Expertblog

11603 x bekeken 42 reacties

Liquiditeitsproblemen dreigen op veel melkveebedrijven

Driekwart van de melkveehouders doorbreekt deze zomer de grenzen van de rekening-courant. Het kuddegedrag wreekt zich. Nuchterheid is geboden, en zuinig zijn op de reserves.

Het quotum is eraf, de AMvB is erdoor. Het fosfaatplafond is in 2014 zo goed als vol en zal in 2015 overschreden worden. De melkprijs ligt ongeveer 5 cent onder de kostprijs. En toch wordt elke koe aangehouden en gemolken.

Veel veehouders hebben voorgesorteerd op het quotumvrije tijdperk door extra jongvee aan te houden, zodat ze vanaf mei eindelijk de stal konden volzetten en dit jaar meer melk kunnen afleveren. De financiering op de nieuwe stal is veelal gebaseerd op een langetermijnvisie, waarbij de gemiddelde melkprijs circa 34 cent is.

Driekwart melkveehouders loopt tegen financiële muur op

Om aan de maandelijkse rentelasten en aflossingen te kunnen voldoen bij een lagere melkprijs dan begroot, levert de melkveehouder meer kilo's melk af. Het effect hiervan op de kasstroom is echter niet voldoende. Driekwart van de melkveehouders zal in de loop van de zomer tegen zijn rekening-courantmaximum aanlopen, terwijl hij dan de facturen voor aankoop van snijmais en die van de loonwerker nog moet betalen.

Onzekerheid over fosfaatplafond en politieke reactie daarop

Daarbovenop is er onzekerheid over hoe de politiek zal reageren op de verwachte overschrijding van het fosfaatplafond. Veehouders denken te kunnen voorsorteren op een fosfaatrechtensysteem door juist veel koeien aan te houden. Dat geeft nog meer mest en nog meer fosfaat. De politiek heeft dit al gesignaleerd. Staatssecretaris Dijksma kan niet anders dan met maatregelen komen.

Referentiejaar onvermijdelijk bij een fosfaatrechtensysteem

Het fosfaatrechtensysteem, in welke vorm dan ook, zal altijd een referentiejaar hebben in het verleden. De politieke ervaringen met knelgevallenregelingen zijn dermate slecht dat er waarschijnlijk alles aan gedaan wordt om geen knel­gevallenregeling te faciliteren. De vraag is echter of dit stand gaat houden, want probleemgevallen zullen ontstaan. De groeiers hebben immers niets verkeerd gedaan. Maar nu meer koeien aanhouden om rechten zeker te stellen heeft geen zin; investeringen in het verleden om te ontwikkelen binnen de toen geldende wetgeving zijn daarvoor bepalender.

Deze zomer liquiditeitsproblemen, en wat doen dan de banken?

Meer koeien betekent meer melk, bij een melkprijs die 5 cent onder de kostprijs ligt. Hierdoor ontstaan in de loop van de zomer liquiditeitsproblemen op het gros van de bedrijven. Voorheen bood de bank dan meestal de helpende hand. De rekening-courant werd bijgefinancierd en omgezet naar een langlopende lening. Maar de bank kijkt nu niet alleen meer naar zekerheid. Betalingscapaciteit, ­reserveringscapaciteit en rendabiliteit zijn bepalend. Bijfinancieren gaat zomaar niet. En wat dan? Rekeningen laten liggen op de schoorsteenmantel?

Juist nu minder melk leveren en reserves ontzien

Juist nu zijn er redenen minder melk te leveren, zodat eventuele reserves niet maximaal hoeven te worden aangesproken. Reserves die straks aangesproken kunnen worden om stallen vol te mogen houden of vol te krijgen.

De nuchtere houding van veel melkveehouders was in het verleden een goede besluitbasis. Waarom reageren zo veel melkveehouders juist dit jaar niet meer nuchter op onzekerheden? Angst heeft de regie, zo lijkt het. Vaak ben je te bang.

Laatste reacties

 • tonny60

  met dank aan alle voormannen die gelobbiyd hebben cvoor dit quotumloze tijdperk

 • bb40

  Op bedrijfsniveau moet er juist maximaal gemolken ,er valt immers niks te verleasen, op sector niveau moet er wel minder melk geleverd worden maar het buitenland zal  deze zomer nog flink krimpen. 
  Met het supertanker effect tot gevolg en dus volgend voorjaar te weinig melk en hoge prijzen en dan kan de cyclus zich herhalen.


