Boerenblog

34 reacties

Eind aan dubbele petten van belangenbehartigers

Belangenbehartigers moeten geen boerentemmers zijn, maar leeuwen die vechten voor de sector.

De inkt van mijn column over het protest in Brussel en onze belabberde financiële positie in de voedselketen was nauwelijks droog, toen bekend werd dat onze sector €30 miljoen steun zou krijgen. Als Den Haag de verdubbelaar zou inzetten, betekent dat €3.000 per veehouder om de crisis te verzachten.

Maar helaas, er is geen sprake van een crisisbijdrage.

'Fluiten naar financiële ondersteuning'

Onze belangenbehartigers riepen meteen dat de individuele boer niets krijgt. Het geld moet naar projecten als mestverwerking, Kringloopwijzer en duurzame zuivel. Buiten de vraag of Brussel dat idee goedkeurt, is het geld straks opgegaan aan salarissen voor projectmedewerkers en belangenbehartigers die zich warmlopen voor een post in de raad van commissarissen. U en ik kunnen fluiten naar de broodnodige financiële ondersteuning.

'Het spoor bijster'

De discussie omtrent de invoering van fosfaatrechten en de benoeming van knelgevallen is nog niet ten einde. Maar ik durf te stellen dat onze belangenbehartigers – met het NAJK en LTO voorop – bezig zijn ons als zuivelsector onnodig een strop om te doen. Die strop zal de overheid de komende jaren alleen maar aantrekken. Zijn onze belangenbehartigers het spoor volledig bijster?

Jan Aantjes, melkveehouder in Streefkerk (Z.-H.)
Jan Aantjes, melkveehouder in Streefkerk (Z.-H.) Foto: Jan Willem Schouten

Dubbelfuncties van bestuurders

We hebben onze belabberde plaats in de keten te danken aan de dubbelfuncties van onze bestuurders. Hoe kun je het belang van de primaire producent behartigen als je ook bestuurder bent van de volgende schakel in de keten? Hoe kun je belangen van je leden verdedigen bij de overheid als je ziel en zaligheid hebt verkocht aan diezelfde overheid door miljoenen euro’s subsidies aan te nemen? Dan degradeer je jezelf tot ‘de brenger van slecht nieuws’.

'Andere belangenbehartigers nodig'

Op afscheidsfeestjes van belangenbehartigers komen alleen bobo’s uit de ketenschakels boven hen. Zij die hen typeren als ‘een van ons’, een fijn mens en vooral niet lastig, want je maakte vooral geen kabaal. De eigen leden ontbreken.

Als we sterker uit deze crisis willen komen, hebben we andere belangenbehartigers nodig. Laten we schoon schip maken: nieuwe kapiteins, nieuwe koers. Geen boerentemmers, maar leeuwen die vechten voor de sector. Mensen die durven te sturen zonder dubbele petten, die eerlijk en duidelijk zijn. Eerst luisteren naar de leden en niet naar de mensen uit de ketens boven ons.

'Van tijd tot tijd kabaal maken'

Kabaal maken als het nodig is, de deur dichtslaan bij de overheid als het genoeg is geweest of onrechtvaardig. Geen convenanten afsluiten zonder wisselgeld voor de eigen leden. Dan komen op het afscheidsfeestje ontelbare leden-boeren, dankbaar voor de geleverde prestatie, de goede financiële en trotse positie in de keten. Bobo’s ontbreken, want je was te kritisch, je maakte van tijd tot tijd kabaal, je was geen stroman maar stond fier voor eigen leden.

Laatste reacties

 • bakh

  En dit is nou precies de reden waarom wij NetwerkGRONDig zijn begonnen!

 • Gijs Gans

  Alles in een keer gezegd.

 • van der Sar

  Top !! En volkedig eens !

 • eg wel

  Oud nieuws.

