkrachtigen mogen er zoveel van kopen als ze willen en dan maar stront maken tot het hun erf afloopt. Wat wetgeving ten behoeve van milieu bescherming aan mijn hoela. Het is niets anders dan een verkapte opruiming van boere, die niet bereid zijn om het milieu geweld aan te doen en die niet op minimale oppervlakte maximale melk wensen te produceren. Melkvee houden wordt met deze rechten verheven tot een industrie die zijn weerga niet kent en die niet meer op enige begrip van de burger hoeft te rekenen. Zij zullen straks alleen nog ongestoord kunnen werken als ze voldoende donatie doen aan de PvdD en Wakker Dier of Natuur Monumenten.

 • MKRouveen

  Rob Hoefman: voorbeeldartikel! Dit is nou precies wat ik bedoel. 

  Peltjes #10: helemaal mee eens. Laat die intensieven maar watertrappelen. Als zij zo graag voer aankopen en mest afvoeren (dan ging mij de lol helemaal over), ik wens ze er veel plezier mee. Maar het grondgebonden bedrijf mag daar nooit hinder van ondervinden! Het is toch te gek voor woorden dat juist de bedrijven die niet aan het fosfaatplafond hebben geknaagd er wel voor mogen boeten!?

 • Edje2

  goed verhaal rob. ikhoop dat die cowboys er voor boeten . ze hebben alles voor een grondgebonden boer kapot gemaakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • frankrooi


  Zou zo maar eens kunnen dat de extensieven straks het beste verdienmodel blijken te hebben. Wat koeien melken tegen lage kosten met eigen voer, Voor de rest duur voer verkopen en mest aanvoeren met goed geld toe. Wie doet je wat.

 • Sjefo


  Als maar de bemestings normen naar beneden bijstellen dat het opbrengend vermogen van de grond met sprongen achteruit holt, en brutaal als ze zijn beginnen zij (links) nu melding te maken dat de vitaliteit van de grond met diezelfde sprongen achteruit gaat, Nederlandse grond in zijn algemeenheid is grond die wil produceren en we hebben hiervoor een uitstekend klimaat, die kun je op de huidige manier niet beteugelen en al zeker niet op europese normen,waar we in Nederland mee bezig zijn is simpelweg verkrachten (verbouwen) van onze grond niet door teveel mest maar te weinig, Nederland heeft kwalitatief de beste grond van Europa met het hoogste opbrengend vermogen, OVERHEID NEEM DAT NU EENS ALS UITGANGSPUNT I.P.V EUROPESE NORMEN.

 • veldzicht

  Sjefo#15,links wil alleen maar minder vee en meer natuur,die boeren kan ze geen zak schelen hoe minder hoe beter.

 • boerderijidink


  Slecht en eenzijdig verhaal Rob, als je geen opvolger hebt maakt het voor jouw als part-time boer niets uit of je 30 of 40 koeien melkt tot je pensioen. Het speelveld is voor iedere boer in Nederland altijd gelijk maar de beginsituatie is voor iedereen anders de een heeft veel grond overgenomen van zijn ouders en de ander weinig. De boeren met veel koeien zijn ook niet altijd groot geweest maar hebben ook flink moeten investeren en hard moeten werken om tot zo'n omvang te komen. Dus Rob als je wilt groeien zul je ook moeten investeren of dat nou melkquotum is of fosfaatrechten of landbouwgrond. Voor niets gaat de zon op. 

 • Venstra

  Ja dat heb je met een stel varkens aan het roer!

 • Venstra

  Dijksma heeft liever een goedkope karbonade dan een glas melk.

 • Venstra

  Vrachten IBR-koeien uit Duitsland, 'Nederland moet dierziektenvrij worden campagne', en de extensieve boer en diegene die in grond geïnvesteerd hebben mogen die dierziekten-mest op hun grond aanvoeren, dit beleid is een lachertje.

 • wmeulemanjr1

  Degenen die na betaling van Veel superheffing straks de rekeningen haast niet kunnen betalen worden rijkelijk beloond met fosfaat. Erg krom!!

 • haam

  #  21  sommige hebben zelfs de leasemelk nog niet helemaal betaald

 • koestal

  Dit heeft niks meer te maken met grondgebondenheid ,waar veel leden van de Tweede Kamer om vroegen

 • wesleyvanruitenbeek

  Het is toch heel makkelijk op te lossen, gewoon gemiddeld aantal koeien van 2juli 2012 tm 2 juli 2015 dat worden je fosfaatrechten. Dan is het fosfaat plafond niet overschreden en blijft er dus ook nog wat fosfaatrechten over voor knelgevallen. heeft ook niemand last van afroming.

 • koeien15

  2.5 koeien per ha alles opgelost

 • maiskolf

  Bij 40 ha heb je dan 100mk. Dat moet ook voldoende zijn. Mischien ook nog wel een betere melkprijs dan. Wil je meer melken moet je eerst de grondhoeveelheid uitbreiden. Dit is het beste , maar ja die linkse rakkers in het torentje snappen het niet helemaal of ze hebben een zonnesteek opgelopen.

