Boerenblog

17 reacties

Melkveehouder danst op vulkaan

Zolang er geen duidelijkheid is over dierrechten, blijft er te veel vee op de melkveebedrijven.

'Je moet je 't schompes werken en je doet het maar waarvoor? Het kan elk moment gebeurd zijn maar ze gaan nog even door.' Dat is het begin van de hit 'Dansen op de vulkaan' van De Dijk uit 1987. Het is geheel toepasbaar op wat omtrent de mestwetgeving en het naderen van het fosfaatplafond speelt.

Melkveewet en grondgebondenheid

Eind 2014 werd de melkveewet aangenomen door het parlement. Door toedoen van de VVD werd het een incomplete wet. De door de sector gewenste grondgebondenheid moest dit jaar door een AMvB nog geregeld worden. Gevolg is dat er naast kostbaar verlies van tijd nu al twee referentiejaren zijn, 2013 en 2014. Hiermee worden voorsorteerders in elk geval beloond voor hun groei. Dank u wel, VVD.

AMvB is voor boer amper te volgen

Over de uitwerking van de AMvB bestaat nog veel onduidelijkheid en voor de boer is het bijna niet meer te volgen. Het kan nu zijn dat je daadwerkelijk dieren te veel, of grond te weinig hebt zo je wilt, en dan? Gevangenisstraf of papiertjes prikken?

Fosfaatplafond

Doordat alles een jaar is opgeschoven, is rekenen met de nieuwe regels ook even uit beeld. Ondertussen denken velen hard te moeten groeien want de quotering is ten einde, zoiets van nu of nooit. Veel extra aangehouden jongvee kalft af en zo hier en daar worden zelfs dieren uit onze buurlanden aangekocht met alle veterinaire risico's erbij. Gevolg is dat het fosfaatplafond in beeld komt. Overschrijding hiervan gaat niet gebeuren onder het bewind van staatssecretaris Dijksma, bovendien kost het Nederland zijn derogatie in 2017.

Dijksma kan dierrechten voor melkvee invoeren

Dijksma zal als het nodig is ingrijpen door dierrechten voor melkvee in te voeren. Geen aanlokkelijk perspectief. De sector, LTO, NZO, NMV en NAJK, komt met plannen. Zo wordt het fosfaatgehalte in het veevoer per 1 juli verlaagd. Ook ziet het ernaar uit dat eenieder verplicht wordt de Kringloopwijzer in te vullen vanaf 2016. Dit geeft een mooi inzicht in waar je op bedrijfsniveau winst kunt halen. Enerzijds via de opbrengst van je grond en anderzijds via efficiënt omgaan met het gevoerde voer. Dit kan dan ruimte opleveren voor wat extra groei.

Veel koeien die rondlopen nu onrendabel

De angst is echter groot dat we door het fosfaatplafond schieten. Daarom blijven nu veel koeien lopen die economisch onrendabel zijn. Want stel dat er rechten komen, dan kun je er maar beter veel hebben. Zo gaat het vanzelf fout. Lekker weg doen die mee-eters. Bij een melkprijs van krap 30 cent moet de koe dagelijks minimaal 15 kilo melk geven om haar eten te bekostigen. Mocht het gras deze zomer minder groeien dan vorig jaar en mestafzetkosten blijven op een euro of 16 per kuub, dan is het zelfs noodzaak om nu al streng te selecteren in het koppel. Met elkaar kunnen we veel sturen!

Duidelijkheid over komende verplichtingen is gewenst. Tot dat moment danst de sector op de vulkaan.

Laatste reacties

 • alco1

  Met de woorden: 'Dank u wel VVD' omschrijft Hoogeveen zijn denk wijze.
  De AMvB wet is er eentje waarmee de landbouw de duimschroeven aangedraaid wordt. De VVD, maar ook CDA en SGP zien hiermee grote verschraling optreden, met een fosfaatplafond wat zomaar uit de lucht is komen vallen. Nergens is ons daar een berekening van onder de ogen gekomen, is zelfs niet te maken. Logisch dat daarmee niet ingestemd is.
  Veel mensen in de tweede kamer die mochten mee beslissen kennen de begrippen van P al en PW waardes zelfs helemaal niet.
  We hebben in onze democratie te maken met machtsposities van leken, iets wat mensen als Hoogeveen niet doorzien.

