Commentaar

83 reacties

Stinkt het, of niet?

Afschaffen van het verplicht injecteren van drijfmest is funest voor het imago van de landbouw.

De NMV maakte afgelopen week tijdens een studieavond in Spanbroek (N.-H.) bekend € 5.000 te doneren voor onafhankelijk onderzoek naar het ammoniakbeleid. De dagen erna kwam via crowdfunding genoeg binnen om het op 40 mille geraamde onderzoek te kunnen starten.

De onderzoeksvragen liegen er niet om. Uitkomsten zijn gezien de opdrachtgevers en uitvoerders te voorspellen: het ammoniakbeleid is gestoeld op aannames, er is nauwelijks iets meetbaar en economische effecten van het beleid zijn vooraf niet goed ingeschat. Niets nieuws, dat weten we al jaren. Zolang dat signaal echter niet uit Wageningen komt, verandert het beleid niet.

Bij het bekendmaken van de donatie ging het vanuit de zaal direct over afschaffing van het verplicht injecteren van mest. Dik twintig jaar na de start ervan nog steeds een steen des aanstoots. Injectie leidt volgens de vragenstellers tot verstoord bodemleven en hoge loonwerkkosten. Het beknot ook de vrijheid van boeren. Dat zijn allemaal claims die in meerdere of mindere mate opgeld doen.

Voor de burger geldt maar één ding: stinkt het of stinkt het niet? Dankzij het ammoniakbeleid is de stank van varkens, kippen en mest nog slechts een fractie van die in 1990. Hoezeer je ook afgeeft op het beleid, het is niet te ontkennen dat de nagenoeg verplichte investering in luchtwassers in de intensieve veehouderij en het emissiearm uitrijden van alle mest in ieder geval heeft opgeleverd dat dagjesmensen zelfs in de meest intensieve gebieden nauwelijks nog dieren of mest ruiken.

Als verplicht emissiearm uitrijden afgeschaft wordt, stinkt het van maart tot september in het buitengebied. Ook de stad blijft dan niet vrij van een incidentele geurvlaag. ‘Dat hoort erbij’, kun je denken, maar de burger zal dat niet accepteren. Hoe gestoffeerd de weiden ook zijn met koetjes, die stank wil hij niet meer. Over imago gesproken ...

Laatste reacties

 • famtillemans1

  Is in duitsland het zelfde. Dus hoezo stinkt . Vast mest rij je ook boven grond ruik je paar uur . Bovengrond met drijfmest met deze hoeveelheid mest. Moet je nog extra je neus ophalen om het te kunnen ruiken. Een ding is zeker hoe harder t stinkt. Hoe meer bodemleven dood in de grond. En volgens mij heeft de landbouw bodemleven hard nodig!!

 • annevandermeer1

  Moe je in Zwitserland komen gieren ze de plantsoenen in de stad en niemand die zn neus ophaalt.....

 • hww

  Heel erg eens met de argumentatie van Robert Bodde. Het gaat om het imago, als landbouw kunnen we ons geen stap achteruit veroorloven. Afschaffen van injecteren zou een ontzettend domme stap zijn, de pr afdeling van landbouwontvriendelijke clubs draaien al warm.

 • alco1

  Robert. Precies mijn woorden.
  Mensen die zeggen dat burgers in het buitenland hun neus er niet voor ophalen, vergissen zich danig. Ze zijn het nog gewend. Maar dat is wat anders
  Vooral in Nederland, waar men het niet meer als zodanig kent, zal teruggang enorme imago schade geven.
  Het is zelfs zo dat als mest nimmer gestonken had, waren er misschien wel helemaal geen mestwetten geweest.
  De stank bracht de burger op de 'barricades'.

 • j.verstraten1

  Vroeger stond in de APV van de gemeente dat je op zaterdagen en zon en feestdagen geen mest uit mocht rijden. Dat is er door emissie arm rijden uit gegaan ( niet dat er nu op zondagen mest wordt uit gereden maar wel op bijv. koningsdag, 4-5 mei ). Maar stel dat het ooit zover komt dat injecteren niet verplicht meer is dan ben ik de 1e die naar het gemeentehuis stapt met het verzoek injecteren in de APV op te nemen of iets dergelijks te organiseren.

 • j.verstraten1

  Vroeger stond in de APV van de gemeente dat je op zaterdagen en zon en feestdagen geen mest uit mocht rijden. Dat is er door emissie arm rijden uit gegaan ( niet dat er nu op zondagen mest wordt uit gereden maar wel op bijv. koningsdag, 4-5 mei ). Maar stel dat het ooit zover komt dat injecteren niet verplicht meer is dan ben ik de 1e die naar het gemeentehuis stapt met het verzoek injecteren in de APV op te nemen of iets dergelijks te organiseren.

