Commentaar

28 reacties

Agent of veilige melk?

De voorgenomen aanscherping van leveringsvoorwaarden van de zuivelindustrie roept vragen op.

Wat hoort in de leveringsvoorwaarden te staan? Die vraag wierp melkveehoudersvakbond NMV afgelopen week indringend op in een open brief aan de zuivelindustrie. De bond ziet geen heil in verplichte deelname aan de KringloopWijzer, het binnen 24 uur aanmelden van geboren kalveren en verplicht voer betrekken van een SecureFeed-geborgde voerleverancier.

Geen twijfel over nut leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn ingesteld om de kwaliteit van melk op een minimaal niveau te brengen en te houden. Zo zijn er eisen voor celgetal, afwezigheid van antibiotica en vriespunt van de melk. Niemand die aan het nut twijfelt. De SecureFeed-eis minimaliseert de kans op een aflatoxine-affaire. Als de kankerverwekkende aflatoxine in Nederlandse zuivelproducten zou komen, kunnen de krantenkoppenmakers zich uitleven. Wat 'Kanker na drinken melk' doet voor de melkprijs, behoeft geen uitleg.

KringloopWijzer vergemakkelijkt invoeren mestbeleid

De andere twee eisen zijn een heel ander verhaal. Verplicht bijhouden van de KringloopWijzer heeft geen enkel effect op de melkkwaliteit. Het vergemakkelijkt alleen het invoeren van een nieuw mestbeleid door de overheid. Die kan bijhouden van de KringloopWijzer zelf nauwelijks afdwingen. Dat gaat veel makkelijker met de stok van weigeren melk op te halen in de hand, dan met de dreiging van een bestuurlijke boete die pas in 2017 op de mat landt.

Aanmelden kalveren

Hetzelfde geldt voor het aanmelden van kalveren. Via AID-controle naar bestuursrechter neemt zo een jaar in beslag. Een andere werkwijze voert de betreffende boer pas na de rechtszitting in. Hoe snel past hij zijn werkwijze aan als er een brief op de deurmat ligt die hem waarschuwt; dat late melden van kalf 1234 was eens maar nooit weer, volgende keer halen we even de melk niet op'?

Betrouwbaarheid melk borgen

Jazeker, effectief is dat zeker, zaken afdwingen via leveringsvoorwaarden. Maar die zijn er niet voor bedoeld om politieagent van de overheid te spelen. Wel om de betrouwbaarheid van melk te borgen. En daar heeft KringloopWijzer noch aanmeldgedrag enige invloed op.

Laatste reacties

 • daan1908

  NZO laat zich overal voor gebruiken. Securefeed is ook aangejaagd door de overheid, zodat de NVWA zo weinig mogelijk controles kan blijven uitvoeren. Het is weer de sector die zichzelf controleert, dit gaat echt geen besmettingen minimaliseren, het komt alleen niet meer in de krant.

 • alco1

  Robert. Keurig uiteengezet.

 • agratax(1)

  Weigeren van melk door de verwerker als niet voldaan is aan afgesproken kwaliteitseisen (veilig voer) kan ik me iets bij voorstellen. Maar het niet of niet tijdig melden van je jongste aanwinst is een zaak tussen boer en overheid en zal nooit invloed hebben op de kwaliteit van de melk. Achterdochtog als ik ben, denk dan "Als de verwerker deze eis meeneemt in zijn leveringsvoorwaarden, zit hier iets achter, dat de heren niet hardop durven zeggen".

