Commentaar

15 reacties

Ontwikkeldrang melkveehouderij

Rabobank Nederland verwacht dat door de afgelopen maandag gepubliceerde AMvB grondgebondenheid het fosfaatplafond dit jaar al wordt geraakt, of zelfs wordt doorbroken.

Melkveehouders zullen massaal de beschikbare fosfaatruimte benutten door hun stallen vol te zetten om zich in geval van dierrechten te verzekeren van een zo groot mogelijke veestapel. Dat kunnen ze legaal doen door extra mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten.

De reflex van de melkveehouders is te begrijpen. In het verleden is bij aangekondigde beperkingen de vlucht naar voren – meer dieren houden – altijd beloond geweest. Dat was bij invoering van de melkquotering en de dierrechten niet anders. De gok op groei is altijd een goede geweest. Feitelijk zijn veel melkveebedrijven al jaren bezig zich voor te bereiden op beperkingen van de omvang van bedrijven. Ze doen dit liefst zo snel mogelijk vanwege dreigende nieuwe beperkingen van de omvang van bedrijven.

De oproep om gebruik te maken van de managementmaatregelen om de groei te beperken lijkt een druppel op de gloeiende plaat. De invoering van dierrechten is haast onvermijdelijk geworden.

Dat constaterende kan er wellicht een slimme oplossing worden bedacht, waarbij de fosfaatruimte die ontstaat door krimp in andere sectoren, beschikbaar komt voor de melkveehouderij. Dat biedt mogelijk verlichting voor andere sectoren die in zwaar weer zitten. Daarmee zou de ontwikkeldrang van de melkveehouderij kunnen bijdragen aan een warme sanering van de vleesvarkenshouderij.

Laatste reacties

 • hookwood

  Dat hadden ze meteen moeten doen. Was het allemaal veel simpeler geweest.

  Ik heb het sommetje anderhalf jaar terug al eens gemaakt: <a href='http://www.veeteeltforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=6053&hilit=varkensrechten&start=1425#p434144'> http://www.veeteeltforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=6053&hilit=varkensrechten&start=1425#p434144</a>

 • wmeulemanjr1

  Iedereen schrijft over iets vaags wat mogelijk komen gaat, je moet bij de feiten van nu blijven, en dan is er niet zoveel groei meer mogelijk in de melkveehouderij(zonder absurt veel geld lenen), vreemd dat de intesieve veehouderij niet grondgebonden hoeft te wezen, is dit juridisch wel houdbaar??

 • joannes

  Het lijkt wel of de bestuurlijke organen aan strook beweiding, of stripgrazen doen. Door alle Melkveeboeren tijdig te informeren over de grenzen wordt de grens het doel. En alle toeleveranciers speculeren graag mee om maximale omzet te genereren. Ontwikkelingsdrang gedreven door de angst uitgesloten te worden. Vaak door juist dat te verhypotheken wat nog rest in het vermogen. Alles afhankelijk van een opbrengstprijs die nergens gegarandeerd wordt.  

 • koeboertje

  Actie geeft reactie
  Bij elk signaal uit den haag over beperkingen gaat de boer zich voorberieden om zo n groot , mogelijke ruimte voor zichzelf veilig te stellen.
  Als ze in den haag nu eens minder zouden debatteren om aan alle partijen consesies te doen en de regering niet te laten vallen, zou er dan anders door de veehouders gereageerd worden ?

 • tinus888

  gaat de grondgebondenheid nu dit jaar al in of 2016?

 • Noordam2


  als een veehouder een vof opricht met een akkerbouwer heeft de veehouder direct ruim voldoende grond. de winst en verlies hou je natuurlijk wel gescheiden, dat is niet zo moeilijk. de  veehouder heeft grond en kan net zoveel uitbreiden als mogelijk, de akkerbouwer heeft eigen mest en kan ook nog eens voer telen.

  beetje vertrouwen in elkaar geeft ongekende mogelijkheden en zeker een win- win situatie. de uitdaging lijkt mij zeker de moeite waard!

 • tinus888

  juist noordam,de grond gebondenheid is  een wassen neus

 • schoonvelde


  Hookwood , ik was het toen en ben het nu ook met je eens. Als je eens nuchter kijkt naar de huidige situatie/regelgeving krijg je tranen in je ogen van het lachen. Je kunt uiteraard op je vingers natellen dat iedereen zo snel mogelijk alles gaat volzetten. Dat volwassen bestuurders/beleidsmakers een dergelijk onbenullig iets bedenken. Dierrechten hadden we met de LTO voorop 8 tot 5 jaar geleden al moeten invoeren, toen was het al zeker dat de quotering eindigen zou. Toen was de soep nog niet zo heet en was er nog ruimte voor onderhandelen.  Nu is het te laat. Wat wordt de referentie datum?   1-1-2016 ??

 • aitink


  jan berend

  En als de referentie datum voor dierrechten nou 1april  2015 voor de gecombineerde opgave wordt ?

 • agratax2

  @Noordam2. Samenwerking was begin 1900 het sleutelwoord ten tijde van de co-op's. Rond 1970 werd er reeds gesproken over gemeenschappelijk boeren. Toen hebben de boeren dit woord ontleed in de twee woorden; gemeen en schappelijk en voegden hieraan toe als -de een schappelijk kan de andere gemeen zijn. Met andere woorden ze vertrouwden elkaar het licht niet in de ogen en dat geldt in jouw voorstel ook; 'Ieder zijn eigen winst en verlies rekening'. Met andere woorden wat de veehouder verdient aan (dankzij) de akkerbouwer mag de akkerbouwer niet van mee profiteren. Als de veehouders lef hebben, gaan ze samen met akkerbouwers voor gezamenlijke rekening Gemengde bedrijven exploiteren.De inbreng van ieder kan dan nog via aandelen worden gescheiden in de te vormen BV of co-op. De bedrijfsvergroting vraagt op termijn toch om nieuwe ondernemings vormen. 

 • Noordam2


  Agratax helemaal mee eens om het gezamelijk te doen maar ik dacht laat ik voorzichtig beginnen. ik heb dit idee al diverse keren op tafel gelegd en zeggen en schrijven is er ooit éénmaal op gereageerd, Veehouders steken zich blijkbaar liever in de schulden. Nu is de melk natuurlijk veel beter aan de prijs dan gedacht, maar juist dan moet je zaken regelen, niet als de noodzaak er is

 • A1967

  Noordam, klopt wel, maar waarom denk je dat akkerbouwers daar op zitten te wachten.

 • Koen Franken


  Noordam/ Agratax ,  dit is niks nieuws , heeft met name de varkenshouderij in het begin van de dierrechten ook gedaan , akkerbouwer de grond en op die grond kon een varkenshouder varkens gaan houden , akkerbouwconstructies werden deze genoemd . Zijn rechtzaken geworden met flinke boetes .

 • Noordam2


  Manders, die boetes vielen overigens reuzel mee, dat varkensverhaal klopte gewoon alleen de milieulobby was sterker,en de overheid zeer hypocriet Als we nu zo'n constructie toepassen gaat het goed,  we creeeren een gemengd bedrijf en dat is wat de wereld graag ziet tegenwoordig. eigen mest, eigen grond en eigen voer. Marianne wil kunstmest gaan verbieden, dus die houd ook haar zure bekkie dicht in dit geval

 • Noordam2


  A1967, natuurlijk kunnen de veehouders een vergoeding betalen voor de gebruikte ha, maar die is veel lager dan eventuele rente of huur van grasland, ze hebben geen probleem met mestafzet en de akkerbouwer kan voer telen voor hun eigen koeien

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.