 • Den Hof

  De heer Hoefman heeft helemaal gelijk ,wie zich aan de maatschappelijk gewenste regels houdt krijgt boete,weidegang, mestproductie en biodiversteit door weidegang, het telt niet mee deze keer.
  Echter de race is nog niet gelopen, de tweede kamer kan er z'n oordeel over geven, dus allen die weidegang toepassen, informeer Uw politieke partij goed zodat die er nog iets aan kunnen veranderen.
  Bovendien is weidegang zeker niet alleen voor kleinere boerderijen, er zijn bedrijven met wel 600 koeien die ook weiden en daar heel veel moeite voor doen om dat te bewerkstelligen, en ook die hebben minder koeien kunnen houden omdat bij weidegang er nu eenmaal toppen in de weide staan wat overigens meteen de biodiversiteit bevorderd.

 • frl

  de groeiers na 1 april zijn niet alleen de intensieve,er zijn er ook bij die de mest wel keurig op hun eigen grond kwijt kunnen,alleen de overschot bedrijven verpesten het.

 • arenthendriknaber

  Goed verhaal Rob.Het is belachelijk dat onze latente mestruimte door intensieve boeren kan worden vol geproduceerd.Als ik mijn eigen ruimte mag vol produceren heb ik ook een boterham .

 • .....

  Gewoon niet op tijd je kansen gepakt  Rob, kwestie van jammer...................

 • janvandeberg


  Een schandelijke (niet europese regel)

  Het is in alle bedrijfs takken zo,dat de vervuiler betaald!Hier word de vervuiler en killers van gezinsbedrijven beloond!2.5 koeien per hectare en het probleem van boeren met verstand(beleid)is opgelost,voor de melkveehouderij tenminste.Maar de zuivelfabrieken zitten dan met een groot probleem(en vooral de banken)Ik zou zeggen huur voor 1 dag ook een knechtje(modern slaafje in)en ga naar den Haag toe en protesteer er tegen!!! (de vervuilers huren alle dagen een knechtje in..)Anders hebben toch ze geen tijd om in het bestuur van LTO te gaan zitten??Verder ben ik het helemaal eens met Edje 2!Kom op Gezinsbedrijven!verenig jullie (er zijn nog altijd meer gezinsbedrijven dan mega bedrijven in dit kleine landje)

 • deer123

  ik als jonge boer ( 40 ) zit in de zelfde situatie , net de boerderij overgenomen , ruim 50 ha en nog 8 ha duur aangekocht land en maar  60 koeien aan de melk
  Recentelijk nog stukje stal aan laten bouwen om koeien in het stro te zetten
  om aan alle lasten te voldoen is het gewoon noodzaak om een extra aantal dieren te melken, 
  Het komt er hier op neer dat ik 40 % fosfaat plaatsings ruimte moet inleveren 

 • veldzicht

  Het begint er aardig op te lijken dat PvdD z,n zin krijgt,de commerciele dierhouderij grotendeels het land uit  en aan de vegetarische maaltijd
  gekocht bij Jaap.

 • joohoo


  Rob heeft gewoon gelijk. de vraag is of Dijksma de gevolgen heeft overzien, het lijkt er niet op. De maatschapij keert zich nu al tegen deze ongebreidelde groeiers.
  En de kostprijs gaat harder omhoog dan de melkprijs.
  Daarentegen het is nog niet door de kamer en gezien de tegenstand zal er eerst nog wel geschoven worden en aanpassingen geopperd.
  De fosfaatrechten bij varkens en pluimvee zijn ook snel na invoering omgezet naar dierrechten!.
  Laat je de kop niet gek maken.

 • DAAN


  Ik als oudere Boer(78) vind dat Rob vol komen gelijk heeft, geen meer mest produseren als dat dat je zelf op de grond kwijt kan dus grongebonden bedrijven,

   

 • Peerke1


  Inderdaat Rob heeft gelijk en maak de melkveehouderij gewoon grondgebonden. Laat de intensieve maar een rechtzaak aanspannen tegen de overheid omdat ze te veel stallen hebben laten bouwen. Bovendien kun je extensieve boeren met stallen en grond niet zomaar leeg zetten door een FOSFAATPLAFOND.

 • gjcamps

  Elke dag de discussie tussen wel / niet intensief, welke peildatum en wie nu gekort moet worden. Het is heel eenvoudig, iedereen die afgelopen melkjaar binnen zijn quotum gemelkt heeft en dus geen superheffing hoeft te betalen wordt niet gekort op zijn fosfaat quotum. Al die speculanten die meer koeien hebben gehouden kunnen gekort worden als we door het plafond gaan.

 • A.J. Breukink

  fosfaatrechten worden vrij verhandelbaar als bedrijven met een overschot (lees dat wat ze niet aankunnen wenden op eigen grond) worden uitgesloten van de handel lost het probleem zich van zelf op

 • Kuijstermans


  OProep voor 'zielige'   extensieven

  Fosfaatplafond heeft niks te maken met fosfaatplaatsingsruimte op bedrijf. Jarenlang is al bekend dat als  na 1 april 2015  het het nationaal sectorplafond voor fosfaat overschreden  wordt  er koe(fosfaat) rechten ingevoerd worden.   Dat is nu gebeurd. Dit kan toch geen verrassing zijn.

  Extensieve bedrijven staan er beter voor dan intensieve. Geen voeraankoop en mestafzetkosten.   Waarom dat negatieve gezeur en altijd de schuld aan anderen geven. Word een keer op tijd wakker!

  Steek je energie in wat nog komen gaat.  Laat de fosfaatrechten niet vrij verhandelbaar worden, maar laat stoppers de rechten  inleveren bij een fosfaatrechtenbank. Dan kun je structuurbeleid voeren en de rechten bij voorrang toewijzen aan extensieve en kleine boeren.

   

   

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.