Redactieblog

90 reactieslaatste update:15 jun 2015

Intensieve koeienhouderij is dodelijke cocktail

De melkveehouderij is hard op weg haar goede imago in de waagschaal te stellen.

Ik maak me grote zorgen over wat er zich afspeelt in de veehouderij, en dan vooral in de melkveehouderij. De melkveehouderij is in hoog tempo gegroeid, en die groei is nog niet ten einde.

Doorbreken fosfaatplafond geen verrassing

Een paar weken geleden bleek dat het fosfaatplafond doorbroken werd, en dat er volgend jaar nog een klap bovenop gaat komen. In de melkveehouderij wordt het afgedaan als een lastig probleem dat maatregelen vereist. Het merkwaardige is dat er gereageerd wordt alsof men dit niet heeft zien aankomen. Dat er zo ineens iets onverwachts gebeurd is.

Standpunt 1: kippenmest niet meetellen

In de discussie over het 'lastige probleem', het fosfaatplafond dus, is een aantal verschillende standpunten te ontwaren. De eerste is dat er helemaal geen probleem is, omdat een deel van de mest, die van kippen, verbrand wordt en dus niet meer in het milieu terecht komt.

Standpunt 2: ophogen plafond

De tweede houdt daarmee verband, men wil Brussel gaan vertellen dat het plafond naar boven moet worden bijgesteld, onder handhaving van de derogatie.

Standpunt 3: minder fosfaat per koe

Standpunt drie is dat de fosfaatproductie per koe moet worden verlaagd om op die manier weer beneden het plafond te komen. Dat moet dan vooral gebeuren door aanpassing van het voer. Standpunt vier is dat er wel ruimte gehaald kan worden bij andere sectoren, via verhandelbare dierrechten bijvoorbeeld.

 

Zorgen over schaalvergroting en groei

Al die standpunten gaan er vanuit dat het lastige voorval zich beperkt tot een fosfaatprobleem. En fosfaatproblemen kunnen worden ontkend, of technisch worden opgelost. Wat velen in de landbouw niet zien is dat het probleem veel breder is en dat het niet ontstaan is met het doorbreken van het fosfaatplafond. Het achterliggende probleem is de snelle groei en schaalvergroting van de melkveehouderij, waar zeker buiten de landbouw, in tamelijk brede kring zorgen over bestaan.

Uitzending Zembla ernstig signaal

Er is de afgelopen jaren van veel zijden gewaarschuwd dat de melkveehouderij weg moet blijven van het negatieve imago van de intensieve veehouderij. De melkveehouderij is inmiddels gevaarlijk dichtbij die situatie gekomen. Een tv-documentaire over de snelle groei, van Zembla, wordt afgedaan als stemmingmakerij. En ja, de uitzending was eenzijdig. Maar beschouw het als een ernstig signaal dat het imago op het spel staat.

Intensieve koeienhouderij als dodelijke cocktail

De buitenwereld is niet genuanceerd, die gooit incidenten, welzijnsproblemen, diergezondheid, fosfaatproductie, mestoverschotten, megastallen en weidegang allemaal op een hoop. Al die dingen te samen kunnen een voor de melkveehouderij een dodelijke cocktail gaan vormen. Die cocktail heet intensieve koeienhouderij. Kortom, niet fosfaat of het fosfaatplafond is het probleem, maar het geheel van de groei en de intensivering. Zorg dat die twee tot stilstand komen, anders is het gedaan met de maatschappelijke aanvaardbaarheid.

Laatste reacties

 • veldzicht

  Helaas moet ik Dirk Strijker gelijk geven , alleen kijkt iedere boer alleen naar zijn eigen bedrijf.  waarom zou ik mij inhouden? dan kan de ander wat harder gaan!

 • schoenmakers1

  als je problemen zoekt kun je ze overal vinden, het maakt niet uit hoe of wat

 • alco1

  Het probleem is dat we geen belangen behartigers hebben, die een eerlijk verhaal kunnen vertellen. We hebben alleen maar vertegenwoordigers zoals de voorzitter van LTO Overijsel, die alleen maar denken aan de eigen status.

 • Mozes

  Dirk, een zeer heldere en duidelijke analyse! 
  Nu de melkveehouders nog zover zien te krijgen dat zij dit onder ogen gaan zien. 
  De beste methode om deze ongewenste ontwikkeling te stoppen is het aanscherpen van de grondgebondenheid. Dat helpt beter dan dier- of fosfaatrechten. 

 • rmw

  Weer zo'n 'hoe niet' verhaal, schrijf is een 'hoe wel' verhaal! Dan wordt het altijd verdacht stil... Alle boeren terug naar 20 koeien op de grup? en s'zomers de doorloopmelkwagen? Als je niet mee gaat met de tijd, dan ga je met de tijd! DAT is de enige werkelijkheid die altijd klopt!

 • Mozes

  @alco, is het in jou belang als melkveehouder dat de melkveehouderij dezelfde status krijgt als de varkenshouderij in Brabant?
  Welke belangen moeten de belangenbehartigers dienen? Ik kan zo meerdere conflicterende belangen noemen die de melkveehouders tegelijketijd hebben. 

 • Edje2

  Heeft allemaal te maken met haantjes gedrag. DE boeren willen voor elkaar niet onder doen.Melk zelf 70 koeien en heb een zeer goede boterham .Bij mij in de buurt ook grote boeren die tegen elkaar op bouwen. terwijl ze alleen maar klagen over de lage melkprijs en dat ze zo druk zijn.

