Redactieblog

11665 x bekeken 23 reacties

Veroorzakers fosfaatproblemen worden beloond

De grootste groeiers in de melkveehouderij lijken goed gegokt te hebben, de extensieven zijn de verliezers.

Ik ben ernstig uit mijn humeur. Eindelijk zijn er de voorstellen van de staatssecretaris voor fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Dat is op zichzelf beter dan dierenrechten of nog ergere rechten. En de schotten tussen de sectoren blijven vooreerst bestaan. Of dat goed nieuws is weet ik eigenlijk niet.

Fosfaatrechten zeer nadelig voor innoverende varkenshouder

De varkenshouderij is aan het saneren en daar past een betaalde overheveling van fosfaatrechten in de richting van de melkveehouderij wel bij. Maar zo'n transitie heeft grote nadelen voor de varkensbedrijven die willen innoveren door groei, want die zouden dan ook dure rechten moeten kopen. En de varkenssector heeft behoefte aan grote innovaties, niet alleen technische maar ook maatschappelijke. Ik heb er dus wel vrede mee.

Peildatum fosfaatrechten fout gekozen

Maar toch ben ik ernstig ontstemd. De peildatum voor de fosfaatrechten is namelijk fout gekozen. De referentie wordt het gemiddelde van het kalenderjaar 2014. Degenen die in de tweede helft van dat jaar hard zijn gegroeid krijgen dus meer fosfaatrechten. Maar dat is nog niet alles. De peildatum wordt 2 juli 2015. Dat betekent dat de groei tot die datum wordt meegenomen, en dat iedereen vervolgens naar rato fosfaatrechten moet inleveren om naar het gemiddelde van kalenderjaar 2014 te komen. Ook degenen die niet zijn gegroeid, zo meen ik te begrijpen, of die maar een beetje zijn gegroeid. De grootste en snelste groeiers houden dan het meeste over en dat is volstrekt tegen mijn rechtsgevoel. Nogmaals, als ik alles goed begrijp, want nu ik dit schrijf is het nieuws nog erg vers.

 

Extensieve melkveehouderij de dupe

Ik woon in een gebied waar de melkveehouderij nog enigszins extensief en grondgebonden en maatschappelijk verantwoord is, en juist die boeren zijn dus het haasje. Maar los van het feit dat ik wel enige sympathie heb voor de boeren die niet als een gek zijn gaan bouwen en bevolken, het gaat ook tegen mijn milieu-rechtsgevoel in. De grondgebonden bedrijven worden niet bevoordeeld, ondanks alle mooie woorden van Dijksma. De bedrijven die de gok op snelle groei gewaagd hebben, de cowboys, waardoor we nu in de problemen zitten, worden beloond. Het is nog niet zo lang geleden dat ik hier beweerd heb dat het altijd zo gaat, binnen en buiten de landbouw, en ik heb sneller gelijk gekregen dan ik wil.

Dijksma bang voor juridische procedures

De veroorzakers van het probleem met het fosfaatplafond worden nu dus beloond. Ik las dat de staatssecretaris bang is dat ze anders juridische procedures gaat verliezen, van de advocaten van de groeiers. Ik zou daar niet zo bang voor zijn. Iedereen kon weten dat er een rechtensysteem aankwam en dat er een groot risico gelopen werd bij snelle groei. Dat hadden ze al lang geleden in deze column kunnen lezen, de cowboys en hun advocaten.

Laatste reacties

 • r.haijtink1

  Zoals in elk journalistiek stuk over de fosfaat rechten worden er hier ook weer veel aannames gedaan. De heer Strijker heeft de Brief van Dijksma in zijn geheel niet gelezen, dan had hij geweten dat nog niet bekend is dat hoe en of er afgeroomd moet worden. Dijksma schreef al wel dat ze bedrijven die hebben veroorzaakt dat de melkveehouderij door haar plafond schoot extra gekort kunnen worden. 

 • .....

