Redactieblog

4313 x bekeken 29 reacties

Oud geluid van nieuwe voorzitter

"De NMV heeft een nieuwe voorzitter, die helemaal bij die club past", constateert Hanna. "Hij begint met zich af te zetten tegen de LTO. Over het fosfaatplafond voor melkveehouders. Volgens hem door LTO vastgesteld. Daar wil hij niets mee te maken hebben. Zo kennen we ze weer."

Ik knik, maar vind het jammer. De Vakbond voor de Varkenshouderij heeft met Ingrid Jansen een frisse voorzitter. Die zoekt samenwerking met LTO. Ze voelt aan dat een tweespalt het geluid verzwakt.

Niet echter bij de opvolger van Schoonman, de Friese veehouder Harm Wiegersma. Na lang zoeken gevonden. Deze bijna zestiger zag zelf ook liever een jonge bestuurder op zijn plaats, maar die was niet te vinden.

"Is de NMV dan een vakbond met oudere leden?", vraagt Hanna zich af. "Hun standpunten zijn oerconservatief. Hij past helemaal bij Sieta van Keimpema, die ook dit geluid  vertolkt. Trouwens, met de bejaarde LTO-voorzitter Maat erbij, staat in de melkveehouderij het verleden aan het roer."

Harm Wiegersma begint met zich af te zetten tegen de LTO. Die zou het fosfaatplafond hebben vastgesteld. Niet waar, dat kan alleen de overheid. De NMV verzette zich er tegen. Zonder resultaat, zo blijkt. Om nu de schuld op de schouders van de LTO te leggen is goedkoop.

Ook niet zinvol. Alle hens moet aan dek om de fosfaatrechten zo acceptabel mogelijk te krijgen. Ook de NMV, nu Wiegersma dus, zit straks met staatssecretaris Dijksma aan tafel. Als hij dan een ander standpunt verdedigt dan de LTO, geeft hij Dijksma vrij spel. Die kan beslissen wat ze zelf wil. Ze heeft immers overlegd met de sector.

Harm Wiegersma kan dan aan zijn leden vertellen dat hij gepleit heeft voor afschaffing van het fosfaatplafond voor de melkveehouderijsector. En voor het uitwisselen van fosfaatrechten tussen alle sectoren. De LTO was echter tegen en dus is de missie mislukt. De schuld van de LTO.

De leden zullen in zalige eenzaamheid knikken en de voorzitter prijzen om zijn vasthoudendheid. Dat er door hun opstelling geen resultaat kon worden behaald, telt dan niet.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  heel goed gesteld hanna, dijksma heeft vrij spel omdat ze heeft overlegd met de sector, laat de slappe belangenbehartigers die we nu hebben dan niet zo gretig aan tafel schuiven bij dijksma, eerst een portie eisen en als ze daarin niet meegaat geen overleg en dus geen beknellende regelgeving, zoals je zelf aangeeft, geen overleg betekend geen vrij spel voor dijksma

 • veldzicht

  De NMV is net als Geert Wilders veel schreeuwen niks bereiken terwijl de leden zitten te glunderen om bij zo,n club te mogen horen..

 • Mfb

  Sinds de NMV bestaat heeft het ministerie vrij spel.

 • hornblower

  LTO is een 'elite' club die er alleen is voor de grote jongens, Ik heb de indruk dat NMV er voor alle melkveehouders is. Ik denk dat ik niet alleen sta in dit standpunt, anders had de NMV geen bestaansrecht gekregen.

 • eg wel

  Veldzicht@2

  Je hebt je vergist, je schrijft n.m.v. maar je hebt het over l.t.o.
  Geeft niks, we vergissen ons allemaal wel eens.

 • veldzicht

  eg wel #5, ik vergis me helemaal niet.

 • gjh

  leuk stukje gelukkig komt er iemand met ruggegraat en weerstand op dat slappe gedoe en het nutteloze van LTO zit niemand te wachten. de L staat niet voor niets voor LACHWEKKEND.

 • Mozes

  Ze konden bij de NMV geen nieuwe voorzitter vinden? Dat is een aanwijzing dat de aanhang van de NMV vooral bestaat uit mensen de bestuurlijk en beleidsmatig weinig talentvol zijn. En dus ook weinig beleidsmatig inzicht of benul hebben. Dat probleem zien wij ook bij de PVV en de vroegere LPF. Als je zag wat voor volk er via deze partijen in de Kamer kwam....... Denk alleen maar eens aan Dion Graus en je weet genoeg. 
  De NMV is net als Wilders alleen bezig met zich afzetten en niets bereiken. 