 • gerjan slingenbergh

  @Dirk Strijker Kijk toch is verder om je heen.

 • Mozes

  @rmw, er wordt niet gezegd dat een melkveehouder niet mag groeien. Er wordt alleen gezegd dat hij op een maatschappelijk aanvaardbare  manier moet groeien. Grondloze intensieve melkveehouderij is maatschappelijk niet aanvaardbaar. 

 • joannes

  @Mozes, er is maar één land waar een Dierenparij, gesubsidiëerde Media en een geloofsovertuiging kunnen samenspannen voor maatschappij manipulatie ten koste van een beroepsgroep die voordurend internationaal moet concurreren. Bekijk en beoordeel de criteria op internationaal niveau en de dieren leven hier onder betere omstandigheden in een straffer gecontroleerde omgeving dan 2/3 ven de humane wereld bevolking.  

 • frl

  melkveehouders onder de 2.5 gve per ha met rust laten,we wilden toch verantwoorde groei???.
  eerst mag iedereen groeien zelfs met fosfaatoverschot per ha,als je overschot +50 per ha is moet je voor de helft afdekken met grond ,maar dan breid je nog uit met 4mk per ha.
  Als we nu dierrechten krijgen is het nog op basis melkqoutum,maar die rechten zijn vervallen.
  fosfaatrefferentie 2013 gebruiken die toen 0 overschot had kan op eerlijke manier nog iets groeien,anderen door grond te kopen/huren.

 • alco1

  @Mozes. Een eerlijk verhaal, daar gaat het om. Geen verhalen om de anti's te pleasen, om te kunnen verkopen. Daarmee loop je tegen een muur op.
  Ook de melkveehouderj vergelijken met de varkenssector slaat nergens op. Alleen al de concurentie van die sectoren is totaal verschillend. 
  Hoe verklaar jij dan de geitenmelk prijs die ook als intensief geproduceerd wordt.

 • rmw

  Dirk schrijft wat anders Mozes;
  'maar het geheel van de groei en de intensivering. Zorg dat die twee tot stilstand komen, anders is het gedaan met de maatschappelijke aanvaardbaarheid'.
  Wat berteft al die heisa over Zembla, het stond niet eens in de dag top 25 van kijkonderzoek! Alleen wat boeren hebben zitten kijken! LTO en NMV mailden van te voren vrolijk rond dat ze hadden meegewerkt aan deze documantaire, even wat google werk wbt. de eindredactrice (tevens voice-over) en je weet van te voren dat je deze manier van wegzetten kon verwachten! Echt dom pruts werk van de standsongarnisaties!!

 • Mozes


  @alco #12, hoe verklaar jij dat de maatschappelijke weerstand die een geitenhouder ondervindt wanneer hij wil uitbreiden al minstens net zo groot is als bij een varkenshouder die wil uitbreiden? 

  Een melkveehouder met weidegang ondervindt vrijwel geen bezwaren als hij een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuwe stal. 

 • agro1


  de geiten hebben nog het ot-en-sien-imago. als je in de buurt woont, weet je wel beter: duizenden beesten binnen op elkaar, niks bio-dierplezierig. ook de melkkoehoeders met zomerstalvoedering zijn dierindustriëlen en worden duidelijk als zodanig herkend. persoonlijk heb ik hierover geen mening, ontwikkelingen zijn niet tegen te houden. zo verdween het trekpaard.

 • veldzicht

  Dat de melkveehouderij  (nog)niet onder vuur ligt komt meer doordat niet alles te gelijk kan,gisteren in mijn krant vogelboek schrijver Dick de Vos  en raadslid voor de PvdD voor Leiden. van vegetarier veganist geworden om reden dat ook de melkveehouderij helemaal fout is , citaat: koe kan wel 30 jaar oud worden  maar wordt na 5 jaar geslacht,koe moet elk jaar kalf krijgen wat zo gauw als mogelijk moet worden vetgemest en dan die veetransporten koeien die aan een poot worden opgetrokken, nee, dan hoef ik geen vlees meer.conclusie,al ben je nog zo,n kleinschalig biologisch boertje  zembla,radar,wd. en PvdD  blijven altijd tegen en zullen je zwart proberen blijven te maken.

 • .....

  Laten we voorlopig  stoppen met de duurzaamheidsprogramma's  in melkveehouderij, Een fatsoenlijke prijs krijg je er toch niet door en bovendien is het   vechten tegen de bierkaai tegen extremisten zoals wakker dier, zembla, radar en  hun profeten zoals oa. Dirk Strijker

 • DJ-D

  Wij boeren moeten ook opletten dat we niet te emotioneel reageren. We moeten kijken na de verkoopcijfers en die zijn in nl nog niet dalende hoor. Met mooi weer wordt er genoeg barbecuevlees gegeten en roomijs verkocht. Als een veganist niet lekker wil eten, dat moet ie zelf weten. We hoeven niet iedereen tevreden te houden. Dat lukt je toch niet.

 • Gijs Gans

  15.000 liter per ha voor iedereen gelijk, groot of klein maakt niet meer uit.

 • ohzo

  Hoe haal je het in het hoofd om een artiekel met zo'n titel te beginnen. Landbouw Nederland is helemaal geen ' zembla' of 'radar' nodig om weerstand in de bevolking te creeeren. Kunnen ze heel goed zelf, met ' boerderij' aan top. 

