Redactieblog

6978 x bekeken 38 reactieslaatste update:15 jun 2015

Stop intensivering met heldere teldatum

De staatssecretaris doet er goed aan nu al de teldatum voor dier- en andere rechten bekend te maken.

Mijn column over het dreigende imagoverlies van de melkveehouderij stond vorige week nog maar net op de website van Boerderij, of de reacties stroomden binnen. Ik concludeer dat de toekomst van de melkveehouderij u zeer aan het hart gaat. U discussieert er stevig op los. Dat geeft hoop. Dat wil niet zeggen dat u het met elkaar eens bent.

Schaalvergroting en intensivering zijn gedeelde zorgen

Er zijn heel wat melkveehouders die zich, met mij, zorgen maken over de snelle ontwikkeling naar schaalvergroting en intensivering. Die bang zijn dat daarmee het positieve imago van de sector onder druk komt, en dat ze zo de maatschappelijke en politieke acceptatie verliezen. Niet dat het al zover is, maar de zorgen zijn duidelijk.

De ellende doet er niet toe

Er is een andere stroming die daar niet zo bang voor is, of beter, die denkt dat het er niet toe doet. Dat laatste werd misschien wel het best samengevat in deze reactie: 'Dan wordt de koemelkerij toch nog een normale economische bezigheid in plaats van een folkloristisch gebeuren'. Een ander stelde vast dat ook bij een slechter imago de Nederlandse consument echt wel melk blijft drinken. Dat zal wel, maar de vraag is met hoeveel ellende de productie dan gepaard gaat. Mijn zorg zit overigens minder bij de consument, maar meer bij de opstandige buurman, de invloed van de grachtengordel en het handelen van de politiek.

 

Legaal, maar wel een bedreiging voor de toekomst

Hoe dan ook, mijn opmerkingen over het dreigende imagoverlies maakten heel wat los. Zo werd met een beschuldigende vinger gewezen naar de beperkte groep melkveehouders die in sneltreinvaart uitbreiden om de beste uitgangspositie te hebben voor als de staatssecretaris ingrijpt. Daarmee doen die melkveehouders feitelijk niets verkeerd. Ze blijven binnen de wet en hebben de benodigde vergunningen. Ze handelen als rationele ondernemers die kansen zien. Tegelijkertijd zijn ze een bedreiging voor de toekomst van de sector. De sector heeft niet de mogelijkheden dergelijk gedrag tegen te gaan. Convenanten zijn niet afdwingbaar. Er is geen president-directeur van de sector die individuele ondernemers tot de orde kan roepen. Er is er maar één die dat wel kan: de staatssecretaris. Maar dat is nu juist wat we niet willen.

Dijksma kan ingrijpen door heldere datum te noemen

Toch kan de staatsecretaris wel wat doen. Ze kan morgen meedelen dat als ze ooit maatregelen neemt, de teldatum op 1 januari 2014 ligt, of op een andere heldere datum in het verleden. Dat haalt niet de economische component van de tendens tot groei en intensivering weg. Er zijn melkveehouders die vanwege de melkprijs willen doorgroeien. Maar het haalt wel de opportunistische druk weg: de neiging om nog snel te groeien voordat de klap valt. Mevrouw Dijksma hoeft de klap niet eens uit de delen, als ze maar helder is over de datum.

Laatste reacties

 • Schraar

  Ben het met je eens Dirk, maar het vaststellen van deze datum is juist het moeilijkste en gevoeligste onderdeel van de maatregel. Dat moet dus zorgvuldig gebeuren. Wat mij betrefd moet deze zo dicht mogelijk bij het moment van overschrijden liggen. We hoeven in Nederland niet onder het plafond te blijven, dus de ruimte die er is moeten we wel invullen.
  Zeker gezien de enorme investeringen die gedaan zijn door individuele melkveehouders en zuivelindustrie.
  Aangezien we op dit moment al boven het fosfaatplafond zitten ligt deze datum echter zowieso in het verleden, dus iedereen kan stoppen met hier nu nog op te anticiperen, want dat heeft geen enkele zin meer.
  Misschien is het goed dat Dijksma dat alvast duidelijk naar buiten brengt.

