Redactieblog

4 reacties

'Keus voor fosfaatrechten is logisch'

De kogel is door de kerk: staatssecretaris Dijksma stelt na lang aarzelen voor dat er fosfaatrechten komen voor de melkveehouderij. Zo'n voorstel had zij – of nog beter haar voorganger - al lang eerder moeten doen.

De afgelopen tijd hebben veehouders plannen gemaakt en zijn ze verplichtingen aangegaan. Daardoor ontstaan nu lastige situaties, die althans voor een deel voorkomen hadden kunnen worden.

Een aantal veehouders heeft de beschikbare ruimte aangegrepen om het bedrijf (fors) te vergroten, waardoor de mogelijkheden voor anderen nu sterk zijn beperkt. Onder andere Frits van der Schans van CLM heeft daar voor gewaarschuwd. Het is de groeiers niet kwalijk te nemen, maar er hadden veel eerder effectieve maatregelen moeten worden genomen om deze ongewenste situatie te voorkomen.

Stevige maatregelen

Iedereen met enige ervaring in het agrarische gebeuren, weet dat de expansiedrang van de Nederlandse veehouderij alleen met stevige maatregelen in goede banen is te leiden. Dat is in het verleden meermalen gebleken, en de afgelopen jaren regelmatig in de kolommen van deze krant betoogd. Aan goed bedoelde, niet bindende afspraken op sectorniveau heeft een veehouder geen boodschap; die laat het belang van zijn eigen bedrijf het zwaarst wegen.

Hoe je ook denkt over het fosfaatproductieplafond, het is nu eenmaal afgesproken in EU-verband en daarom ligt het voor de hand om te sturen op fosfaatproductie. De keus voor fosfaatrechten is dan ook logisch. Zulke rechten hebben voor- en nadelen, maar dat geldt voor alle denkbare alternatieven.

Beperkingen

Met de komst van fosfaatrechten wordt de zoveelste beperking geïntroduceerd voor de veehouderij. De weerstand daartegen is begrijpelijk, maar getuigt tegelijk van onvoldoende besef dat niet de afzetmogelijkheden, maar de ecologische randvoorwaarden de beperkende factor vormen voor de dierlijke productie in dit land. In het beleid gaat het vooral om het (her-)verdelen van de beschikbare ruimte. Degenen die dachten dat met het verdwijnen van de melkquota de bomen weer tot in de hemel konden groeien, zullen inmiddels wel inzien dat ze zich vergist hebben.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Een wetenschapper als de heer van Bruchem zou net als de melkveehouders grenzen moeten verkennen. In zijn geval de mathematische. En dan niet de gebaande paden bewandelen maar zoek nu eens daadwerkelijk uit wat het echte plafond is. U als wetenschapper zou naast de randvoorwaarde ecologie ook de randvoorwaarde wereldkampioen melkveehouden moeten laten meewegen zonder vooroordelen. Ga eens op zoek naar de mogelijkheden daar was wetenschap oorspronkelijk voor bedoeld.

 • alco1

  Juist zuperboer. Wat heb je aan wetenschappelijk gepraat achteraf.

 • agratax2

  Wat hebben fosfaatrechten met ecologie te maken. De boer met voldoende land voor meer koeien, krijgt te weinig fosfaatrechten omdat hij zijn groei gereguleerd wil doen en de boer die ongeremd heeft uitgebreid zonder grond, krijgt de fosfaatrechten voor fosfaat productie waar hij geen afzet voor heeft. Moet de potentiele groeier nu zijn fosfaatruimte vrijwillig afstaan aan de ongecontroleerde groeier. De boer die meer ruimte heeft dan rechten is ecologisch meer dan goed bezig en de man met meer rechten dan afzet mogelijkheden is ecologisch een crimineel. Echter deze crimineel wordt beloond en de nette burger (boer) krijgt de rekening gepresenteerd. Hoe denkt Den Haag ooit nog eens een Nederland zonder crimineel gedrag te krijgen?? Niet door dit soort gedoog en beloon regelgeving.

 • j.verstraten1

  agratax, ga je nu alle boeren die mest buiten eigen land afzetten crimineel noemen? En je mag ( nog) wel vleesvee of geiten houden zonder rechten trouwens.

Of registreer je om te kunnen reageren.