  De extreme groei in het laatste 3 maanden moet flink worden afgeroomd. Dit is met name de oorzaak van de overschrijdiing van het fosfaatplafond,  waar Dijksma  ook nadrukkelijk tegen gewaarschuwd heeft  dat dit niet zonder gevolgen kon blijven

 • Trot

  Laten we hopen tegen beter weten in dat bij het invullen van deze blancowet er noch bestuurders zijn die het licht zien en snappen dat bedrijfen met grondover schot niet genaaid worden

 • joohoo

  Dit proces is al meer dan een jaar aan de gang. Het waren deze bedrijven die in mei 2014 via lto en ajk lieten weten dat bedrijven met meer grond dan ze nodig haden dit in moesten leveren of beschikbaar stellen. Door het laatste jaar flink over hun qouta te melken zover zelfs dat fabrieken het melkgeld op een apparte rekening gingen storten omdat de heffing groter was dan de opbrengst aan melkgeld is er een situatie ontstaan waarin afgodish kapitalisme de reden is om dit soort maatregel op de sector los te laten.
  Waneer de angst voor juridische procedures de drijfveer is om deze keus te maken lijkt het er meer op dat ze totaal verkeerd is voorgelicht door haar eigen departement.

 • simpel boerke

  De tweede kamer moet z'n licht er nog over laten schijnen. Ik kan me niet voorstellen dat die er mee akkoord gaan dat juist duurzaamste  grondgebonden bedrijven  het hardst worden gepakt ten koste van intensieve mega groeiers van de laatste 3 maanden.

 • Ewullink

  Tot op heden is er geen wettelijke basis om groeiers na 2013 of intensieve of een combinatie van beide meer te korten dan extensieve niet groeiers. Daarom is generiek korten of via handel aldaarniet gereguleerd de enige weg om de fosfaat productie te doen inkrimpen. 

  Dijksma schermde met de leus dat anticiperen gedrag niet wordt beloond. Dit kan ze echter niet waarmaken. 


 • agratax2

  Met deze fosfaatrechten zullen de akkerbouwers in de toekomst nooit hun land met mest van eigen vee kunnen bemesten zonder eerst Fosfaatrechten te hebben gekocht van stoppers. Hoe gek kan Den Haag doen, eerst boeren vragen te zorgen dat hun mest op eigen land verwerkt kan worden en daarna fosfaat (mest) rechten instellen voor iedereen die mest produceert of wil gaan produceren. Hiermee is de akkerbouw veroordeelt tot plantaardige productie ten behoeve van verwerkers en/of dierhouderij. Zelf dieren houden wordt nagenoeg onmogelijk en dat terwijl hij ruimte te over te hebben om eigen mest te plaatsen. Waarom niet eerst alle hektares fosfaatrechten toekennen en daarna iedere boer een recht van X% boven plaatsingsruimte toekennen. Op deze wijze kan de akkerbouwer zijn plaatsingsruimte verhuren aan veehouders, die bij hem hun mest uitrijden. 

 • Ewullink

  Ps cowboys is in deze ongepast. Een ieder die is gegroeid of geïntensiveerd, veel of weinig en daarbij de mest wet of andere wetgeving niet heeft overtreden is GEEN cowboy. 

 • simpel boerke

  @7 jij wilt het helemaal bont maken. Fosfaatrechten van de rundveehouders naar de akkerbouwers toe schuiven om ze dan te verhuren aan dezelfde rundveehouders waar je ze van gekregen hebt. Klinkt rechtvaardig, niet?

 • Foxxy

  de Forfaitaire plaatsingsruimte / ha heeft niets te maken met de toekenning van fosfaatrechten !

  FFeitelijk zo krom als een hoepel 

  Theoretisch zou dus idd een akkerbouwer ook een soort van recht moeten kunnen krijgen !

  Het blijft gewoon een bijzonder slechte regeling! 

 • schoenmakers1

  toon23, is net zo rechtvaardig als in het verleden melkveehouders maispremie konden krijgen, ze kregen toen lager aankoopkosten voor voer, en daarnaast ook nog de compensatie de bedoeld was om de gedaalde prijzen te compenseren, hoe ver kun je gaan om een bepaalde sector alles toe te schuiven

 • Fozzy Bear

  Agratax, een melkveehouder met blijvend grasland kan ook niet aan akkerbouw beginnen.
  Die akkerbouwer kan nog wel met rundvee buiten de categorieen 100.101.102. beginnen. zoals vleeskalveren, vleesvee.  Terwijl die toch wel onder het rundveefosfaatproductieplafond vallen denk ik. Waaronder anders. Zo kunnen ze ook met geiten en schapen beginnen.
  De melkveehouders kunnen ook geen suikerbieten verbouwen zonder quotum en al zeker niet in de verst afgelegen gebieden omdat daar geen quotum naar toe kunnen.
  Een stoppende jongveeopfokker met blijvend grasland kan geen kant op.  Zijn melkveereferentie kan hij niet aan iedereen verkopen en zijn grasland kan alleen weg als grasland.

