Boerenblog

48 reactieslaatste update:14 jul 2015

Fosfaat en de slappe houding van Dijksma

De houding van Dijksma rond de fosfaatrechten is slap. Ze beloofde steeds dat voorsorteerders niet werden beloond. Nou, wél dus. Wie vooruitkeek, wordt beloond met meer fosfaatrechten. De rest wordt geduwd richting snijmais en soja voeren. Dit schrijft columnist Cor Hoogeveen.

Door de afschaffing van het melkquotum reikten de ambities van de melkveehouders tot grote hoogten. Groeien en koeien melken of je leven ervan afhangt, al moet je 120 uur per week werken. Gevolg is dat er te veel koeien rondlopen en staatssecretaris Dijksma heeft altijd gezegd dat ze dan zal ingrijpen.

Fosfaatrechten en geen dierrechten, dat is winst

Op 2 juli kwam eindelijk haar langverwachte brief over het fosfaatplafond. Na overleg met de sector heeft ze gekozen voor fosfaatrechten en niet voor dierrechten, dat is winst. Eenieder krijgt rechten op basis van zijn veestapel in 2014, rekening houdende met de melkproductie (lees: fosfaatproductie) per koe. De boeren die alvast varkensrechten meenden te moeten kopen hadden beter in het casino kunnen gokken.

Staatssecretaris Dijksma zei nog: voorsorteerders worden niet beloond

Echter: de dieren op 2 juli 2015 kunnen worden meegenomen, terwijl Dijksma vele malen heeft herhaald dat voorsorteerders niet worden beloond. Vervolgens gaat ze het aantal rechten afromen, zodat we als sector weer onder ons plafond komen. Bij dit afromen kan ze rekening houden met de veroorzakers van het teveel aan fosfaatproductie. Plat gezegd: de snelle groeiers meer laten inleveren. Het zou dus zomaar kunnen dat alle melkveehouders met een fosfaatreferentie van 0 of kleiner, dit is 40 procent van het totaal, ook moeten inleveren. En dat voor een linkse minister die grondgebondenheid en weidegang hoog op de agenda heeft staan.

Komt Dijksma's slappe houding misschien door druk van Rabobank?

Ik ben zeer benieuwd wie er dieren moet inleveren straks. Tot op dit moment is de houding van Dijksma zeer slap. Niet belonen is niet belonen. Of heeft ze onder druk van Rabobank gekozen voor deze datum? Immers: collega's die hard groeien, zouden zomaar eens een hogere hypotheek kunnen hebben bij de bank. Die maakt niet voor niets reclame met de slogan 'Een aandeel in elkaar'.

Vooral kansen voor intensieve bedrijven

Ook wordt de Kringloopwijzer verplicht voor alle bedrijven. Ga je efficiënt met je grond en voer om, dan mag je meer dieren houden. Bedrijven die veel voer aankopen, of weinig grond hebben zo je wilt, kunnen gericht voer aankopen en makkelijker scoren op efficiëntie, want je koopt precies wat past. En in de BEX, onderdeel van de Kringloopwijzer, is veel snijmais voeren altijd gunstig qua efficiëntie. Dus ook hier extra kansen voor intensieve bedrijven. Uit deze hoek is ook geen kritiek of commentaar te horen.

Nieuwe wet schenkt vast meer aandacht aan wensen publiek

Het is nu aan de politiek om een en ander in een wet te gieten. De VVD, door haar getalm bij de melkveewet een grote veroorzaker van de zeer trage besluitvorming, schreeuwt alweer moord en brand: 'Dit is waanzin!' De andere partijen zijn rustiger en het zou me dan ook zeer verbazen als met name het stuk van maatschappelijke wenselijkheid niet veel meer aandacht gaat krijgen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat anticipeerders vol worden beloond en de rest richting snijmais en soja voeren wordt geduwd.

Laatste reacties

 • tc

  En het gepraat naar grondgebonden uitbreiding/melkveehouderij? Totaal VERDWENEN? Intensieve bedrijven zien nog meer kansen ! 