 • agratax2

  Zou het helpen als we de burger uitleggen wat mestinjectie kost aan jonge weidevogels en haasjes? Daar komt bij dat de hele bevolking zich druk maakt over CO2 uitstoot en roept dat, dat minder moet. En wat doet de politiek, ons dwingen om met mestinjectie een veelvoud aan diesel te verstoken voor de bovengrondse methoden nodig is. Ik denk dat we met deze dure methode de politiek het paard achter de wagen spant en de boeren daarbij ook nog eens kan beschuldigen van >geen oog< te hebben voor de vogels, hazen etc.. Willen we van de injectie af, dan zullen we een sjarme offensief moeten beginnen en de burger die injectie eist mede verantwoordelijk maken voor alle nadelen aan flora en fauna. We kunnen ook doen of de burger gelijk heeft en alle nog op ons afkomende regels voortvloeient uit de mestinjectie accepteren met alle gevolgen van dien voor het boeren inkomen.

 • boerke brabant

  deze nutteloze geldverslindende manier van mest aanwenden in stand houden omdat de burger anders gaat klagen over stank ? helemaal van de gekke ! Hoe kan een redacteur van een 'boerenblad' het verzinnen om aan deze symboolpolitiek te doen ?

  Begin met een eerlijk verhaal te vertellen , over bodemleven , schade voor klein wild (weidevogels en insecten) , en laat ook andere methodes toe (mest bovengronds met water eroverheen; de duotank)
  Maar een onzin maatregel gebaseerd op aannames in stand houden ? gekker moet het niet worden op deze site/blad !

 • boerke brabant

  tijd dat de stinkende beerput van het 'milieuvriendelijke' mest aanwenden open gaat !

 • marc75

  Agratax2....helemaal mee eens

 • alco1

  @Agratax. Uitleggen wat het kost aan jonge weidevogels en haasjes?
  Weinig praktijk ervaring heb je denk ik.
  Het eerste keer injecteren zijn ze er nog niet en daarna geschied het direct na maaien. Dus waar hen je het over.
  Daarnaast is iedereen gebaat bij een goed bodemleven en als dit met injecteren niet goed zou zijn stopt men er vanuit financieel oogpunt vanzelf wel mee, maar dat probleem is nog geenszins te bespeuren.

 • Peerke1

  Je moet het positief bekijken. Als wij vroeger bovengronds mest uitreden dan zei mijn Engelse schoonzus altijd: I smell the money. en wij snapten precies wat ze bedoelde.

 • LUCTOR

  Hoeveel dames gebruiken het beren geurtje wat gebruikt wordt bij het insemineren om sta reflex op te wekken niet als parfum maar dan uit een ander flesje en dan stinkt het ineens niet meer en de ene burger is de ander ook niet voorbeeld hier van is mijn joggende en fietsende buurvrouw zelf van boeren afkomst ze vertelde onlangs dat als ze het vermeiden kon niet langs het laatste stukje fietspad ging omdat ze dan de stank van het varkens bedrijf wat daar stond de hele dag op de tong had hangen vroeg haar of het lang geleden was dat ze er langs gegaan was vorige week zei ze heb je toen ook wat geroken volgens haar wel dan is je neus niet helemaal in orde zei ik want de stallen staan daar al 4jaar leeg ze kreeg een kleurtje en wist dan ook niet wat ze dan op dat stukje fietspad altijd rook.

 • Mozes

  @luctor #13, dames gebruiken berengeurtje om sta reflex op te wekken???
  Ik zou eerder verwachten dat heren een geurtje gebruiken om sta reflex bij de dames op te wekken..........

 • Mozes

  Vorige week hebben we deze discussie ook al gevoerd. Het argument wat ik toen naar voren heb gebracht is dat wij bemestingstechnisch niet meer zonder zodenbemester kunnen. Zonder zodenbemester is het onmogelijk om voldoende dierlijke mest op het grasland te krijgen.
  Vroegere jaren werd de mest die men onvoldoende op het grasland kreeg gedumpt op het maisland. Het tekort aan P en K op grasland werd aangevuld met de aankoop van NPK meststof die in die tijd nog onbegrensd aangekocht mocht worden. Inmiddels mag P kunstmest helemaal niet meer aangekocht worden en N kunstmest nog maar beperkt. Daarmee is de discussie over bovengronds uitrijden een zinloze achterhoede discussie die gesloten kan worden.

 • boerke brabant

  sorry mozes, maar dan heb je er niets van begrepen en mis je elke vorm van inhoudelijke praktijk kennis.

 • alphons1

  zodebemesten is funest voor bodemleven. er is niks belangrijker voor het milieu als goed bodemleven. dus uitspuiten.

 • alco1

  Sorry boerke. Wij denken dat jij er niets van begrijpt.

 • alco1

  alphons. Zie jij verschillen. Ik namelijk niet.
  Tijden terug ging ik het inregenen en dat is het beste wat er is.
  Maar dat is niet te imiteren.
  Mensen die veters leggen met injecteren doen het in principe ook verkeerd. Verdunnen en net onder gras leggen, dan is een insnijding helemaal niet nodig.

 • bertes

  de LTO wist dat de ammoniak niet meteen vrij kwam, net na bovengronds mesten. maar de geur kwam meteen vrij. vanwege IMAGO, hadden ze gelobbyd, om er voor te zorgen dat er een wet kwam met meteen onderwerken. zie; wat er van gekomen is. niks IMAGO. maar steeds strengere ammoniak wetten. het is sindsdien alleen maar uit de hand gelopen. terwijl ammoniak niet bevuilend is.