 • Mozes

  Ik vraag mij af of het juridisch mogelijk is om een datum vast te leggen voordat de maatregel bekent is waarvoor die datum bedoelt is. 
  Een minister kan ook bekent maken dat hij volgend jaar vaststeld wat de maximale roetuitstoot mag zijn van trekkers die vanaf januari dit jaar verkocht worden. Dat is juridisch onhoudbaar. 

 • John*


  de economie regelt t wel.. laat t maar lekker gaan. als t weer zo blijft voer wordt t voer dit jaar stervensduur en met de huidige melkopbrengsten komen er dan vanzelf minder koeien. Marktwerking heet dat. Bedrijven die grondgebonden zijn en de volledige voederwinning in de hand hebben lopen minder risico en worden beloond. Intensieve bedrijven krijgen een flinke tik. Hiervoor is geen wetgeving nodig en t regelt zichzelf wel allemaal. voeropbrengst en daarmee samenhangend de prijs is leidend in melkproductie!

 • j.verstraten1

  ik herinner me nog goed 1984, toen ongeveer in mei met terugwerkende kracht per 1-1 de quotering werd ingevoerd. Ik zat in het laatste jaar van de MAS en waren daar net op aan het anticiperen. Hard moeten remmen dat jaar.

 • alco1

  Welke maatregel er ook zal komen. Het zal allemaal één grote juridische rompslomp teweeg brengen.
  En er zullen zeker groepen onterecht buiten de boot vallen.

  Daarom alleen bemoeienissen omtrent het voorkomen van overlast, welzijn van de dieren en evenwichtbemesting.

  Maar dit zal wel te weinig bureaucratisch werk op leveren en daar zijn ook hele volksstammen verzot op.


 • j.verstraten1

  De laatste zin van je betoog Dirk is de beste. Dat is volgens mij ook waar LTO om gaat vragen. Maar  het beeld wat onstaat bij intensivering en schaalvergroting ga je hier niet mee stoppen, daar heb je wat anders voor nodig.

 • rmw

  Als je gemakshalve is rekent dat er gemiddeld 5 koeien meer lopen per bedrijf dan vorig jaar om deze tijd, 5x17000 bedrijven is dus 85000 koeien extra x 40 kg fosfaat, is 3,4 mln kg fosfaat extra... Ze ontkomen niet aan hard ingrijpen, ik denk dat de melkveehouderij momenteel richting de 90 mln kilo fosfaat gaat!

 • DJ-D

  #6 Leg gewoon uit dat er geintensiveerd moet worden en het grootschaliger moet. Snap de maatschappij echt wel. Ze moeten niet zo naief zijn. Iedereen koopt bij grote winkels en supermarkten. 
  Waar men wel kritisch op mag zijn zijn de dingen die #5 ook omschrijft. Het fosfaatplafond slaat gewoon nergens op en snap ook niet waarom het is bedacht.

 • cornelis 22

  Wat doe je met een datum in het verleden met mensen die nu bezig zijn op te schalen van 70 naar 480 koeien ? Van deze gevallen zijn er veel (wel wat minder extreem)  Dat ze eigen mestverwerking doen helpt niet ze tellen gewoon mee voor de fosfaatproductie. Ik hoop niet dat er dan een generieke  korting komt waarbij de kleinere boer door het ijs zakt.

 • simpel boerke

  @9 referentie 2013 met mogelijkheid van volledig grondgebonden groei om de extensieve boeren nog mogelijkheden te geven en de intensieve voorsorteerders te ontmoedigen. In 2013 zaten we nog een stuk van het fosfaatplafond, dus het zou zo maar kunnen dat het op deze manier uit gaat pakken.