 • Matt

  door toedoen van de zlto,en de vvd zitten we met het amvb gat.
  waardoor volproppers hun slag konden slaan.

 • Foxxy

  Leuk verhaal, feitelijk 12 dagen te laat geplaatst! 

  Is geen nieuws. 

 • Trot

  Tel datum 2014 cqfosfaatreferentie 2013 teveel buwust aan gehouden JAMMER

 • eg wel

  rabo, lto, vvd, veel handen op dezelfde buik, ten koste van het gezins bedrijf.

 • landboer


  LTO is net als de consument ,ze willen weidegang ,ze willen grondgebondenheid ,ze willen van alles, maar ze <span style='text-decoration: underline;'>kiezen</span> voor het tegenovergestelde!

 • agratax2

  Het gaat met de -fosfaat vervuiling- net als met alle andere vervuilingen. Den Haag roept 'De vervuiler betaalt' en is dan de wet en regelgeving eenmaal klaar, blijkt dat de niet vervuiler het gelag betaalt en de vervuiler fluitend mag door vervuilen.  Wanneer houdt deze Gedoog politiek nu eens op en gaan we met elkaar de door ons zelf opgestelde regels na leven en de concequenties van deze regels accepteren?

 • alco1

  Het artikel gaat al de mist in met de zin. 'Gevolg is dat er TE veel koeien rondlopen.
  Wat een aangepraat hersenspinsel. 

 • Mozes

  @alco, als voer vanuit het buitenland moet worden aangevoerd lopen er teveel koeien in Nederland. In alle andere landen, tot en met de VS toe, is vee gekoppeld aan grond. Nederland is één van de weinigen waar je vee kunt houden zonder grond. 

 • joannes

  Een boer zou toch moeten weten dat de koeien die je moet en kan remmen veel makkelijker te houden zijn dan die, die je moet ophalen. De regering met alle belangen en beperkingen heeft ook liever boeren die oplossingen voor beperkingen zoeken dan achterblijvers die ze moet ophalen. Zeuren over voordringen en rechten hou je altijd!

 • Foxxy

  @ Mozes,  er lopen ook teveel mensen in Nederland! 

  Misschien tijd om je zandbakje te vergroten en een beetje internationaler te gaan denken! 

  Op zich is grondgebonden veehouderij een mooi denkbeeld,  maar bijvoorbeeld rond 1955, voor de introductie van krachtvoer,  liepen er 700.000 koeien meer in Nederland 

  Geen krachtvoer import en mest export 

 • mp90

  @ tc
  De AMVB wet komt er ook nog steeds! Dus grond gebonden gaat gewoon door!

 • veldzicht

  Foxxy,niet helemaal vergelijkbaar,in 1955 was er veel meer grasland en die koeien gaven nog niet de helft van nu,s,winters kregen ze een duig uitgegroeid hooi met hooguit een schep bostel of pulp  o.i.d. en een hand meel ,is niet te vergelijken met die verwende koeien van nu.

 • Foxxy

  @13 , in de Gouden Eeuw telde de Nederlandse vloot 2000 schepen,op ruim 2 miljoen inwoners,  en was Nederland het centrum van de wereld! 

  Punt is, nu we voor wereld marktprijzen moeten produceren , moeten we internationaal denken !

  We produceren (ook)voor het buitenland ,dus wat is er mis,als er voedingsmiddelen buiten Nederland verkocht worden ,om andere voedingsmiddelen (krachtvoer )Nederland binnen te halen ?

  Of laten we (net als na de Gouden Eeuw) andere landen over onze economie beslissen ?
  (Vinden de bondgenoten helemaal niet erg! )

 • Peltjes

  joannes, wie zijn de achterblijvers dan?

 • joannes

  Peltjes, Diegene die op het afgegraasde weitje bleven toen de draad verzet werd. Elke verandering, gevraagd of ongevraagd, dwingt tot aanpassen aan de nieuwe situatie, in het voorbeeld: het verse gras. Wanneer je niet anticipeert vreet die ander het voor je op! Precies wat er gebeurt is!  

