Redactieblog

86 reacties

Echte ondernemers kiezen weidegang

FrieslandCampina vindt weidegang passen in het groene imago dat de zuivel bij verkoop nodig heeft. De onderneming geeft zelf het goede voorbeeld.

Zoals in de fabriek voor kindervoeding in Borculo. Daar is net €135 miljoen geïnvesteerd. Door duurzame olie te gebruiken wordt 15 procent minder CO2 uitgestoten. Het energieverbruik is met 20 procent gedaald.

"Daar blijft het niet bij", vult Hanna aan. "Sinds kort draait FrieslandCampina in Nederland helemaal op groene stroom. Voor de helft afkomstig van ledenmelkveebedrijven. De energie komt uit zon, wind en biomassa. In Borculo wil FrieslandCampina overgaan op biogas, gewonnen uit hoofdzakelijk rundveemest. Dat komt via een 8 kilometer lange pijpleiding vanaf een vergistinginstallatie. Ze willen een groen imago en daar moet ook de boer zich op aanpassen".

Mee eens. Maar er komt tegenstand. Duurzaam boeren vergt aanpassingen van boer en bedrijf. Het past vaak niet bij de rationele doelen die de boer nastreeft. Vooral grote bedrijven zijn ingesteld op het binnenhouden van koeien en de meest optimale productie. Dat bleek ondubbelzinnig bij Zembla. Maar het strookt niet met groene duurzaamheid.

"Toch zal het moeten", vindt Hanna."Een boer is ondernemer. Die moet verder kijken dan zijn eigen erf. Voor zijn product is de markt het belangrijkst. Als hij zelf zijn melk, kaas of yoghurt aan de man brengt is hij eigen baas. Als hij het levert aan een zuivelfabriek moet hij zich aanpassen aan de eisen van die fabriek. Voor de boer is melk het eindproduct. Voor de fabriek grondstof voor producten met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde."

Daar moet een melkveehouder zich op aanpassen. Dat betekent onder meer weidegang. Hoe moeilijk ook voor sommigen, het is wel een vereiste als je aan een fabriek levert met duurzaam als uitgangspunt.

"Een boer die ondernemer is, zal naar de markt en dus naar zijn zuivelfabriek luisteren", sluit Hanna af. "En anders moeten ze maar meer melkgeld inleveren om de weidepremie hoger te kunnen laten worden. Met als resultaat voor allen een hogere melkprijs."

Laatste reacties

 • Weerkundige

  Op stallers zouden een zelf zuivel fabriek moeten beginnen voor het korten van weiden premie te ontlopen  ze hebben wel de grootse volumes 
  maar neit de grootse stem Friesland  Campina 
  ben zelf een weider

 • agratax2

  Het energie gebruik is gedaald met 20 % en de CO2 uitstoot is met 15 % gedaald. Prachtig maar hier moet ik uit opmaken dat indien geen Duurzame olie maar gewone ouderwetse olie was gebruikt, de daling 20 % had kunnen bedragen. De Duurzame olie is kennelijk minder CO2 vriendelijk dan we moeten geloven. 

 • agratax2

  De boer denkt rationeel. Betekent dit dat hij zoveel mogelijk moet produceren om zijn eigen markt te overspoelen met zijn product? Of moet hij proberen dat te produceren wat de consument wil tegen een redelijke vergoeding? Voor mij is het laatste rationeel en het eerste contra productief, dus irrationeel.

 • alco1

  Imago voor de sector is als bedrijven gedecoreerd worden met weidende dieren.
  Hierin kan een kleine bijdrage van b.v. droge koeien al voldoen.
  LTO en o.a. FC hebben hun hand verspeeld door percentages te stellen en het welzijns eisen te noemen.
  HET VOER VOOR DE ANTI'S. 

 • Mozes

  Het verschil zit in productie-rationaliteit en afzet-rationaliteit. 
  Melkveehouders vinden zichzelf een goed ondernemer op basis van productie-rationaliteit. Een extreem voorbeeld hiervan is boer Van Dorp uit de Zembla uitzending. Het belang van afzet wordt door sommigen ontkent en gezien als iets wat hun niet aangaat. Alle activiteiten die gericht zijn op afzet worden gezien als 'fratsen' waar zij niets mee te maken hebben.  Ondertussen willen ze wel een zo hoog mogelijke melkprijs die alleen gerealiseerd kan worden door juist succesvol te zijn in afzet. Een goede melkprijs vereist ondernemerschap op basis van afzet-rationaliteit. 

 • Mozes

  @weerkundige #1, opstallers zouden een eigen melkfabriek kunnen beginnen zonder weidepremie. Bij FC missen ze immers 1 cent weidepremie. Als de eigen fabriek van opstallers een melkprijs realiseert die 4,5 cent lager ligt dan FC, net als DOC doet, wat is dan het voordeel voor de opstallers? 