 • landboer


  Als het werkelijk op driekwart van de bedrijven zo is wordt het gauw beter!

 • Agrostar631

  Goh verassend, iedereen met gezond verstand kon dit zien aankomen. en maar bouwen..

 • Zuperboer

  t Blijft verrassend dat de melkveehouders in de VS nog steeds op volle kracht doormelken tegen een melkprijs die structureel rond de 35-37 Euro per 100 kg melk ligt. In dat licht bezien is het in het geheel niet vreemd dat we na 3 maanden vrije markt nog moeten wennen aan de nieuwe situatie. Misschien is ruimen wel een oplossing maar feit blijft dat we net 2 melkcheques hebben geind in het vrije tijdperk!

 • koestal

  melken als een trein,dat is voor veel melkveehouders het devies,minder per liter maar meer door de massa

 • lepercheron 46

  Tony 60; Dit heeft niets met het quotum te maken,  In 2009 was de prijs nog veel slechter en toen was het quotum er wel.Èèn grote oorzaak is ook Rusland waar 18% van de Leerdammer naar toe ging.

 • schoonvelde


  Wanneer 1 kilo krachtvoer 1,5 liter melk is gewoon vol gas door melken. Zelfs bij een melkprijs van 25 cent. Dat de melkprijs op en neer zou gaan dat weet toch iedereen. In Amerika zie je al jaren hetzelfde, degenen die volop doormelken in goede en slechte tijden zitten nog in de business.

 • Zents beheer

  #3 landboer, en zo werkt dat. En ze noemen dat marktwerking. Altijd al geweest in de andere sectoren. De helft van de melkvee houders melkt over een jaar of wat niet meer. Maar met deze prijzen melkt men nog wel een tijdje door. Meerdere jaren onder de kostprijs, dat geeft daling van aanbod. Zover is het nog lang niet.

 • tikka


  Pff, als ze nu al beginnen te piepen!

 • joohoo

  En PASS zorgt wel voor het verplicht houden van het aantal dieren wat vergund is.

 • boer drenth


  Nu al problemen. 2014 nog 0.39 euro cent. Wat moeten die akkerbouwers dan, 4 euro cent per kilo voor aardappelen, 15 euro cent voor tarwe netto prijs. Gewoon de kop in het zand enstallen bouwen en gewoon meer koeien melken, Ook gewoon meer voer aankopen en meer mest afzetten, gewoon zo doorgaan en niet mekkeren.

 • haam

  joohoo zo is het want als je niet je rechten gebruikt laten ze zo  die weer vervallen , dat heeft het verleden met de varkensrechten wel geleerd  wat latent was was je kwijt en dan naar de boer wijzen  dat er meer vee aangehouden word ik zou eerst maar eens in de spiegel kijken als ik de beleids bepalers was .

 • Koen Franken

  Hoe was het ook alweer volgens de Rabo , oja , je moet 2 slechte jaren kunnen overbruggen Het is amper 3 maanden wat minder , en de melkveehouderij ligt al op apegapen .

 • brutus71

  Nu rustig doormelding, maar wel minder dan vorig jaar, voordeel dat je veelvingerig mest hoeft af te zetten, melkvaarzen  kon je en kun je duur verkopen, ook slacht koeien brengen nog steeds een flinke stuiver op.
  En wat de melkprijs betreft, mag je nog steeds niet klagen 30 cent is nog steeds redelijk er komen in eerste instantie nog slechtere prijzen

 • schoonvelde


  Heb het nog eens nagelezen. Vind het maar een slecht verhaaltje. Wanneer je op 34 cent begroot hebt en de melkprijs 30 is dan moet je juist harder melken om je marge die je mist te compenseren. Minder melken is dood in de pot. Auteur zal zelf wel geen ondernemer .  Wanneer je begroot op 34 cent dan weet je dat de melkprijs tussen 24 en 44 cent gaat varieren.

 • farmer4life1

  Ligt per bedrijf anders. Veel melk per koe hoeft niet rendabel te zijn. Zijn ook boeren die 7500 liter per koe hebben + hoge gehaltes en 3 cent krachtvoer. Er zijn er zat die 9000 liter hebben met 10 cent krachtvoer. + mengvoerwagen etc etc 

 • gjh

  ze noemde dit toch bevrijdingsdag !!!