 • Mozes

  @Foxxy #14, wat is het kostprijsvoordeel wanneer je koeien houdt in een dichtbevolkt land als Nederland met hoge milieu-eisen en daarbij het voer op grote afstand uit het buitenland gaat aanvoeren. Volgens mij heb je een lagere kostprijs wanneer je de koeien gaat houden op de plaats waar het voer is. Daar kun je tegelijk ook de mest afzetten. 
  Dat doen ze in de VS ook. Daar zoeken melkveehouders altijd een locatie waar voer en mestplaatsing naast de deur is. Dit zijn altijd extensieve akkerbouwgebieden. 

 • Foxxy

  @17, Mozes, als olie uit Saoedi Arabië goedkoper is dan uit Schoonebeek, halen wij het daar vandaan! 

  Nederland heeft super infrastructuur, in de melkveehouderij veel liters/arbeidskracht, min of meer werkzame mestregels, consumenten omringen onze boerderijen. 

  Slechts de bijkomende regelgeving van onze eigen Nederlandse overheid maken de kostprijs zo hoog! 

  Opbrengsten zijn sedert invoering van het melkquotum niet meegegaan (wereldwijd)  met de inflatie, (ook dankzij wereld politiek)  Dat is de crux van het verhaal! 

  Nederland blijft de place tot be voor melkveehouderij, maar Brussel maakt onze kostprijs hoger dan in omringende landen

  In het verleden waren fosfaat en ammoniak problematischer dan in het heden

 • alco1

  @Mozes. Hou nou toch eens op met dat verhaal van voer van ver af halen.
  Je praat je zelf een fantasie aan. Natuurlijk is dat duurder als je daar afhankelijk bent, maar zo ver is het nog lang niet. Er is naast de deur voor heel veel uitbreiding nog genoeg.
  De oneerlijke regelgeving, zoals nu weer het fosfaatrecht systeem brengt onze concurrentie positie in gevaar.

 • horstink

  Daarom de fosfaatrechten verdelen via een fosfaatbank en niet vrij verhandelbaar maken. Dan blijft er nog investeringsruimte over voor structuurverbetering van onze bedrijven, dierwelzijn ed.
  Vrij verhandelbaar leidt tot hoge investeringskosten (ABNAMRO telt al met zo'n € 4.500 per koeplaats). Dit is leuk geld voor de stoppers maar helpt de blijvers niet.

  We kunnen met zijn allen wel hard schoppen tegen het fosfaatplafond, maar wanneer we zo hard blijven groeien met z'n allen komen we ook het ammoniakplafond tegen, loopt de uitstoot van broeikasgassen te ver op......dan wordt het allemaal nog veel ingewikkelder. Een rem op de groei is nodig en we moeten sturen op efficientie om individueel ontwikkelingsmogelijkheden te houden. Dat helpt ook op die andere thema's.

 • Peltjes

  joannes: Wat jij opvreten noemt is in dit geval diefstal. Het fosfaatplavond is berekend op de plaatsing ruimte van fosfaat op alle grond die in gebruik is van de melkveehouders in 2014. Zoals het er nu uitziet is de boer met voldoende grond die wilde uitbreiden na het qoutum tijdperk, zijn latente ruimte kwijt aan de boer die zijn draad te ver heeft verzet. Maar reken je niet te vroeg rijk. Lto heeft mij verzekerd dat ze dat willen voorkomen. Ook hebben de politici nog inbreng evenals enkele maatschappelijke organisaties. Tel daarbij de weerzin van de burger tegen intensief op. Moet ik nog zien naar welke kant de weegschaal doorslaat. 

