Redactieblog

44 reacties

Nare smaak uitzending Zembla

Wat een rotuitzending van Zembla, 'Topsporters van de melkindustrie'. Er werd een beeld geschetst van een deel van de melkveeveehouderij dat een uitzondering vormt. Misschien een procent van het totaal.

Een naar geheel. Lief begonnen met voorzitter Boer van FrieslandCampina, die enthousiast vertelde over de zuivelproducten die de hele wereld overgaan. Geraffineerd gecombineerd met een promotiefilmpje van FrieslandCampina over gezonde koeien en een gelukkige boer met dochter tussen de koeien in de wei. Dan de gemene overgang naar de grootste bedrijven in ons land. Beelden van zieke koeien, grote stallen –megastallen genoemd, terwijl ze dat niet zijn – met magere koeien, die nooit het zonlicht zien. Daarbuiten de lege eentonige groene weiden.

Met natuurlijk nestbevuilers als professor Jan Douwe van der Ploeg, die al 25 jaar predikt dat het helemaal fout gaat in de veehouderij, maar nooit gelijk krijgt. Maar die wel de boer van nu een trap na geeft. Dat deed ook Sieta van Keimpema, onze rem op nieuwe ontwikkelingen. Ze geeft alle schuld aan de zuivelondernemingen. Die betalen te weinig voor de melk en dus moeten boeren wel groeien. Snik, snik.

Dan de grote boeren die uitgebreid geïnterviewd werden. Om koude rillingen van te krijgen. Zoals Arnold van Dorp, die een koe een behandelingsstal in slaat, waar de klauwen gekapt moeten worden. De poot wordt ruw omhoog gedraaid en ondertussen vertelt hij welsprekend, maar op harde toon over zijn missie. Een koe is niet meer dan een schakel tussen voer en melk. Met zo weinig mogelijk kosten en arbeid. "De rekenmachine is leidend", zegt hij. Hij is ondernemer en geen charitatieve instelling. Koeien in de wei vindt hij maar niks. Kost te veel tijd. Zijn enige doel is per koe zo goedkoop mogelijk 13.000 tot 14.000 kilo melk te produceren. Kan de koe dat niet, hup, naar de slager. De koe is een machine ten dienste van de boer.

Zo passeerde een stoet van koeien, boeren en andere lieden de revue. Geen spaan heel latend van het beeld dat verreweg het grootste deel van de veehouderij omvat: de boer die hart heeft voor zijn vee, de koeien laat weiden of in een ruime stal, die steeds diervriendelijker is en goed verzorgt.

Dat vraagt weer veel positieve publiciteit. Om glad te strijken wat in deze uitzending werd verpest. Dus moeten er maatregelen komen. Want de schaamteloze boer Arnold van Dorp, die de rekenmachine laat regeren, is alleen in het gareel te krijgen met geld. Hij denkt efficiënt en industrieel. Zijn melk zou je industriemelk kunnen noemen. Tijd voor een kwantumkorting voor dit soort melk? Dus hoe meer melk van dit soort bedrijven, hoe hoger de korting per kilo.

Laatste reacties

 • tinus888

  stukje van Harmen Endendijk gekopieerd

 • Ferm

  Dus nu weer sturen om te komen tot de 'menselijke maat' in de bedrijven? Een gepasseerd station. En nu dan wel deze groep diskwalificeren als industrieel. Eerst stagneren de kleinere boeren de vooruitgang en nu schaden de groten het imago. De tweedeling in de sector wordt alleen maar aangewakkerd op deze manier. Waar twee honden vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Pas maar op dat het geen achterhoede gevecht wordt. Waar blijft de overkoepelende visie itt het adhoc reageren op ontwikkelingen zoals nu plaats vindt.

 • koeboertje

  Goed idee kwantumkorting , A van Dorp doet het imago van de sector veel schade aan , dus terecht dat hij moet betalen de melkveehouders die veel moeite doen om het imago te verbeteren

  Van Dorp zou bij mij niet in de stal tussen de koeien mogen komen.

