Boerenblog

38 reacties

In korte tijd tien controleurs op het erf ... Aaargh!

Hallo Den Haag, idee voor lagere overheidsuitgaven: schrap in controles bij boer. Want tien controleurs in zes maanden is te veel, hoe nuttig sommige controles ook zijn.

Wij gebruiken 82 hectare grasland, houden hierop 75 melkkoeien, 75 stuks jongvee en een koppel van 120 fokooien met lammeren. Onze fosfaatreferentie is nul, er rusten 33 oude toeslagrechten op deze 82 hectare. Op 30 hectare doen we aan weidevogelbeheer, we hebben al jaren eerste klas melk en het antibioticagebruik is 1,45 dierdagdoseringen per jaar. We zijn dus extensief, krijgen een beetje inkomenstoeslag, gebruiken weinig medicijnen en leveren lekkere gezonde melk af.

Binnen zes maanden tien controleurs

De afgelopen zes maanden was het raak: controles. Binnen een half jaar stapten tien controleurs het erf op. Allemaal vriendelijke mensen die je even de maat komen nemen.

Zeven controleurs checkten cross compliance uit GLB

Eerst een vriendelijke man die het nakomen van onze afspraken omtrent het agrarisch natuurbeheer onder de loep nam. Duim omhoog. Maar liefst zeven controleurs waren ingezet ons te controleren op naleving van de 22 punten uit de cross compliance uit het GLB.

Een teledetectie op de 42 ingetekende percelen grasland toonde een afwijking van 0,3 hectare, geen reden tot nader onderzoek. Op een woensdag hercontrole door het COKZ op de Qlip-KKM op melkinrichting en medicijnen.

Controles op I&R en gewasbescherming

Jaren eersteklasmelk en een superlaag medicijngebruik, maar complimentjes blijven uit. Een week later twee aardige heren voor controle I&R. Bij de runderen is dat een eitje, maar voor de schapen was het nog even zweten. 380 schapen en lammeren lopen op meer dan 15 locaties en bij I&R zijn foutjes zo gemaakt. Maar we hebben ze kunnen herstellen. Nu ook vragen over het gewasbeschermingsplan, medicijnen, milieu en mestopslag.

Dames proberen dieren te tellen voor Natuurbeschermingswet

Volgende dag twee dames van de Milieudienst. Ze komen dieren tellen voor de Natuurbeschermingswet. Dat tellen mislukt, want de meeste dieren lopen buiten, verdeeld over de 42 percelen. De dames laten zich tevredenstellen met de vorige dag door de NVWA gecontroleerde stallijst. De afgelopen maand kwamen controleur 9 en 10. Opnieuw twee heren voor fysieke perceelscontrole, ze kwamen wat bomen uitmeten.

Uitbetaling opgeschort, want ... nog niet alle controles uitgevoerd!

Wie schetst onze verbazing als op 2 maart een brief van RVO meldt dat uitbetaling agrarisch natuurbeheer uitgesteld wordt omdat nog niet alle controles zijn uitgevoerd. En dat terwijl de eerste controleur alles al heeft nagelopen.

Kosten voor boer van al die controles: zo'n 250 maal € 75

Ik heb niets tegen een nuttige controle op zijn tijd. Maar de hoeveelheid tijd en kosten die in ons bedrijf zijn gestoken, ik schat 250 uren x € 75, overstijgt veruit onze inkomenstoeslag en de subsidie agrarisch natuurbeheer. Naast de enorme hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is, kan de psychische druk ook erg vervelend oplopen. Als Den Haag echt wil bezuinigen op de overheidsuitgaven, dan liggen hier kansen voor open doel.

Laatste reacties

 • somporn

  Stel je eens voor dat de kleine man wat zal verdienen,dat zal en wordt op alle manieren in NL zo tegengewerkt dat alleen de echt grooten mega kunnen profiteren en die dan een belasting vlucht doen om de dans te ontspringen.
  Het mkb in NL wordt door regelzucht de nek omgedraaid,men zegt dat men in het vrije Westen woont,maar eigenlijk is het nog erger dan de Stasi.
  Denk alleen al eens aan prive gebruik van bedrijfsvervoermiddel,alle registers worden losgetrokken,zelfs foto`s van klpd (stasi praktijken)worden ingezien om te achterhalen waar je bent geweest.Big brother is watching you.
  Welkom in Nederkorea!!!!! 

 • landboer


  Wel extreem ,ik denk dat hij het te goed doet ,als ik controleur zou zijn bezocht ik het liefst zulke bedrijven , kun je tenminste fatsoenlijk afscheid nemen...

 • trijnie

  Erg jammer dat dit op een zo overdreven manier gebeurt.