 • Marco22

  Elke klap op de kop is RAAK. Ga maar kijken bij Lto GD produktschappen en nu ZuivelNL NZO en besturen zuivelfabrieken. Overal kom je de zelfde mensen tegen die continu elkaar de bal toespelen en de boer mag het allemaal betalen.
  Zou een mooi artikel zijn voor #Boerderij hoe dwarsverbanden en stoelendans in zijn werk gaat in de besturen van diverse organisties.Petje op petje af petje op.

 • melkveehouder .

  Prima stukje Jan! Helemaal mee eens. Vergeet ook niet de politieke christelijke partij die door onze "belangenbehartigers" wordt omarmt in de verkiezingstijd. Als 'dank voor bewezen diensten' komen deze "belangenbehartigers" in de tweede fase van hun carriere bij het waterschappen, provincie,natuurorganisatie of politiek terecht. En dan zijn ze ineens vergeten dat ze ooit de belangenbehartiger waren van de landbouw.

  De oplossing van dit probleem beschrijf je in de laatste alinea heel treffend. En hoezeer ik ook blijf hopen, maar helaas: door ervaring wijs geworden weet ik dat bij onze organisaties meer hielenlikkers en huichelaars rondlopen dan de belangenbehartigers die je in de laatste alinea beschrijft.En ik waag te betwijfelen of dit in de toekomst zal veranderen.

 • Bennie Stevelink

  Dit is nou precies het verhaal van de NMV. Waarom is Jan Aantjes geen voorzitter geworden van deze club? Ze hebben eindeloos lang moeten zoeken om iemand te vinden. Of wilde Aantjes dat niet omdat we bij de NMV hetzelfde zien als wat hij beschrijft? Iemand uit het bestuur van de NMV werd immers voorzitster van de DDB.

  Kan Jan Aantjes in een volgende column eens opsommen wat deze clubs voor de boeren bereikt hebben? Kan Jan ook eens uitleggen waarom wij in Nederland ZONDER steun van de politiek een aanzienlijk hogere melkprijs beuren dan in de ons omringende landen.

  Als wij bij LTO en de zuivelcoöperaties alleen bestuurders mogen hebben die nog nooit ergens anders bestuurder zijn geweest hebben wij voortdurend onervaren mensen die nog nooit bewezen hebben geschikt te zijn voor hun taak. Door onervarenheid en ondeskundigheid zullen ze de domste dingen doen.

 • Bennie Stevelink

  @bakh 9-11 20:21, netwerk GRONDig is begonnen omdat boeren in een specifieke situatie behoefte hadden appart vertegenwoordigd te worden in het fosfaatrechten overleg. Het heeft niets met het verhaal van Aantjes te maken.

 • Almagro

  Wat wil Aantjes nou, melken of steun trekken?
  3000 euro per veehouder als "crisisbijdrage". Het moet toch niet gekker worden. Wellicht snijd de rest van zijn verhaal meer hout.

 • Bennie Stevelink

  Die dertig miljoen waar Aantjes over spreekt zou als die verdubbelt werd 3000 euro per melkveehouder zijn. De steun was echter niet alleen voor de melkveehouderij bedoeld maar voor de gehele veehouderij sector. In de varkenshouderij is de situatie vele malen ernstiger dan in de melkveehouderij. Daar dient ingrijpende structuur verandering plaats te vinden. In de melkveehouderij is het gewoon een dip in de markt die er al eerder zijn geweest en ook in de toekomst nog vaak zullen voorkomen.
  Hoe denkt Aantjes te verantwoorden dat het beschikbare geld volledig naar de melkveehouderij moet bovenop de toeslagrechten? Alleen extreem onervaren en onnozele bestuurders zullen een dergelijk standpunt innemen.

 • geen boer

  ik kan dhr. Aantjes aanbevelen naar Frankrijk te emigreren. Ontelbare kleinschalige belangenclubjes/coöperatietjes/groupements die allemaal om het hardst schreeuwen, met deuren smijten en wegen blokkeren, en op hun feestjes is nóóit een bobo te zien.
  Uiteraard behalen ze op alle fronten een fantastisch resultaat voor de leden!

  ..oh wacht...

