Redactieblog

28 reacties

Vergaderboeren te laks

"Pas op", zegt Hanna, "je bent zelf een vergaderboer en dan moet je je eigen nest niet bevuilen." Dat zal wel. Maar ik kan het niet laten omdat de lakse houding van onze boerenvertegenwoordigers me ergert.

En niet alleen dat. Ook de verdeeldheid, breed uitgemeten in de media.

Steeds meer vergaderboeren

"Vergeet ook niet het aantal", zegt Hans knikkend. "Er komen steeds minder boeren, maar steeds meer vergaderboeren. Voor de melkveehouderij hebben we bijvoorbeeld al LTO, ZLTO, LLTB, NMV, DDB, vaak nog verdeeld in sectoren. Dan hebben we de besturen van coöperaties, agrarische natuurverenigingen, veeverbetering en ga zo maar door. Het groene front is voorgoed verdwenen."

Bestuur voert opdracht directie uit

En we kibbelen maar door. Coöperaties, zoals in zuivel, zijn een voorbeeld. Besturen moeten toezicht houden op de onderneming, maar beperken zich meestal tot het verkopen van de regelgeving aan de boer. In opdracht van hun directies, die vinden dat boeren zich moeten houden aan hun eisen wat de grondstof melk betreft. Niet de directie in opdracht van het bestuur, maar het bestuur voert de opdracht van de directie uit richting de leden.

NMV: regels overheid meer dan genoeg

Daar zijn andere boerenorganisaties dan weer op tegen. Zoals voorzitter Harm Wiegersma van de vakbond NMV. Die vindt de regels van de overheid meer dan genoeg en meent dat de zuivelfabrieken de melk moeten verwaarden tot de hoogst mogelijk prijs. Zonder extra voorwaarden.

'Wij willen toch ook de hoogste melkprijs?'

"Een beetje dom standpunt", zegt Hanna. "Melk is voor hun grondstof. Elke fabriek stelt eisen aan de inkoop van grondstoffen die ze verwerken. Dat doen zuivelondernemingen ook. Wij willen toch de hoogste melkprijs? De klant is koning."

In de supermarkt regeert de beurs

Zo gedraagt de klant zich niet. Hij stelt hoge eisen, maar in de supermarkt regeert zijn beurs. De kiloknallers vliegen de deur uit. Je kunt voor de prijs van een Dacia geen Mercedes verwachten.

Zwak in onze vertegenwoordiging

Terug naar de lakse vergaderboeren. Ze zijn te gemakkelijk voor de directies en andere beleidsmakers. Er zijn er veel te veel, die vooral voor eigen parochie preken. Kortom, we zijn zwak in onze vertegenwoordiging en dat kost ons meer geld dan we kunnen berekenen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Er zijn veel boeren die in een bestuur willen komen. Vroeger kreeg je er niks voor maar tegenwoordig een leuke vergoeding. Om gevraagd te worden verwachten de al zittende bestuursleden en de directie dat je meedoet in de gedachtes die er al zijn. Ze vragen dus alllen medestanders en geen tegenstanders. Dit is moeilijk te veranderen. De meeste boeren willen gekozen worden zonder stemming waar je gezichtsverlies kunt lijden; dus op voordracht.

 • alco1

  @farmerbn. Wat jij daar schrijft in 9.55 kan ik volledig beamen. Zo is het overal. Ik heb destijds een boek geschreven over 100 Chr. onderwijs in ons dorp. Alle notulen gelezen te hebben kwam ik ook vaak opmerkingen tegen in de trend van: "Laten we hem maar niet voordragen".
  In mijn slotwoord kwam dan ook de opmerking dat besturen vaak niet representief voor de algehele gedachtengang.

 • tammeth

  Kocht plakje kaas in de Jumbo: € 14.40/kg !!!!
  Grondstof 10 liter melk +/- € 3,30 !!!
  Kom toch gezamenlijk tot éen in en verkoop kantoor, net
  als de dokters en veeartsen.
  gr Tigchelaar

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, dat is het probleem helemaal niet. We hebben met veranderingen te maken in afzet, in vrijheid van markt en gebeurtenissen in de wereld die dwingen tot een bepaalt beleid. De consequenties van deze veranderingen zijn onvermijdelijk. Je kunt ze een tijdlang ontkennen zoals de NMV en DDB doen. Op korte termijn voelt dat prettig, op langere termijn leidt dat tot grote schade.
  Andere personen in de besturen kunnen de boeren alleen een tijdlang in slaap sussen maar daarna krijg je extra hard de rekening.
  Kijk naar DOC waar ze jarenlang de consequenties van afschaffing van de marktbescherming hebben ontkent. Ze bleven doorgaan met bulk tegen de laagste kostprijs. De leden en de NMV juichen dit toe. Dat deed het goed zolang de marktbescherming er nog was. Toen die eenmaal was afgeschaft kreeg men de rekening hiervan.