 • veldzicht

  Greetjeduitman#18,helemaal waar wat je zegt,een klein groepje idialisten gaat er in mee de rest denkt laat ze maar kletsen.

 • Mozes


  @veldzicht #16, met grondloze melkveebedrijven zonder een koe in de wei zullen mensen als Dick de Vos door het publiek serieus worden genomen. Ze worden gezien als nobele strijders voor het goede doel. Met een melkveehouderij die grotendeels de koeien in de wei heeft zullen dit soort mensen door het publiek als mafketels worden versleten. Ze kunnen roepen wat ze willen maar niemand luistert naar hun. 

  Wij kunnen het de extremisten nooit naar de zin doen, maar wij kunnen wel in zeer hoge mate bepalen in hoeverre ze door het publiek serieus worden genomen. 

 • farmerbn

  Boeren moeten zich niet laten leiden door burgers maar door klanten. Denk niet dat de klanten wegblijven door de groeiende melkveestapel. Daarnaast moet je bedenken dat sigaretten slecht zijn en er toch veel kopers zijn.

 • a van Gerwen

  @18 je slaat de spijker op z'n kop. We moeten eens van de illusie af dat we iedereen tevreden willen stellen. Ik krijg steeds meer het idee dat we ons laten leiden door de hardste roepers. sta achter je eigen produkt en laat je leiden door de  wensen van je klanten en die zitten voor het grootste deel ook nog eens in het buitenland. 
  Het is wel zorgelijk dat de politiek vaak nogal emotioneel reageert op die roeptoeters die we niet eens willen bedienen. 

 • Jaap39

  Tijd voor een hongerwinter, dat zal ze leren. Stelletje verwende ......

 • schoenmakers1

  het enige wat dodelijk is, is dat iedereen meent zich te moeten bemoeien met dingen waar men zich totaal niet mee te bemoeien heeft, als men zorgt dat men het goed voor zichzelf voor elkaar heeft heeft men het al druk genoeg

 • nieuwsgierig

  bedrijven met meer dan 200 koeien horen in nederland niet thuis, daar is de opppervlakte van nederland niet geschikt voor.Met een goed imago is meer te verdienen i.p.v. schaalvergroting.
  Ik vond de uitzending van Zembla een zeer negatief beeld schetsen van de huidige nederlandse melkveehouderij, maar jammer genoeg wel waar wat deze 2 bedrijven betreft.

 • schoenmakers1

  hoe zou het toch kunnen dat ze in de vs een prijs betalen van 36,45 voor de melk?
  Meer als 200 koeien, geen weidegang, misschien nog wel bst, kortom hou op met het gezeur en ga werken

 • agratax2

  Waarom wil de Nederlandse boer niet erkennen dat hijin een zeer dichtbevolkt land woont en dat de Nederlnder zich met alles bemoeit wat er voor het voetlicht komt. De Nederlander mag graag kankeren op alles wat in zijn ogen anders moet, deze gevoelens worden gevoed door de zgn. dierenvrienden en milieu beschermers. Willen we onze goodwill niet verliezen en ons bestaansrecht verstevigen, dan zal de boer moeten luisteren naar de meerderheid (de stedelingen) en zo goed en zo kwaad mogelijk hun -eisen- in zijn beleid verwerken. Het is niet ondenkbaar dat er een packt te vormen is met deze burger, waardoor de boer met minder zorgen zijn bedrijf kan draaien. Het alleen luisteren naar de groeiverhalen en de co-op directeuren die ook vergiftigd zijn met het groei virus zonder te weten of deze groei op termijn wel positief uit pakt. De internationalisering zou wel eens minder Duurzaam kunnen zijn dan we allemaal Geloven. Duurzaam is niet alleen afhankelijk van Geldelijk gewin van enkelen, maar moet vooral financieel en sociaal gewin opleveren voor het geheel en daar schort het volgens mij nog steeds aan. Als de veehouderij in Nederland al een probleem heeft, dan is het een sociaal probleem, dat de politiek vertaalt in technische zaken die met veel geld misschien opgelost kunnen worden, nemen de zorg en de sociale onvrede van de burger niet weg. 

 • agro1


  waaom zou er een limiet zijn aan de grootte/het aantal? 4 bedrijven van 50 stuks kunnen nog wel naar buiten, maar is er ook in de nabije, of verdere toekomst genoeg 'massa' voor 4 inkomens? bedrijf van 200 of 1200 dieren, who cares??: waarschijnlijk binnen, vanwege veel eten nodig, betekent van verre aanvoeren. koetjes lopen tussen twee melkbeurten maar een beperkte afstand, ze willen de inwendige koe ook tevreden houden, dus eten per as naar de muil. eventueel alles van grond 'in de nabijheid'. heeft niks met omvang nl te maken, logistieke kwestie. ontwikkelingen zijn autonoom en er is nog nooit iets ont-ontwikkeld. tister en tkomt, zogezegd.

 • joannes

  Mooie woorden @agratax2, maar met een belangrijk deel voor export bestemde melkproductie loop je direct het gevaar dat, met al die extras, de kostprijs te hoog komt te liggen. Dus alle melkveeboeren die dan toch nog een voldoende, lees vergelijkbaar in relatie tot investeringen en inzet, nederlands inkomen willen verdienen, hebben de keus een bijbaan/bedrijf te nemen of uitbreiden boven die in NL  gewenste grenzen. Internationaal is 200 gewoon kleinschallig! 