 • Hans Brasil

  Tja, er wordt veel gepraat over wat de Nederlandse burger/consument van haar boeren vindt, en hoe die het in hun ogen doen. Maar wat verwachten de Nederlandse boeren van hun eigen burgers/consumenten??? en wie leeft er dan in utopia??

 • koestal

  ach, ze willen graag de klok weer terugdraaien,vroeger was alles leuk

 • remi123

  Zeg vergaderboer je bent ouderwets met je uitspraak: kwantumkorting.
  Een ondernemer kijkt of de koeien renderen en als die niet renderen dan nemen we geiten of gaan we schapen melken. Kan ook. Het gaat niet om koetjes aaien hier. Onze melk moet zo aantrekkelijk mogelijk verkocht worden, daar moet FC voor zorgen en wij moeten zorgen dat we zo laag mogelijk, zoveel mogelijk produceren. Anders krijgen we de Rabobank in onze nek. Het is een spel van vraag en aanbod, de hele economie. Vergaderboer mag wel eens met pensioen.

 • steenbok1

  Vraag me af wat v Dorp zelf zegt nadat hij de uitzending terug gezien had

 • cornelis 22

  Sieta heeft gedeeltelijk gelijk de sleutel ligt bij de fabrieken als die de weide premie verhogen gaan er echt wel meer koeien de wei in . Bij 24 uur beweiden nog hogere premie.  Alleen springt beroepsonruststoker en mede columnist van Weperen dan weer boven op de barricade.

 • agratax2

  Ik heb me niet geergerd aan v.d. Ploeg of van Keimpema maar wel aan de grote boer die zijn koeien beschouwde als Instrumenten, weg werp artikelen. Daarbij zij gezichtsuitdrukking, waarmee aan gaf hoe goed en zelfverzekerd hij te werk gaat. De grote boeren uit Dalen zijn niet meer dan een sociale / economische samenwerking van partners met ieder een behoorlijk bedrijf maar niet Mega. Zij doen wat Waalkens (PvdA) in de zeventiger jaren heeft geprobeerd een samenwerking met verschillende bedrijven tot 1 bedrijf om zo een sociaal leven voor iedere boer te bewerkstelligen. Anders gezegd dit soort meer mans bedrijven doet denken aan de door ons verguisde Kolchozes ('vrijwillige' samenvoeging van boeren bedrijven op co-op basis).
  Ik vind dat wij in Nederland ons niet en nooit mogen vergelijken met Grootschalige landen hoe graag we ook de economische strijd met hen aan willen gaan. Het was beter als we onder aanvoering van de LTO ons gingen richten op landbouw productie volgens de mogelijkheden en wensen van dit kleinschalige land en financiele ondersteuning van de dicterende / eisende burger. Met ondersteuning bedoel ik of toeslagen via ons belastingstelsel of via de consumenten prijzen. De Bepaler moet uit eindelijk eens gaan Betalen. 

 • remi123

  @koeboertje imago is niet ons probleem, maar een marketingkwestie. Zolang de melk niet voor het dubbele tarief verkocht wordt is het onhaalbaar om aan alle gewenste eisen te voldoen van een handjevol burgers. De meeste burgers vinden de huidige manier van produceren incl. de innovatieve ontwikkelingen goed. Je produceert daardoor schoner met betere kwaliteit voor koe en melk.

 • remi123

  @steenbok1 Ik denk dat van dorp gezegd heeft: Ze hebben mijn positieve houding eruit geknipt. Ook hij voelt zich waarschijnlijk genaaid door Zembla.

 • remi123

  @agratax2 Slimmer was inderdaad een wat meer genuanceerde houding. Natuurlijk is iedere boer betrokken bij zijn koeien. Elke boer doet er alles aan om een koe gezond te houden. En als het dan niet meer wil of het is een bedreiging voor het bedrijf of de veestapel, dan moet de koe weg inderdaad. Dat was iets beter geweest. Maar de ongezouten gedachte leeft bij meer boeren intern, want de regels zijn streng, de bank is onverbiddelijk en de wereldmarkt roert zich.