 • Fermer

  @Mozes, afzet - rationaliteit. De eerst verantwoordelijke daarvoor is je coop, individueel kun je als boer niets, samen vorm je de coop, en die behoort de afzet-scenario's te kennen. Wanneer die enkele jaren geleden afzet van alle geproduceerde melk al garandeerde en volop nieuwbouw aankondigde voor de volume toename na 01-04-2015, dan mag je als lid-eigenaar er toch ook vanuit gaan dat dit tegen een kostendekkende melkprijs mogelijk zal zijn. Nu alles op China gooien is me te gemakkelijk, zeker wanneer ik zie wat de hoeveelheid van de afzet van baby-melkpoeder naar China de laatste jaren in geld bedroeg. Een aangekondigde stijging van 100-den % is dan gemakkelijk, in absolute tonnen houd het dan nog niet over, zeker in verhouding tot de verwachte productie stijging in de gehele EU. Wat werden er verder voor nieuwe afzetmogelijkheden voorzien voor de aanwassende melkstroom?

 • Fermer

  @Mozes #6, wordt de weidepremie uit de markt betaald? Weidemelk kan een klein plusje voor Nl.-afzet geven, maar hoeveel van de aangeleverde melk valt hieronder? De verwaarding van de FC is niet spectaculair, vele fabrieken zonder weidemelk verwaarden het veel beter. Pas maar op dat de groten niet gaan lopen, de weiders zouden dan nog wel eens flink in hun portemonnee geraakt kunnen worden.

 • veldzicht

  Emmerei#7,wie is verplicht jou product tegen een kostendekkende prijs af te nemen? helemaal niemand,bij een overaanbod zal de prijs dalen,nik aan te doen,
  de tijd van prijsgarantie (interventie) is grotendeels voorbij. gelukkig maar.

 • abtje

  Chinezen interreseert het helemaal niets of het weidemelk is. Ze betalen er geen cent meer voor. Integendeel, de bedoeling om het uit de markt te halen is een enorme miskleum geworden voor Fc. De Chinezen draaiden het om. Geen weidemelk certificaat, dan is de melk minder waard, dus zakte de prijs van de gewone melk en werd de meerwaarde opeens vervangen door minder waarde.
  En dat allemaal ontstaan door de fraude op het pak melk, weidemelk van opgestalde koeien...
  Nu een enorme toestand om ze exact twee maanden buiten te laten lopen en die andere tien maanden is het ook weidemelk.
  Inderdaad, wat Alco zegt in reactie 4.

 • Fermer

  @veldzicht, dat zeg ik, Fc garandeerde afname van alle melk. Een fijne coop, die wel afname garandeert, maar weet dat de melkprijs die je dan nog zal ontvangen heel ver onder je kostprijs zal dalen.

 • landboer


  Afzet is veel belangrijker dan productie ,maar dat willen veel boeren niet horen......Denk trouwens dat het de chinezen wel uitmaakt of de koeien buiten lopen ,anders konden ze de babypoeder ook wel uit eigen land halen maar die vertrouwen ze niet. Weidegang is <span style='text-decoration: underline;'>imago!!!</span>

 • alco1

  Imago en kwaliteits vertrouwen verkoopt.
  De hele hype rond weidegang doet meer verprutsen dan dat het goeds doet.
  @Mozes. Wat je schrijft in #6 is appels met citroenen vergelijken en des mozes onwaardig.
  Ook heb je nog nooit antwoord gegeven naar de verklaring dat geitenmelk zo goed op prijs is zelfs totaal zonder weidegang.

 • Mozes

  @emmerei #7, het gaat mij om de definitie van ondernemerschap. Boer Van Dorp uit de Zembla uitzending definieert ondernemerschap uitsluitend op basis van productie-efficiëntie en productie-omvang. In mijn ogen een zeer bekrompen begrip van ondernemerschap.
  Is een boer met eigen kleinschalige melkverwerking en die daarmee een melkprijs weet te halen die hoger is dan andere boeren geen goede ondernemer? Zijn de boeren van Cono met hun weidegang en streekproduct en één van de beste melkprijzen van Nederland geen goede ondernemers? Zijn biologische boeren die op hun manier een hoger inkomen kunnen halen dan met gangbare melk geen goede ondernemers? 
  Ondernemerschap is meer dan alleen productie. 

 • Edje2

  weiden is toch het mooiste wat er is ,zelfs vandaag al is het misschien een tikkeltje te warm

 • Fermer

  @Mozes, ondernemerschap is zeker meer dan productie. Productie-efficientie is gerelateerd aan productie-omvang. Productie-omvang is gerelateerd aan een kostendekkende afzet. Cono beperkt weloverwogen z'n aanvoer, en weet daardoor de aangeleverde liters volop te verwaarden. Zelf melkverwerkers zullen ook niet meer aanbieden wanneer daar geen vraag naar is. FC echter garandeerde alle melk af te nemen, men mocht er daar dus ook vanuit gaan dat dit tegen een kostendekkende melkprijs zou gebeuren, gezien hun marktkennis en gespecialiseerde marktmensen, die alleen aangenomen zijn om de melkverwaarding te verzekeren.