 • ohzo

  Rampzalig rekenvoorbeeld. Auteur moet eens 'googlen' op kosten van marginale melk.

 • appie19979

  Ik hoor steeds de Rabobank vallen, maar de veehouders die ik ken en in de problemen zitten, kregen bij de Rabo niet genoeg geld. Die hebben het land verkocht aan een investeringsmaatschappij en het land weer terug gepacht. KOST WAT KOST moest het bedrijf groot worden.

 • simpel boerke

  Waar is die drie kwart van de bedrijven die in de problemen dreigt te komen op gebaseerd. Volgens mij is het natte vinger werk of  gebaseerd op gevoell. Als dit waar  is ligt het grootste deel  van de melkveehouderij van de winter op de rug, als de prijs voor die tijd niet aantrekt. Volgens mij is het niet zo dramatisch als voorgesteld.  Ook de boerderij beticht ik wel eens dat ze waas voor de ogen hebben.  Met minder dan 200+ stallen ben je al niet meer interssant voor de boerderij en dan liefst  nog zo luxe mogelijk voor een zo optimaal dieren welzijn met dito financiering. Maar geloof me, niet iedereen streeft dit na. Er zijn zat melkveehouders (de meeste) die met 2 voeten op de grond zijn blijven staan, maar daar wordt niet over gesproken of geschreven . Niet interessant genoeg. Boerderij, ga daar eens kijken!.

 • farmer135

  nou Toon, boeren schreeuwen het natuurlijk niet van de daken als de
  rekeningen niet meer betaald kunnen worden, men wil de vuile was
  niet buiten hangen,  maar toeleveranciers en loonbedrijven zullen wel merken
  als er laat of niet betaald kan worden.

 • simpel boerke

  Farmer135, dat begrijp ik, maar om te zeggen dat driekwart binnenkort in de problemen komt lijkt me veel. 

 • Koen Franken

  Nou als het dus echt zo slecht niet is dan word het toch stilletjes aan eens tijd dat men de rekeningen eens wat sneller gaat betalen . Vrees voor de komende maistijd , en inderdaad er zijn er in mijn klantenbestand welke al gesprijd gaan betalen , is altijd nog beter als de rekening gewoon maar een half jaar laten liggen .

 • lepercheron 46

  Toon; Als je weet dat 27 % van de klanten (boeren) van Billanx onder toezicht staan van de bank zegt mij al genoeg.

 • zon

  Als de risico's werkelijk zo hoog zijn dan kon het wel eens zo zijn dat snijmais vooruit betaald moet worden voordat het van het land af mag.

 • Foxxy

  #16 , op t moment dat je marge negatief wordt, is meer melken ook kostbaar !

  Ik denk idd dat voor sommigen straks de superheffing op een vervelend moment komt, zou Dijksma over 3 jaar kunnen verzachten ! 

  Jammer dat er nog veel collega's zijn die een ander het licht niet in de ogen gunnen, dat is uiteindelijk altijd onze sector z'n Achilles-hiel geweest !

  dat mensen schermen met lage prijzen in quotum-loos tijdperk is mijn inziens flauwekul, in 2009 waren prijzen immers nog lager!

  Supermarktketens (zoals gewoonlijk)buiten deze onrust gewoon uit om meer marge over onze ruggen te maken,immers in de VS zijn de prijzen relatief goed !

  Als we toch eens de neuzen dezelfde kant op kregen !....

 • rensenjose

  deze mensen moeten gewoon grond verkopen,dan wordt deze markt ook weer gezond.

 • Tearpoal

  Als je voermensen spreekt, of mechanisatiemensen, of loonwerkers, dan is er helemaal niets aan de hand. Of zitten deze uit de nek te lullen????

 • Schraar

  Foxxy; Omdat het quotum nooit aangepast is aan de vraag kon ook in het quotumtijdperk de melkprijs onderuit gaan zoals in 2009.
  Het grote verschil is echter dat de markt veel makkelijker kon herstellen omdat er een rem zat op de productie en een aantrekkende vraag direct effect had.
  Nu melkveehouders ondanks de lage melkprijs alleen maar meer melk gaan produceren (en zeker niet alleen in Nederland) komen we steeds dieper in de problemen en zal herstel verwacht ik lang op zich laten wachten.