 • Jaap39

  Precies Joannes #31, ienieminie landbouw in NL.

 • Mozes

  @joannes, waarop baseer jij de gedachte dat je met grondloze melkveehouderij een lagere kostprijs zult hebben? Voer aanvoeren op grote afstand, de mest afvoeren op grote afstand, in een dichtbevolkt land met hoge grondprijzen en hoge milieu-eisen en dure arbeid kan toch nooit een lagere kostprijs opleveren dan wanneer je de koeien gaat houden waar de grond is. De gedachte dat je met grondloze melkveehouderij in Nederland een lagere kostprijs zou kunnen halen als in andere landen is nu juist een illusie. 

 • Klaverweg

  na enige tijd welland varkens te hebben gehouden en het ook verkocht te hebben aan mijn klanten telt er maar een ding bij de consument,het moet goed en goedkoop zijn,voor de rest intereseert het de klanten geen drol.al komt het van mars .geld ook voor de melk denk ik.

 • John*

  vrije economie betekent kostprijsoptimalisatie. je kan best een stal bouwen van 200, 300 ot 400 koeien.. de komende jaren haken boeren af en met die koeien zet je je stal vol. of je de grond nu koopt of pacht maakt niet het gaat gewoon gebeuren. Kostprijs beste 20% is leidend!

 • joannes

  @Mozes, ik schrijf niet dat grondloze melkveehouderij goedkoper is! Ik stel dat een te kleine schaal onvoldoende is om in de toekomst een goede boterham te verdienen met melkprijzen die internationaal moeten kunnen concurreren. Dat er te weinig grond is heeft alles te maken met de NL historie van veel boeren waarvoor te weing grond beschikbaar is en die hiervoor ter compensatie voer zijn gaan aankopen. Daarbij is eenzijdig voeren van eigengrond lang niet zo productief als een goede combinatie van voer waarmee veel beter op de behoefte van het melkvee kan worden afgestemd. Het grondtekort is er al jaren wat blijkt uit die belachelijk hoge prijzen in vergelijking met het buitenland. Er zijn te veel boeren naar dat er grond beschikbaar is wanneer we op bv de Ierse manier moeten gaan melken. 

 • W Geverink

  En john voor het geval dat je met je met je vierhonderd koeien de kar niet meer kunt trekken is het aan te bevelen te bouwen met een vrije overspanning zodat er makkelijk caravans en machines on kunnen of een manege bak bijvoorbeeld.

 • j.verstraten1

  Als je het met Strijker eens bent dat de melkveehouderij haar imago te grabbel gooit moet je eerst vaststellen wat dat is en wat je moet doen om het te behouden.
  De Amvb melkveewet, de discussie over grondgebondenheid, fosfaatreferentie whatever hebben daar bijzonder weinig mee te maken en sturen daar ook niet op.
  Wel omvang vd veestapel van een bedrijf en dierenwelzijn iha  weidegang in het bijzonder. Zembla heeft deze punten gekoppeld aan 'mega' terwijl dat helemaal niet relevant is.

 • Mozes

  Als de koe maar in de wei komt heeft de consument helemaal geen probleem met een bedrijf met 200 koeien. 

 • veldzicht

  Mozes,de consument heeft geen probleem met 200 koeien als die maar in de wei
  komt ,de boer heeft wel een probleem met 200 koeien in de wei,na een paar dagen regen wordt het een grote baggerzooi   en na een paar uur buiten komen ze weer naar binnen stormen,weg is je weitje met gras,

 • alco1

  @veldzicht. Dat is geen argument. Ja misschien nog meer tegen grote bedrijven te zijn.

 • veldzicht

  @ alco,ik vind het een heel goed argument.en nu ga ik naar bed.

 • farmer4life1

  <em>ik denk dat het fosfaat probleem zich vanzelf oplost. Misschien dat we nu er flink boven zitten. Maar als de melkprijs zo is als nu en dit gaat nog een jaartje door.... Dan komt er vanzelf minder melk. Lees melkveehouders. De schaalvergroting zet onverminderd door. Alleen moeten  wij boeren nu een pas op de plaats maken. Hoeveel boeren zijn er eigenlijk die nu nog een nieuwe stallen neerzetten.. Denk dat dit snel afneemt. De melkprijs zit over een tijd ook gewoon weer in de lift. Je hebt nationaal en internationaal. Wij boeren moeten rekening houden met onze Nederlandse inwoners om draagvlak te maken/houden. Internationaal moeten we concurrerend genoeg zijn. Micro, macro en meso strategie! </em>

 • Jaap39

  Starters een eerlijk advies: kijk vooral goed naar de kansen in het buitenland. 

 • farmer4life1

  wij hebben 210 koeien elke dag buiten lopen. Minimaal 6 uur per dag. Ligt aan het gras aanbod en het ureum. Qua weide uren gaat prima... 

  Of je hebt niet genoeg huiskavel of je hebt geen verstand van weiden. Hoe hoger de productie hoe moeilijker het is. Maar iedereen kan deelweidegang doen of de drogen / pinken naar buiten doen. 

  Als je 1000 ton maïs koopt voor 55 euro de ton en de eiwit en weidegang cent benut. + geen loonwerk dan heb je de maïs bijna betaald.