 • somporn

  Echte ondernemers kiezen..............
  de rekenmachine net zoals de FC het doet en er honderden uittrapt.Het is de reinste waanzin dat de consument kiest voor weidemelk.
  Degene die er speciaal voor kiest en er meer geld voor over heeft is maar een minimaal gedeelte van de melkplas en het merendeel weet hopelijk ook wel dat je in de winter niet weiden kunt dus dat het maar een paar weken mogelijk is,dus is het zo vaak de mening van een enkeling maar wel degene die het hardst schreeuwt en weet dat de FC voor hun door de knien gaat.
  Laat de boeren geen kuddegedrag tonen maar laat iedere boer voor zichzelf uitmaken of het voor hem meerwaarde geeft om wel of niet te weiden.

 • Timpie

  Ik snap niet dat frieslandcampina geen systeem bedenkt waarbij word uitgerekend hoeveel weidegang daadwerkelijk opleverd, en dit uitbetaald aan de weiders. net als biologisch: een onafhankelijke melkprijs. dan is er helemaal geen discussie over dit onderwerp nodig en kan de ondernemer zelf kiezen (ondernemen)

 • Jaap39

  #18 maar dan moet RFC met de billen bloot en toegeven dat de meerwaarde van weidemelk niet uit de markt gehaald kan worden. 
  Het is puur een herverdeling van melkgeld. 

  Men moet eerst maar eens wetenschappelijk aantonen in hoeverre het weiden van koeien gezond isvoor melkkoeien. Als je ziet hoe mager de koeien in september oktober zijn als ze weer opgestald worden dan zegt mij dat genoeg. 
  Koeien weiden gaat helemaal niet over verduurzamingvan koeien houden. Het is een wassen neus.

 • maatje 1904

  laat de consument kiezen wat ze kopen door op het pak te zetten wat de afkomst is!!!

 • joannes

  Zolang melk goedkoper als water in de supermarkt wordt aangeboden zullen marketers zoeken naar een extra argument om meer marge te kunnen scoren voor de gehele keten. Wanneer weidemelk met zoveel weerstand geproduceerd moet worden, dat boeren via dierenvriendelijks aktivisten belaagd kunnen worden omdat de consumenten hun geld willen spenderen aan betere leefomstandigheden voor de melkkoeien is er iets mis met het idee ondernemer bij boeren. Want al nemen ze in hun bedrijf behoorlijke risico´s  en verantwoordelijkheden, wanneer hun product steeds moeilijker te verkopen is en de consumenten via donnaties het geld besteden aan activisme hebben ze misschien van produceren alle verstand maar van verkopen geen kaas gegeten. Consumenten hebben een positief argument nodig; Weidemelk kan dat zijn, óók al is maar een half jaar, en begrijpt geen consument wanneer koeien wel of niet gedijen! Uiteindelijk is het ieder zijn vak, maar wel voor een verkoopbaar product!

 • Jaap39

  Het probleem Joannes is heel simpel. 

  Produceer met zijn allen een half procent minder wereldwijd en de prijs, ook voor niet weidemelk, schiet omhoog. 

  Vraag aanbod wereldwijd daar hebben we het over. Dat we in de Nederlandse markt ook nog wat weidemelk doen is daarbij prima. Maar ga niet verkondigen dat het beter zou zijn voor onze melkkoeien. Want dat is klinkklare onzin. 

 • ohzo

  De titel slaat al helemaal nergens op. Tendentieus geleuter waar de sector aan onder doorgaat..

 • Fermer

  @Jaap39, met z'n allen 0,5 %, of EU 1,5% ? Wij produceren ineens 1.5-2% meer, en de EU was altijd al de grootste producent wereldwijd. Slechts een druppel op de gloeiende plaat volgens sommigen, maar die druppel komt wel geheel op de wereldmarkt terecht. En daar telt die druppel in % en in absoluut aanbod wel door, zie de veilingen van de laatste tijd . En gaat het daar slecht met de prijzen, dan weten ook de vaste afnemers dit snel genoeg en zullen ook minder bieden. 

 • farmer4life1

  We praten alleen over het verwaarden van weidemelk. Waarom begrijpen mensen hier niet, dat weidemelk inclusief de verduurzaamheden de 'license to produce' is hier in Nederland? Nederland is veelste klein. Elk jaar gaat er steeds meer landbouwgrond naar de natuur, waarom? Omdat de gemiddelde consument/inwoner een beter gevoel heeft bij de natuur dan de industrie. Hierop geeft (ongelovelijk maar waar) de natuurbewegingen aan dat er geen geld is om de waterschappen te betalen. Wij boeren moeten elk jaar circa 60euro betalen aan waterschapsbelasting. De 'natuur' maar 3 euro.