 • farmer4life1

  Lekkere overheid! al het land kan natuur worden en de mest verwerkt. Dat is waar de overheid nu op aanstuurt. het wordt hoog nodig tijd dat alle sectoren pluimvee, varkens, rundvee en akkerbouw protesteren tegen de kostenverhogingen! 

  Laat ze in den Haag eerst maar eens zorgen voor genoeg marge! 

 • mldijkstra

  Het is met wetten en wetsvoorstellen tegenwoordig het zelfde als met handleidingen van stofzuigers. Ze worden geschreven door juristen en er worden alleen teksten opgenomen die een mogelijke claim kunnen voorkomen. De inhoudelijke relevantie en het doel zijn ondergeschikt.

 • wmeulemanjr1

  Het doel is nieuwe luchthandel. In plaats van quotum nu fosfaat op de balans. 

 • mr

  Het is aan een extensieve melkveehouder niet uit te leggen dat hij beperkt wordt met fosfaatrechten.
  Maar iemand die gebouwd heeft binnen alle wettelijke kaders moet toch ook de stal vol kunnen zetten.
  De oplossing moet volgens mij gezocht worden in ruimere bemestingsnormen. Geef ons de mogelijkheid om via bex en bep aan te tonen dat dat mogelijk is en gelijk met de bodemanalyses iedere 4 jaar ook het nitraat gehalte bepalen om zo aan te tonen dat de derogatie ook verhoogd kan worden.

 • joohoo

  Het idee is simpel u rijd opde provinciale weg 120 waar u 80 mag vervolgens wordt u aangehouden krijgt een flinke boete van 500 euro deze betaalt u netjes en vervolgens mag u altijd op deze wegen 120 rijden.
  En je kunt niet iemand straffen die zich aan de wet houd maar ook niet iemand die geen overtreding begaat.
  Door eindeloos getouwtrek van Dijksma en continu de sector is zelf verantwoordlijkheid te ventileren het liefst in van allerlei praatprogramma's. Heeft ze zich in een situatie gemaneovreerd die haar nog wel eens de kop kan kosten.
  Door haar angst voor juridische procedures heeft ze deze juist in veel ergere mate uitgelokt.

 • Sjakkie


  Je wilt niet weten hoeveel er creatief gemeldt is bij I er R na 2 Juli.

  Hoorde vandaag van een handelaar die 7 Juli nog tientallen  koeien had geleverd op de datum 2 Juli.

 • milkabulle

  dan staan ze wel te laat op de stalbalans

 • tikka


  gewoon vergeten???????  om ze eerder te melden, gebeurt volgens mij wel vaker.

  Ik denk overigens wel dat die handelaar beter de koeien op zijn naam had kunnen houden om ze eventueel na 2 juli weg te geven, fosfaatrecht voor 1 koe kan best 10x duurder worden dan de waarde van de koe.

 • schooteind1

  Ik hoor ook de gekste verhalen; afmestkoeien worden ineens weer melkkoeien.  Vaarzen die nu nog kalven worden nog op 2 juli aangemeld. meststieren worden fokstieren enz. Het kan goed zijn dat er op die manier nog zo'n 3 a 4 % bij wordt geknoeid. RVO zou al die meldingen rond 1 en 2 juli eens heel kritisch moeten bekijken. Uiteindelijk moet dit toch weer links of recht om afgeroomd worden. Degene die te goeder trouw zijn, zijn dan weer de klos. Misschien moeten we de datum wel zetten op 15 juni. Of het gemiddelde van 1 jan. 2015 to 2 juli 2015

 • koestal

  Als die grote groeiers het met deze lage melkprijs  maar vol kunnen houden ,sommigen hadden een jaar geleden volgens accountants al problemen met de liquiditeit

 • mafex

  # 22  er zijn altijd ondernemrers met liqiditeits problemen, dat is in goede en slechte tijden zo

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.