 • koestal

  Ach, de Grieken werden ook geholpen, ze krijgen nog steeds voedsel van FC.

 • wilem

  veel melkvveehouders hadden zich 1 april anders voorgesteld

 • eg wel

  Ik kan het mij niet voorstellen dat driekwart nu al betalingsproblemen heeft.
  Wat gebeurt er met deze bedrijven als de prijs het komende half jaar nog verder zakt?!
  Als we wereldwijd niet te maken krijgen met droogte of ander rampspoed(wat je niet zou moeten willen), dan is het maar de vraag of we volgend jaar wel boven de 30 cent komen.succes

 • immeni

  in 2009 was de melkrijs inderdaad  lager , maar ook de kv-prijs [was toen 0.12 ct] en lagere vaste kosten . Is nu niet het geval !! Behalve als je niet te gekke sprongen maakt

 • fendtvario312

  Vind het wel leuk als akkerbouwer dat de melkprijs zakt. Weten ze ook eens wat wij hebben als de aardappels niks kosten. Dan praat je niet over aflossen. Er zijn veel melkveebedrijven die gewoon maar wat doen (dus niet iedereen), buurman bouwt, dan ik ook. Het gros van boeren kan niet eens hun erf schoon houden met 80 koeien, laat staan met 250.

  Misschien waarderen ze hun huur voor aardappelland ook wat meer. Prijs van de suikerbieten daalt toch ook met 50%, hoor je niemand over. Ik erger me dood aan die mensen die na een topjaar zo zitten te janken. Schaam je. 

 • Jan van het Zand

  De remmen gingen los in april dit jaar. 
  Melken maar.
  En terecht.
  Nu er minder aan te verdienen is, kan het minderen van krachtvoer bijdragen aan de verbetering van het financiële resultaat.
  Dan snijdt het mes aan meer dan 2 kanten.
  Kostprijs per kg melk wordt lager, en wellicht met betere gehalten een betere melkprijs in verhouding. Ook nog gezondere koeien zijn mogelijk met een lager aandeel krachtvoer in het rantsoen.
  De aanvoer van mineralen wordt minder. De kringloop meer gesloten. Mogelijk minder afvoer van mest.
  Minder ruwvoer aan te kopen, maar dat is een onzekere gezien de droogte.

 • koestal

  Ach, Griekenland zit ook al in de problemen,daar maakt de EU zich ook al erg druk om.

 • farmer135

  nou fendtvario, een melkveehouder moet het alleen van de melk hebben,
  en een akkerbouwer teelt niet alleen maar aardappelen, daar zit het verschil.

 • kleine boer

  Fend vario,  het verschil is dat een akkerbouwer als een top jaar heeft giga meer geld beurt ik bedoel daar mee dat het zomaar een ton meer kan zijn als een jaar ervoor met alleen al het zelfde areaal aardappelen dat maakt een melkboer zelde tot nooit mee en die top jaren zijn ze volgens mij snel vergeten....  EN het stond je vrij te gaan melken afgelopen jaren je had zomaar ff een koeboer overkunnen nemen zon rendable tak is toch appeltje eitje die ff te kopen.....

 • agro1


  jongens.... stop dat gekif. echt stommeboerengelul, van allen, die zich bezondigen. beperk je schriftelijke zelfbevrediging effe, wilje!!!!

 • hornblower

  PAREL, nee de remmen gingen vorig jaar, 2014 dus al los, getuige de supperheffing die sommige 'ondernemers'moeten betalen. En daar zitten ook de meeste problemen op financieel gebied. Melken als een onwijze , stallen bouw , en nu zeuren? Nee dan de  boeren ( ONDERNEMERS )  die een pas op de plaats maken ( ten ) . Dat zijn degene waarop de schijnwerper moet schijnen. Die onderdrukken de onkosten, ook de onkosten van bank/ advieseurs. Mede daardoor staat deze groep boeren niet in de schijnwerpers, word nix meer aan verdient, oninteresant dus.

 • koestal

  Dit zijn juist de boeren die veel fosfaatrechten hebben opgebouwd door flink over het quotum heen te melken en nu  nog flink superheffing moeten betalen. Nu maar zielig doen,hopen ze weer op een flinke  financiele tegemoetkoming.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.