 • remi123

  @koestal als het maar leuk is hier in NL.
  Als er oorlog komt, dan piepen ze wel anders straks. Dan zijn ze blij dat we hier nog een koe in de stal hebben die melk geeft.

 • veldzicht

  @ Agrata 2 #9,De mensen en vooral D66 schreeuwen  nu al moord en brand om de  subsidies voor de boeren en dan wil jij nog meer extra toeslagen? vergeet het maar.het grootste deel zegt produceren tegen wereldmarktprijzen en als je dat niet kan stop je er maar mee.

 • koeboertje

  Remi jij bent echt een remi als je roept imago is niet ons probleem .

  Imago/maatschappelijke acceptatie is nodig om in deze maatschappij de ruimte , denk aan vergunningen, bestemmingsplannen e.d., te krijgen anders gaan we de intensieve veehouderij achteraan waar iedere stap die men wil zetten aangevochten wordt , imago is indirekt dus zeker wel in geldt uit te drukken.

 • remi123

  @koeboertje waarop baseer je het imago? 10 schreeuwende mensen die het zielig voor de koeien vinden? Terwijl ze wel graag de goedkoopste sorbet eten? Imago is een totaalbeeld. In Nederland moet je niet 100% willen bedienen. Je hebt de natuurlullo's en de goedkope plofkipkopers. Dan blijft er nog mooie markt over voor Melkunie e.d. 
  Het gaat ook om ons imago naar het buitenland, dat is belangrijk. Frisse blauwe lucht, gezonde koeien en schone melk. En of die koe nou in een ruime stal staat of in de wei, dat zal die Chinees een Babipanghang zijn. Als de melk maar goed is.

 • Mozes

  @remi123 #16, het nare van Zembla is dat ze de indruk wekken dat alle veehouders dezelfde mentaliteit hebben als jij en van Dorp. Jij en van Dorp vormen gelukkig nog een minderheid. 

 • Momfer

  goede uitzending, geeft een goed beeld van de melkveehouderij. ging vroeger met de kippen ook zo en tegenwoordig gaat het met de kippen weer andersom. koeien naar binnen en de kippen naar buiten.

 • boerke brabant

  als ik een aantal reacties lees hierboven dan begin ik me stil aan grote zorgen te maken . De reden dat de melkveehouderij het nog redelijk goed deed afgelopen jaren komt door de markt bescherming en het goed imago. Nu we volop (moeten)produceren voor de vrije markt blijft alleen het imago over, maar dat wordt nu in groot tempo de nek omgedraaid. De sector maakt het zich hierdoor nog moeilijker.
  meningen zoals die van @remi123 maken veel kapot. Tegen de tijd dat die door hebben wat ze op deze manier kapot maken is er geen weg meer terug...

 • vanbedaf

  Wie een hond wil slaan, vindt altijd een stok. Zembla kwam om die stok te vinden en niet om de melkveehouderij in het zonnetje te zetten. Gooi JD van der Ploeg bij in de mix en de missie van Zembla is geslaagd. Dit soort journalistiek is uit op sensatie in plaats van de waarheid.
  Melkveehouders, laat zien wat je doet, praat over wat je doet, want wat je doet is goed! Van Dorp is in de val gelokt, laat dat niet meer gebeuren.

 • alco1

  @BOERKE BRABANT<em>
  Een</em> zeer simpele vraag. Hoe komt het dat de geitenmelk zo duur is?
  Imago? Q koorts?
               Wel grote stallen?
               Weidegang? 
  Wij moeten eens stoppen met onze tweedeling.
  Het wordt de anti's allemaal in de schoot geworpen.

 • W Geverink

  Ook in Nederland zal in de toekomst rekening gehouden moeten worden met de economie. Nu draaid alles nog om werkplezier, arbeidsgemak en en het oog wil ook wat maar hoe meer de boer uitgeknepen wordt op de wereldmarkt hoe meer er naar de economie gekeken zal worden. Van Dorp is gewoon een voorloper.