 • Deluur

  geachte Mozes,
  het is niet moeilijk te raden welke pet je graag draagt. een frisse wind door bestuurlijk Nederland is alleen maar positief maar wordt vaak afgestraft door zittende zakkenvullers.

 • g.g

  zolang boeren niet naar de markt luisteren ....dus bij lage prijs minder gaan produceren....zal men noooit een goede boterham kunnen verdienen. Ik weet het het is niet makkelijk om dit te reguleren maar zo werkt het nu eenmaal..

 • alco1

  g.g. Geschikt voor de linkse politiek

 • Bennie Stevelink

  @Deluur 12:02, ik draag geen enkele pet en heb die ook nog nooit gedragen. Oftewel: ik heb nog nooit enige bestuursfuncties vervuld. Ik ben op en top een boer achter in de zaal.

  Wat ik in mijn vorige reactie wilde zeggen: sommigen menen dat bestuurders de omstandigheden voor de boer kunnen bepalen. Dat kunnen ze niet. Ze kunnen ze hooguit op tijd zien aankomen en de boeren er op voorbereiden. Of niet op voorbereiden, omdat sommige boeren liever zichzelf voor de gek houden.

 • Jan van het Zand

  Proost. Ik neem nog een glas melk, als jullie het niet erg vinden.

 • j.verstraten1

  Mozes, jij bent het levende bewijs dat boeren achter in het zaaltje vaak goed in de gaten hebben hoe de hazen lopen.

 • WGeverink

  Mozes 10.38. LTO heeft met woorden als bevrijdingsdag en beloftes van onbeperkt produceren veel melkveehouders zo gek gekregen dat ze zonder verdere garanties grote investeringen aangingen. Dat terwijl iedere nuchter denkende realist kon zien aankomen dat er in het geval van Nederland voor het melkquotum een andere beperking terug zou komen. Als er naar de DDB en NMV was geluisterd zaten er nu veel minder melkveehouders in de financiele problemen en was er energie gestoken in het handhaven van een zo vlak mogelijk speelveld binnen Europa. Nu is Nederland het enige land in europa waar beperkingen gelden. Ik snap niet dat je LTO de hand boven het hoofd blijft houden terwijl die de melkveehouderij om het zo maar te zeggen behoorlijk een oor heeft aangenaaid.

 • HJ O R

  Geverink snapt het tenminste.

 • leo,s vriend

  Geverink, lto heeft nooit gerept over Bevrijdingsdag, de voorzitter heeft in een inleiding of intervieuw ooit eens gezegd dat sommige melkveehouders het einde van de superheffing als Bevrijdingsdag zien.Hij maakte daar de kanttekening bij dat dat wel eens tegen kon vallen.
  Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden en wordt door de anti lto lobby eindeloos uitgedragen.

  En voor wat betreft grote investeringen en uitbreidingen, ik zie hier in de omgeving de grootste uitbreidingen bij boeren met een DDB of NMV bord op de oprit

 • alco1

  Het heeft er alle schijn van dat het LTO bewust geen waarschuwing gaf voor fosfaatrecht dreigementen, om zoveel mogelijk zelf te kunnen schrapen.
  Dus LTO is dom of slecht.

 • Bennie Stevelink

  Dat herken ik @leo's vriend, bij mij in de buurt zit ook een boer die vanaf de eerste dag een DDB bord aan de straat heeft staan. Het bord staat er nu nog. Hij heeft 70 ha, en bouwt momenteel een stal voor 300 koeien.

  Ik heb nog nooit een DDB bord voor de stal gehad, ik heb 75 koeien en dat blijft ook zo.

 • Peltjes

  Het is niet alleen de schuld van LTO. Iedereen die wat kan verdienen aan de boeren, van bank tot overheid en alles wat er tussen zit, riepen dat na het quotum tijdperk de boeren los konden. Alleen betalen zij niet het gelag als het mis gaat maar de boer, onder het mom van ondernemersrisico.

 • DJ-D

  Krijgen we dat gezeur weer. Ieder individueel bedrijf heeft zich gewoon aan de regels gehouden met uitbreiding. De overheid had eerder moeten ingrijpen. Die moet het ook oplossen. Als er ook al een probleem is met de waterkwaliteit? Druk met een probleem oplossen dat er niet is, in iedergeval niet in het grootste deel van Nederland.