 • veldzicht

  Mest met de zodebemester in streepjes tussen het gras gaat prima,
  echter injecteren IN de grond een ramp, zeker zo als hier op rivier kleigrond die zomers zo hard wordt als een steen,je komt er niet in tenzij met een onmogelijk zware trekker en dan nog maak je een grote bende
  om van het energie verbruik maar niet te spreken.

 • boerke brabant

  @alco1, ik kijk naar het land, de lucht, het gewas, het bodemleven.
  Al typ je tot morgenavond, al kom je met zoveel cijfertjes, ik weet wat ik zie buiten in het veld.

 • Fendtrijder

  Er is heel veel jaren over gezeurd en het is nog nooit goed gekeurd geweest. Het idee is vroeger ontstaan door een bekend merk tankfabrikant die zo iets bedacht. En toen kwam er een gek langs uit de politiek en die dacht dat te verplichten en terwijl er niet eens onderzoek naar gedaan was. En in Denemarken waren ze ons al voor geweest en daar werd het direct afgeschaft omdat het bodemleven naar de knoppen ging. En de Nederlandse overheid die moest nog even dom wezen het in te voeren. En wat is het resultaat niets alleen muizen voor terug en stank voor dank. En deze man van de boerderij moet zijn mond houden over dingen waar hij geen verstand van heeft. En laat nu de zodebemester maar in de schuur staan Spuiten met die hap laat die stads mensen maar eens ruiken wat mest is dan dat ze elke ochtend lading deo spuiten dat is slecht voor gezondheid en natuur. Wens ieder een succes met mekaar de bal toespelen op deze site werkze.

 • Mozes

  @boerke brabant, hoe slaag jij erin om 58 ton mest voor eind juli bovengronds uit te rijden op grasland zodanig dat de koeien er nog willen weiden en het gras niet bevuilt in de kuil komt?

 • Mels

  Iedereen moppert tegen iedereen hier in de reacties maar vergeten wordt dat het alleen gaat om het afschaffen van de INJECTIE plicht. Het beste is het tussen het gras smeren zonder de zode open te snijden en ook dan kan je exact verdelen en prima je kuubs kwijt door het seizoen. Het grootste kwaad is het injecteren waarbij de mest het bodemleven verstikt omdat de zuurstof nodig voor de onzettingen uit de grond gehaald wordt ipv uit de lucht.

 • alco1

  @Mozes. Stop maar. Iedereen is natuurlijk vrij om een mening te hebben, maar ik heb de indruk dat er slecht gelezen wordt.
  Ook een bepaalde toon slaat alle deuren dicht.

 • John*

  voor imago is het natuurlijk super geweest om te injecteren of direct onder te werken. Hier is veel krediet mee opgebouwd. Maar zie het straks maar verkocht te krijgen: koeien jaarrond op stal en mestrijden met de ketsplaat. En als je dan je stal wilt renoveren en dit moet bekostigen met extra koeien kan je bij de buren op bezoek.. Hoe positief zullen ze dan nog zijn?

 • John*

  maar goed mestscheiden en met de dunnen fractie beregenen op grasland en de dikke uitstrooien over het bouwland bied wel perspectieven.

 • vandenbrandcv1

  mozes, als je in de regen of net ervoor mest uit rijd ''breedwerpig'', kun je de mest amper terug vinden. en hij stinkt nouwelijks. dat betekend dat er meer rendement uit de mest gehaald word. wat goed is voor het milieu, bodemleven ,structuur van de grond (minder sporen, en gewicht) en weidevogels en oa het wild. en de beurs van de boer. nu gebeurt het nog weleens dat bij de volgende snede een gedeelte van de mest weer terug de kuil in gaat. daarom zou het beter zijn als de boer een keuze had hoe hij bemest, temeer omdat er minder mineralen in de mest zitten. en er minder per ha op mag ten opzichte van vroegere jaren.

 • vandenbrandcv1

  mozes, als je in de regen of net ervoor mest uit rijd ''breedwerpig'', kun je de mest amper terug vinden. en hij stinkt nouwelijks. dat betekend dat er meer rendement uit de mest gehaald word. wat goed is voor het milieu, bodemleven ,structuur van de grond (minder sporen, en gewicht) en weidevogels en oa het wild. en de beurs van de boer. nu gebeurt het nog weleens dat bij de volgende snede een gedeelte van de mest weer terug de kuil in gaat. daarom zou het beter zijn als de boer een keuze had hoe hij bemest, temeer omdat er minder mineralen in de mest zitten. en er minder per ha op mag ten opzichte van vroegere jaren.

 • vandenbrandcv1

  mozes, als je in de regen of net ervoor mest uit rijd ''breedwerpig'', kun je de mest amper terug vinden. en hij stinkt nouwelijks. dat betekend dat er meer rendement uit de mest gehaald word. wat goed is voor het milieu, bodemleven ,structuur van de grond (minder sporen, en gewicht) en weidevogels en oa het wild. en de beurs van de boer. nu gebeurt het nog weleens dat bij de volgende snede een gedeelte van de mest weer terug de kuil in gaat. daarom zou het beter zijn als de boer een keuze had hoe hij bemest, temeer omdat er minder mineralen in de mest zitten. en er minder per ha op mag ten opzichte van vroegere jaren.