 • John*

  wie staat er nu beter voor:

  de ondernemer die geld heeft gekregen voor een nieuwe ligboxen stal en deze nu halfvol heeft staan

  of de boer die nu een ligboxenstal van 40 jaar oud heeft en geen geld meer krijgt voor renovatie of nieuwbouw?

  als de stal versleten is en de productie ondermaats kan je inpakken en je land verkopen of verpachten. Andere die de zaakjes op orde hebben nemen de productie moeiteloos over.

 • W Geverink

  Niet alleen starters @Jaap39. Voor iedereen die het gevoel heeft alleen maar bezig te zijn met overleven in een van de dichstbevolkte en meest boeronvriendelijkste landen op aarde zijn er genoeg mogelijkheden in het buitenland. Nu avontuurlijke melkveehouders nog kapitaal hebben om mee te nemen omdat collega's nog geld krijgen bij de bank om het bedrijf of stukken er van te kopen is het een goede tijd om te vertrekken. @t John. Die veertig jaar oude gebouwen zijn in veel andere landen juweeltjes. Gewoon op blijven lappen en in door blijven melken tot je er geen zin meer in hebt. 

 • Foxxy

  Dat we het beste jongetje van de klas willen zijn , uitstekend !

  eerst kijken welke anderen er in de klas zitten, en welk niveau we doen !

  als we op Europees niveau nitraten, ammoniak ,fosfaat en stikstof onderzoeken ,kunnen we er Europese regels op maken !

  beetje ambitieus van iemand geweest om aan de hand van 2009 ons allemaal op te zadelen met een fosfaat plafond ! Komt onze Europese collega's goed uit !
  we hebben hun de stok gegeven om ons mee te slaan

 • Jaap39

  Lekker vooruitzicht voor alle investeringen in nieuwe zuivelcapaciteit. 
  Samenvattend komt er op den duur gewoon veel minder melk in Nederland.

 • alco1

  @ Mozes. Ik stel je een vraag in #12, die je beantwoord met een wedervraag die nog meer aangeeft dat weerstand niet prijs bepalend is voor de geitenmelkprijs.
  Je hebt het steeds over de acceptatie van de rundvee houderij. Daarin moeten we een eerlijk verhaal vertellen en geen verkoopstunt met leugens dat weidegang beter is. Hierop wordt je een keer afgerekend en je vastzetten op percentages is je helemaal als prooi voor de anti's neerzetten.
  LTO en de FC hebben boeren tegen elkaar opgezet.
  Moet je die borden eens zien waar burgers mee op de hoogte gebracht worden dat daar de koeien weer naar buiten gaan. '<em>Wij mogen weer naar</em> buiten'. Bij zoiets kan de burger niets anders denken dan dat het binnen kommer en kwel is.
  De zeer hoge geitenmelkprijs met zelfs grote weerstand zegt dat decoratie van het platteland door grazend vee met alleen droge koeien al imago top is.

 • Foxxy

  Kringloopwijzer ? 

  Hoeveel ton mest/kunstmest import tegenover hoeveel kg melk /groente/fruit/vlees/bloemen export !

  zet dat eerst maar eens om in fosfaat stikstof en ammoniak !

 • agratax2

  Ik lees weer veel commentaren waarin -aantallen- koeien worden genoemd als oplossing voor het probleem 'afval' en hinder voor burger. Het gaat niet over aantallen, het gaat over de gevoelens van de burger, die vindt 'Koeien, varkens en kippen STINKEN en zijn dus een gevaar voor de gezondheid en het milieu. Zolang wij als boeren niet bij macht zijn deze gedachten kronkel weg te nemen zal er geen plaats zijn in dit land voor meer dieren (lees stront). Als onze melk of ons vlees te duur wordt dan is er maar 1 oplossing 'Stoppen met d eproductie'. Als boer wil je toch niet producren onder de kostprijs, omdat je product een leuk export artikel is, waar Nederland aan verdient en Jij alleen niet. Slavernij is afgeschaft alleen de Landbouw economie kan er niet zonder. De boer krijgt zijn totale kosten niet gedekt en dan te bedenken dat hij werkt met een onderbetaald gezin en / of onder betaalde gastarbeiders. Maar de handel pakt de marge die zij zeggen nodig te hebben om hun beursnotering elk jaar te verhogen. 

 • Mozes

  @alco, jij blijft maar doorgaan over de veeteelttechnische voor of nadelen van weidegang. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de houding die de boer heeft tegenover zijn koeien. De boer moet laten zien dat hij de eigenheid en natuur van de koe respecteert. Er is maar één manier waarop hij dat kan laten zien: weidegang. Een stal mag nog zo diervriendelijk zijn ingericht, het respecteert niet de natuur van de koe die wil grazen. 

  Dit simpele gegeven bepaalt het imago van de melkveehouderij en daarmee ook de maatschappelijke acceptatie. 

 • farmerdude

  Je moet niet zeuren op de boer als je je maag vol hebt.

 • alco1

  Ik heb het over de beinvloeding van de consument, waarbij de LTO en FC een weg ingeslagen zijn die alleen maar tegen ons kan gaan werken.
  Nogmaals ter voorbeeld de geitenmelkerij.
  Als daar een groep boeren de geiten gaan weiden en met de steun van LTO en FC gaat roepen dat dat goed is voor het welzijn, zit je in hetzelfde schuitje dat er weer regels gemaakt moeten worden. Want de geitenmelkerij vindt daarmee de maatschappelijk acceptatie, zal er gezegd worden. Maar de prijs: HO MAAR. 

