Redactieblog

34 reacties

Dossier ernst

Nu er spijkers met koppen moeten worden geslagen drukt de zuivel zijn snor.

Eerst stoer met LTO samen optrekken en iets vaags over grondgebondenheid bedenken. Alsof dat de fosfaatproductie zou beteugelen. Indertijd ging de zuivel terecht van diergezondheid een duurzaamheidsitem maken. Nu, door de besluiteloosheid in dossier ernst, is er de laatste tijd enorm veel met vee gesleept. Veel boeren hebben de laatste tijd koeien uit Duitsland, Denemarken of België gekocht, met tientallen per bedrijf. Hoezo gezondheidsstatus. Anderen hebben varkensrechten gekocht in de veronderstelling zo een betere referentie te gaan scoren.

Het enige waar de zuivel nu mee komt, is een inleg voor nieuwe leden en deze boeren moeten de koeien weiden. Ik voel mij, en velen met mij, eigenlijk ongewenst lid van de coöperatie. En dat terwijl ik de duurzaamheidsaanpak in het algemeen overtuigd ondersteun. Het wordt tijd dat de zuivel de variatie in bedrijfsstielen gaat koesteren, in plaats van tegen elkaar uit te spelen. Er kunnen wel eens heel andere tijden komen. Gaan bouwen voor 20 procent meer melk, al piepen bij 5 procent en door verkeerd beleid vierhonderd mensen op straat. Toekomstvisie?

De mestproductie noopt ons tot maatregelen vanuit milieuoogpunt. Niks mis mee, aan de slag ermee. Maar ga dan niet sturen met allerhande betuttelende maatregeltjes zoals tot dusver. Die helpen niet. In Nederland past bij een hooggekwalificeerd agrarisch productieland een benadering dat management en marktwerking kunnen gaan sturen. Wederom, de bedrijfskringloopwijzer, niet vrijblijvend introduceren is de aanpak die bij onze boeren past. Dan kunnen we Europees concurrerend melk blijven produceren, waarbij we met enige opschaling nieuwe stallen blijven bouwen. Goed voor dierwelzijn, arbeidsvreugd en milieu.

LTO en zuivel, toon kont in de broek en ga referentie 2015 kiezen, zo dicht mogelijk bij de actualiteit. Houd dynamiek in de sector, maak fosfaatrechten tussen sectoren inwisselbaar. Verdere opschaling is wenselijk, enige intensivering van de veehouderij is vanuit maatschappij en rendement te verkiezen boven de verstikkende verknuffeling.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Beste Jan: je vraagt een serieuze behandeling. Hoe serieus is een sector waarvan 19% van de ondernemers na een maand uitstel de Gecombineerde Opgave niet heeft gedaan?

 • farmerbn

  Het belang van de voorzitter(fc)  is tegengesteld met die van de directeur. De eerste wil een hoge melkprijs voor de leden ,de andere een lage voor zijn klanten.

 • rmw

  Grappig dat iedereen een referentiejaar 'adviseerd' wat hem of haar zelf het beste past... Het laatste woord is aan de staatssecretaris, en die is volgens mij wel aardig helder geweest over anticiperend gedrag...

 • alco1

  @Burnetti hoe serieus is de regelgever, als 19 % van de boeren er nog in vastloopt.

  Jan, jij wilt ook geen verstikkende verknuffeling. Wat moeten we dan met verhandelbare fosfaatrechten? Kunnen we daarmee concurrerend wezen?
  De wetgever hoeft maar over drie punten duidelijk te wezen.

  1 Er mag geen overlast ontstaan.

  2 Het welzijn van dieren moet goed zijn.

  3 Evenwichtbemesting met evt. mestverwerking.

 • tikka


  Burnetti, het gaat erom hoeveel % de gecombineerde opgave nog niet ingediend heeft na de maand uitstel. De laatste dag kunnen er nog veel opgaves binnengekomen zijn. de 20% nog niet ingeleverd was volgens mij een getal van voor de uiterlijke indien termijn.