  We moeten met z'n allen laten zien waarom wij 'BOEREN' zo ontzettend belangrijk zijn voor Nederland en dat ze (consument) geen pak melk uit Duitsland gefabriceerd moeten kopen. Straks krijgen we de melk uit USA of andere goedkoop producerende landen, omdat simpel weg de draagvlak weg is en de kostprijs te hoog is. Hier is FrieslandCampina zich goed bewust voor. 

 • Jaap39

  #24 ik bedoel wereldwijd. En indien de melkprijs zo blijft voorlopig dan zakt het aanbod snel. 

  #25 wat is er mis met melk uit Duitsland. De eisen daar zijn copieerbaar met Nederland. Onze oosterburen zijn niet bepaald gek. En melk uit USA? Grapjas. Poeder zou kunnen. 

  Laat bijna iedere boer zijn toko wat opleuken met wat jonggvee en wat koeien buiten. Niet al dat verplichte. Leidt tot niets. Meeste verplichtingen wekken irritatie op. 
  Gemiddelde fietser die voorbij komt wil wellicht dieren zien, nou prima. Maar niet verplichten. 

 • poldes


  zodra fc geen/niet veel winst maakt moet er personeel uit.als de melkveehouders verlpicht aan de kringloopwijzer moeten en de koeien voor het imago een aantal uren buiten moeten dan ontvangen wij daar nog meer verlichtingen en minder rendement door.Knap van de ziuvel.maar niet duurzaam.

 • haam

  een vriend mailde me gisteren dat familie van hem een controle had gehad  van Focus  Planet  en had een tekortkomingspunt gekregen omdat hij de brokjes in de melkstal op de vloer voerde   voerbak weg gehaald omdat hij nog gedeelte koeien  met horens had ,en dat deed hij al heel lang zo . als uitleg stond er te lezen onder 3.2.1.  dat het voer zo bevuild kon raken met uitwerpselen !!!!   Dit zou beteken als deze uitleg gevolgd word dat het eigenlijk onder F P verboden is dat de koeien buiten geweid worden want daar dumpen ze ook hun uitwerpselen in het gras  dat ze vreten . het moet toch niet gekker worden , of zien die mensen die dergelijke regels bedenken door de bomen het bos niet meer .

 • joannes

  Vooral op werldmarkt en export focussen @Jaap39! De omgeving waarin je produceert en die de regels schrijft, confronteert je nu al, maar zal alleen maar aan kracht winnen wanneer je de omgeving negeert. 

 • melkveehouder .

  Ik zal voor sommigen wel vloeken in de kerk, maar vergaderboer heeft een stuk geschreven waar ik het mee eens kan zijn. Maar ik begrijp de ophef hierover niet zo goed. Iemand die er anders over denkt mag toch van fabriek wijzigen als hij dat wil. De garantieprijs van RFC is niet meer of minder dan het gemiddelde van de andere fabrieken. Wat let je voor over te stappen. Tja, en als je de plus van de prestatietoeslag wilt meepikken, dan zul je je aan de hiervoor geldende regels moeten houden. Ik wil niet roomser zijn dan de paus, maar denk toch dat wij als melkveehouders ons bezig moeten houden met melken, en de marketing aan deskundigen over moeten laten. En we hebben een eenvoudig controlemiddel: als de prestatietoeslag te weinig is dan hebben we recht van spreken richting ons personeel c.q. het bestuur van onze coöperatie.

 • W Geverink

  Om melk 'weidemelk' te noemen omdat de koe toevallig 8% van het jaar buiten gelopen heeft is volslagen belachelijk en niet eerlijk tegenover de consument.

 • koeboertje

  Op een pak weidemalk staat ,, dat de koeien minimaal 120 dagen 6 uur per dag buiten lopen,,
  Dat is volkomen eerlijk naar de consument toe geverink

  Enkele bovenstaande reageerders hebben waarschijnlijk nog nooit een pak melk in hun handen gehad , schandalig als je geen kennis hebt van je eigen eindproduct !

 • landboer


  En vergaderboer heeft weer de meeste reacties ,dat was de bedoeling van die kop boven het artikel.....

 • maatje 1904

  @geverink dan ga je jouw melk verkopen en zet er op het pak dat de koe nooit in de wei is geweest! !!

 • alco1

  Sommige mensen willen maar niet onder ogen zien dat weidemelk een verkooptruc is, die ook tegen je kan gaan werken.
  We zullen een voorbeeld geven in de geitenmelkerij, wat nu zonder weidegang en discussie een topprijs heeft.
  Zodra een groep geitenboeren zich naar de consument toe als weidegangers ( 6 uur buiten gedurende 120 dagen) gaat presenteren, als zijnde het veel beter voor de geiten, wordt daarmee de eerste stap gezet tot de neergang.
  De consument wordt door deze groep 'bewerkt' in hun eigen belang, maar de keerzijde is dat opstallers indirect een stempel opgedrukt krijgen, met alle gevolgen vandien.
   