 • Mozes

  Koeien in de wei wordt door burgers gezien als ondernemen mét natuur, koeien op stal wordt gezien als ondernemen tegen natuur. 

 • schoenmakers1

  mozes houdt er wel van om iemand voor de gek te houden, feit blijft dat ook bij vollidige weidegang in nederland de periode op stal voor de dieren het langst zal zijn, hij blijft maar hameren op de beleving van de consument, mozes is een echte bestuurder die er niks om geeft om de waarheid te verdraaien en maar wat te lullen wat hem goed uit komt

 • Mozes

  @alco, rekening houden met de eigenheid en natuur van de koe raakt inderdaad aan welzijn. Bij welzijn gaat het namelijk om meer dan alleen lichamelijke factoren. 
  Als welzijn alleen lichamelijk is kun je stellen dat het welzijn van een kip in een legbatterij ook goed is. 

 • alco1

  @Mozes. Weet je dat 6 uur gedurende 120 dagen betekend 11/12 deel van het jaar binnen. Pas op met je mes, je gaat jezelf verwonden.
  Het verhaal moet verteld worden dat schuren gebouwd zijn voor beschutting net als de mens huizen ging bouwen i.p.v. onder een steen te slapen. 'Eigenheid'. Puh.

 • abtje

  @Schoenmakers Niet kunnen discuseren verhullen door selectief te shoppen in de feiten en nooit een oprecht of eerlijk antwoord geven. Zo ervaar ik Mozes.
  Wel een enorme feitenkennis, dat dan weer wel.

 • Foxxy

  Weidepremie wordt hoger, en de mestkelders leger !
  de gewasproductie/ha gaat automatisch omlaag , dus voor de intensievere bedrijven wordt voer schaarser/duurder.

  probleem lost zich met de nieuwe regels wel op !

 • Mozes

  @abtje, @Alco en @schoenmakers, de discussie gaat over de invloed die de ontwikkeling naar intensieve veehouderij heeft op de maatschappelijke positie van de melkveehouderij. Volgens Dirk Strijker is deze ontwikkeling een dodelijke cocktail voor de maatschappelijke positie. 
  Er worden een groot aantal veeteelttechnische argumenten aangevoerd die niets afdoen aan de stelling van Dirk Strijker. De meeste reageerders zijn alleen bezig om de stelling van Dirk Strijker te <em>ontkennen </em>en niet te <em>weerleggen. 
  </em>Ook al zijn al die veeteelttechnische argumenten nog zo waar, het verandert niet aan de keiharde waarheid dat de ontwikkeling naar intensieve veehouderij een dodelijke cocktail is voor de maatschappelijke positie van de veehouderij. 

  De maatschappelijke positie van de veehouderij wordt vooral bepaalt door het gevoel/houding die de boer toont tegenover zijn koeien. Wat je verder ook doet, als geen respect toont voor de eigenheid en natuur van de koe zal de samenleving de melkveehouderij negatief ervaren en zeer vatbaar zijn voor propaganda van de anti's. 

 • alco1

  @Mozes. Geitenmelkerij kan als intensief beschouwd worden, maar ze hebben gouden tijden. De intensieve veehouderij waar jij op doelt heeft domweg andere 'concurenten'. vanuit het buitenland waar mestafzet, voeraankoop en eisen veel gemakkelijker zijn.
  Het wil echter niet zeggen dat ik de rundveehouderij graag als intensief wil zien, geenszins.
  Maar we moeten de realiteit wel onder ogen zien zoals Vergaderboer ook zegt in zijn laatste column. Schaalvergroting zal doorgaan!
  We moeten met termen als eigenheid geen voedsel geven aan de anti's.
  Mensen leefden vroeger onder een steen en gingen stropen voor levens onderhoud.
  Dieren scharrelden hun levensonderhoud bij elkaar om te kunnen overleven, dat is wat anders dan eigenheid. Dan zal de mens ook terug moeten naar het verleden.
  We noemen het civlisatie of ontwikkeling dat we huizen bouwen en stallen voor de koeien om het leven te veraangenamen.
  Juist door weidegang als welzijn te noemen wordt zelf de technische kant benoemt.
  Nogmaals ga de consument een eerlijk verhaal voorschotelen.

 • marco-vdb

  Is het probleem daadwerkelijk zo groot als men op de boerderij site in allerlei blogs wil doen geloven. Zou de 'maatschappelijke acceptatie' veel invloed hebben op consumptie en prijsontwikkeling? Ik geloof het niet. Hooguit wat extra regelgeving die het duur maakt om uit te breiden. In de jaren 90 dachten we dat bedrijfsuitbreiding in de varkenshouderij wel ongeveer onmogelijk zou worden. Toen was je met 250 zeugen nog een hele Piet. Wat is de situatie nu? Met 500 zeugen tel je al haast niet meer mee. De melkveehouderij zal wel volgen. Nu met 200 koeien een grote, over 20 jaar met 500 koeien een kleintje. Er moet een nieuwe balans gevonden worden in een nieuwe markt situatie. Die zal er ongetwijfeld komen. Met veel minder bedrijven en veel meer koeien per bedrijf.... En het volk blijft gewoon melk drinken en kaas eten. 

 • veldzicht

  Marco,jij loopt wel erg hard van stapel,over 20 jaar met 500 koeien een kleintje.
  dus ook over 20 jaar 80% minder koeboeren ?

 • Foxxy

  Waar zou ik me als staatssecretaris meer op moeten focussen ?

  landbouw-export positie 2 in de wereld ,

  of of doelstelling ammoniak-plafond ?