 • Bennie Stevelink

  @agratax, ik kan jou wel vertellen wat er achter zit. De kalvermesters willen geen kalveren die te jong zijn. Deze geven veel meer uitval en antibioticagebruik waar de kalversector zwaar mee op de nek wordt gezeten. Ze hadden al besloten dat kalveren onder de 40 kg niet meer geaccepteerd worden. Deze kalveren zouden doodgespoten moeten worden. Dat is extreem schadelijk voor het imago van de melkveehouderij. De emoties die dit veroorzaakt in de samenleving zullen vele malen groter zijn dan bij het vernietigen van eendagskuikens.
  FC heeft hierop een moeizaam overleg gevoerd met de kalversector en uiteindelijk tot een compromis gekomen: ook kalveren onder de 40 kg worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de registratie strenger wordt. De melkveehouderij helpt de kalversector op deze manier door er voor te zorgen dat ze geen kalveren krijgen die in werkelijkheid jonger zijn dan ze op papier zijn, en de kalversector helpt de melkveehouderij te voorkomen dat hun imago beschadigd wordt.

 • alco1

  Enne mozes. KLW omdat de burger toch niet moet horen dat wij er met de bemesting een zooitje van maken he.
  Jij kunt ook overal een draai aan geven.

 • Bennie Stevelink

  Wat veevoer betreft: het gaat tegenwoordig niet alleen om de fysieke veiligheid van de consument maar vooral om het veilig stellen van vertrouwen in een merk. Als de consument het vertrouwen in een merk verliest is dit definitief. Uit praktijkervaring blijkt dat de consument nooit weer naar dat merk terugkeert. Producenten van kwaliteitsmerken zijn hier doodsbenauwd voor. Er worden dan ook allerlei eisen gesteld die beschadiging van vertrouwen in een merk moet voorkomen. Let wel: het gaat hierbij om eisen die een psychologische functie hebben naar de consument toe. Tijdens de aflatoxinecrisis bleek dat Trustfeed vooral was ingericht om aansprakelijkheidsschade van de veevoerbedrijven zelf te beperken en niet om schade verderop in de keten te voorkomen. SecureFeed is juist ingericht om schade verderop in de keten te voorkomen en dus het vertrouwen in een merk veilig te stellen.

 • Bennie Stevelink

  @alco, mijn reactie 18:44 gaat niet over de KLW maar over kalveren en de imagoschade als veelvuldig kalveren doodgespoten moeten worden.

 • j.verstraten1

  Nu ik sinds gisteren gekozen ben tot vakgroepvoorzitter melkveehouderij ZLTO zullen mijn bijdragen op dit gremium selectiever worden.
  Maar Mozes heeft de kern wel te pakken.
  De kringloopwijzer is een essentieel onderdeel van 'de duurzame zuivelketen'. En die duurzame zuivelketen gaat ook véél verder dan sec. de kwaliteit van de melk zoals die jou erf verlaat, want anders hadden we die duurzame zuivelketen ook helemaal niet hoeven te organiseren. Langzaam aan fietst er zo van alles de leveringsvoorwaarden in. Probeer maar eens als bedrijf zonder weidegang van melkfabriek te wisselen. De keus is al zeer beperkt. En wat heeft dat met de kwaliteit van melk te maken. Maar er blijven er altijd die makkelijker accepteren dat de overheid alles regelt.

 • Foxxy

  @ Verstraten, verwoord dan eens goed, dat de afgelopen 3 decennia de melkprijs niet eens met de inflatie mee kon stijgen, ondanks steeds verscherpen eisen van zowel overheid als zuivelondernemingen!

  Een hogere melkprijs doen we het voor, niet een stagnerende, of dalende, met kostprijs verhogingen, want dat is namelijk wat er gaande is!

 • haj146

  Goed verwoord Robert. Alsof de overheid al niet genoeg bedenkt doet rfc er nog n schepje bovenop. Want ze betalen zoveel beter.....

 • landboer

  Verstraten waarom gaan jouw bijdragen selectiever worden?
  Wil jouw mening graag blijven horen al denken wij lang niet gelijk.

 • daan1908

  @Mozes. Het enige wat Securefeed doet is het veilig stellen van de commerciele belangen van de grote mengvoerbedrijven. @ Verstraten Als je het aan de sector overlaat om zichzelf te controleren, gaan de economische belangen altijd voor.

 • farmerbn

  Ben helemaal niet tegen extra eisen maar deze moeten dan ook gelden voor melk die Nederland binnenkomt via aankopen door een supermarkt. Niet zoals bij de legbatterij; verboden in Nederland maar wel de eieren invoeren.