 • vandenbrandcv1

  mozes, als je in de regen of net ervoor mest uit rijd ''breedwerpig'', kun je de mest amper terug vinden na de regen. en hij stinkt nouwelijks. dat betekend dat er meer rendement uit de mest gehaald word. wat goed is voor het milieu, bodemleven ,structuur van de grond (minder sporen, en gewicht) en weidevogels en oa het wild. en de beurs van de boer. nu gebeurt het nog weleens dat bij de volgende snede een gedeelte van de mest weer terug de kuil in gaat. daarom zou het beter zijn als de boer een keuze had hoe hij bemest, temeer omdat er minder mineralen in de mest zitten. en er minder per ha op mag ten opzichte van vroegere jaren.

 • LUCTOR

  De mest van ons vleesvee is zo dik dat we het aanlengen met water alvorens het te laten injecteren door de loonwerker voor ons zou het een verademing zijn om een andere aanwend methode te mogen toe passen.
  Doordat onze beesten een structuurrijk rantsoen krijgen stink deze mest ook niet we zouden met de ketsplaat meer tonnen per ha uit kunnen rijden in een keer dan nu de loonwerker met injectie je kunt nu de mest nog zien liggen die in aug 2014 door injectie is uit gereden een perceel er naast de laatste vaste mest opgebracht bovengronds zelfde dag is nog geen strohalm van weer te vinden raar raar hoe kan dat @Mozes help me uit de droom.

 • Mozes

  @luctor, moet ik jou uit de droom halen?
  OK, WAKKER WORDEN!!!

 • info104

  boerke brabant volgens mij zit jij nog op een blok hout je koeien te melken . We leven NU en niet meer dertig jaar terug dus zullen we rekening met je medemens moeten houden.

 • Jaap39

  Precies info 104, en dat doen we door de injectie methode voor goed uit te bannen.Vertel het verhaal wat er door injecteren daadwerkelijk in de bodem gebeurt. Vertel dat de bodem echt de vernieling in geholpen wordt. Dit zal de burger echt begrijpen hoor!

 • remi123

  Er blijven altijd fanatieke boeren die net bij de buren op het aangrenzende land gaan mestrijden, wanneer er een BBQ is. Vroeger had je minder burgers op het platteland en nu veel meer. Je krijgt oorlog als je weer terugkeert naar de 90's.

 • alphons1

  ja mels. da is het probleem van zodebemesten of injecteren. je sluit de bodem af. zodoende kan er geen zuurstof in. er zijn al verschillende toevoegmiddelen voor mest da het minder stinkt. dus gewoon uitspuiten. beter voor het milieu en minder kosten. bodemleven moet ook in de winter eten hebben. zodoende mag je in de winter in het buitenland mest rijden. beter bodemleven. is ook minder schimmels in gras en mais. dus gezonder voer voor het vee. wanneer worde ze in den haag eens wakker. of zijn de geleerden bang da ze geen werk meer hebben

 • Mels

  Niks spreidplaat. Laat die gedachte nou allemaal vallen. Denen en Duitsers hebben bomen met slangen die over de grond/gras slepen en daarmee krijg je een mooie verdeling zonder last van wind en mooi bovenop zonder zuurstof ontrekking uit de bodem en zonder overmatige stank.

 • boerke brabant

  @mozes en alco1; mijn koeien lopen 9 maanden per jaar buiten. Ik hoef geen 58 ton (?) uit te rijden.

 • alco1

  Boerke. Met deze woorden laat je merken dat je een regeling wilt die jouw past.
  Wij hebben het echter niet over het individu, maar over algeheel beleid.

 • Mozes

  @boerke brabant, hoeveel gras haal jij per jaar van het land? Je wekt de indruk zeer extensief te zijn.

 • LUCTOR

  @alco1 Het algemeen beleid zou er op gericht moeten zijn om de regelgeving zo toe te passen dat ieder de vrijheid had om te ondernemen wat voor hem of haar de meest ideale keuzes zijn zo behoord een democratie ook te functioneren of het nu om mest of andere zaken gaat.

 • alco1

  @luctor. En dat noem jij ook nog beleid. Iedereen maar laten doen waar hij zich heeft? Mooie boel zou dat worden.

 • hietkamp

  @Mozes en andere die denken dat we niet meer zonder zodenbemester kunnen en weg is die we moeten bewandelen. Daar ben ik niet geheel mee eens en meerder hier als ik alles zo beetje snel lees die de zodenbemester meer als een last ervaren dan een lust. De emissie arm aanwenden wet is er gewoon omdat ze daar eenvoudig een handhaving op los gelaten kan worden. Zouden voorwaarden zijn dat je wel een ketsplaat mag gebruiken dan wordt voor de heren alweer een stuk moeilijker. Maar goed er loop nu een proef en hopelijk wordt dat als positief ervaren als het teneinde loopt.