   

  Jan van Weperen, ik ben het met uw reactie i.v.m. lidmaatschap van de cooperatie eens. het lijkt nergens op dat er aan nieuwe leden eisen worden gesteld bijv. weidegang terwijl dat voor zittende leden niet het geval is. Het lijkt meer op beschermen van de eigen kliek, daarnaast komt een weigerachtige houding i.v.m. nieuwe leden op de buitenwereld over als 'O, ze kunnen de melk niet kwijt.'.

 • tinus888

  @burnetti die laatste 19% vangen weinig of geen eu premie

 • tinus888

  en hebben geen belang om het in te vullen

 • tinus888

  @van weperen wel iedere keer mekkeren over de weidetoeslag maar over de kwantumtoeslag zwijgen

 • Mozes

  Het populisme,  en op bepaalde punten zelfs leugenachtigheid irriteert. 
  Het was al lang bekent dat door investering in automatisering in Leeuwarden en Beilen arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Het gros van de mensen die afvloeien zijn tijdelijke krachten omdat men al jaren geleden geen vaste krachten meer heeft aangenomen ter voorbereiding op de huidige reorganisatie. Ik hoor van Jan van Weperen geen kritiek op A-ware dat zij in hun nieuwe fabriek de nieuwste technieken gebruiken om met zo weinig mogelijk mensen te kunnen werken. 

  LTO-Noord wilde voorkomen dat de melkveehouderij opnieuw werd opgezadeld met een systeem waar veel luchtkapitaal in ging zitten. Ook wilde zij extensieve boeren die nog ruimte hadden zoveel mogelijk vrijheid geven. Een nobel streven waar ik als intensieve boer in Twente begrip voor heb. Men heeft de expansiedrift van de melkveehouderij echter fors onderschat. Wat men vooral heeft onderschat is dat de grootste expansiedrift zich juist voordeed in regio's die al zeer intensief zijn. Men ging er blijkbaar vanuit dat boeren wel begrenst werden door het niet beschikbaar zijn van voer en mestplaatsing. Overschreiding van het fosfaatplafond heeft men nog proberen te voorkomen met verplichte grondgebondenheid. Deze maatregel was echter te slap en kwam veel te laat. Nu rest ons niets anders meer dan een nieuw systeem met luchtkapitaal. 

 • Mozes

  Jan van Weperen heeft kritiek op het gesleep met koeien uit het buitenland omdat dit de gezondheidsstatus bedreigt. Volledig mee eens! 
  Vervolgens wil Jan van Weperen een referentie in 2015 waarmee juist deze boeren beloont worden. 

 • Mozes

  Groei in regio's waar ruimte is is niets mee. Iedereen mag zich in Nederland vestigen waar hij wil. Ook Brabantse of Twentse boeren kunnen gebruik maken van ruimte die er elders in Nederland is. We zien echter dat er nog al wat boeren zijn die een mini-megastal van 220 koeien bouwen bij moeders pappot in het dorp waar ze altijd al gewoond hebben. Een mini-megastal in een regio die al overvol zit, waar nergens ook nog maar een stengel mais te koop is. Het voer voor deze extra koeien moet op grote afstand buiten de regio (en buiten Nederland) aangevoerd worden. De mest moet op dezelfde afstand weer afgevoerd worden. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat deze extra melk een veel hogere kostprijs heeft dan dat de koeien gehouden worden op de plaats waar grond, voer en mestplaatsing is. 
  Dezelfde situatie veroorzaakt in de varkenshouderij een dusdanige kostprijs dat men niet meer concurrerend is met de rest van Europa. 
  Toch moet melk op deze manier geproduceerd kunnen worden om volgens Jan van Weperen concurrerend te zijn met de rest van Europa???