 • Mozes

  @marco-vdb, waarom wil je 500 koeien melken als je met 100 koeien hetzelfde prive besteedbaar inkomen hebt met ook nog eens veel minder financiele risico's en kopzorg? Die 400 koeien die je meer melkt melk je namelijk niet voor jezelf maar voor de medewerkers. 

 • alco1

  Veel kinderen van middenstanders hebben de éénmanszaak van hun ouders niet over genomen en werken nu zonder zorgen en veel vrije tijd in een supermarkt. 

 • landboer


  Met je eens Mozes ,maar begrijpen doen ze je toch niet, want ze willen melken tegen de klippen op. Weidegang heeft trouwens lang  niet alleen met dierenwelzijn te maken ,wanneer er geen weidegang meer is veranderd het hele agrarische cultuurlandschap in 1 monotone grasvlakte zonder afrastering, hekken en zo weinig mogelijk sloten opdat er met 11 meter brede maaiers zo veel mogelijk op 1 dag gemaaid kan worden.De hele polder wordt tegelijk gemaaid aangezien we allemaal naar het zelfde weerbericht luisteren,vervolgens wordt alles geinjecteerd en over 4 weken zelfde verhaal ,geen weidevogel blijft in leven ,alle afwisseling is verdwenen. Willen we dit? 

 • Mozes

  Bedankt voor jou reactie @landboer. Ik voel mij in dit soort discussies wel eens een roepende in de woestijn. Sommige boeren staan echt met de rug naar de samenleving. 

 • agro1


  69, dan wordt de koemelkerij toch nog een normale economische bezigheid, ipv een folkloristisch gebeuren. is onontkoombaar, maar mag wel op enige weerstand rekenen, soit!

 • vanbedaf

  Ik zie ook veel liever paarden met wagens op de weg in plaats van al die uitlaatgas verspreidende auto's en trucks. Get Real mensen!!!

 • alco1

  Ik zie @mozes in dit onderwerp meer een Spookrijder die roept van: Eentje aan de verkeerde kant, ik zie er veel meer.
  Trouwens zitten we bij veel onderwerpen wel op dezelfde golflengte, maar zodra LTO en FC beginsels boven komen, scheiden onze gedachten.
  Zo krijg ik nog steeds geen antwoord hoe het kan de geitenmelk wel scoort.

 • Mozes

  De hoge prijs van geitenmelk heeft gewoon met schaarste te maken. Het staat geheel los van imago of maatschappelijk draagvlak. De prijs voor geitenmelk kan momenteel wel hoog zijn, tegelijk wordt voor iedere uitbreiding van een geitenbedrijf bezwaar aangetekend tot aan de Raad van State. 

 • Sjefo


  Waarom wil een relatief kleine groep mensen andere hun wil opleggen, ik vind het prima dat iemand vind dat koeien een klein deel van het jaar in de wei lopen, een klein deel van het jaar want daar hebben we het over, het is altijd al zo geweest dat er veehouders zijn en blijven die het economisch gezien beter vinden dat de koe de wei in gaat los gezien van het welzijn, en er zijn melkveehouders die juist vinden dat de koe in de stal houden beter is economisch gezien en ook los gezien van het welzijn. En beide hebben de overtuiging dat er met het welzijn niks mis is. Waarom mag een veehouder geen mening hebben, deze mensen moeten wel dagelijks het werk doen wat ze ook lieft met plezier doen,we hebben inmiddels in Nederland een hoog niveau van de dierhouderij opgebouwd dat zijn weerga niet kent in de rest van de wereld. Ik vraag mij af of wij als veehouders uberhaupt wel kunnen voldoen aan de wensen van dat kleine groepje Nederlanders, veelal zijn het vegetariers, veganisten of heel pricipiele tegenstanders van het houden van dieren in welke vorm dan ook, ik respecteer hun gedachtengoed maar zij moeten ook respecteren dat er ook mensen zijn die anders denken en doen. Heb respect voor elkanders meninig en stop met andere jullie wil op te leggen (dit geld ook voor Strijker)

 • Mozes

  Sommige boeren zeggen dat ze koeien niet meer in de wei doen omdat dat niet goed is voor de koeien. De productie van koeien is tegenwoordig zo hoog dat dat voedingstechnisch  niet meer kan. 
  Ik zie het antwoord van WakkerDier al voor mij:
  <em>Koeien zijn net zo doorgefokt op melkproductie als plofkippen op vleesproductie. Net zoals plofkippen niet meer op hun poten kunnen staan kunnen plofkoeien niet meer in de wei lopen. Ze kunnen alleen nog in een stal worden gehouden waar ze kunstmatig voedsel krijgen. </em>

  Wat is jullie antwoord als WakkerDier met deze verklaring actie gaat voeren tegen de melkveehouderij? 

 • alco1

  @Mozes. Het gaat erom dat er wel gezegd wordt dat de rundveehouderij niet de intensieve veehouderij achterna moet gaan. ( Kippen en varkens). Daar is het slecht om dat er een over aanbod is. Snap je !!!

 • alco1

  Nu zie ik dat #76 er tussen geplaatst is.
  Antwoord is simpel: 
  We willen de koeien wel in de wei, maar geen bureaucratische controles.
  We zitten als mensen ook niet met slecht weer in de tuin te eten. Zijn wij dan ook doorgefokt.
  Vergelijking met plofkippen en kunstmatig voedsel slaat weer nergens op.