 • Mfb

  @gjh zo ken ik er ook wel eentje: NMV= Niemand Met Verstand (van zaken)
  De meeste leden van NMV denken dat belangenbehartiging bestaat uit schreeuwen tegen de overheid dat je het er niet mee eens bent en dat hoeft inderdaad niet veel te kosten. Het lidmaatschap van NMV is dus ook lekker goedkoop. Als je het lidmaatschap van LTO (die wel verstand van zaken heeft en door de goede mensen die ze in dienst hebben ook een goede gesprekspartner voor de overheid is) niet kunt betalen zegt dat eigenlijk al genoeg over het ondernemerschap.

 • gjh

  mozes bij de lto zitten mensen die bestuurlijk of beleidsmatig en talentvol zijn erg grappig ben je en net zo lachwekkend als dat nutteloze lto van je.

 • eg wel

  2 belangenbehartigers met hetzelfde doel. In plaats van naar elkaar te luisteren en samen optrekken om het doel zo dicht mogeljijk te benaderen, maken we elkaar het liefst af.
  Ik vraag mij af wat hiervan de reden is.

 • veldzicht

  eg wel ,  eindelijk ben ik het een keertje met je eens ,een gezamelijk standpunt zien te bereiken in plaats van elkaar hier virtueel af te maken,eendracht maakt macht  wat iets is wat onder boeren ver is te zoeken de meeste kijken niet verder dan het eigen erf lang is.

 • Mfb

  Helemaal met jullie eens. De NMV had nooit opgericht mogen worden. Daardoor zijn we als sector verdeeld geworden.

 • eg wel

  De n.m.v. is ontstaan uit onvrede met het beleid van l.t.o. melkveehouderij, aangezien ze leden hebben, hebben ze bestaans recht,
  en daar dient rekening mee gehouden te worden. l.t.o. is de grootste en zou het n.m.v. uit kunnen nodigen voor een geprek inzake het fosfaat plafond voor ze met dijksma om de tafel gaan zitten.
  Ook al worden ze het niet eens, begrip voor elkaars stand punten is al een hele winst.

 • Tearpoal

  De LTO heft overigens in het verleden meerdere malen zakenbinnen kunnen halen door de belangen van varkens en kippen ervoor in te ruilen.

 • Kaiser

  Ja hoor, de LTO als dictatoriale instelling. Als boer moet je het zonder slag of stoot eens zijn met LTO standpunten, daar mag je niet kritisch over zijn. Dictators dulden ook geen kritiek. Een NMV is hard nodig.

 • Mozes

  @Tearpoal, het fosfaatplafond voor melkvee is er juist gekomen als handreiking naar de pluimvee en varkenshouderij. Bij deze sectoren bestond angst dat bij het wegvallen van het melkquotum zij door rundveemest van de markt gedruk zouden worden. Door het fosfaatplafond voor melkvee werd dit begrenst. 

 • DJ-D

  #8 is er al opvolger van schenk? #17 met deze bemestingsnormen worden ze ook al van markt gedrukt. Plafond is onzin

 • ep


  Mozes, #17 is maar ten dele waar. Pluimveemest wordt amper afgezet bij de nederlandse akkerbouwers.

 • landboer


  Nou mozes alsof de LTO zoveel beleidsmatig inzicht heeft, je schrijft hier zelf dat ze de teugels veel eerder aangehaald moesten hebben, en niet nadat iedereen zijn stal verdubbeld heeft!

  Mfb je draait de zaak om :de NMV is opgericht <em><span style='text-decoration: underline;'>omdat</span> </em>de sector verdeeld is, 

  Veldzicht ,misschien hebben ze weinig bereikt ,maar vergeet niet dat in een besluitvormingsproces het heel belangrijk is dat <em>alle</em> meningen gehoord worden!

 • Mozes

  @landboer, dat is een goeie! Belangenbehartiging door de NMV waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Ik heb toch liever LTO die gaat voor het resultaat. 

 • veldzicht

  Landboer#20,degeen die 6 mnd terug wist dat dat fosfaatplafond zou komen laat die zijn vinger op steken,helemaal niemand ,achteraf is het allemaal niet zo moeilijk om te
  zeggen wat ze hadden moeten doen.