 • Mozes

  Groei van bedrijven in volle regio's is wel mogelijk maar alleen wanneer anderen stoppen. In de varkens en pluimveehouderij is het al jaren zo dat men alleen kan groeien door het overnemen van dierrechten van stoppende boeren. Ook in de melkveehouderij kon je dertig jaar lang alleen groeien door melkquotum over te nemen van stoppende boeren. 
  Sinds 1 april kan de melkveehouderij als sector groeien. Binnen twee en een halve maand blijkt dit zozeer de grenzen te overschreiden waar men binnen moet blijven, en op een zo ongewenste manier plaats te vinden, dat wij terug keren naar een limiet per bedrijf. Daarmee kunnen bedrijven alleen nog groeien door het overnemen van productieruimte van anderen. 

 • jfvanbruchem1

  Jan heeft dit jaar meer koeien zeker

 • japke33

  @vanweperen, FC is geen cooperatie. Alleen voor de schijn. Maar alle beslissingen worden door het bestuur genomen. De boeren hebben geen inspraak, al geloven sommigen dat nog steeds.
  Want als FC een echte cooperatie was, dan kan ik niet snappen dat al die boeren zomaar overal mee instemmen in wat de fabriek voorstelt.

 • gjcamps

  Juist Mozes, het bevrijdingsfeestje heeft dus 2 maanden stand gehouden. RFC ziet de bui al hangen en gaat al weer afbouwen, gesleep met boerderij melk is tot een bepaalde afstand interesant.

 • Gijs Gans

  Van Weperen heeft op een regio vergadering al eens geopperd geen kwantumtoeslag, en laten ze dat geld maar gebruiken voor de weide premie @tinus 888, lijkt me een goed idee. Wij hier de koeien naar buiten en in China worden bedrijven van 100.000 koeien gebouwd komt geen koe meer buiten ,wat een schijnvertoning hier in Nederland

 • Zuperboer

  Even een vraag: Hoe kan het dat wat nu na enkele maanden gebeurt nieuw of verrassend is voor beleidsmakers? Kan men tegenwoordig niet meer rekenen of zaken prognotiseren? Er gebeurt toch niet zo heel veel spannends. Stallen die er stonden staan wellicht volgend jaar vol, maar dat wisten toch wel meer mensen. Is NL. nu een groot mestbad? Nee natuurlijk niet. Maar als je elk jaar de plaatsingsruimte met 5 kg fosfaat laat dalen dan krijg je vanzelf de gewenste problemen. Ik had van de zuivel i.s.m. LTO wel meer voorzienendheid verwacht dan van onze regenten. Dat was voor iedereen toch wel vooraf duidelijk. Dijksma is een gezellig mens maar veel te licht voor haar job.

 • Mozes

  @Zuperboer, het fosfaatplafond staat geheel los van de plaatsingsruimte. Het fosfaatplafond is wat er maximaal geproduceerd mag worden, ongeacht of het wel of niet geplaatst kan worden. De beperking in uitbreiding in de melkveehouderij komt er niet omdat er mestplaatsingsproblemen zijn maar omdat de maximale omvang wordt overschreden. 

 • Mozes

  @Zuperboer, ik ben ook verbaast over de naïviteit van bestuurders tav de expansie in de melkveehouderij. FC heeft al vele jaren, ieder jaar opnieuw,  onderzoek gedaan  onder hun leden naar uitbreidingsplannen zodra het melkquotum verdwenen was. Ieder jaar bleek dat de grootste uitbreidingsplannen waren in de intensiefste gebieden. Ze hadden deze scheve ontwikkeling al jaren van te voren kunnen zien aankomen en daar in kunnen bijsturen door invoering van een voldoende strenge grondgebondenheid. 