 • Mozes

  @Sjefo, Dirk Strijker legt niemand zijn wil op. Hij legt alleen uit wat de consequenties zijn van de huidige ontwikkelingen. 
  Als een arts jou vertelt dat roken een grote kans geeft op longkanker legt hij jou niet zijn wil op dat jij moet stoppen met roken. Hij waarschuwt jou alleen wat de gevolgen kunnen zijn van jou roken. Veel boeren reageren net als verstokte rokers: ze bedenken van alles om de waarschuwing naast zich neer te leggen en de risico's te ontkennen. Totdat ze werkelijk longkanker krijgen, dan is het te laat. 

 • no-profile-image

  Volgens mij denkt men hier dat de consument bij elk mona toetje zich afvraagt of de koe wel in de wei heeft gelopen.99% van alle klanten denkt er niet bij na of heeft bij correcte uitleg van waarom men opstalt begrip voor de situatie en legt zich erbij neer.
  Slechrs 1% oproerkraaiers zoals veganisten of dierenbevrijdingsfront of hoe men ook heet, schreeuwt zo hard dat ze alles en iedereen overschreeuwen en denken dat alleen zij het bij het rechte eind hebben.
  De melkveehouders zijn zo dom dat ze zelfs onderling strijd hebben ipv hun rug te rechten en met elkaar gezamelijk met de FC een standpunt uit te brengen en dit over te brengen via de media.
  Is het nu zo moeilijk om gezamelijk in alle landelijke dagbladen een advertentie te plaatden en jullie mening en standpunten uit te dragen en daarmee de consument  te informeren zodat de meerderheid aan jullie zijde staat zodat de afzet in NL ook blijft gewaarborgd.
  Stop de onderlinge strijd die jullie meer en meer uitelkaar zal drijven in het voordeel van de anti`s

 • schoenmakers1

  #80 heeft het helemaal bij het rechte eind, laat ons als veehouders een front vormen en melkaar niet alsmaar afzeiken. Laat degene die het doet doen zoals hij/zij het wil doen

 • Jaap39

  Waarschijnlijk gaat het het beste werken door allemaal discussie te vermijden. Nergens meer op reageren. Doen wat we moeten en niet langer drammen over allerlei regels. Daarbij is het verstandig dat de auteurs,van allerlei berichten na gaan denken in plaats van klakkeloos alles op internet te kwakken. ook een heer strijker. 
  De berichtgeving neigt altijd naar discussies, nooit naar feiten. 

 • alco1

  @jaap. Je eerste alinea is juist wat er altijd verkeerd is gegaan.
  Als ik in het verleden ergens van gruwelde, mocht ik dit niet openbaar maken. Men wilde namelijk door het onderwerp te stilzwijgen, het niet groter maken dan dat het was. De gevolgen ondervinden we elke dag aan den lijve.

 • Foxxy

  We kunnen natuurlijk ook het paard weer voor de wagen spannen : 
  de Markewaard inpolderen !

  - meer Hectares ,dus plafond-verruiming
  - betere ontsluiting van Schiphol/Rotterdam en de overvolle randstad-wegen
  - Bijzonder grote financiële impuls voor ons land !


 • eijden

  Foxxy,dat is oplossend denken, hebben we in een keer de grond weer verevend die afgelopen jaren tot natuur/stedenbouw is omgevormd. Enorme werkgelegenheid, en daarna weer een exportproduct erbij wat betreft kennis van inpolderen. En onze inovatieve sterke landbouw krijgt weer een extra impuls voor jaren. Ik zou zeggen, een tweespan voor de wagen en een zak haver in de voerton.

 • DJ-D

  Langs sommige plekken langs de rivieren zijn ze nu ook hevig aan het snoeien omdat er de laatste jaren te weinig grazers liepen in de uitterwaarden. Kost weer miljoenen. Gigantisch veel bomen worden er gesnoeid, want bij hoog water moet het water weg kunnen en geen rommel achterblijven. SBB wil het hele jaar vee hebben lopen en zo weinig mogelijk bijvoeren want dat kost geld, dus nogal onderbezetting met als gevolg dus enorme bomengroei. Ik zou zeggen kans voor boeren om in voorjaar en zomer jongvee laten lopen en sbb kan pacht heffen. Win win situatie. En trouwens zo gebeurde het eerder ook voordat ze van de uitterwaarden natuur maakten.

 • joohoo

  Ik merk onder de grotere  veestapels meer chronische gezondheids problemen met als gevolg meer uitval!!.
  Bij veestapels van 175 of meer loopt de gemiddelde leeftijd sterk terug.
  Maar er blijven uitzonderingen.

 • agro1


  86, nog meer productie?  zijn onze prijzen nog niet laag genoeg dan???? hoe groter de ramp bij sbb en schappen, hoe beter. zien ze zelf de gevolgen van 'alle boeren buiten'. laat ze het lekker zelf opknappen, is geen landbouwbelang meer. er is maatschappelijk beslist, laat de kosten dan ook maatschappelijk gredragen worden. voor een eerlijkere verdeling, enzo.

 • Epbooneman

  Altijd die boe buitenwereld. Wees realist em steek hand in eigen boezem. Goeie blog!

 • Epbooneman

  Correctie....
  altijd die boze buitenwereld. Wees realist en steek hand in eigen boezem. Goeie blog!

Laad alle reacties (86)

Of registreer je om te kunnen reageren.