 • a van Gerwen

  De maatschappij wil de agrariërs meer als gewone ondernemers zien (geen subsidies en vrije markt) maar als ze zich als ondernemer gaan gedragen,  zoals van Dorp, schrikt men daar van terug.  Zie hier de spagaat waarin we verkeren.

 • gdebree1

  De vooringenomenheid van de redactie van zembla over de gangbare melkveehouderij is groot, In de uitzending van 17 juni gaan we alleen Idealistische
  beelden zien van de biologische melkveehouderij. Ik verwacht dat we geen realistisch beeld krijgen van één gemiddeld biologische bedrijf waar ook klauwproblemen, mastitis en kalfziekte heersen. Biologische zegt niks over dierenwelzijn!  Ik ben benieuwd wat onze (Agrarische) socioloog hier over gaat vertellen. 

 • vanbedaf

  De maatschappij verlangt van ons dat we onze koeien met respect behandelen. Ik vindt dat echt niet teveel gevraagd. Ik ben ervan overtuigd dat Van Dorp dit ook doet, het kwam alleen niet over omdat Zembla een stok zocht. Omdat je ondernemer bent, wil dat nog niet zeggen dat je je koeien als wergwerp product moet zien.

 • koestal

  De wereld draait door,het is morgen al weer vergeten

 • koeboertje

  Al wordt melk nog zo goedkoop , dan is dat beslist geen argument om een koe zo respectloos te behandelen als in de zembla uitzending .ik schaam me diep dat voor bovenstaande reacties van collegas ? ...die dit goedpraten.

 • PetervanKempen


  Zembla zocht, en vond van Dorp. de schaar in de opnames deed de rest.

  Als je boer bent dan kan ik niet bgeloven dat je geen hart hebt voor de dieren die jouw inkomen leveren, het is helas zo dat er weinig boeren zijn die het goed kunnen vertellen.

  Sieta heeft wel een punt over de prijspolitiek van de melkfabrieken, die geven de weide premie van jullie eigen geld.

  Ik vind het veel eerlijker als een bioer ex cht een hogere prijs krijgt voor weide melk  en de ïndustrieele boer een lagere prijs voor 'binnen productie.

  Dat heet prijsdifferentiatie,  want Weidemelk,  daar betaal ik toch ook meer voor dan die plastic flessen bij de discounter?

  En die industrieele fractie?

  Nou die kan in de kaas en op de wereldmarkt als hoge kwaliteit nederlands export product en grondstof, want dat is het, toch? En die hogere productie, nou die slobbert de wereld markt wel op hoor, er is een wereld wijd tekort aan melkeiwitten en vetten dus die hogere opbrengsten van de groten die gaan de grens over als kas of poeder.

  Wat wel moet is dat de sector beter vermarkt en verkoopt en dat begint met beter publiciteit  en  PR strategie. Aan het werk BOEREN ORGANISATIES EN LIEFST GEZAMENLIJK.

   

 • wienbemelmans

  Ik heb het al meer gezegd laat dat soort mensen niet op je erf,ze willen zich zelf alleen maar op de borst slaan wat ze schrijven is alleen maar negatief voor de boer maar ze komen altijd met mooie praatjes aan de deur woven in schaapskleren.

 • koestal

  In Nederland mogen ze graag met modder smijten naar mensen, die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. Alles wat op TV komt, wordt vaak  voor waar aangenomen . Maar na enige tijd is men het ook al weer vergeten

 • koestal

  van Dorp deed het volgens mij erg goed ,hij kwam erg zelfverzekerd over en dat vind ik erg belangrijk

 • Bergop Heuvelland


  Wanneer je 100 mensen bijelkaar hebt dan moet je die eens vragen wie van hun bij de dokter onder behandeling is en/of medicijnen moet gebruiken.

  Zou het bij dieren nu anders kunnen zijn dat er wel eens één ziek of kreupel is?