 • joannes

  Iedereen werkt met dezelfde informatie Peltjes, en nergens is er een individuele maat genoemd. Erger nog, al 4 jaar wordt er positief over uitbreiders gesproken en geschreven. Je kan niet zeggen dat een verrassing was. Wanneer de grens, die draad, niet in de gaten gehouden wordt, krijg je toestanden zoals nu; die eerste bewegers het meest, en de laatste, de hond in de pot.

 • Peltjes

  Maar waarom de draad zover verzetten. 2- 3- 400 koeien melken en nog meer? Als er dan voldoende grond onder zit oke, maar anders voor wie? Kom me niet aan dat je anders niks verdient want dan is er goed wat mis met de bedrijfsvoering. Is het om groter dan de buurman te zijn? Is het aanzien? Ik lach er om, je dood werken voor de bank daar komt het op neer. En iedere keer komt er weer een beperkende maatregel van de overheid overheen waar alle boeren mee opgezadeld worden. Minas - bemestingsnormen- bex - kringloop- pas- melkveewet nu fosfaatrechten, ben er vast nog wel wat vergeten. Het is gewoon een rat race die door een minderheid in werking word gezet. Ik hoop dat dat nu voor eens en altijd dichtgespijkerd word. 

 • joannes

  Die draad, Peltjes is maar vergelijking. Maar noem mij een regel waar niet omheen gewerkt kan worden. Precies dat is wat regelgevers telkens weer tegenkomen bij elke regel die ze bedenken. De ene uit noodzaak en de ander uit ambitie, maar individuele gevallen zullen altijd zoeken naar wegen om te blijven bestaan en hun toekomst te verzekeren. Het probleem zit in die absolute nationale grens die daarmee opgesoupeerd wordt.  

 • schooteind1

  Beste Cor,

  Je spreekt in je column over intensieve en entensieve bedrijven. Welnu dat begrip bestaat helemaal niet. Elke melkveehouderij in Nederland heeft zo ongeveer evenveel grond in gebruik. Het verschil is echter dat de ene al die grond mag opgeven bij de 'meitelling', en de andere boer alleen zijn eigen grond. De grond die die ander boer al 'tig' in jaar in duurzaam gebruik heeft middels voer/mest afspraken mag door bureaucratische redenen van den Haag (nog) niet meegeteld worden bij de amvb grondgebondenheid. Kijk en daar worden 'intensieve' veehouders al gruwelijk benadeeld. En het is waar wat je zegt; (te) veel gras voeren aan je vee is niet goed voor de fosfaatbenutting. Het is trouwens ook niet goed voor de ammoniak uitstoot en ook niet goed voor de stikstof uitspoeling. Kortom niet goed voor milieu en duurzaamheid. Ik weet dat dit wat haaks staat tegenover het ideaal beeld dat men heeft van 'koeien in de wei', echter de cijfers liegen niet. BEX en voorheen Minas tonen dit al jaren aan.
  vr. groet jouw collega Peter Verberne

 • horstink

  Beste Peter,

  je vergeet een ding, nl dat onder de maispercelen de stikstofuitspoeling verreweg het hoogst is. De nitraatrichtlijn wordt in een groot deel van het land gehaald. Echter niet in de regio waar zo veel maïs wordt geteeld. Hoezo milieuvriendelijk?! Maïs in het rantsoen is idd goed voor de BEX, maar bij de teelt gaat het nog veel te vaak mis!!

  Derogatie kunnen we alleen behouden wanneer we aantonen aan de nitraatrichtlijn te gaan voldoen (en onder het fosfaatplafond blijven). Dit scheelt landelijk heel wat mestplaatsingsruimte. 
  Bovendien zijn er ook vele regio's met gronden die minder geschikt zijn voor de maïsteelt dan het zand uit jouw regio.


 • horstink

  En dan hoor ik van een oud-stagiaire vertellen dat er 'gewoon' 100 m3 op een ha maisland wordt gereden en er ook na elke snede gras wordt geblubbert in oost-brabant. Ik ben een domme extensieve veehouder zijn die zijn land niet goed bemest en daardoor te weinig opbrengst haalt volgens een van de prikkers. Maar schijnbaar is daar dus nog steeds 'zwarte' mest voorhanden..... dat noem ik valsspelen!! 
  Dan zijn me die voer-mestcontracten geen ene donder waard. Zo dat moest ik even kwijt..........

