Commentaar

3 reacties

Antibiotica: leren van de veehouderij

Antibioticaresistentie is nog steeds een groot probleem in de menselijke gezondheidszorg.

Maar de tijd dat de veehouderij als veroorzaker nummer 1 te boek stond, is voorbij. Dankzij verenigde inspanning van de veehouderijsector. Het verbruik van antibiotica is al 58 procent gedaald de afgelopen jaren. En hoewel de doelen nog niet gehaald zijn en de afname helaas afvlakt, is er toch veel bereikt.

De ironie wil dat de humane gezondheidszorg nog heel wat kan leren van de veehouderij. Te vaak worden onnodig antibiotica verstrekt. Bijvoorbeeld voor een verkoudheid - een virusaandoening waar antibiotica niks aan kunnen doen. Soms schrijven huisartsen antibiotica voor tegen beter weten in maar onder druk van hun patiënten, of om van het gezeur af te zijn. De omvang van zulk onnodig gebruik is onduidelijk, maar nog vóór er een zogeheten nulmeting is gedaan, durft het ministerie van Volksgezondheid het al aan om een halvering na te streven.

Zorgvuldiger en doelgerichter zal het moeten. Dat geldt ook nog steeds binnen de dierhouderij. De einddoelen zijn nog niet gehaald, het gebruik moet nog zorgvuldiger. Er zijn nog steeds grote verschillen in gebruik tussen bedrijven. Dat duidt er op dat verschillen in management bepalend zijn. En daar is wat aan te doen. Antibiotica zijn belangrijke en onmisbare geneesmiddelen voor mens én vee. Te waardevol om achteloos te gebruiken - voor mensen én dier.

Laatste reacties

 • koestal

  sommige mensen staan voor elk wissewasje bij de huisarts en willen direct medicijnen.

 • fietskip

  Johan, als je het doelgerichter of zorgvuldiger wilt doen zul je misschien wel moeten beslissen om minder gezonde dieren die op je bedrijf komen niet meer op te zetten en te moeten euthaniseren. Ik denk niet dat we die oplossing willen. Begin bij het begin en neem allemaal je verantwoordelijkheid.
  Bij mij zegt een politiek einddoel minder als de gezondheid en welzijn van het dier.
  Als de politiek er anders over denkt moet ze dat hardop durven zeggen.

 • joohoo

  De overheid is zelf al doelgericht en zorgvuldig in de zorgwet en de ouderenzorg;Het doel is hoe kom ik op een zorgvuldige wijze van de mensen af die dure zorg nodig hebben; geef ze goedkope geneesmiddellen en ze komenvanzelf via allerlij omwegen aan hun eind want  de bijwerkingen van goedkope medicijnen zijn vaak dodelijker dan de ziekte zelf.
  En het doel heiligd alle middelen.
  Nergens wordt zo veel verdient als in de gezondheidszorg--- niet op de werkvloer maar in de top en de verzekeraars.

Of registreer je om te kunnen reageren.