 • Fermer

  Geen verrassing, maar het gevolg van grootheidswaanzin aan alle kanten. Goochelen met cijfers, behaalde resultaten uit hun context rukken door vooral maar over precentages te spreken en niet over werkelijke hoeveelheden, berekeningen die toch maar vooral van de gunstigste ontwikkelingen uitgingen, afspraken die aangegaan zijn niet communiceren zodat enkele ingewijden zowieso aan de goede kant komen te zitten, en nu het spaak dreigt te lopen de zwarte Piet richting een deel van de melkveehouders spelen en daarmee onderlinge verdeeldheid zaaien zodat de werkelijke boosdoeners zelf buiten schot blijven en rustig op hun duurbetaalde positie's kunnen blijven zitten.

 • agratax2

  Even terug naar de veestapel uitbreiding op bedrijfsniveau waar geen voederproductie voor mogelijk is op eigen grond of in de buurt. Dit betekent zoals een van de schtijvers opmerkte Gesleep met Voer en Stront en verhoogy de kosten. Hier komt volgens mij bij dat deze melk Nooit het predicaat -Duurzaam- kan krijgen met zo'n extra CO2 uitstoot. Voor mest verwerking geld ook toevoeging van energie en grondstoffen om de scheidng mogelijk te maken en dus is het twijfelachtig of hier de term -duurzaamheid- aan kan worden gehangen.

 • Foxxy

  @ Mozes , schaalvergroting blijft doorgaan ! Zelfs met fosfaat toestanden ! (Is een feitelijk gegeven ,niet iedere boer heeft een opvolger) Zou naïef zijn om te denken dat we dat kunnen keren !

  @ Jan van Weperen : wiens brood men eet, wiens woord men spreekt !

  jaar of 15 geleden m'n lidmaatschap LTO  opgezegd, toen gegokt op grond , (69 ha op 450.000 kg melk ) toen behartigde LTO mijn belangen niet, en telde Fam. Van Weperen reeds 400+ koeien ?

  nu spreekt LTO nog steeds niet mijn taal

  zal wel aan mij liggen waarschijnlijk !?

  Maar als het binnenlands vee niet te koop is, haal je ze uit het buitenland(als je vee wil kopen) makkelijk om te zeggen dat het risico's meebrengt als je zelf geen vee nodig bent !

 • alco1

  De melkconcerns wisten allang dat er meer melk verwerkt zou moeten worden en hoeven echt zelf geen maartregelen treffen om dit in te dammen.
  Nee ze hebben heel normaal geanticepteerd op die verwachting.

 • alco1

  Oei. Geanticipeerd

 • Mozes


  @Foxxy #22, schaalvergroting blijft doorgaan maar alleen voor zover anderen stoppen. De sector als geheel zal niet meer groeien. Of mest wel of niet verwerkt kan worden doet er niet toe. De samenleving accepteert eenvoudigweg niet dat er steeds meer vee komt. LTO heeft in onderhandeling met de overheid nog enige ruimte weten te bedingen voor extensieve boeren. Deze ruimte wordt echter in een mum van tijd opgeslokt in regio's die al overvol zijn en waar die ook nog eens het minst rendeert. 

 • hansvanbergen


  @Miozes wat loop je nou te zaniken? Je bent dus zelf een intensieve boer. In een intensieve streek. Wat heb jij er mee te maken wie waar welke en wat voor een stal bouwt? Dat bepaald de gemeente en daar heb jij niks mee te maken. Waar die boer vervolgens zijn voer vandaan haalt heb jij nog veel minder mee te maken of hoe hij of zij dat betaald. En waar de mest naar toe gaat is al helemaal niet jouw bussiness. Overigens verbaas ik me er zelf ook wel overmet welk een gemak dit soort bedrijven gefinancieerd worden terwijl eigenlijk zowat alle met name hele grote veebedrijven in financiele problemen komen. Maar dit terzijde. Wat kan jouw Mozes het in vredesnaam schelen dat de teldatum nu wordt. dat is verreweg het logisste en dat wil iedereen. Behalve jij. Immers het eventuele overschrijden vind NU  of in de nabije toekomst plaats. Niet in 2014 en zeker niet in 2013.