 • Marcel v

  @zentsbeheer Dat snijdt zeker hout, dit geld is toebedeeld door Brussel nav de demonstraties. Het is bedoeld als crisissteun maar gaat verdwijnen in de zakken van belangenbehartigers en adviseurs. Boeren (varkenshouders en melkvee) hebben er meer aan als het rechtstreeks naar de boer gaat. Overigens is het afwachten of Brussel akkoord gaat met de NLe plannen, het doel van het geld is namelijk crisisbestrijding, terwijl dat niet is wat Nl er mee gaat doen.
  @mozes waarom meen jij dat hij de varkenshouderij overslaat? Het bedrag dat hij noemt is een verdeling over zowel varkenshouders als melkveehouders. Niet zo snel oordelen. Zeer onterecht.

 • eg wel

  @mozes07.25
  Dus als Jan het besturen van lieden bekritiseerd moet hij voorzitter worden van N.M.V.??!!
  N.M.V. bereikt veel, zeker op Europees niveau, in het binnenland wordt alles zo snel mogelijk afgekraakt door L.T.O.
  De melkprijs ligt in NL licht hoger door de baby melk poeder van F.C. en voor speciaalkazen van de verschillende fabrieken.
  Een goede bestuurder hoeft niet per se ervaren te zijn.
  Te goede vriendjes die baantjes hebben die ze zelf ambiëren is funest voor de boerend Nederland.
  De 30 miljoen (bij elkaar gebracht door o.a.E.M.B)is idd zo snel mogelijk door een 1 tweetje tussen lto en Dijksma verprutst.

 • Almagro

  Marcel v, het huidige prijs dal in de melkveehouderij noemt u een crisis ?
  Dan maak de borst maar nat . Dit is de manier hoe de markt werkt. Bij overschot dalen de prijzen en bij daling van aanbod of stijging van de vraag hersteld de markt. Ook dit keer. Uiteindelijk ligt de langjarige opbrengstprijs op de kostprijs van de gemiddelde producent. Het is aan de NL. melkveehouder om aan de ene kant iets meer te halen en aan de andere kant iets minder uit te geven. Dit zal bepalen wie door melkt en wie stopt. Vragen om steun werkt averechts . Men zal er wat voor terug eisen wat uiteindelijk het speelveld binnen de EU voor NL verslechtert. Bovendien is het slecht voor het imago : immer klagen en vragen. En niemand zegt toch dat u moet melken?

 • j.verstraten1

  Ik denk dat Jan gefrustreerd is en zijn melk ook naar DOC gaat. Het levende bewijs van het nut/noodzaak van ketendenken. Ook onze collega varkenshouders weten wat het is om géén keten te hebben. Die maakten via de NVV tot voor kort ook veel kabaal maar sinds Ingrid aan het roer staat kiest men ook de route van tactisch opereren. Blijkbaar is men niet zo tevreden met kabaal maken.
  En dan staat er af en toe eentje op, die uit het bestuur stapt en moedig deuren dicht gooit en kabaal maakt en vervolgens volkomen geisoleerd en gedesillusioneerd uiteindelijk in anonimiteit verdwijnt. Geen afscheidsfeestje, geen bobo's en geen boeren.

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, het type bestuur wat Jan voorstaat is precies dezelfde als wat de NMV ook voorstaat. Hij was met zijn idee van besturen dan ook de gepaste voorzitter voor de NMV geweest.

  Wat die dertig miljoen betreft: die is niet geregeld door de NMV/DDB maar door LTO en de NVV. De NMV/DDB zijn naar Brussel gegaan om herinvoering van de melkquotering te eisen. LTO en de NVV begrepen dat er in Brussel alleen een hand vol geld te halen was en zijn daar dus mee naar huis gegaan. De NMV/DDB zijn met lege handen naar huis gegaan.

 • Farmer4life2

  @mozes de zuivelsector in Nederland doet op dit moment uitstekend gezien de marktomstandigheden.

  Daar heeft NVM of LTO geen enkele invloed op. Nederlandse zuivel is groot geworden destijds door het ministerie voor landbouw en de loketten. Deze stimuleerde de export.