 • agro1


  wat een paniek, iedereen, buiten, maar zeker ook binnen de sector weet, dat als je een beetje serieus met je zaken bezig bent, de koemelkerij een zeeeeer intensieve bezigheid is. de 20-koetjesboeren zijn allang weg. de 50-koetjesboeren staan reeds in de deuropening van de uitgang. dit is slechts een neutrale constatering. een ontwikkeling stopt nooit. er is geen limiet op het koetjesaantal. aan elke ontkennigsfase komt een eind, zo ook aan deze. folklore is leuk, enkelen kunnen er een boterham aan verdienen, gefeliciteerd. de massa echter, zal zich naar de harde econmische (niet de griekse) werkelijkheid moeten richten en een heeeelveeeel-koetjesboer moeten worden. helemaal niet erreg, trouwens.

 • Mozes


  @agro1, het gaat er niet om dat melkveebedrijven niet mogen groeien. Het probleem is dat ze grondloos groeien. Een boer die de grond en melkproductie van zijn buurman geheel of gedeeltelijk overneemt is niets mis mee. Dat veroorzaakt ook geen mestoverschot of toenemende intensievering. Het veroorzaakt ook geen problemen met de samenleving. Deze vorm van groei is een normale ontwikkeling die al tweehonderd jaar aan de gang is en ook nog niet zal stoppen. 

  Samengevat: het probleem is niet de groei van melkveebedrijven maar de intensievering van melkveebedrijven. 

 • alco1

  Ook intensievering is geen probleem. Het probleem wordt alleen gemaakt.
  We moeten verder kijken dan onze neus lang is en dat is hetzelfde als bij de middenstanders die supers worden. 

 • schoenmakers1

  mozes, dus jij bent voorstander van zulke melkveebedrijven als in de vredepeel een zit, als ik het goed heb heeft die ook redelijk wat grond onze zijn koeien zitten door de buren op te kopen

 • W Geverink

  Men wist van te voren dat als de melkquotering opgeheven zou worden er meteen uitgebreid zou worden. In 2010 had de nieuwe set regels al klaar moeten liggen die voor iedereen duidelijkheid had verschaft. Als een boer een uitbreiding doet van 70 naar 480 koeien zonder de regelementen te weten dan is dat volledig zijn eigen probleem. 

 • wmeulemanjr1

  Een teldatum tentijde van melkquotum is  
   best vreemd. 

 • simpel boerke

  @16 zal niet anders kunnen, alles na 1april leidt tot overschrijding van het fosfaatquotum, m.a.w. We vallen met het eindigen van het melkquotum regelrecht in een volgend quotum waarbij als we een beetje pech hebben,  als de normen nog verder aangescherpt worden, we het oude melkquotum niet eens meer volgemolken krijgen.

 • agro1


  de dierhouderij in nl, kiepen, geiten, eenden, zwijnen, kalkoenen, koeien, knijnen en ga zo maar door is gewoon allemaal min of meer en doorgaans meer, eigen-grondloos. niks mis mee, alle folklore gelukkig overboord. gewoon voor uitkomen, ontkennen maakt het alleen maar erger. een achterhoedegevecht is altijd een verloren strijd.

 • j.verstraten1

  En als 'gemakshalve 'rmw de 1,5 miljoen  van 2014  nu eens wat aan de excretie doen en 4 kg van de forfaitaire norm afhalen dan ontstaat er 6 miljoen kg fosfaatruimte en kunnen we 150 000 koeien meer houden zonder dat men de pin op de neus gezet krijgt. 

 • info104


  Zie Fosfaatplafon van Bruil

 • wmeulemanjr1

  Fosfaat verwerken tot korrel en via de haven van Rotterdam de hele wereld over exporteren. Goed voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Maar ja die kunstmestindustrie, die staat dan weer te mopperen.

 • Mozes

  @Jos Verstraten #19 , als we er vanuit gaan dat 1 hectare voer kan leveren voor 3 koeien zijn voor die 150000 extra koeien 50000 hectare nodig. 
  Kan ZLTO de regering overtuigen de Markerwaard in te polderen? 

 • lepercheron 46

  Alco1; Ik ken bedrijven met 50 melkoeien en 28 ha grond die 2 keer meer verdienen als vele andere met 150 melkkoeien.
  Geen mestafzet, weinig vreemd vermogen, geen arbeidskrachten inhuren, minder loonwerk. en last butt not least, veel minder zorgen.