 • schooteind1

  Beste Horstink,

  Fraude komt overal voor, en dat moet keihard aangepakt worden. Uiteindelijk betaalt de hele sector de prijs voor het gedrag van enkele 'handige en cratieve' lieden. De mest-voer contracten zouden we onderdeel kunnen maken van de verplichte kringloopwijzer en/of desnoods door onze eigen sector middels Qlip controleren. Bij fraude zou bij mij dezelfde sanctie kunnen volgen als bij medicijnen fraude. Gewoon melkweigering. Bovendien denk ik dat het niet fair is om goedwillende collega's af te rekenen of het gedrag van enkele 'cowboys'.

 • horstink

  De hele sector wordt op kosten gejaagd, monsternameprotocollen zijn dit voorjaar nog weer aangescherpt, alle mesttransport met gps en toch zitten er nog ergens mazen. Laten we die keihard aanpakken. Maar volgens mij is dit de bron van alle afgunst jegens de intensieve zuiderlingen!! 
  Ik gun ieder een boterham, noorderling of zuiderling intensief of extensief. Maar hou je aan de regels.
  Laat de mensen opstaan die weten hoe/waar gefraudeerd wordt om zo het vertrouwen in de intensieve zuiderlingen te herstellen!!

 • alco1

  Horsting. De fraude met mest is net als bij het drugsbeleid. Het mag wel in de coffeeshops verkocht worden, maar moet er illegaal binnen komen.
  Zo zien we verschraling op het land. De aanzet tot fraude.

 • horstink

  Peter, 

  jij noemt 'enkele cowboys'. Een studiegroepbegeleider durfde onlangs te stellen dat bijna de helft van de uitgereden mest in bepaalde regio's 'zwarte' mest was. Dan zijn de tot nu toe opgepakte mestfraudeurs nog maar slechts het topje van de welbekende ijsberg.

  Daarom ben ik ervan overtuigd dat de voer en mestmarkt onze expansiedrift niet kan regelen. Hier hebben we (helaas) de overheid toch bij nodig.

  Maar mijn steun heb je wanneer je de volgende frieslandcampinavergadering pleit voor melkweigering bij mestfraudeurs....

 • Foxxy

  In mest zit fosfaat ! Een koe produceert mest! Er komt voer met fosfaat in die koe!  Dat voer is een gewas geweest ! Dat gewas produceert dus fosfaat !
  De koe NIET!! 

  Mijn vraag: Wat als dat gewas niet door een dier opgevreten wordt, en dus feitelijk op de plek staat, en daar z'n fosfaat produceert?? 

  Iemand??? 

 • Foxxy

  Interressante link <a href='<>'><>;

  Feitelijk doen akkerbouwers en consumenten ook mee in de keten! 

  Fosfaat is een eindige grondstof!  Vooralsnog zie ik het probleem minder in de koe,die gewas opneemt en fosfaat weer als meststof terug geeft aan de bodem!

  Probleem zit m meer in gewassen die niet terugkomen in de bodem! 

 • Foxxy

  Feitelijk zouden er misschien zelfs meer koeien in Nederland moeten komen om het fosfaat probleem op te lossen!  Maïs percelen voeren bijvoorbeeld meer fosfaat af uit de bodem,dan er via Forfaitair mestbeleid bij mag! 

  De koe is dus DUIDELIJK niet het probleem !! 

  Het groeizame klimaat in Nederland zorgt voor Brussel dat wij vanuit hun visie teveel gewassen van ons land halen : Gevolg :Minder mest op het land :gevolg :meer verschraling gronden/bodem-uitputting !

  Gevolg: omringende landen pakken onze Internationale afzet af !