  Logisch want Nederland is een handelsland. Bijna het enige wat wij kunnen.

  Feit blijft dat er gevist wordt uit constant dezelfde vijvers. Met constant dezelfde soort mensen. Een bestuur functioneert het beste wanneer er verschillende mensen inzitten met eigen ideeën. Die hoog bestuurlijk begaafd zijn om met z'n allen een besluit te nemen.

  Wat doet een LTO nu? Fosfaat bijvoorbeeld heeft niets meer met de werkelijkheid te maken en steunt geen enkel doel. Het stimuleren van weidegang, natuurbeheer en grondgebonden en daarvoor de portemonnee trekken om tot een gelijk inkomen te komen als een intensieve boer helpt om de intensivering te voorkomen. Zie varkenshouderij steeds maar groeien totdat het product niet meer verkocht kan worden wegens over verzadiging.

  In Europa zijn 15% teveel varkens. Hierdoor zit iedereen op de blaren. Als de bevolking minder zuivel nuttigd dan zit iedereen met hetzelfde probleem, totdat er zoveel sneuvelen dat de markt in balans is.

  Dat is visie. Niet dat men ja en nee amen zegt in vergaderingen. Weidegang is aangedragen. Nu komt beter leven zuivel, what i's next?

 • Peltjes

  Zo is het farmer4life2. Lto is verantwoordelijk voor de tweedeling in de melkveehouderij. Vervolgens trekt Romein een lange neus naar de grondgebonden boer door te stellen, dat grongebonden geen optie is in de onderhandelingen over de fosfaatrechten. Besturen is vooruit zien en dat hebben ze hier compleet nagelaten. Wat moet je van deze club nog verwachten?

 • Bennie Stevelink

  Er zijn intensieve boeren die lid zijn van LTO en extensieve boeren die lid zijn van LTO. Er zijn boeren die het afgelopen jaar flink gegroeid zijn die lid zijn van LTO en boeren die al jaren niet gegroeid zijn en lid zijn van LTO.
  Je weet op voorhand dat geen enkele keuze goed zal zijn.

 • Peltjes

  Achteraf praten is altijd makkelijk, maar mijns inzien had LTO bij het vaststellen van het fosfaatplafond moeten beslisen hoe er na het quotum tijdperk verantwoord verder gegroeid kon worden. (vooruitzien) Die visie hadden ze ook, door altijd te verkondigen dat je voldoende grond onder je bedrijf moet hebben. Helaas zijn ze vergeten/nagelaten dit in beleid vast te leggen.

 • eg wel

  @mozes12.06
  Maakt niet uit wie het geld binnen heeft gesleept, Worden we niet eens, maakt ook niet uit. Feit blijft dat het in overleg besteed had moeten worden, al is het alleen maar om eensgezindheid uit te stralen. Wat mij betreft had het hele bedrag naar de varkenshouderij gemogen. Al zal het voor een enkele melkveehouder en zijn toeleveranciers ook niet verkeert zijn geweest.

 • alco1

  Ik was gisteravond bij de landbouwborrel in Brussel waar Hogen sprak. De hele landbouw top was aanwezig.
  Het overheersende gevoel wat ik eraan over gehouden heb is dat iedereen elkaar kende.
  En waarvoor kiest men dan: De vriendschap of een verhit debat?

 • Bennie Stevelink

  @Peltjes, ik ben het volledig met jou eens dat al enkele jaren geleden beslist had moeten worden hoe de groei van de melkveehouderij na afschaffing van de melkquotering binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen kon worden gehouden.
  Het probleem hierbij was dat LTO Noord dit wilde door koppeling aan grond terwijl ZLTO dit onder geen beding wilde. Binnen de regering vond LTO Noord steun bij de PvdA en ZLTO bij de VVD.
  LTO bepaalt niet het beleid, dat doet de regering. De regering was verdeelt en was niet tot besluitvorming in staat. LTO was ook verdeelt en was in contacten met de regering niet in staat tot pleiten voor een duidelijke keuze. De NMV was ondertussen met andere dingen bezig. Het resultaat is de huidige situatie.