 • M.harmsen

  Al er ook maar voer mest contracten mee mogen tellen scheelt dat al best veel. In onze regio zitten best wat stoppers die grond in beheer houden maar die wel mest willen ontvangen en voer willen verbouwen voor de melkveehouders. Deze grond is inprincipe gebonden aan de melkveehouderij maar niemand kan hem zo gebruiken als productie ruimte. Eigenlijk best jammer. 

  En we hebben deels ons eigen probleem gecreeert door als maar de gebruikersruimte te verkleinen.

  Maar waarom moet alles mega. Stel gewoon de regel in. Maximaal groeien tot 3 of 4 keer het landelijke gemiddelde. Dat is nu 80 koeien volgens mij, dus groei mogelijk tot 320 koeien. 

 • agro1


  m06 toch...markerwaard inpolderen??? asjeblieft niet, nog meer onverkoopbare overschotten!!! door wie word jij betaald???

  en 23, perfect voor mekaar. maar wat is van toepassing; pas opgevolgd, geen opvolging aanstaande, opvolging voorbereidend of geheel geen opvolger, maakt wel wat uit.

 • rmw

  Het gaat niet om intensief of extensief, het draait allemaal om het simpele feit dat de 'samenleving' niet meer koeien wil dan er tot nu toe waren! Dat is al jaren bekend van kippen, varkens en geiten. Nu wordt dat dus ook duidelijk voor koeien. Melkveehouders hebben zichzelf wijsgemaakt dat quotum einde betekende dat er ineens wel plaats is voor veel meer koeien... De hele melkveehouderij inclusief belangenbehartigers en zuivelfabrieken hebben elkaar opgehitst dat er veel meer melk moest komen... Zowel bij intensief als extensief betekend dat uiteindelijk een krachtvoerrijker rantsoen, lees meer input via Rotterdam, om vervolgens nog meer zuivel te exporteren... En nee, we kunnen van alles verzinnen met mestverwerking etc. dat wil de nederlandse samenleving niet!
  Deel het sectorplafond van 85 mln kg. maar is door het totale melkveegrond areaal... die gebruiksnorm heeft enkel grond met een PAL waarde van <16 in Nederland!!

 • alco1

  @ Lepercheron.
  Die bedrijven ken ik ook.
  Mijn punt is echter niet dat ik intensieve bedrijven promoot, maar dat een ieder vrij moet blijven in zijn onderneming.
  Bemoeienissen geven alleen maar problemen.

 • Tearpoal

  In het artikel gaat het om een heldere datum. Er bestaat ook nog zoiets als van 
  'behoorlijk bestuur'. Ik ben niet jaloers op Dijksma in deze.

 • M.harmsen

  Zelfs in de achterhoek loopt al een vergunning aanvraag voor 1000 melkkoeien

 • farmer4life1

  Over 10 jaar zijn er 50% minder boeren.... Willen we deze fosfaat ruimte voor wezen kan iedereen met 25% groeien. (ga ervan uit dat de kleinere boer stopt/geen opvolger heeft) 

  Iedereen is bang om niet meer toekomst proof te zijn. Daarom is deze hele hype gaande. Om een boterham te verdienen in de toekomst moet er opgeschaald worden. Dat is de settlement van de huidige economie. De ECB streeft niet voor niets 2% inflatie na. Betekent dat je iedere 10 jaar 25% moet zijn gegroeid of kosten verlaging om de inflatie voor te zijn. Maw,, anders teer je in op je bedrijf/inkomsten. 

  Je kunt je hypotheek aflossen en technisch beter draaien. Maar ook dat stopt een keer. Groeien niet. 
  Daar is de hele economie op gebaseerd... Als je kijkt naar andere sectoren komen alleen vooruit door te groeien en overnames/fusies. Het is triest dat er een kleine groep mensen/boeren/PvdD/banken/zuivelaars/politiek denken dat ze dat opeens voor kunnen zijn. 