  Maar goed gewoon dat je een keuze moet kunnen maken als boer. Wil je zodenbemester gebruik beste dan gebruik je die. Wil je ketsplaat gebruik goed, als je maar aan de voorwaarden voldoet van de manier waarvoor je kiest. Voorwaarde kan zijn dat je kijkt naar voerspoor(voer techniek), gebruik kunstmest, ureum in melk. Als je stal ammoniak reducerend is, door dichte vloer in de stal. Dan worden de voorwaarden misschien wat ruimer noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel manier om tot een mest samenstelling te komen en uitstoot van ammoniak. Hier kort link naar ontstaan van ammoniak <>

  Dus een dichtevloer weet je ammoniak productie naar mijn inzien wat te voorkomen doordat de vaste mest en urine lost opgeslagen worden.
  Ik ben met LUCTOR eens, dat inderdaad de huidig wetgeving veels te veel beperkt op vrijheid van keuze.

 • hietkamp

  Vervolg:
  De vermindering die we nu hebben behaald komt echt niet alleen door de zodebemester dat komt ook door inkrimping en fosfaat beperking per ha. Goed ik denk dat tegenwoordig met de mestplan alleen aal goed genoeg is om ammoniak te beperken.

  Wat betreft gras productie ben ik van mening dat je met bovengronds mest uitrijden hoeveel mest beter op land kan brengen/verdelen, dan de zodenbemester. Wanneer je denkt dat je meer met zodebemester er op kan brengen kan ik dat niet goed begrijpen, want je wilt toch zoveel mogelijk land bemesten met je gier en niet dumpen. Bovendien vorig jaar proef geweest met aanwenden mets wat meest gras <>

  <>

  resultaat
  <>

  Hiet ook nog een dicussie
  <>

  Dus ja zeggen van dat de zodebemester het is, is te kort door de bocht , ik vind dat redacteur van boerderij objectief moet blijven en niet 123 zijn mening zo maar kan geven die volgens mij uit niets komt. Wel ben ik met eens dat er pas iets gaat veranderen wanneer wageningen dat zal zeggen. Ik zou zeggen wetenschappers(?) kunnen er ook naast zitten. Wereld wijd weten ze nog niet eens hoe ammoniak gemeten kan worden en dan moeten wij daar beleid opvoeren?

 • hietkamp

  @Mozes en andere die denken dat we niet meer zonder zodenbemester kunnen en weg is die we moeten bewandelen. Daar ben ik niet geheel mee eens en meerder hier als ik alles zo beetje snel lees die de zodenbemester meer als een last ervaren dan een lust. De emissie arm aanwenden wet is er gewoon omdat ze daar eenvoudig een handhaving op los gelaten kan worden. Zouden voorwaarden zijn dat je wel een ketsplaat mag gebruiken dan wordt voor de heren alweer een stuk moeilijker. Maar goed er loop nu een proef en hopelijk wordt dat als positief ervaren als het teneinde loopt.

  Maar goed gewoon dat je een keuze moet kunnen maken als boer. Wil je zodenbemester gebruik beste dan gebruik je die. Wil je ketsplaat gebruik goed, als je maar aan de voorwaarden voldoet van de manier waarvoor je kiest. Voorwaarde kan zijn dat je kijkt naar voerspoor(voer techniek), gebruik kunstmest, ureum in melk. Als je stal ammoniak reducerend is, door dichte vloer in de stal. Dan worden de voorwaarden misschien wat ruimer noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel manier om tot een mest samenstelling te komen en uitstoot van ammoniak. Hier kort link naar ontstaan van ammoniak <>

  Dus een dichtevloer weet je ammoniak productie naar mijn inzien wat te voorkomen doordat de vaste mest en urine lost opgeslagen worden.
  Ik ben met LUCTOR eens, dat inderdaad de huidig wetgeving veels te veel beperkt op vrijheid van keuze.

 • hietkamp

  Sorry voor dubbel reactie begin zag hem eerst niet staan excusses

 • hietkamp

  .

 • alco1

  Hietkamp. To the Toppic blijven.
  Dit artikel gaat over imago schade die bovengronds uitrijden kan veroorzaken.
  Dat er zeer goede resultaten uit proeven kunnen komen bestrijd niemand.
  Maar een proef is de praktijk helaas niet.

 • hietkamp

  Sorry alco1 , maar dan zij hier al meer van topic afgedwaald denk ik dan, maar goed als over imago gaat. Denk dat de burgers weinig interesseert van hoe het op land komt.
  Maar je hebt een ketsplaat dan blijft de sproeiboog ook mooi laag bij de grond. Goed ik denk dat de burgers weinig interesseert van hoe aangewend wordt. Want aangewende mest met zodebemester ruik je net zo goed.

  Maar ik vind imago een ruim begrip en dat is plaatselijk ook verschillend, dus dat kan je ook niet met een wet regelen of dergelijk. Daar moet je als ondernemer zelf wat aan doen en dat hangt echt niet alleen af van land bemesten of dat nu wel of niet stinkt. Bovengrond uitrijden zal echt geen imago schade opleveren geloof ik niets van.