  Gevolg :Onze belangrijkste (Naast Rotterdam ) ) Nederlandse export pijler wordt kleiner ,wat vanzelf onze economie een nekslag geeft !

 • Mozes

  @Alco #30, mestfraude gebeurde niet om meer mest op het land te krijgen maar om goedkoop van het mestoverschot af te komen. Dit werd vooral gedaan door varkenshouders en zeer intensieve melkveehouders. 
  Hoe grootschalig de fraude was blijkt uit het volgende: in 2007/2008 liepen de kosten voor mestafvoer bij ons in Twente op tot 14 euro per ton rundveemest.  In het jaar daarop werd mestscheiding op de boerderij toegestaan. De afvoerkosten bij ons in Twente daalden tot 6 á 7 euro per ton. Intermediairs hadden te weinig mestaanbod om aan de vraag van akkerbouwers te voldoen. Het leek wel alsof er ergens een sluis was opengezet en alle mest in één keer verdwenen was. De mestfraude was zo grootschalig, vooral in Brabant dat, tot bij ons in Twente toe de afzetkosten halveerden. 

 • alco1

  @Mozes. We hebben het over fraude in de hand werken.
  Een boer die de bemesting op orde kan houden, zal nooit bij zich laten dumpen.

 • Foxxy

  Mozes,Alco,  graag reactie op mijne? 

 • horstink

  Mozes,

  ik heb fosfaatplaatsingsruimte op mijn grond over en wilde dus dikke fractie aanvoeren uit rundveemest ivm beperkt overschot aan stikstofplaatsingsruimte. Volgens de analyse zat er in de aangevoerde mest uit mestscheider (dikke fractie) 6 tot 7 kg fosfaat per ton terwijl het gemiddelde volgens BLGG voor deze mestsoort 22,9 kg was.... gevraagd aan medewerker BLGG waar ik dergelijke mest kan vinden maar daar wilde ie geen antwoord op geven. Ze deden alleen maar aangeleverde monsters analyseren.....

  Je legt volgens mij vinger op de zere plek!!

 • horstink

  Aan Alco, foxxy

  door het extra uitrijden van de 'zwarte' mest worden de normen wel steeds scherper waar iedereen die zich netjes aan de regels houdt en of genoeg plaatsingsruimte heeft op zijn eigen bedrijf de dupe van wordt. Hier verschraalt de grond steeds verder en wordt een goede gewasopbrengst steeds lastiger.

  Fosfaatbronnen zijn eindig, laten we er daarom verstandig mee omgaan. Het fosfaatplafond gaat echter niet over de toediening van de mest maar over het aantal dieren. En wel hebben nu eenmaal te maken met groeperingen die vinden dat er dieren genoeg zijn in ons kleine landje. Dit plafond is overigens al in 2002 vastgesteld (toevallig?! na uitbraak van een dierziekte MKZ)...

 • aarthamstra1

  Furazolidon gevonden of toch niet ? Monsterpotten verdwenen bij Cargrill ??????
  Grote inval van MVWA bij CARGRILL   ????

  Daar meld onze vrije pers niet over .Wel als het een kleine veevoerhandel zou zijn

 • alco1

  Horsting. Daar heb je gelijk in. Zwarte mest verpest het voor anderen.
  Ook vastgestelde normen waarbij iemand 2 pony's houdt op 3 ha en mest aan laat voeren naar norm laat te hoge waardes zien en laten ze daar nou net controles houden met als uitslag dat het nog minder moet.
  Ik zeg het al vele jaren. Er is maar één rechtvaardig systeem wat ook alle fraude aanpakt.
  Elk jaar in het voorwinter van elk stukje land een bodemmonster. Naar aanleiding van dat monster de ruimte voor elk te telen gewas in het volgend jaar.

  Een automatisch goed onderbouwd fosfaatplafond dus.
  Je kunt dan de schreeuwers de mond snoeren
  Het plafond is niet vastgesteld in 2002, maar is vastgesteld naar het niveau van 2002 en dat is een totaal iets anders.