 • Hans Sudfryslan

  Wat ben ik blij dat ik de boel verkocht heb aan de provincie voor natuurontwikkeling en vertrokken ben naar het buitenland . 
  Wat een gezever daar in Nederland .

 • joannes

  De gecamoufleerde werkverschaffing van de verzorgingsstaat! Het bedrijfsleven in de stress voor kosten verlaging om het hoofd boven water te houden en de overheid met haar instituties en wetgeving arbeid introduceren - en natuurlijk daarmee gepaard gaande extra kosten - om Politiek aan de macht te blijven in die zogenaamde ¨Verzorgings¨ Staat waar velen op de armoede grens leven en/of aan het werk gehouden worden. Ondertussen bezuinigt diezelfde Verzorgings Staat als een professioneel bedrijf op alle zaken waar ze de Verzorging bij wet moeten leveren. Zo zelfs dat de ouders van een politiek vertegenwoordiger er mee in het nieuws komen. Het is de wereld op zijn kop! 

 • polsbroek

  Volgens mij een goede raad is ,stoppen met dat gezeur ,en normaal veehouder worden .Laten ze het maar lekker zelf doen.

 • Jan-Zonderland

  Als je dit verhaal leest is het wachten op de eerste boer die het op een dag allemaal niet meer pikt en de kranten koppen met : AFREKENING IN HET CRIMINELE BOERENCIRCUIT.

 • schoenmakers1

  zou die er ooit komen, we hebben in 40-45 gezien dat je als overheid veel kunt maken, een hele bevolkingsgroep bijna afgeslacht

 • Jaap39

  Zouden die controleurs ook niet eens denken:

  HEEFT MIJN WERK EIGENLIJK WEL ZIN?

 • hoving1


  Stakkers

 • agro1


  9: welnee, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. mensen, die over zingeving nadenken hebben doorgaans zinvol werk.

 • gjh

  spreek uit ervaring 6 van die sukkels in 1 maand tijd Het werd mijn duidelijk dat ze maar 1 ding wilden en dat is mijn klem zetten maar dat lukte niet. Het waren stuk voor stuk mensen die niets konden en dan is controleur een oplossing. dus van die sukkels die veel gepest waren op school. En voor de maatschappij geen waarden hebben.

 • Mozes

  Het zijn altijd dezelfden die problemen hebben met controleurs. 

 • Mels

  Daarom ben ik blij dat ik weg ben Jan Zonderland😃

 • Foxxy

  Boetes gaan ook nergens meer over!
  als je 1 aan de vork prikt krijg je een minder zware boete dan dat je op de verkeerde datum een kalf afvoert

 • Tearpoal

  Beste mensen, zet die kop van de controleur direkt op je  facebookpagina met je 
  eigen bevingding erbij.

 • LUCTOR


  Het hele toeslagrechten systeem SNLA en wat er allemaal nog niet meer is heeft als nadeel dat de meerderheid van de agrariers als makke schapen over de dam geleid worden waar de controlerende instantie ze hebben wil. En de controlerende instantie is een overheids orgaan dus het reken sommetje is snel gemaakt. En die het hardst schreeuwt van afschaffen is in de praktijk het makste schaap. In feite is het een vertakte bijstands uitkering en net als de bijstandsgerechtigde dient men zich aan de regels te houden.

 • masmas

  Het is hier in vlaanderen net hetzelfde. Als het druk is lopen de controleurs het erf plat

 • John*

  gewoon afschaffen die subsidies. hebben we die controleurs ook niet meer nodig..

 • Kelholt


  De ene helft van de bevolking controleert de andere en moet die controle ook noch betalen zo creeert men werkgelenheid

 • koestal

  zo min mogelijk aan natuurbeheer doen ,scheelt weer een boel ambtenaren bezoeken

 • W Geverink

  Het is wel handig dat jullie mensen hebben die alle controles doen. Ik moet alle controles altijd zelf doen. Ook bepaal ik het natuurbeleid op mijn bedrijf. Het kost wel tijd maar daarvoor weet ik dan ook zeker dat het goed gebeurd.

 • Mels

  W Geverink. Pest die arme Nederlanders nou niet zo😃😃

 • W Geverink

  Ik ga zo de binnenkant van mijn oogleden controleren. 

 • koestal

  werkverschaffing,anders was de werkloosheid zeer hoog

 • gjh

  mozes je doet me denken aan de oorlog toen had je ook al meelopers !!

 • steenbok1


  gjh , wat vind je nu zelf van die opmerking van je=?

 • Webcareteam NVWA

  We realiseren ons dat controlebezoeken niet altijd gelegen komen. Waar mogelijk combineren we controles, zodat de lastendruk voor de aanvrager tot het minimum blijft beperkt. Helaas is combinatiecontrole niet altijd mogelijk.