 • MKRouveen

  @alco1 In dat 'Dank u wel VVD' mis je volgens mij de sarcastische ondertoon.

  Zonder het fosfaatplafond is er geen derogatie en als we die kwijtraken is het pas echt mis. Het is te begrijpen dat veehouders veel koeien aanhouden, maar terwijl ze daarmee slim denken te zijn maken ze het erger. 

  Ja er moet duidelijkheid komen. Maar laten we niet vergeten dat het probleem door de sector zelf wordt veroorzaakt. 

 • alco1

  Derogatie is net zo'n bureaucratisch verzindsel.
  Er is maar één doel wat boeren en hun belangenbehartigers voor ogen moeten hebben en dat is evenwichts bemesting.
  Er worden wetten gemaakt die ook naar de burger toe als belachelijk gecertificeerd kunnen worden.
  Laten we duidelijk zijn: Probleem wordt niet door de sector zelf veroorzaakt, maar door leken die er helemaal niets van begrijpen.

 • farmer4life1

  Door de sector zelf veroorzaakt? Voordat het quotering begon hadden we nog veel meer melkkoeien. Het is een door de sector en politiek zelf gemaakt probleem. 
  Waarom is er anders zoveel oog op de melkveesector. De geiten met al hun ziektes (qkoorts) mag ongebreiteld uitbreiden. Wij hebben met de melkveesector een systeem waarbij elk dier op het bedrijf geteld wordt en alles wordt nagemeten via oornummers en productie. Bij de varkenshouderij heb je geen oormerken systeem. Iemand met 5000 varkens (op papier) kan er makkelijk 5500 hebben. Daar wordt alleen gerekend met input (krachtvoer) en output (mest/voederefficientie) Ondanks dat zij dierrechten hebben. 

  De politiek wist rond 2006 al dat het quotum eraf ging. Een gala aan trompetten werden ingeluid dat melk een belangrijk eiwit compenent is en hierbij hoge prijzen werden voorspelt. Nederland als een van de betere landen kon hier maximaal van profiteren. Er werden door de banken extra krediet verleend. De kostprijs mocht oplopen tot 34,50 euro per 100kg melk. In plaats van 32 euro. Met lage rentekosten en een goede toekomst, gaat elke ondernemer bouwen. 


 • farmer4life1

  Hoe kun je als politiek, lees alle partijen zo dom zijn om het zo uit te hand te laten gaan. Bedoel, in 1984 is er het quotum systeem gekomen. Iedereen ging toen vet melken en groeien. (waren de winnaars) nu ging het quotum eraf iedereen gaat weer groeien, alleen is de politiek nu veel te laat en de groeiers worden hoe dan ook beloond (als ze in 2013/2014 zijn gegroeid) De jaren erna (2015/2016) moeten we maar zien als dat wordt meegenomen als referentiejaar. 

  Als er mestverwerking komt, met een belasting (Zodat kleine grondgebonden boeren ook een leven kunnen hebben) en de dikke fractie afgezet kan worden in het buitenland. Van mij part in een groot schip naar Soedi arabie. Dan kunnen zij de grond vruchtbaar maken en wij de mest kwijt. De fosfaat groeven (voor de kunstmest) zijn over circa 15 jaar uitgeput! 

  Mijn kleine ergenis over de poppekast. 

 • farmer4life1

  @alco helemaal mee eens. 
  Laat er een kringloopwijzer opaf en zorg dat de vruchtbaarheid niet achteruit gaat. Dit is puur en alleen te bemoedigen met mest. 

 • tikka


  Je kunt als politek toh niet verwachten dat een sector , in feite zijn boeren elkaars concurrent, groei ambities van indiduele bedrijven gaat temperen!!!