  De grote van landbouwvoertuigen en gedrag daarvan op de weg, dat is wat mens zien en mee te maken hebben op de weg. Dat is bepaald voor onze imago. Bovendien moeten we niet over onze imago inzitten, wij moeten gewoon doen wat goed is voor dier en natuur en als dat met stank gepaard gaat dan is dat zo. Als we maar goed voor onze dieren en natuur zorgen en dat is dan verantwoord boer zijn. Dus gewoon bovengronds weer toe staan, want dat is duurzamer dan zoon sloom zodebemester wat tijd vreet bij uitrijden en onderhoud.

 • alco1

  Ik zit midden tussen de burgers en ben nog steeds dankbaar dat het anders kan dan met de spreidplaat.
  Toen moest men steeds rekening houden met windrichting e.d. en was het moeilijk voldoende te bemesten.
  Nimmer is er iemand boos op mijzelf geweest, maar ik houd mijn hart vast als de prutsers weer de vrije hand krijgen.

 • Mozes

  Beste @Hietkamp, er zijn twee dingen in uw verhaal die mij opvallen.
  Ten eerste zegt u met zoveel woorden dat u het niet nodig vindt dat met een zodenbemester meer mest per ha kan worden uitgereden omdat u zoveel mogelijk grond wilt kunnen bemesten. Dit wekt bij mij de indruk dat u net als @boerke brabant zeer extensief bent. Het gros van de veehouders is echter zo intensief dat ze de plaatsingsruimte van 230 kg N beslist nodig hebben. Bij 3.9 kg N per ton zit je dan op 58 ton per ha per jaar.

  Verder stelt u dat de ene maatregel met de ander gecompenseerd zou kunnen worden. Bij een emissiearme stal zouden minder hoge eisen aan emissiearme aanwending gesteld kunnen worden. Ik ben van mening dat dit precies andersom is. Bij een emissiearme stal wordt meer ammoniak vast gehouden in de mest waardoor de noodzaak tot emissiearme aanwending juist toeneemt. Hoe meer ammoniak in de mest hoe groter immers de emissie bij niet-emissiearme aanwending.

 • hietkamp


  Prutsers heb je altijd natuurlijk, maar daarom moedig ik wel de keuze toe, want wij zitten midden op platte land en daar hebben we die burgers niet. Dus ja dan heb je al een verschil en dan is alles over 1 kam scheren niet meest ideaal.

 • hietkamp


  Mozes, nou wij vragen ook degratie aan, maar hebben inderdaad wij hebben weid veen en varkens, kunnen alle mest keurig op onze eigen grond afzetten. Op moment, als melk vrij komt dan gaan we zeker kijken dat we hier mee kunnen beginnen. Al het goed komt langszaam.

  ALs ik jullie was zou ik toch maar eens van 170kg uitgaan want derogatie zit ook een keer een einde aan. zal vast nog wel 10 of 20 jaar zijn, maar je bent van politiek afhankelijk en dat is niet echt betrouwbaar.

  Met emmis arm stal is misschien niet handig gekozen, maar ik bedoel niet op concept van alles in punt donder met daar een dichtevloer boven. Maar je moet echt de urnine en mest schijden binnen aantal uur, dan hou je ammoniak druk denk ik al in de hand.

  Maar feit blijft gewoon dat je met sproeiplaat die hoeveelheid mest 58ton net zo goed op de grond kan krijgen dan met zode bemester daar zie ik geen probleem in.

  Maar goed ik zeg ook niet dat iemand goed of verkeerd doet, maar beperking moet er gewoon af kunnen. Maar ik moet wel zeggen dat opmomen wel een keuze is om ketsplaat morgen te gebruiken en dat moet ook zo blijven.


 • Mozes

  Vaste mest en urine scheiden zal veel ammoniakemissie besparen. Zoals dat vroeger op de grupstal gebeurde die iedere dag met de schep en kruiwagen werd geleegd. De grupstallen van tegenwoordig hebben allemaal drijfmest waar alles bij elkaar in komt. Dus daar gaat die vlieger al niet meer op. Hoe slaag je erin om vaste mest en urine direct na excretie te scheiden?

  Men heeft wel eens proeven genomen met mest inregenen. Ik weet wel zeker dat de ammoniakemissie en ook stankoverlast in de buurt nog veel lager is dan met de zodenbemester. Het is echter onmogelijk om hier wetgeving op te maken omdat het niet controleerbaar is. Wetgeving die niet controleerbaar is is niet te handhaven.

 • LUCTOR

  Als stank het probleem is gewoon alle bij produkten verbieden te voederen niet eerder maaien dan dat het grasgewas struktuurrijk is en mest niet langer dan 3maand opslaan( nov dec jan) heeft als voordeel dat een hoop beleid overbodig wordt zoals grond loze groei een ouder wordende veestapel minder vervanging dus minder dieren minder melk per koe prijsopdrijvend effect minder dierenarts kosten etc.