 • Bennie Stevelink

  @alco 22:11, voormalig staatssecretaris Dijksma heeft bij herhaling gezegd dat de mogelijkheid van dierrechten niet van tafel was en dat zij niet zou aarzelen deze in te voeren als de veestapel te groot zou worden. LTO hoefde niet te waarschuwen voor fosfaatrechten omdat Dijksma dit al deed.
  Daarnaast, als LTO wél gewaarschuwd had hoe zouden de boeren dan gereageerd hebben?
  Ze waren voor gek en onwijs naar aannemers gerend om nog snel een stal te bouwen, veel meer dan nu al gebeurd is.

 • alco1

  Voordat het quotum weg ging moesten er maatregelen getroffen zijn. Daarom noem ik het dom.
  Wat Dijksma zegt was later en doet niet ter zake.

 • alco1

  Als ze dat echter gedaan hadden was er terecht een grote opstand gekomen tegen het afschaffen van het quotum.
  Kortom Het LTO laat zich gebruiken als marionet.

 • Marco22

  Lto vind meepraten belangrijker dan wat bereiken. Ze zitten graag op ieders schoot, want daar is het warm(pluche en centjes). Zonder enige visie en als ze wat zien is van zeer korte termijn.

 • Foxxy

  Ach, lto en nmv hebben beide hun eigen visie. Ze moesten eens samen om tafel, en met een eenduidig verhaal richting de boeren, of desnoods een gezamenlijke bijeenkomst in het land!

  Vervolgens samen aan tafel vergaderen, om tot slot de politiek even te vertellen wat wij gaan doen!

  Wij zijn toch geen IT -er van 37 ofzo (die voor een 4-daagse werkweek pleit) nodig om ons te vertellen wat wij gaan doen!

 • Foxxy

  Laat beide organisaties eerst maar eens een landelijke enquête invullen door de boeren!

 • Bennie Stevelink

  @alco, ik ben het volledig met jou eens dat beperkende maatregelen veel eerder ingevoerd hadden moeten worden. Ruim voordat het melkquotum werd afgeschaft. Het is echter onredelijk en ook oneerlijk om de verantwoordelijkheid hiervoor eenzijdig bij LTO te leggen. Oneerlijk omdat jij zelf heel goed weet dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij meerdere partijen ligt.
  Op de eerste plaats de politiek die verdeelt was en niet tot een compromis bereid was. De PvdA wilde de ene kant op, de VVD de andere kant waardoor een besluit niet genomen werd. Daarnaast de tegenstelling tussen LTO Noord en ZLTO. Bedenk goed dat bij deze tegenstelling ook de achterban een belangrijke rol speelde. Bij de achterban van LTO Noord zit meer grond, bij de achterban van ZLTO meer koeien. Beide LTO's hadden de hete adem van hun achterban in de nek.
  Ondertussen was de NMV buiten aan het spelen.

 • Foxxy

  @ Mozes, het gaat al lang niet meer om Zlto, lto of nmv!

  Het gaat om jou,mij,Alco, en ons allemaal!

  Om mij draag je lto kleding in je vrije tijd!

  Dit is per individu verschillend, dus per partij gecompliceerd!

  Laat ze maar een enquête in elkaar breien, door ALLE melkveehouders!

  17000? Is een x door te lezen!

 • Foxxy

  Interessante begin vraag zou zijn: bent u van plan over 5 jaar melkveehouder te zijn? ( gezien de hoge gemiddelde leeftijd, en het gebrek aan opvolger) Die zullen waarschijnlijk niet per definitie tegen fosfaatrechten zijn?

 • landboer

  Alco ,helemaal met je eens,dat is de waarheid !
  Mozes de nmv ging de boer op met het dreigende fosfaatplafond ,verder werden ze er inderdaad zoveel mogelijk buiten gehouden.

 • W Geverink

  Alleen de boeren die nooit van hun erf komen is het ontgaan dat al de grote nieuwe stallen als paddestoelen uit de grond schoten. Zelfs mij als toerist was het niet ontgaan dat als alle capaciteit zou worden benut het lang niet bij 10% productieverhoging zou blijven. Volgens mij werd er bij lto van begin af aan al van uit gegaan dat als je de bek stijf dicht houdt er wel een of andere knelgevallenregeling zou komen. En als de nieuwe stal er niet staat krijg je die "beloning" ook niet. Stuur de NMV maar naar buiten om te spelen want de LTO zal het allemaal wel even regelen.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.