  Daar is nu juist de politiek voor om dudelike regels en wetgevng te maken zodat groei van sectoren in goede banen te leiden blijft en de milieubeasting binnen redeijke perken blijft.

 • alco1

  Juist tikka. Alleen de politiek kan en moet duidelijke regels stellen. Maar dat moet met wijsheid geschieden en niet gedwongen door actie groepen zonder enig verstand van zaken.

 • agratax2

  @alco1. Actie groepen met en zonder verstand van zaken, zullen ons blijven regeren. De grootste schreeuwers hebben al eeuwen de macht en de denkers komen altijd te laat met hun wel overwogen besluiten / aanbevelingen. Politiek gaat immers al jaren niet meer over -wat is het beste voor het land / wereld-, maar over -hoe krijg ik de meeste stemmen / macht. Deze macht mag heel veel kosten voor de argeloze goedwillende burger.

 • alco1

  De realiteit goed onder woorden gebracht @ Agratax.
  Ik probeer toch nog steeds het LTO, Melkconcerns e.d. te prikkelen niet mee te gaan in deze ontwrichting.

 • haam

  ja en die sector waar altijd over gepraat word wie zijn dat eigenlijk precies volgens mij de accoutant kantoren de melkfabrieken  en meer van dat soort maar geen boeren in ieder geval .

 • koestal

  Er varen al schepen met mest op de Noordzee,ik weet niet waar ze naar toe gaan ,maar dat is wel een oplossing

 • kiepel

  oplossing heb je zelf in de hand. Economisch denken. Nie blind de massa(buurman) volgen. Beste blijven over. Dit is nooit anders geweest.
  goed stuk Cor.

 • Geert Verstegen

  Nederland als postzegel op deze aardkloot kan nooit het nooit als tweede agrarisch exportland van bulk volhouden. Denk na. Grond is hier duur, arbeid is hier duur, de normen voor emissies ver overschreden. Schop niet anoniem tegen elkaar aan, waar wees realist!

 • Burnetti

  Veel extra aangehouden jongvee kalft af en zo hier en daar worden zelfs dieren uit onze buurlanden aangekocht met alle veterinaire risico's erbij....'

  Je doelt op Leptospirose uit Het Oost-blok?

  Snel, goedkoop en gevaarlijk is het gedrag van veehandelaren op dit moment.

  laat je als sector toe dat je Leptospirosevrij- status in het gedrang komt door expansiedrang?
  GD grijp in!

 • Foxxy

  Er hoeven niet veel meer koeien bij in Nederland , het schuiven van koeien door schaalvergroting lijkt mij de beste verklaring voor de politieke veronderstelling dat er een fosfaat-probleem ontstaat. Schaalvergroting is onafwendbaar (of we dat leuk vinden of niet) 
  Opbrengstprijzen staan nog steeds(sinds voor invoering melkquotum 1983) onder druk ! Heeft niets te maken met kwestie van vraag en aanbod ! 
  Kostprijzen stijgen laatste jaren significant , waardoor de marges centenwerk wordt !(vooral dankzij overheidsbeleid)
  grondprijzen stegen, tractoren/machines! Loonkosten!
  Landbouwsubsidies dalen !
  lichtpuntje : de bevolking blijft eten

 • joannes

  De democratie is aan het doorschieten! Meebeslissen over complexe zaken op Politieke basis is als spelen met vuur. Het effect is nu dat de Melkveehouderij haar investerings en bedrijfsbeslissingen neemt, met in het achterhoofd haar bedrijfs positie en propositie te verdedigen. En ....daarbij een gezonde bedrijfsvoering negeert, de economische basis van vraag en aanbod op marge voorspellingen. De veehouders dansen op een vulkaan om hun individuele aandeel in die markt te verdedigen; de natuurlijke reactie wanneer je je bedreigd voelt. Bedreigd door de Politiek die juist krijgt wat ze niet wil met haar akties, boeren die uitbreiden! 

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.