 • alco1

  Hietkamp. Het zal ongetwijfeld bij jouw goed komen, maar daar kun je geen wet op maken. Zo had ik met inregenen formidabele resultaten, maar daar kun je zoals @Mozes zegt ook geen wet op controleren.
  Prutsers zullen het altijd voor de goed gezinden verprutsen.
  Dat zie je overal: Voor hoeveel procent van de mensen is er maar politie nodig.
  Hoe weinig mensen zijn er maar echt extremistisch, maar iedereen gaat er onder gebukt.
  We snappen jou wel hietkamp. Ik hoop dat je ook onze insteek wilt begrijpen.

 • John*

  mest scheiding + inregenen van de dunnen fractie (50/50 dunne fractie met water) mag mijn inziens toch wel onderzocht worden.

 • PetervanKempen

  Deze auteur slaat de plank volkomen mis.
  De imago schade voor boeren door de massaslachting die injecteren aanricht onder alle dieren op dat grasland en de weidevogels is vele malen groter dan de incidentele geuroverlast, te meer als er een betere soort mest uitgereden wordt inpolaats van de chemische zooi die nu door lang opslaan meer een last dan een lust is. Bovendien had de auteur moeten opletten op wat er is beproefd, door tijdens het uitsproeien/ uitbrengen een nevel schoon water erover heen te sproeien krijg je een 'gaswas effect ' wat de geur doet neerslaan samen met de stikstif en nitraat die geleidelijk de planten ten goede komt. Is de auteur wel boer en heeft hij wel echt zelf grasland in beheer en exploitatie vraag ik me af als ik dit lees.
  Ik ben jager, dus mijn reden zijn duidelijk: duizenden meer dieren in het veld zodat de geitewollen sokken clubs jagers en boeren niet meer de schuld kunnen geven van ergens opdoemende problemen met teruglopende aantallen diersoorten, om welke andere reden dan ook. Dat geeft pas imago winst!

 • alco1

  Sorry Peter. Ook met jouw ben ik het oneens.
  Hoe kom je bij massaslachtingen.
  Honderden ha's geïnjecteerd en bij mijn weten nog nooit een weidevogel geraakt. Met de eerste bemesting zijn ze er nog niet en later altijd bemesten na het maaien.
  Verder verwijs ik je naar #58.
  Wat jij voorstelt is geen controle bij mogelijk en zal dus nooit fiat krijgen en daar ben ik ook nog blij om ook, want prutsers die het imago wel schaden zullen er altijd blijven.

 • Jaap39

  Beste #alco, door het bodemleven te verstoren met het injecteren is het minder aantrekkelijk voor weidevogels en andere dieren. Er is minder beschikbaar voedsel als insecten etc.
  En die prutsers waar jij het over hebt maken minder kapot dan jij met je mestinjectie.
  Natuur laat zich niet grijpen #alco, en zeker niet met regels vangen. Er is ook niets zo veranderlijk als het weer nietwaar. Allemaal aspecten waar een beetje voer rekening mee houdt. Maar door regelgeving mag het goede boerenverstand niet meer gebruikt worden.

 • alco1

  @Jaap. Sorry ik zie het verschil niet. Bij goed injecteren (dun als een sleepvoet onder het gras door) zie ik geen verminderd bodemleven.
  Wat echter die prutsers betreft, daar heb ik hele nare ervaringen mee. Ik heb zelfs weleens een boer van z'n tractor gepraat, omdat hij het zo nodig vond om de burger eens een poepie te laten ruiken, met ongunstige wind.
  Ook was het overal waar je reed met de auto te ruiken waar men bezig was of geweest en dat merkt je nu haast niet meer.
  Als dit terug zal komen zal het vast weer als actiepunt aangegrepen worden door de anti's.
  Ik denk zelfs dat als mest niet stonk, er helemaal geen mestwetten zouden zijn.

 • abtje

  Alco, denk dat de meeste verwarring ontstaat door misverstanden over de gebruikte woorden.
  Injecteren is insnijden en onder de grond brengen, dit verruiineert je bodemleven.
  Sleepvoeten is niet insnijden maar op de grond , tussen/op het gras leggen van het bruine goud.
  Gaan deze begrippen op een hoop gooien en je hebt je valkuil.
  Het wordt vaak afgezet, deze twee vormen, tegen de spreidplaat.
  Helemaal fout, spreidplaat behoort bij het oude ijzer en dan kun je discusseren oven wel of niet insnijden.

 • Matthijs Verhagen

  Wat is dan het verschil in effect op bodemleven tussen lichtjes injecteren op bouwland en bovengrond uitrijden en direct onderwerken? Geen enkele loonwerker injecteert dieper dan hoogst noodzakelijk ivm brandstofverbruik. Injecteren op grasland bestaat niet, niemand stopt immers mest onder de zode.

