Redactieblog

8 reacties

Afroming en uitstel fosfaatrechten

Het is kennelijk erg ingewikkeld om een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij in te voeren. De staatssecretaris is natuurlijk nieuw, die moet zich nog inwerken, maar in het ambtelijk apparaat van het ministerie zullen toch nog wel mensen zitten die ervaring hebben met zoiets.

De ambtenaren die het melkquotum hebben ingevoerd zijn waarschijnlijk wel met pensioen, maar de invoering van de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv) is nog geen twintig jaar geleden.

3 jaar na aankondiging

Toen duurde het trouwens ook een hele tijd voordat de wet in werking trad (1 september 1998), terwijl de brief die de wet aankondigde dateerde van 10 juli 1997. Meer dan een jaar dus. Eigenlijk kon de wet pas vanaf januari 2000 gaan werken omdat toen het Hof in Den Haag een eerder vonnis van de rechtbank – waarin de wet buiten werking stelde – vernietigde. Bijna 3 jaar na de aankondiging dus.

Invoering pluimveerechten duurde even

Ook de invoering van de pluimveerechten duurde wel even: tussen de brief van 6 november 1998 en de inwerkingtreding op 1 januari 2000 zat ook ruim een jaar. Als dit patroon zich herhaalt, hebben de melkveehouders zo in de tweede helft van 2016 zekerheid over hun fosfaatrechten. En als ze de Haagse rechtbank inschakelen, misschien in 2018.

Geschiedenis hoeft zich niet te herhalen

Maar waarom zou de geschiedenis zich moeten herhalen? We weten intussen veel meer. Zo is van dag tot dag bekend hoeveel  koeien er op de bedrijven zijn. We weten de peildatum: 2 juli 2015. Ook met een knelgevallenregeling is de nodige ervaring, dus een voorziening voor de periode 2014/2015 is zo opgesteld. Probleem is natuurlijk dat wij boven het fosfaatplafond komen als alle knelgevallen worden gehonoreerd. Daarom is intussen ook afroming afgekondigd over de koeien van voor 2 juli. Dat is niet zo slim, want dat levert uiteraard veel procedures op.

Opkoopregeling

Je kunt natuurlijk ook iedereen die koeien heeft aangeschaft, onomkeerbare verplichtingen is aangegaan of een vergunning heeft aangevraagd, de bijbehorende fosfaatrechten toekennen. Voor zover je dan boven het plafond komt, kan een opkoopregeling worden ingesteld. Dat kost wat, maar dan had men ook maar eerder in moeten grijpen. En het kost misschien wel minder dan twintig jaar procederen, zoals bij de Whv en de pluimveerechten.

Laatste reacties

 • Nick1983

  Wieberen van de LTO stelde gister nog dat fosfaatrechten per 1 jan 2016 gewoon ingevoerd worden. Met terugwerkende kracht.

 • G&RdH

  Hoe wil je de fosfaatrechten met terugwerkende kracht invoeren vraag ik mij dan af

 • Bennie Stevelink

  Men moet met Brussel zien te regelen dat overschreiding van het fosfaatplafond tijdelijk wordt toegestaan. Daarna kan de overschreiding teruggedraaid worden door afroming bij aankoop van fosfaatrechten. Dit geeft juridisch de minste problemen.

 • Nick1983

  @jandhn

  Met terug werkende kracht, dat is bijv. volgend jaar mei / juni wet door de kamer met ingangsdatum 1 jan 2016. De wet is ruim van tevoren aangekondigd, iedereen die gegroeid is nadien weet wa de consequenties zijn. Zo was zn standpunt...

 • Foxxy

  En ondertussen de melkveehouders met nieuwe halfvolle stallen kapot laten draaien omdat de bedrijven voor volle stallen gefinancierd zijn!

  Creëert vanzelf fosfaat ruimte!

 • Foxxy

  De situatie als volgt :

  23 % = 65 jaar +

  Twee derde is 55+,waarvan weer twee derde geen opvolger heeft!

  Waarschijnlijk is 99% van onze nieuwe stallenbouwers iemand die voor de toekomst bouwt!

  Als wij onze boeren-toekomst willen vergooien, moeten we vooral de mensen die op de toekomst gebouwd hebben kapot laten draaien?

 • Farmer4life2

  Er zullen veel boeren sneuvelen. Vooral omdat de marge vandaag de dag minimaal is.

 • melkveehouder .

  Ik kan me goed voorstellen dat het moment van overschrijden van het fosfaatplafond de peildatum wordt. En de overschrijding vond niet plaats op 2 juli, maar ergens op het eind van 2015.Bruil merkt terecht op dat men het aantal koeien c.q. de cumulatieve fosfaatproductie van dag tot dag kan bepalen. Dat de staatssecretaris al op 2 juli voorzag dat we in 2015 over het fosfaatplafond heen gingen, en daarom de invoering van fosfaatrechten aankondigde, is iets anders. Het zou me niet verbazen dat we in de loop van 2016 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016 fosfaatrechten krijgen toegewezen op basis van het hoogste aantal koeien per bedrijf in 2015 met een generieke korting er overheen. Het aantal knelgevallen wordt hiermee geminimaliseerd, en dat zou dan de oplossing zijn voor hetgeen waar men in Den Haag mee worstelt. Terecht merkt Bruil op dat de overheid iets te verwijten valt. Reeds in 2002 wist de overheid van een fosfaatplafond en had men maatregelen kunnen treffen zoals het niet meer afgeven van (milieu)vergunningen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.