 • Edje2

  je kunt er lang en breed over zeuren .voor een koe is het beste in de wei en wat is er mooier dan een weiland met koeien.

 • veldzicht

  @Edje2 #36,Niets mooier dan een weiland met koeien,alleen wel bij zeggen tot 100 koeien ,worden het (veel) meer koeien wordt het na de eerste de beste dag regen een grote baggerzooi. en staan de koeien bij het hek te brullen om naar binnen te mogen.

 • alco1

  Is het het beste de koe in de wei?
  Waar dat zo is moet men eens bij zichzelf te rade gaan of hun stal qua welzijn wel aan de eisen voldoet.
  Geen enkele veearts of voedingsdeskundige zullen weidegang als beter bestempelen.
  Je moet zelfs heel veel beter boer zijn om je hoog productieve koeien gezond te houden met het sterk wisselende weer type.
  Goed geoutileerde stallen scoren zelf al hoger qua levensduur voor de dieren.
  Nogmaals: Je bedrijf decoreren met alleen droge koeien en jongvee zal beter scoren en dan het zwart ( rood) ziet.
  De consument is iets wijs gemaakt en nu zitten we met de gebakken peren.
  De anti's is voer in de mond gelegd en daar lijden we nu onder in de vorm van prijs en weer meer regels.

 • alco1

  Laten we hopen dat boeren met zeer goed geoutileerde stallen niet gaan wijzen naar de !!!!!!!!!

 • veldzicht

  Alci1 #39, weet je nu nog niet hoe boeren of beter agrariers zijn, als we er met zijn allen 3 centt op achteruit gaan is dat jammer maar krijg je een cent meer als de buurman,nou,dan heb je het gemaakt hoor,dan ben je het mannetje op verjaardagen.

 • Mozes

  Volgens mij gaat de column van Vergaderboer over ondernemerschap door je actief betrokken te tonen bij de afzet van zuivelproducten die jou coöperatie maakt van de melk die jij aanlevert. Veel reacties gaan over de veeteelttechnische voor en nadelen van weidegang en zijn daarmee off-topic. 
  Daarnaast kan een onderneming alleen bestaan al deze maatschappelijk geaccepteerd wordt. Een goed ondernemer zal daarom altijd oog hebben voor zijn positie in de samenleving. 

 • vladeuze


  Het past misschien niet helemaal in deze discussie maar het blijft mij verbazen bij hoeveel melkveehouders je (plantaardige) poedermelk in de koffie krijgt. Als je zelf al niet je eigen producten eet......  Hoeveel vegetarische varkenshouders zullen er in Nederland zijn?

 • koeboertje

  Wat een onzin kraam je uit alco ik heb ook een vrij nieuwe stal met matrassen in de box geisoleerd dak en minimaal 3 meter open zijden , met deze dagen is het zelfs koeler in de stal dan buiten , en toch gaan de koeien graag naar buiten en moet ik ze met melken weer halen ook als het regent , je moet natuurlijk wel zorgen dat er voldoende goed gras staat , en daar gaat het bij jouw waarschijnlijk mis dan ga je flink bijvoeren op stal waardoor je de koeien naar binnen lokt.
  Dan moet je niet beargumenteren dat weiden niet goed is.
  En als de nederlander graag een koe ziet moeten je hier van profiteren en niet al je energie verspillen om opstallen goed te praten.

 • melkveehouder .

  Helemaal eens met Mozes #41!

 • CanFarm

  Als ik als koe op stal gepest werd met koematrassen, dan ging ik ook liever buiten in de wei liggen.

 • farmer4life1

  Geiten melk is duurder door o.a. Geitenkaas en andere producten hot is. Daarnaast geven geiten een stuk minder melk.....

 • farmer4life1

  Vraag en aanbod, door meer aanbod probeer je je te onderscheiden. In smaak, duurzaamheids doelstellingen. Kijk naar de autobranche daar krijg je ook altijd een super de luxe pakket erbij voor maar 250 euro meer.... Waarde wel 1500 euro. Het kost hun niks. Wordt allemaal standaard gefabriceerd....

 • farmer4life1

  De geitenmelk is ook een lange tijd laag geweest. Alleen dat zij ongebreideld uit mogen breiden steekt mij

 • gjcamps

  Gisteravond was op de WDR TV een test met 3 soorten boter, Biobutter 2,79 , Deutsche Marken Butter 1,09 Euro en Kerrygold 1,79 Euro. Bij de blinde smaaktest kwam Kerrygold er als lekkerste uit. Ze zijn naar Ierland gaan kijken waarom. Het bedrijf telde 540 koeien die 290 dagen per jaar buiten lopen en voornamelijk gras eten. Een beetje krachtvoer (Ierse gerst) werd bijgevoerd. De melkstal was zeer sober en van een echte stal kon je eigenlijk niet spreken. Het was meer een gedraineerde betonplaat met stro erop. Koeien van het Ras Jersy, geven slechts 5400 kg maar wel met een hoger vet en eiwit gehaltel. Wat me opviel was de afwezigheid van Frau Antje boter, deze ligt ook in de schappen maar was niet getest. Belangrijk voor NL zuivel een product imago dat de klant wil.