 • Bennie Stevelink

  @alco, Dat men elkaar kent en vriendschappelijk met elkaar omgaan hoeft niet te betekenen dat ze geen verhit debat voeren. Vergelijk het met advocaten die elkaar in de rechtszaal te vuur en te zwaard bestrijden en na afloop samen een kop koffie drinken. Proffessionele bestuurders kunnen vaak goed onderscheid maken tussen inhoudelijke meningsverschillen en gevoelens jegens elkaars persoon.

 • Peltjes

  Mozes: En toch begrijp ik niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Als je zlto en vvd aan de ene kant hebt en lto noord, pvda, cda plus de kleine rechtse partijen aan de andere kant, had deze situatie nooit kunnen ontstaan. En dan heb ik het nog niet eens over wat men maatschappelijk graag zou hebben gewild. Dijksma is nota bene van de pvda.

 • Bennie Stevelink

  Dat iedereen in zijn standpunt vast bleef zitten en niet de noodzaak wilde zien om tijdig een regeling te treffen is een daad van grote onverantwoordelijkheid. We zitten nu met een giga probleem waarbij geen enkele keuze rechtvaardig is. Sommige keuzes kúnnen niet eens gemaakt worden omdat dat juridisch onhaalbaar is.

 • wienbemelmans

  In Brussel en Ned, is allang beslist dat men de boeren
  koud saneerd,men moet hier natuur hebben en laat de boeren verrekken dat merk je aan alles ze kunnen toch vlees en alles maken in het laboratorium.want vlees van onze koeien en varkens krijg je toch kanker van.
  bah wat hebben wij een overheid.

 • Schraar

  Mozes, wat een kolder dat de 30 mjn geregeld zou zijn door de LTO en de NVV. De 420 mjn steun zijn er gekomen na protest en blokkade acties door vooral melkveehouders in bijna heel Europa behalve in Nederland. De 30 mlj die Nederland gekregen heeft is gewoon naar verhouding van het melkquotum dat Nederland in het verleden had, daar heeft de LTO helemaal geen invloed op gehad. Het was vooral bestemd voor de melkveehouderij, maar mocht ook gebruikt worden voor de varkenshouderij. Zoals je weet heeft de EMB (dus ook NMV/DDB) gepleit voor een crises instrument om de melkproductie terug te brengen en niet voor geldelijke steun.
  Helaas is het enigste wat Brussel kan verzinnen of waar ze het eens over kunnen worden een zak met geld geven. Verdeel dat dan gewoon onder de boeren, dan hebben we er nog iets aan, nu blijft het overal hangen, maar niet bij de boer, schandalig hoe Nederland hier mee omgaat.

 • agriholland

  Het beste voorbeeld lijkt nu @GlobalGap dat op termijn dierlijke mest niet meer wil toestaan en nu al met regels komt waardoor het feitelijk bijna niet mogelijk is te bemesten. Een redelijk denkende bestuurder kan dit toch niet verlangen?
  Wat zit hier achter? Wiens belang wordt hier gesteund?

 • melkveehouder .

  Volgens mij ging deze blog over de dubbele petten van onze belangenbehartigers. Ik kan dit uit de reacties niet opmaken, verre van zelfs!!

 • Bennie Stevelink

  @Schraar, een crisisinstrument wat geen enkele invloed heeft op de crisis maar boeren alleen op achterstand zet.

 • Peerke1

  Gewoon allemaal vriendjes politiek.

 • jfvanbruchem1

  De oplossing is Jan Aantjes voorman maken.

 • Marcel v

  @zentsbeheer misschien moet u mijn reactie nog eens lezen,u doet alsof u op mij reageert maar schuift mij vanalles in de schoenen wat ik niet heb gezegd. De EU geeft de zak geld de bestemming 'crisismaatregelen'mee. Mijn invloed gaat niet zo ver dat ik ze dat opgelegd heb.
  Ik heb verder geen woord gezegd over vrije markt, of ik het er mee eens ben etc. Dus leg me dat niet in de mond.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.