 • j.verstraten1

  Mijn bijdragen worden selectiever omdat vanuit een verantwoordelijke rol het niet altijd past een persoonlijke mening te verkondigen @landboer.
  En @ Foxxy, waarom zou ik dat verwoorden? Vraag dat maar aan je melkafnemer die kan dat veel beter verwoorden dan ik. Maar misschien valt het je inmiddels ook op dat het verscherpen van eisen ongeveer samenvalt met de afbouw van de europese bescherming. Toeval? De maatschappelijke discussie omtrent dierhouderij, overwaaiend vanuit de intenieve sectoren en politieke windrichting doen ook haar werk. @daan, eens, maar is dat per definitie fout? Regels die de overheid bedenkt, de overheid laten controleren, regels die je zelf bedenkt- (meestal ook op basis van een economisch belang, kort/lange termijn al denkt iedereen daar verschillend over) ook door de overheid laten controleren?

 • Farmer4life2

  Whats next?

 • Farmer4life2

  Grub stal/ aanbindstal mag niet meer? Kunnen we beter met z'n allen gelijk biologisch worden.

  Betaald zich in elk geval wel en biologisch gemaakt meststof mineralen mogen ze straks vast gebruiken ipv kunstmest.

  Klw is interessanter bij biologisch etc.

 • alco1

  @Mozes. In een ander item noemde je KLW als omgang met het milieu een belangrijk onderdeel van het vermarkten van de melk.
  Farmer4life2. Ik kan er nog wel een paar bedenken.
  De kinderen en loonwerker moeten gecertificeerd worden.
  Zij kunnen ook een bijdrage leveren aan het welzijn van de dieren.

 • daan1908

  @ Verstraten. We hadden het toch over de kwaliteit van een product. Voor het buitenland is het onbegrijpelijk dat wij verschillende sectoren zichzelf laten controleren. Het is al mis gegaan bij de kaas, bij het vlees en, vorige week in het nieuws, verwarmingsketels die door de sector zelf worden gecontroleerd levert nog steeds 5 tot 10 doden op per jaar aan koolmonoxide vergiftiging. Hoelang zal het buitenland nog vertrouwen houden in onze producten? Er zal een ONAFHANKELIJK orgaan boven de sector moeten staan die de controles uitvoert.

 • Marco22

  Daar komt nog eens bij dat boeren zich totaal niet meer herkennen in hun eigen opgerichte coops.
  Ik voorspel leeglopende vergaderzalen.
  Ik vind dat hier misbruik gemaakt wordt van de macht van de melkfabriek.
  Zo kun je alles wel afdwingen. Maar duurzaam voor de relatie lijkt mij dat niet. Wie wordt straks nog boer . Als ik alleen nog maar werken zoals de melkfabriek mij dat voorschrijft, dan kan net zo goed voor een baas gaan werken. Zonder kapitaalinvest en risico.
  Mij zien ze niet meer bij die vergaderingen.

 • Bennie Stevelink

  @daan1908, maatregelen die bedoelt zijn om de veiligheid van de consument te garanderen zijn inderdaad een zaak van de overheid.
  Maatregelen die genomen worden om het vertrouwen in een merk veilig te stellen zijn een zaak van de producent van dat merk.

 • Bennie Stevelink

  @Marco22, je maakt de fout te denken dat alle boeren de coöperatie op dezelfde manier beleven als jij. Ieder jaar met de najaarsvergadering ben ik weer verbaast hoe breed het beleid begrepen wordt. De negativiteit die ik hier op het forum het hele jaar tegenkom is in het geheel niet representatief voor de mening van de grote meerderheid van de leden. De meerderheid van de leden blijkt heel goed te begrijpen dat wij niet meer in een beschermde markt leven maar zelf verantwoordelijk zijn voor onze melkprijs. Ook wordt breed begrepen dat een relatief goede melkprijs alleen gerealiseerd kan worden met zo duur mogelijk verkopen en niet met alleen efficiënt verwerken. De voorbereidingen om zo duur mogelijk te verkopen beginnen tegenwoordig al op de boerderij.