 • ohzo

  @43.. Dat weet ik allemaal zo net nog niet.. Ik ken er zat waar het tegendeel waar is. Zelf ook vaak zat gezien. Bij regen of warm weer, koetjes kwamen in drommen weer naar binnen als ze de keuze hadden.

 • W Geverink

  @#32 & 34. Als je een VW bij een Mercedes dealer koopt is het nog steeds een VW. Als een koe 92% van het jaar binnen is is het belachelijk dat de melk het hele jaar weidemelk mag heten. Weidemelk geeft de consument de indruk dat de koeien jaarrond in de wei lopen. Het is mooi dat in de smallprint op het pak staat dat 120 dagen 6 uur per dag bedoeld wordt zodat het allemaal 'legaal' is.  

 • haam

  Kaniemand ook een lijst aanwijzen waarop de producten staan waar weidemelk in is verwerkt  en die zo ook verkocht worden ?????

 • Mozes


  Jazeker @haam, alle Campina producten en Milner kaas. Daarnaast wordt weidemelk doorgeleverd aan Arla via DMF. Voor deze melk betaalt Arla een extra prijs bovenop de prijs die via DMF wordt vastgesteld. 

 • Mozes


  @W Geverink, jij definieert weidemelk verkeert. Met 'weidemelk' wordt geen melk bedoelt die uitsluitend in de wei geproduceerd wordt maar melk van koeien die de normale zomerweidegang hebben. 

 • gjcamps

  Het gaat niet alleen om definities maar ook om de smaak. Ik kan in de winkel kiezen tussen 6 soorten volle melk! . Goedkoopste is TIP huismerk 54 cent , Landliebe bio en Barenmarken Alpenmilch 3,8% voor 1,15. De laatste smaakt het lekkerste en die koop ik. Melk is grondstof voor diverse producten, met name smaak en kwaliteit moeten betaalt worden.

 • DJ-D

  Frans Vera met zn oostvaarders plassen is ook zo'n weider. Hoeveel beesten moeten er nog kapot gaan voordat hij toegeeft dat hij fout zit. 

 • abtje

  Het bestuur van Fc lacht zich een stuip. Al die boeren die nu met elkaar bakkeleien en zo is de aandacht weer afgeleid van hun beleid. Het niet uit de markt betalen en in plaats van Fc hier op aan te spreken zitten de leveranciers elkaar het leven zuur te maken.

 • ohzo

  Gjcamps, alpenmilch smaakt het beste, omdat er 3,8% vet in zit en niet gereconstitueerd is. Kunnen Oostenrijkers namelijk niet goed..

 • veldzicht

  #56,die dieren voldoen tenminste wel aan het idiale plaatje, 100 % weidegang 12 maanden per jaar,dat  s,winters de helft dood gaat van narigheid moet je even niet naar kijken.

 • alco1

   Volgens mij gaat het onderwerp to the topic over het bewuste ondernemersschap betreffende weidegang. 
  Maar ja. Waar geen antwoorden op zijn te geven worden zulke noodgrepen gehanteerd.

 • remi123

  Vergaderboer moet of biologisch gaan of met pensioen. Definitie van ondernemer is niet de koeien de wei in. Een goede ondernemer zou bijv. eerder de droge koeien naar buiten doen en met FC volume afspraken bijv. Voor 5 jaar minimale prijs, maken samen met grotere boeren. FC zal daar ook een markt voor hebben met een goede long term prijs.

 • Mozes

  @remi123, natuurlijk heeft FC daar een markt voor: de bulkmarkt met een prijs aan de onderkant. 
  En dan heb je nog niet het probleem opgelost wat betreft het draagvlak in de samenleving. Wat voor problemen dat geeft kunnen de varkenshouders in Brabant jou vertellen. 

 • alco1

  @remi.  Vergaderboer en ook Mozes gaan er vanuit dat de consument niets anders wil dan weidemelk. Punt, discussie gesloten.
  Voor mensen die hier tegen ingaan, zoals ik b.v. Is het nog lang geen gepasseerd station.
  Een paar anti's hebben een stelling en proberende consument te bewerken.
  Dat mensen van de LTO en de FC hieraan meewerken hebben ze totaal niet in de gaten. Ook niet wetende dat juist die stellingname uit realistisch oogpunt nooit uitvoerbaar zal blijken.