 • Mozes

  @Peter van Kempen #60, je slaat in deze reactie de plank wel heel erg mis.
  Als er een artikel op Boerderij.nl staat over teruggang van weidevogels buitelen de reageerders over elkaar heen om zo hard mogelijk te roepen dat het niets met landbouw te maken heeft maar alleen komt van vossen en roofvogels.
  Als er een artikel op Boerderij.nl staat over emissiearme aanwending van mest weten dezelfde reageerders te vertellen hoe schadelijk dit zou zijn voor de weidevogels..........
  Moet ik nu werkelijk geloven dat zodenbemesten in maart, voordat de weidevogels broeden, en zodenbemesten NA het maaien zo schadelijk is voor weidevogels? En dat gras maaien met een Big-M van 11 meter breed en een snelheid van 15 km per uur eind april, net wanneer de kuikens van weidevogels uit komen niet schadelijk is?
  Hebben de mensen die weidevogels als argument aanvoeren tegen zodenbemesten wel in de gaten hoezeer zij zichzelf tegenspreken en ongeloofwaardig maken?

 • abtje

  Het eventuele schadelijke voor de weidevogels is dat door injecteren het bodemleven aangetast word. De weidevogels hebben daar direct last van, Mozes, doordat daardoor er veel minder insecten en zijn. Dus minder eten voor de vogels.

 • alco1

  Daar kun je gelijk in hebben abtje.
  Maar om To the Toppic te blijven.
  Er zijn andere mogelijkheden om daar zorg voor te dragen, ipv. met de ketsplaat, wat veel ongewenste weerklank zal veroorzaken.

 • veldzicht

  Als je niets aan weidevogel bescherming doet ,eind april maaien en een maand later ga je weer maaien, dan blijft er geen vogel over.
  ook ken ik een paar boeren die heel veel aan bescherming doen waar echt veel vogels zaten ,met nadruk op zaten, maar doordat er zo nodig een bos met waterpartijen aangelegd moest worden stikt het nu van de vossen ,kraaien en reigers en holt de vogelstand achter uit,
  2 jaar geleden zijn 12 vossen afgeschoten en zijn de kraaien bejaagt
  nu zijn er toch boeren waar de vogelstand weer toeneemt.

 • Jaap39

  Niet zozeer het injecteren gevaarlijk voor dieren maar gevaarlijk voor de samenstelling van de bodem. Pas dan wordt het gevaarlijk voor de dieren.
  En Mozes, u bent wel erg stellig in uw opmerkingen, daar komt u nog van terug.

 • alco1

  Juist @veldzicht. Dat is het punt van achteruitgang.

 • Mels

  Mathijs,ook op bouwland ben je verplicht het in dezelfde werkgang in te werken. Zo ondiep mogelijk inderdaad. Daar waar zon en zuurstof erbij kunnen. Juist die bovenlaag bevat door loswerken veel meer zuurstof dan grasland. Iemand heeft mij de criteria gehanteerd door NVWA uitgelegd. Heb hoofdschuddend staan te luisteren.

 • JackS
  Panellid

  Ammoniak binden in de mest via voeding of toevoegingen, dat is de toekomst. Van overmatige stank is dan geen sprake meer.
  We moeten toe naar gezonde mest en gezonde bodem(leven).
  Stop met de waanzin van mestinjectie, groenlabelstallen, ammoniakaankoop.

 • alco1

  @Jacks. Maar wel in de goede volgorde. Eerst reukvrij product creëren.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • sexbom

  Wel eens berekent hoeveel extra diesel injecteren alleen al kost (lijkt wel trekkertrek)daar zal het milieu mee gebaat zijn.

 • alco1

  Waarom 6 bom. Omdat wij proberen de ogen te openen wat bemesten met de ketsplaat wel niet voor negativiteit zal veroorzaken, zoals de schrijver ook duidelijk wil maken.

 • sexbom

  hoe slecht het is voor het bodemleven

 • alco1

  Nergens wordt beweerd dat het werken met de ketsplaats niet goed kan zijn.
  Echter moeten er dan wel maatregelen getroffen worden, zoals zeer dun met water sproeien.
  Waarom ga je dan niet deze maatregelen treffen met injecteren en dan niet insnijden, maar gewoon laten lopen onder het gras?
  Geen extra diesel en net zo goed voor het bodemleven.
  EN PRUTSERS krijgen geen kans met de ketsplaat het imago te besmeuren

 • John*

  binden, scheiden en met de haspel de rest op het land brengen. Wat zou dat een mooie toekomst zijn zeg! De dikke fractie een jaartje op de mesthoop en jaar erop is het een superproduct om met de mestverspreider op het land uit te strooien.

 • joohoo

  Met imago help je de natuur niet vooruit. De schade die injectie aan bodemleven heeft veroorzaakt, nog los van de enorme hoeveelheid aan extra brandstof en olie door hypermoderne apparatuur met verbruikssmering. Door na 20 jaar schade notabene door overheidsingrijpen met dodelijke slachtoffers is imago wel het laatste waar de landbouw zich zorgen om moet maken!.

 • sexbom

  Lang leve de ketsplaat burgers moeten niet zeuren ,als je de burgers aan de centen komt zijn ze de bloemetjes en vogeltjes in 1x vergeten

 • meerveld

  weg met die bodem/luchtverpesters gewoon breedwerpig uitrijden

Laad alle reacties (79)

Of registreer je om te kunnen reageren.