  Bij subsidies op agrarisch natuurbeheer stelt de ‘natuurkalender’ bijvoorbeeld eisen aan het moment van controleren, terwijl controles naar aanleiding van spontane overtredingsmeldingen vaak acuut moeten plaatsvinden.

  Om te kunnen beoordelen of boeren subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) juist besteden, krijgt ten minste 1% van de aanvragers jaarlijks controle. De 1%-selectie bestaat uit een deels a-selecte en deels selecte trekking. De NVWA, provincie en (afhankelijk van de bedrijfssituatie) COKZ voeren de inspecties uit. Tijdens een controlebezoek moeten zij alle eisen en normen die voor het bedrijf relevant zijn controleren.

  Overigens is het aantal bedrijfscontroles de afgelopen jaren geleidelijk aan teruggebracht. Zo vinden controles op perceeloppervlakte en gewas alleen nog plaats als satellietbeelden daarover onvoldoende duidelijkheid bieden.

  Mede namens RVO,
  Webcareteam NVWA

 • Mozes

  @gjh, voor de oorlog keerden de NSB zich vooral tegen de 'elite'. Met elite bedoelden ze het landsbestuur en autoriteiten van die tijd. Iedereen die zich niet aansloot bij hun kritiek was een 'meeloper'. Had jij soms foute ouders of grootouders @gjh? 

 • alco1

  @Mozes en @gjh. Dit zijn niet het soort reacties waarop we zitten te wachten!!!

 • Mozes


  Eigenlijk heb je wel gelijk @alco. Ik ken @gjh zo langzamerhand wel en had zijn reactie beter kunnen negeren. 

 • ohzo

  De reactie van de NVWA is nog het meest storend.. Hoezo kan er niets gekoppeld worden? Ik neem aan dat ook daar men een PC heeft? 

 • PIETER123

  Bij de voordeur en de politiek zoveel subsidie gaat naar boeren enz. En bij de achterdeur een werkgelegenheidsprojekt een gevecht om de gelden weer terug  in de schatkist te krijgen.Kijk eens hoe slecht die boer de regels naleeft. En dan nog eens een overhead van clubs die nu verplicht tussen boer en  de subsidiegever dit jaar komt is het niet 30 of 50 procent of nog meer .Was toch boerengeld uit Brussel omdat we verplicht werden voor de prijzen van de wereld te produceren.Hebben nu natuurclubs ook in eens  risico's voor een slechte wereldprijzen van agrarisch produkten.Waarom mogen die nu ook mee doen een vraag aan de politiek .Want afspraken in het verleden moet je wel na komen.

 • PetervanKempen


  Als PR advies  adviseer ik deze soort agrarische slachtoffers van een doorgedraaid controle systeem, dergelijke wantoestanden en schandalen in te sturen naar het programma KANNIEWAARZIJN van Astrid Joosten.

  Kunnen die incapabele eikels van al die controlerende instanties via hun goedpraat club ipv deze site aan heel Nederland uitleggen dat blijkbaar alleen zaken mensen en ondernemers geacht worden te kunnen coordineren. Bij ambtenaren als hier, is coordinator uitsluitend een bedachte titel waarvan ze niet eens weten wat het begrip inhoudt.

  Hier is weer eens mee bewezen dat de grootste natuur - en landschap beheerder in heel Nederland, de boerenstand, wel uit idealisten MOET bestaan!

  Voor 2 % return on investment en dit soort tenenkrommend tegenwerkings beleid maakt geen enkele zakelijk denkend iemand een vinger krom, laat staan voor landschap beheer.

  Krijgen de TBO's, die claimen de echte idealistische Terreinbeheerders te zijn, ook zoveel controles voor die miljoenen gemeenschapsgeld die ze verslinden aan wanbeleid en over de top indirect personeels bestand?

 • kodal


  bij een ppaar keer controle over hetzelfde gewoon zeggen de volgende keer gaat de klok lopen en krijg je een rekening,is het zo over.

 • henk fledderus


  laten we even wel zijn, goede mensen. we hebben het over gelden van de overhed die uitgegeven worden..  dat kan onmogelijk zonde veel papier en controles. het is een mooie indicatie in wat voor land je leeft. ik zie het woord verzorgings staat voorbij komen... het verhaal klinkt meer als een politie staat.
  efficientie of nut word niet naar gekeken, het is puure werk verschaffing,

 • koestal

  werkverschaffing voor mensen met heel goede cao,s

 • kip

  Ze beduvelen de boeren van alle kanten daar kunnen ze ook op bezuinigen

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.