 • remi123

  @alco eens! Vraag maar eens aan de nuchterdenkende mens die vind de koeien op stal prima. Een handjevol burgers maakt zich druk en vind gehoor bij LTO, FC en zelfs boeren. Je kan ook de marketing doen voor boeren die koeien in een perfecte stal hebben met alle welzijn. LTO en FC vergeet deze categorie te promoten. En laat daar nou de meeste groeiers in zitten met ambitie. Dom om deze groep, die straks de zuivel in stand houdt, de rug toe te keren. Als je het vergelijkt met 20 jaar terug en we hadden geluisterd naar de boeren met 25 koeien op de grupstal, dan was het allemaal erg beroerd geweest nu. De meeste zijn gestopt uit financiële overwegingen.

 • Jaap39

  Er komt nog een moment dat de weidemelk de complete zuivelsector finaal in de wielen rijdt. 

  De weidemelk wijsneuzen kunnen namelijk helemaal niet kwantificeren of de melk beter is, of de koeien het beter hebben buiten, is vers gras überhaupt gezond voor hoogproduktieve koeien? 

  Breng nu eens een realistisch verhaal naar de consument, niet een weidemelk fabel. 

 • remi123

  @mozes alleen oorlog zorgt voor draagvlak bij de consument, pas dan zien ze het nut van boeren. Het verspilling van geld en tijd.

 • remi123

  @jaap39 helemaal eens!

 • Mozes

  Het nut van weidegang?
  Je laat zien dat je respect hebt voor de eigenheid en de natuur van het dier. Dit simpele feit heeft een enorme impact op het beeld wat de burger heeft van de melkveehouderij. 

 • joannes

  @Mozes, nut van weidegang is respect voor de delusions, waanideeën van de burgers. Burgers die met de industrialisatie compleet uit de natuur gehaald zijn en met marketing programmas opgeleid en begeleid worden voor massale deformatie van natuurlijke verhoudingen. In de reactie daarop denkt men met terug naar individuele aandacht en kleinschaligheid gezondheid en leven te kunnen borgen, óók met marketing. Maar daarvoor is geen geld, want geen mens die betaald voor Zuivel of Vlees wat niet geïndustialiseerd geproduceerd wordt. 

 • Jaap39

  #68 Mozes,

  Maar dat wil nog niet zeggen dat je melkkoeien verplicht zou moeten weiden. Jongvee kan hierin ook prima volstaan. 

  Koe behoeft stabiliteit in rantsoen, wisselend grasaanbod werkt niet. Ook echte weideboeren willen dit beamen. 

 • frl

  Wisselende weersomstandigheden is toch de natuur,geen paniek de sleutel tot goed weiden ligt volgens mij bij jongvee weiden,kalveren gaan bij mij 5 mnd naar buiten pinken7 mnd.
  Kon het laats mooi zien bij aangekochte koeien konden bij die boer in en uitlopen,bij mij dag en nacht weiden stonden om 13.00 al weer bij de draad en bij regen, die van mij weiden gewoon door.
  mijn produktie schommelt tussen 9000 en 10000 liter,op gras en brok of kuil en brok. ik ben tevreden.

 • melkveehouder .

  @joannes. Waanideëen of niet, het creëren van een plus op de melk bereik je alleen door de klant gelijk te geven. Mozes heeft meermaals terecht opgemerkt dat het in deze discussie gaat over het afzetten van ons product in de markt. Het gaat er niet om wat wij als melkveehouders van de opvatting van de klant vinden. De discussie over de marketing verzandt inmiddels in een technische discussie wat niet relevant is in deze.

 • hoving1


  Het probleem men wordt het niet eens.Zo bereik je nooit iets

 • DJ-D

  De discussie moet ook gaan over wat alco in #4 zei en daar ben ik het volkomen mee eens. LTO en onze cooperatie FC moet onze belangen versterken en niet een onmogelijk weideconvenant tekenen samen met de dierenbescherming. De dierenbescherming zal altijd schoppen om bestaansrecht te houden. Nooit mee gaan samenwerken alleen tegenstrijden dat zorgt ook voor een betere band tussen de boeren, want we worden tegen elkaar opgezet.  FC en LTO moeten alleen zorgen voor meer bewustwording bij boeren dat weiden beter is voor imago maar financieel en technisch soms ook wel voordelen heeft. Meer kennis zoals 'de weideman' amazing grazing en van elkaar handigheidjes leren qua weiden dat is wat LTO en FC moet stimuleren. Farmwalkcursussen zijn nu nog te prijzig en schrikt veel boeren af.

 • remi123

  Ik zie net een reclame met: superlekkere roerbak noodles met verse groente, zo op tafel. Dat is ook lulkoek. De burger denkt ook dat het broodje gezond, gezond is. Het is allemaal maar net wat je iemand laat denken. Maar: Melk van hoge kwaliteit kan je meten en bedrijven die doorinvesteren in groei en innovatie, zullen de beste kwaliteit met laag celgetal, laag kiemgetal kunnen blijven leveren. Dan heb je veelal de grotere bedrijven die ook een % op stal hebben staan. Het is niet anders. Kwaliteit leveren dan blijf je!