 • Foxxy

  @Alco, nog betere insteek zou zijn : Wat is er afgelopen jaar minder in de natuur/het milieu gaan functioneren !
  DDan vanuit die optiek conclusies trekken over een teveel /tekort van bepaalde stoffen,  en vanuit die optiek beleid maken! 

  De fosfaat regelgeving is :Als jantje in de sloot springt! Doen wij het ook!  

  De gronden worden (bewezen ) fosfaat armer :Dus de wetgever beslist :Er moet minder fosfaat op de grond !
  Waarom ? Omdat Brussel zegt dat het moet !

  Heel vreemde manier van besluitvorming 

 • Foxxy

  IN veeteelt een artikel,  voor het eerst in 30 jaar meer fosfaat van het land gehaald, dan er op gebracht!! 

  Vooral vasthouden aan dit fosfaat plafond, en deze Forfaitaire normen!  Komt vast goed! 


 • Mozes

  @Foxxy, fosfaatplafond en toegestaan bemestingsniveau zijn twee verschillende zaken. Het fosfaatplafond bepaalt hoeveel mest er maximaal geproduceerd mag worden. Het bemestingsniveau bepaalt hoeveel er maximaal op het land gebracht mag worden. Geproduceerde mest die niet op het land gebracht mag worden moet afgezet of verwerkt worden. 

 • DJ-D

  Ja maar mozes het fosfaatplafond is bedacht omdat het grondwater te zwaar vervuild zou zijn met nitraat en dat kwam omdat er geen bemestingsnormen waren en er dus soms teveel bemest werd. Nu is er bewezen dat er onderbemest word en het grondwater is weer schoon. Behalve paar plekken op löss grond. Nu kun je gewoon het plafond afschaffen en dus hoeven er ook geen fosfaatrechten worden ingevoerd. 

 • Foxxy

  Mozes, stap vanavond in de auto,  kijk bij alle buurmannen die aan het maaien zijn, wat voor gewas ze oogsten! 
  Allemaal gras, wat wel wil!!  Maar wat niet afdoende mest heeft gehad!  Misgelopen kans! 

  Tenminste zo is het hier in Drenthe gesteld!  Armetierige doorgeschoten grassprietjes!  

  Had veel beter kunnen zijn met dit weer! 

  Geef een topsporter droog brood! 

  Wordt van ons verwacht in Nederland dat we top presteren, maar ze pakken al onze trainingen en voeding af

 • Kuijstermans


  Gelukkig leven we in Nederland in een rechtsstaat.  Mensen die zich aan de wet houden kunnen niet gestraft worden.   Stel een  80 km weg wordt binnenkort een 60 km zone  omdat dit maatschappelijk gewenst en veilig is.    Als je dan een dag voordat de 60 km borden geplaatst worden 75 rijdt met de auto krijg je gelukkig geen bekeuring.

  Zo is het ook met de voorsorteerders op de fosfaatrechten. Deze mensen proberen met oplettendheid een goede toekomst voor hun bedrijf op te bouwen.  Stel je hebt altijd 60 koeien gehad en hebt nu een stal voor 100 melkoeien, dan zou je toch wel heel erg grote slaperd zijn (met al het nieuws van de laatste jaren) dat je deze stal al niet volgezet hebt.

  Dijksma had haar uitspraken niet moeten doen, want ze weet net als al de andere mensen met een beetje juridische kennis dat ze het bij de rechter niet kan waarmaken.  Vergeleken met ministers als Judas van Aartsen en Brinkhorst  lijkt me Dijksma wel iemand die met consensus en tact moeilijke problemen wil oplossen.

   

 • joohoo

  Dus als ik grond verhuur en de huurder voert met het gewas meer fosfaat af dan de aanvoernorm is het foute boel!!. Is hier sprake van een delict??.Want hier wordt gezondigd tegen goed lanbouwkundig gebruik, volgens brussel en den haag is dit strafbaar!.

Laad alle reacties (44)

Of registreer je om te kunnen reageren.