  Op de vergadering hoor je dat men alle regels zo langzamerhand wel veel vindt maar tegelijk zie je dat men in het belang van een succesvolle verkoop er ook wel weer begrip voor heeft.

 • Foxxy

  @ Mozes, ik zie op de vergaderingen slechts boeren die hun oor te luister leggen om iets nieuws te horen.
  Aan de meeste keukentafels zijn bij diezelfde boeren de gesprekken hierover vooral ZEKER niet positief!

  Boeren zijn werkers. Doorgaans geen sprekers!

 • Marco22

  @Mozes meeste boeren gaan helemaal niet naar de vergaderingen. Opkomst en en aantal leden zijn niet gelijk.
  Ga eens kijken op de RFC site onder laatse berichten KLW hoeveel duimpjes down er staan. Trek dat eens door.
  Ik hoor alleen maar negatieve uitingen over de nieuwe regels.
  Bestuur houd iedereen voor het lapje : een hele KLW site ed. optuigen en dan moet er nog over gestemd worden???
  Die regioraden zijn voor mij voorspekenbonen-raden.
  Gewoon boycotten die vergaderingen. Tot dat ze daar in die Ivoren toren in gaten krijgen dat boeren de baas zijn en niet RVO of Lto nzo of een Van Drie. Laatste wapenfeit is we 20 euro boete krijgen als kalveren te licht zijn.

 • Bennie Stevelink

  @Marco22, niet de mensen in de ivoren toren of de boeren zijn de baas maar de afnemers. Als je tenminste een goede prestatietoeslag wilt beuren.

 • Marco22

  @Mozes U dwaald af. Kun je die topbestuurders in die toren laten ophoepelen? Als de meerwaarde die gevraagd wordt niet wordt uitbetaald. Allemaal sigaren uit eigen doos. Weet jij Mozes die sigarendoos van mij is leeg.
  Boter bij de vis en voor wat hoort wat. Alleen de zon komt gratis en voor niets op.
  Er geen andere ondernemersector die zich zo laat piepelen.

 • Ella7009

  Ik zal er wel niks van begrijpen, maar wat mij opvalt dat telkens als de opbrengst prijzen laag en onder de kostprijs zijn, we allerlei extra eisen voor geschoteld krijgen die geen extra €, opleveren. Maar we mogen in goede tijden wel een nieuwe fabriek en of uitbreidingen helpen betalen. En bij lage opbrengsten komt het verlies weer voor rekening van de melkveehouder.

  En natuurlijk is het zo dat wij na het weg vallen van het Quotum, Wij als melkveehouders meer melk leveren dan goed is voor de markt maar tot op heden heb ik nog geen signalen ontvangen dat de melk niet meer kan worden verwerkt, of dat er geen markt voor is. Waarom dan wel een k... prijs voor de melk uitbetalen, en nieuwe leverings voorwaarden.
  Het zou de NZO en de belangen behartigers sieren als op zijn minste er voor zouden zorgen dat er op kostprijs ( € 0.34 cent ) zou worden uitbetaald en niet zoals nu gebeurd een k. prijs en op de koop toe met extra leveringseisen die ons als melkvee houder / melk leveranciers geen extra opbrengsten genereren.

  Ik heb het idee dat we belazerd worden waar we bij staan.

 • jan1

  @ mozes,
  De enigste vrijwaring die het hele kalververhaal geeft is, dat van Drie nog steeds iedere jaar nog 20.000 stuks nuka's met BVD naar Nederland kan halen.
  Als men er nu voor ging om Nederland vrij van IBR en BVD te laten worden. Werd daar ook een stokje voor gestoken. Bedrijven met BVD kalveren hebben tot 15 x meer antibiotica nodig dan bedrijven met kalveren zonder bvd.

 • De Waard

  Nu nog de ingevoerde buitenlandse melk controleren........

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.