 • farmer4life1

  Schiphol breidt ook alsmaar uit. Zit ook tegen een natuur gebied aan. Maar als ze mij 1 euro de liter geven en ze willen dat ik Max 50 koeien melk met 5000 liter melk per koe teken ik er gelijk voor. 
  Ze willen niets betalen alleen maar halen.

 • Fermer

  @farmer4live, je zou om de inflatie voor te blijven ook een ander oplossing dan domweg groei kunnen aangeven. Wat doen alle Europeanen? Meer uren werken om zo meer te verdienen? Nee, men eist gewoon prijscompensatie, en eventueel staakt men om dit af te dwingen. Ik zou maar eens na denken hoe dit voor de de melkprijs te bewerkstelligen.

 • sneek1

  Een referentie gebaseerd op moment uit verleden.
  Net als in 1984 worden de veroorzakers dus weer beloond.

 • landboer


  Nee sneek juist niet

 • Mozes

  @farmer4life1 #30, om bij een inflatie van 2% je koopkracht op peil te houden heb je niet ieder jaar 2% extra omzet nodig maar 2% extra saldo. Grondloos groeien met wél meer omzet maar geen extra saldo is dus niet de oplossing. 

 • m.en.mh.miedema

  Bij de gecombineerde opgave zat dit jaar de vraag over de dierplaatsen in de stal plus bouwjaar stal. Wordt dit het nieuwe qoutum, het aantal stuks vee dat je mag houden is afhankelijk van de stalruimte? Dit is in Denemarken ook zo.
  Trouwens onzin om nu zo paniekerig te reageren over de mogelijke groei vd melkveestapel, hoeveelheid melkkoeien zit op het nivo van voor de oorlog, zet dat eens af tegen aantal inwoners,autos,vliegverkeer van vandaag de dag etc als je het milieu zo belangrijk vindt.
  Hoeveel grond is inmiddels al voor de landbouw verloren gegaan voor oa de zgn. nieuwe natuur, draai dat dan ook even terug ivm mestplaatsings ruimte. Er is touwens ook een RIVM rapport dat zegt dat er in NL wel 360 kg N uit dierlijke mest/ha kan worden aangewend zonder gevaar voor het grondwater danzij ons gematigde klimaat en vruchtbare hoogopbrengende grond. Maar dit zal inmiddels wel ergens onderin een laatje liggen omdat dat niet in het politieke straatje past!
  Als er een melkprijs aan de veehouders wordt betaald die in de pas loopt met de inflatie/kostenstijging (a la Canada), is er ook geen reden om verder te groeien/intensiveren/opstallen.(Heren beleidsmakers/zuivel-bobo s leest u mee?) 

 • Jan van het Zand

  Wat een paniek ineens. Is dat wel nodig?

  Als de melkproductie wordt vrijgegeven, dan zal er meer worden gemolken. Dat was te verwachten en zo zal het gebeuren en zo gebeurt het actueel ook. Is dat een probleem?
  Nee, maar de staatsseccretaris heeft zich een probleem op de hals gehaald door per veehouderijsector een fosfaatplafond op te laten dringen.  En daar wil ze de melkveehouderij in Nederland op vastpinnen. 
  Is dat wel verstandig geweest om een plafond per veehouderijsector te laten opdringen? 
  Immers, de mestwetgeving bepaalt hoeveel fosfaat en stikstof uit dierlijke mest mag worden aangewend op de Nederlandse gronden. En dat is toch al een beperking/ een plafond. 
  Wordt er meer geproduceerd dan er op de grond in Nederland mag worden aangewend dan gaan we dat exporteren. Tja, dat kost geld. En wie dat niet kan betalen zal zijn veehouderijbedrijf inkrimpen tot meer grondgebondenheid.

  Dat zal de intensieve veehouderij beperken. Ja, maar dat is toch het doel van de mestwetgeving in Nederland.

 • Jan van het Zand

  Captain Barboosa: Get what you can get, and don't give back.......????

  Hoist the collours.....

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.