 • Boere knaller

  Groot gelijk 

 • Schaapje

  Wij hebben een stuk verbreding op ons agrarisch bedrijf. Hierdoor krijgen wij de consument op het erf. Weidegang of te wel koeien in de wei is voor hen echt belangrijk en staat ook voor dierenwelzijn. Grote stallen zien ze altijd/vaak als mega. Echter waarbij wij uitleggen dat grote stallen niet altijd wil zeggen dat er 'veel ' dieren in gehuisvest zijn en dat ze ook moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke en dierwelzijnsnormen. Maar koeien die niet buiten komen keuren ze totaal af. Je kan de melk van de boeren die geen koeien weiden - dus niet meer buiten komen - apart bestempelen en laten verpakken als industriemelk, naast de weidemelk en biologische melk. Bovendien kan de melkfabriek het onderscheid maken met de melkprijs aan de verschillde boeren. In de supermakt heeft de consument dan de keuze uit drie soorten waarbij ze zelf dus echt de keuze hebben en te laten zien door te kopen wat ze belangrijk vinden.  Bovendien waarom zouden boeren waar de koeien niet meer van buiten komen mogen profiteren van de vaak kleinere boeren die wel meer tijd en geld steken om de koeien wel weidegang te geven en het landschap verfraaien.

 • alco1

  @schaapje. Het gaat om het welzijn van de dieren.
  Ik heb hier ook van die boeren die het van de daken schreeuwen dat zij met weidend vee voor het imago zorgen. De werkelijkheid is dat zij stallen hebben waar het een verademing is om naar buiten te kunnen. Laten we dus niet met leugens de markt opgaan dat voor het totale welzijn weiden beter is, want dat wordt door geen enkele veearts of veevoer deskundige bevestigd.
  Het gaat om het eerlijke verhaal, wat je ook kunt laten zien en kunt waar maken. 
  Zo is er veel verschil in boeren. Bij de één kan weiden uitermate goed en bij de ander door verkaveling og grond soort zeer slecht.
  We moeten hierin geen twee strijd creééren.
   

 • Mozes

  Bij verkoop van zuivelproducten gaat het om de mening van degene die het product moet kopen. Dat is niet de dierenarts of veevoerdeskundige. 

 • Schaapje

  @alco, dat schrijf ik toch... echter imago kun je niet kopen....maar is zien en beleven...door de consument die het eindproduct koopt.

 • alco1

  De mening van de consument is volgens jouw een vaststaand feit en voor mij nog in de fase van beinvloeding. Dat is dus ons meningsverschil.
  Met een optreden gistermiddag voor de basketbalclub (burgers,consument) werd de inhoud van mijn lied helemaal geen discussie, maar zelfs geadoreerd.
  Kortom, stop eens met de anti's voer te geven.
  De waarheid zal altijd zegevieren boven de verkooptruc's.

 • frl

  SCHAAPJE ,heeft wel gelijk, ze zijn bij mij ook bezig met bouw nieuwe stal,gisteren kwam familie even kijken bij bouw,en vroegen mij toen komen de koeien dan straks nog wel buiten.
  Blijkbaar denken burgers bij bouw nieuwe stal dat de koeien dan binnen blijven.
  Nou daar hoeven ze bij mij niet bang voor te zijn,bij mij zomers volledige weide gang ,altijd de koeien binnen wat is er dan nog voor lol aan het boeren,dan hield ik op.

 • alco1

  Mensen horen veel op het nieuws hcsob! De fase van beinvloeding.

 • Mozes

  @alco, die beïnvloeding van de mening van burgers is in andere veehouderijsectoren nog nooit gelukt. De varkenshouderij kan uitleggen wat ze willen maar de mening van het publiek wordt er geen haar anders van. 
  Mensen zijn niet geïnteresseerd in wat boeren <em>zeggen</em> maar wat boeren <em>doen.</em> Ze willen <em>zien</em> dat boeren rekening houden met de eigenheid en natuur van de koe. 

 • alco1

  De beinvloeding van de mening van de burger is in de andere sectoren juist wel gelukt. Door de anti's dan. En het LTO stond erbij en keek ernaar.

 • W Geverink

   De mensen die nu weinig melk of vlees kopen doen dat ook niet als je een hele boel geld investeerd zodat ze je hopelijk aardiger vinden. Mij valt in de Nederlandse reclames altijd dat eigenwijze stemmetje op die vraagt waarom zou je meer betalen? Die instelling zit er nou eenmaal in gehamerd. Dus als je meer product af wil zetten moet het gewoon goedkoper! 

Laad alle reacties (82)

Of registreer je om te kunnen reageren.