Expertblog

11 reacties

Mest ís geen probleem

De overheid wil naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem. Vervang 
alle chemische mest dan door natuurlijke mest!

In een brief van 30 oktober, verstuurd door toenmalig staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer, reageert het kabinet op het rapport Naar een voedselbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Kort samengevat wil het kabinet naar een voedselbeleid waarin voedselveiligheid, volksgezondheid en milieu centraal staan.

Van drijfmest naar hoogwaardig bemestingsproduct

In de brief staat dat een ecologisch houdbaar voedselsysteem zuinig om moet gaan met grondstoffen, energie, water en mineralen.

Ik dacht: dat komt goed uit, want dat wil de melkveehouderij ook. Maar wet- en regelgeving werken dit tegen.

In het kader van duurzaam produceren richten veel innovaties binnen de melkveehouderij zich op het omvormen van drijfmest naar een hoogwaardig bemestingsproduct via mestraffinage, mestscheiding, mestkraken en mestvergisting. Het succes van deze innovaties wordt vergroot wanneer het eindproduct op grote schaal kan worden toegepast. Praktisch gezien passen deze eindproducten prima in de extra bemestingsruimte die nu wettelijk alleen kan worden volgezet met chemische mineralen.

Natuurlijke mest

Met andere woorden: alleen ‘natuurlijke mest’ en geen ‘chemische mest’, want dierlijke mest is dan echt een grondstof. Deze mest zou een kernpijler zijn die direct bijdraagt aan het voorgestelde voedselbeleid.

Totale ecologische effect

Het ecologische voordeel gaat in die situatie overigens veel verder dan het boerenerf. Ruim 1 miljoen mesttransporten, waarbij in het geval van rundveedrijfmest 30 ton getransporteerd wordt om slechts 135 kilo stikstof en 45 kilo fosfaat te verplaatsen, zijn verleden tijd. De energieslurpende productie van chemische mest kan op een laag pitje.

Het ware potentieel van deze aanpak wordt duidelijk als het totale ecologische effect in beeld is, waarbij ook de chemischemestindustrie en de transportsector worden meegenomen.

Schaalvergroting als oplossing

De discussies die nu lopen gaan alleen maar over productiebeperking, vanuit de angst dat Nederland anders verdrinkt in zijn eigen mestoverschot. De wettelijke belemmeringen waardoor innovaties niet tot hun recht komen, dragen bij aan het feit dat de Nederlandse veehouderij de oplossing voor financiële problemen blijft zoeken in schaalvergroting. Steeds méér doen voor minder om het hoofd boven water te houden.

Sector moet lef tonen

Er moet lef worden getoond om uit die discussie te komen van mestoverschotten en schaalvergroting. Lef vanuit de sector om te stellen dat ze binnen tien jaar de chemische bemestingsruimte volledig heeft benut met ‘natuurlijke’ bemestingsproducten. De ecologische houdbaarheid verbetert daarmee maximaal, met behoud van productiekracht. Commercieel gezien is dit ook positief. Voor de Nederlandse zuivelsector is er een extra argument om zich nog meer te onderscheiden. Hogere prijzen lossen dan financiële problemen op. Mest ís geen probleem; de wijze waarop ermee wordt omgegaan maakt het tot een probleem.

Neem deel aan de gratis online studiebijeenkomst over de mestverwerkingsplicht , dinsdag 24 november om 20:30 uur.

Laatste reacties

 • Schoenmakers

  het hele milieu verhaal is niet opgezet om de boeren goed te doen, dit hebben ze uitgevonden om de boeren te dwarsbomen, anders hadden ze al lang de mest hoger gewardeerd. De boeren hebben goud in handen, maar de overheid vormt het om tot afval

 • agratax(1)

  Verwerking van mest zal geld kosten, al dan niet rendabel. De boeren in de landen waar wij nu de mineralen weg halen in de vorm van voer, kunnen ook zelf de melk en het vlees maken zonder kosten voor mest verwerking en aanvoer van kunstmest. Zij zijn dzn ook altijd in het voordeel, waar het gaat over Bulk producten. Nederlandse boeren zijn goed in anderen voorzien van een inkomen en het verzamelen van bankkredieten.

 • alco1

  Ja. Overtuig ze daar maar eens mee!
  Er zijn teveel natuur activisten die verschraling zien als utopie.

 • Koen Franken

  Maar de kop in het zand steken brengt zeker geen oplossing , kijk naar de pluimveesector , zij hebben de zaakjes wel goed voor elkaar door de verbranding op Moerdijk . Jaarlijks 400.000 ton word er daar uit de markt gehaald . En het is inderdaad jammer dat men de beste mest verbrand .

 • agriholland

  Ook voor de koe in de wei is het van groot belang dat de boeren niet door de wet gedwongen worden kunstmest te kopen en vervolgens koeien binnen te houden. De mest die op het land ligt kan immers niet afgevoerd worden. Als de plaatsingsruimte N verhoogd wordt past dit beter bij de natuurlijke verhouding in rundveemest.
  Als duidelijker zou worden wat de milieu impact van kunstmest is, zou een weldenkend bestuurder gemakkelijk de meststoffenwet aan kunnen passen.

 • massan

  Geweldig geschreven stuk. Het mag duidelijk zijn dat vooral de kunstmestindustrie funest is voor zowel natuur als boer. Tevens worden veel fossiele brandstoffen gebruikt om kunstmest te produceren. Helaas heeft deze kunstmestindustrie een sterke lobby in Brussel waardoor de kunstmest nog altijd buiten schot is gebleven. Hopelijk komt daar binnenkort verandering in en gaan natuurorganisaties zich verzetten tegen kunstmest en overheden kunstmest verbieden indien deze meststoffen uit dierlijke mest kunnen worden toegediend.

 • bellmonde

  Dat voer uit brazilie moet dan wel met kunstmest groeien..

 • wmeulemanjr1

  Hoe simpel kan de oplossing zijn. En nog goed voor het milieu ook.

 • DJ-D

  Natuurorganisaties hoef je niets van te verwachten. Ze zijn tegen het houden van dieren dus mest en tegen kunstmest. Ze willen wat te schoppen hebben dat is hun verdienmodel.

 • NASJO

  Goed geschreven:
  be good and tell it .........

 • agriholland

  Kunstmest
  • 0,6 kg aardgas voor 1 kg stikstofkunst
  • Bodemdaling in NL
  • Afvalstoffen in mijnen > Gevolgen voor grondwater
  • Geïmporteerd gas, afhankelijk van Rusland
  • Industriële bewerking geïmporteerd gas > milieu impact
  • Industriële productie kunstmest > milieu impact productie en vervoer naar boer
  • Er wordt al maanden geen drinkwater ingenomen van Limburg tot Zuid Holland en Zeeland door een ernstig probleem met de afvalstoffenwaterzuiveirng op het industrieterrein Chemolot waar veel kunstmest geproduceerd wordt.
  Natuurmest
  • Verhouding fosfaat / stikstof in dierlijke mest laat het toe dat plaatsingsruimte dierlijke mest verhoogd kan worden, en dat niet verplicht met kunstmest gewerkt moet worden
  • Dierlijke mest is natuurproduct dat organische stof bevat, beter voor biologisch bodemleven, beter voor vogelstand
  • Door gelimiteerde plaatsingsruimte dierlijke mest, moet er teveel mest worden vervoerd > milieu
  • Kunstmest is een prima product maar moet zichzelf verkopen, niet door wettelijke dwang

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.