 • hansvanbergen


  En het voorkomt de eindelose rechtzaken die nog steeds lopen van de meststoffen wet en de superheffing. Nu gaat het allemaal nog wel maar als een koerecht straks 25.000 euro kost wil iedereen die in 2013 of 2014 een kalf een mest koe een koe voor de handel een moslim met een schaap voor de ramandan, daar koerechten voor hebben en dat gaat men uitvechten EN winnen.  En wie gaat DAT allemaal betalen Mozes? JIJ?

 • farmerbn

  Boeren die in het verleden het melkquotum duur hebben verkocht en nu net weer zijn gaan melken , kunnen dus staks weer hun koerecht verkopen à 25.000 euro? Die boeren kunnen wél rekenen! Hans geef je die boeren ook even en tip waarin ze al dat geld moeten investeren zodat ze over enkele jaren weer kunnen cashen. Want drie maal is scheepsrecht.

 • alco1

  @Mozes. Hoe kom je erbij dat de samenleving niet meer accepteert?
  Alleen de anti's die overal over vallen hoor je. 
  Net als jouw LTO laat je wel heel gemakkelijk je hoofd hangen naar die schreeuwers.

 • alco1

  Ook ben je als intensieve boer voor de grondgebondenheid. Toch wel eigenbelang gezien jouw voer en mestafzet duurder kan gaan worden.
  Maar laten we wel wezen, als mestafzet duurder wordt, blijft dit nog wel onder de boerenstand. Heel anders zal het zijn met alle andere oplossingen, waarbij weer veel geld uit de landbouw zal vloeien.

 • Mozes

  @Hans van Bergen, ik heb het volste recht om mijn mening te geven. Daar is deze site ook voor bedoelt. Er zijn hier al genoeg mensen die met oogkleppen op een standpunt bepalen. Een discussie krijgt juist kwaliteit wanneer achtergrond wordt geanalyseerd en keerzijden worden getoond. 

 • rmw

  Eindeloze rechtszaken?? Procederen met de overheid, gewoon een kwestie van de langste adem... De landsadvocaat krijgt zijn loon echt wel, de advocaat van de procederende boer tot het op is! Komt bij dat juridisch dit maal de overheid niets te verwijten zal vallen!! Dijksma is al tijden heel stellig, jullie regelen het zelf, of er komen dierrechten! Nu dat blijkt dat zelf regelen spaak loopt is de staatssecretaris aan zet... Dus als je straks wilt procederen zou ik LTO aansprakelijk stellen voor de introductie van melkveerechten, die hebben het mede mogelijk gemaakt... Bij de (Z)LTO zit nog geld zat voor compensatie van gedupeerde boeren die dachten los te kunnen gaan!

 • loef


  Tuurlijk mozes ben  ik  niet  met  alles  van  je  eens maar  vond  het  toch  een  knap  stukje, was  al  langer  bekend  dat fc  ging  snoeien als  je  ziet  hoeveel  melk  ze  bij  doc  verwerken  per  arbeids  kracht , al zou dan het  verschil in  melkprijs dan  anders  moeten  zijn...Over  kostprijs ondanks  het  slecht  gaat  in  de  varkenshouderij  is  er  met  de  kostprijs ten  opzichte  van vele andere  landen  niets  mis.

   

 • Burnetti

  @Mozes, probleem waar LTO in onderhandeling met EZ tegenaan loopt is dat besluiten over hoofdlijnen gaan. Hiermee worden links of rechtsom individuele boeren gedupeerd.
  je schrijft het zelf als: wat LTO er uit heeft kunnen slepen.

  Het besluit van de staatssecretaris valt binnenkort.

  De strijd tussen groot en klein is losgebarsten. Er is zoals Jan schreef: 'chaos'.
  Besluiten en regels brengen orde in die chaos.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.