 • Schraar

  Wat een geluk voor Vergaderboer dat Wiegersma zich afzet tegen LTO, kan hij weer lekker uithalen naar de NMV. Opvallend dat dan altijd Sieta er bij betrokken moet worden, die al vele jaren niet meer actief is voor de NMV.
  Over de vorige voorzitter Schoonman heeft Vergaderboer opvallend weinig geschreven, die werkte zeker te constructief samen met de LTO, NZO en NAJK. Voor degenen die het niet weten, de NMV is intensief betrokken geweest bij de melkveewet, het fosfaatplafond en de PAS staat al lang niet meer vanaf de zijlijn te schreeuwen.
  Het is heel goed dat er meerdere geluiden zijn en vooral dat het geluid van de praktiserende boer meegenomen wordt en niet alleen dat van het in elkaar verweven belang van LTO, cooperaties, Rabobank en WUR. Vergelijkbaar met meerdere politieke partijen waar je op kunt stemmen t.o.v. een 1 partijstaat (= dictatuur).
  Overigens heeft de LTO niet het fosfaatplafond vastgesteld, maar samen met de NZO het sectorplafond voor de melkveehouderij. Dit erkend de NMV terecht niet omdat het voor Brussel en behoud van derogatie helemaal niet van belang is. Het gaat er alleen om, om binnen het totale fosfaatplafond te bijven, hoe de verdeling daarbinnen tussen de sectoren is is niet van belang.

 • eg wel

  Boerderij is commercieel, en praat daarom (d.m.v. vergaderboer) met de grootste groep abbonnements betalers mee. Rijd de grootste groep boeren in een Jhon Deere, en maakt deze goed betaalde reclame spotjes, dan zal de redactie Jhon Deere niet afvallen. Zo werkt dat ook met l.t.o. en n.m.v.
  Wiens brood met eet, wiens taal men spreekt.

 • gjh

  landboer snap het, mozes je bent weer grappig met het lto resultaat (WELK REWSULTAAT) sommige sukkels snappen er niets van.

 • m.en.mh.miedema

  Resultaten van LTO?
  Ammoniak en zure regen, ja wij erkennen dat ammoniak een probleem is, aldus LTO al voordat er besprekingen over ammoniakwetgeving zouden plaatsvinden. Ondanks dat scheikundig gezien ammoniak een base is en juist een neutraliserende werking heeft.(kijk maar naar hoe Ad blue of een luchtwasser werkt)Gevolg: emmisiearm bouwen/luchtwassers, PAS etc. en een groot deel van veehoudend NL op slot. 
   Nitraatrichtlijn? Alleen op een aantal zandgronden een te hoog nitraatgehalte, op klei en veen en de betere zandgronden geen probleem( er was een overijverige staatssecretaris die er voor heeft gezorgd  dat heel NL(onterecht) als uitspoelingsgevoelig is aangewezen) maar LTO heeft hier niet tegen geargeerd en er bewust voor gekozen dat heel NL er mee te maken heeft, en hun eigen leden daarbij voorgelogen!
  Niet enten tegen MKZ maar nog steeds geen goede oplossing hebben als er wel weer eens MKZ uitbreekt.
  Zomaar een paar voorbeelden waar LTO ernstig in gebreke is gebleven en zelfs medeverantwoordelijk voor is.
  Wees blij det er nog een organisatie is die dit aan de kaak stelt. Goede bestuurders vinden is overal erg moeilijk, een(goede) bestuursfunctie en een eigen bedrijf runnen is bijna niet te doen.
  Schenk en Maat zijn ook niet bepaald fris en fruitig.
  Ingrid Jansen is een beauty.
  Als je de huidige mest en ammoniakwetgeving prima vindt, vooral LTO lid blijven.

 • landboer


  Mozes jij stemt zeker altijd op de grootste partij ,maakt niet uit wat voor geluid er uit komt ,want winnen is belangrijker dan meedoen!

  Veldzicht het fosfaatplafond is vele malen ouder dan een half jaar ,blijkbaar wist jij dat niet maar LTO wel.

 • G. Peltjes

  Wat veldzicht bedoelt is denk ik het tijdstip waarop het plafond is bereikt. Ik heb dat in iedergeval niet zien aankomen. Ben als grondgebonden (extensieve)  boer er van uitgegaan dat ik daar geen last mee zou krijgen. Hoe naief.  LTO had dat wel moeten voorzien, maar ze stonden er bij en kijken er naar, en nu zijn de rapen gaar.

 • Mozes

  @miedema, Nederland is het enigste land in Europa die belang heeft bij een regeling voor de verkoop van producten van geënte dieren in geval van MKZ. Er is dus geen enkel land waar een afspraak mee te maken is. Niet door LTO en niet door de regering. 

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.