 • LB Bona

  We hebben in dezelfde situatie als v Dorp gezeten met een uitzending van Keuringsdienst van waarden waar 5 uur lang opname's zijn gemaakt voor +/- 20 minuten TV..
  Er is een heel eerlijk en geloofwaardigverhaal verteld over de moderne (plof) koe hoe die verzorgt en vertoetelt wordt om veel melk te produceren in een maatlat /IDS stal. Maar na de uitzending gezien te hebben bleek dus wel dat men eroveruit was om de sector in een kwaad daglicht te zetten met onwaarheden en reactie's van een bioboer, waarmee mijn eigen verhaal helemaal niet is uitgezonden.
  Laten we aan al deze programmamakers eerst een concept eind versie vragen en daarna goedkeuring voor uitzending. Maar laten we vooral laten zien hoe het er op een modern bedrijf aan toe gaat dit en wees er trots op.

 • Rip

  Ik blijf van mening dat de fout niet bij Zembla ligt, maar bij ons zelf. Wij moeten doorhebben dat het Zembla gaat om sensatie en niet om een juist beeld. Daarom moeten we er gewoon niet aan meewerken. Van Dorp heeft de grootste fout gemaakt, die een boer kan maken. Hij heeft een koe neergezet als een machine en dat wil de cconsument niet horen. Laat het een leermoment zijn vor al die boeren, die. Og door de televisie worden benaderd. Ze gaan voor de bijl en voor de omgeving en collegas af als een gieter.

 • a.kikkert

  Kijk eens naar deze site. http://www.voedingisgezondheid.nl/melk.html ; Mike Donkers wil graag lezingen geven aan boeren: www.oceangreen.nl en www.mikedonkers.com Echt... hij heeft goede inzichten.
  Op zaterdag 6 juni geeft hij een lezing voor partikulieren in Kefirboerderij de Anna Hoeve in Midwoud (N.H.). http://www.voedingisgezondheid.nl/Agenda.html


 • joohoo

  De uitzending had veel weg van uitzending voor politieke partijen. Met op het eind als alle deelnemers langs scrollen , dit programma werdt mede mogelijk gemaakt door.............  je kunt elke partij invullen!!!!!!.

 • Genie


  Van Dorp klinkt slim en stoer maar is olie olie dom!

 • Fermer

  @Genie, verklaar je nader?

 • alco1

  Ik vraag me af.
  Zijn er nu helemaal geen programma's meer die een eerlijk beeld geven, of moeten we 'boer zoekt vrouw' hieronder scharen.

 • veldzicht

  @Alco#39,volgens mij gaf zembla een eerlijk beeld over de melkveehouderij,
  of geef jij nooit een paar krachttermen als een pink de veewagen niet in wil,,doet bij jou een koe nooit moeilijk in de behandelbox,heb jij nooit een kreupele koe.?
  Het probleem is stads mensen denken dat het altijd rozegeur en maneschijn is op de boerderij, helaas de practijk is anders.
  en daarom had vDorp zich wat genuanceerder uit moeten laten.
  een tandarts laat toch ook niet op tv zien hoe een rot gebit wordt getrokken !!!

 • alco1

  Veldzicht. Ik moet je gelijk geven over de punten die jij benoemd.
  Ik heb het echter ook over de tragische toon die er aangeslagen wordt dat er o.a. geen weidegang geboden meer kan worden.

 • oranje


  wij boeren van Nederland moeten ZELF een film maken over onze manier van werken in de Land e Tuinbouw en dat per beroepsgroep,

  elk

  een half uur op TV zetten direkt na het ACHT uur jornaal.

  dan pas heb je het zelf in de hand wat er vertoond wordt.

 • Hofstee dairy

  http://www.milkstory.nl/artikel/fotoblog-megastal

  Bij familie van Dorp hebben ze volgens mij de helft weg geknipt. Die tv programmas laten alleen maar dat gene zien wat ze graag kwijt willen.
  Boer zoekt vrouw is ook zo;n programma waar ze de helft weg laten en daar was boer geert de klos bij iedereen. 

 • joannes

  In een verzorgings staat waar steeds meer mensen, verzorging behoeftig ivm hun leeftijd, meer verzorging ontzegt wordt klinkt zo´n verhaal van industrieel verzorgde melkkoeien extra door op de TV. Daar maakt de Media en speciaal Zembla handig gebruik van! 

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.