Commentaar

9 reacties

Aan de slag met mest

Dat veehouders meer mest moeten (laten) verwerken dan vorig jaar, is op zichzelf geen nieuws. Toch is het schrikken als je de uitgewerkte rekenvoorbeelden ziet.

Veehouders die vorig jaar nog geen mest hoefden te verwerken, moeten dit jaar in sommige gevallen honderden en honderden kilo's fosfaat afzetten. De verplichting om mest te verwerken is er nog niet lang en een grote groep extensieve veehouders ontsprong de dans tot nu toe, doordat ze onder de drempel zaten. Zij hoefden zich dus ook nog niet te verdiepen in de finesses van de voorschriften voor mestverwerking.

Mest naar verwerker of VVO's afsluiten

Wie vorig jaar nog vrijuit ging, heeft grote kans dit jaar alsnog aan de bak te moeten. Door mest af te voeren naar een verwerker ofwel door VVO's af te sluiten. Verschillende normen zijn dit jaar aangescherpt. Zo is voor de meeste gronden de fosfaatnorm aangescherpt, wat betekent dat je er minder mest op kwijt kunt en dus een groter bedrijfsoverschot hebt - ook zonder groei in veestapel. Verder is het percentage van het overschot dat je moet verwerken verhoogd. Gevolg wederom: een grotere hoeveelheid te verwerken mest. Tot slot is er de nieuwe regel die stelt dat alle extra mest die het gevolg is van bedrijfsgroei, moet worden verwerkt.

Adviseurs: melkveehouders niet goed op de hoogte

Volgens adviseurs in de mestwereld zijn veel melkveehouders niet goed op de hoogte van hun situatie en is er nog te weinig actie ondernomen. Anders gezegd: zij steken de kop in het zand. Dat is doorgaans niet de meest succesvolle strategie.

Laatste reacties

 • krulsaart

  Doe geen moeite: de prijs van de VVO's gaat niet omhoog door een stukje in Boerderij.

 • alco1

  Is het de kop in het zand steken of je boerenverstand niet willen uitschakelen.

 • Bertus Buizer

  Het scheelt misschien ook als er vanuit de overheid (zowel EU als NL) een stimulerende werking uit gaat voor de omzetting van (reststromen van) rundveedrijfmest in groene mineralen oftewel kunstmestvervangers voor toepassing in de land- en tuinbouw. De wettelijke regelgeving zou hier zo snel mogelijk goed op aangepast moeten worden. Deze wens sluit ook aan bij de ontwikkelingen in het huidige SCARLET-PLUS project. Zie: <>

 • evanderpasch1

  heb net op boerderij gelezen dat grasland meer dan 100 kg p205 nodig heeft
  norm omhoog lost meer op dan verwerken

 • kalkar

  Beste Bertus, het gaat de roverheid niet om het zgn mestprobleem op te lossen, ( overigens is er helemaal geen mestoverschot in Ned.) maar om de boeren op giga kosten te jagen. Kosten die inmiddels zo hoog zijn dat de meeste boeren er aan kapot dreigen te gaan. Pure criminelen zijn het, o.a. Dijsselbloem en Rutte, en ze komen er steeds weer mee weg. En de kleine man maar ploeteren.

 • Tonnis

  Beste kalkar, de agrarische ondernemers vinden het niet leuk, dat U ze weg zet als de kleine man, want daartoe willen zij niet behoren.

 • Jan-Zonderland

  @ Bertus Buijzer, waarom eerst al die mest omzetten en dan als kunstmestvervanger te gebruiken ? Mest IS al kunstmestvervanger en het maakt niet uit hoe je het bewerkt of verwerkt, de mineralen blijven ergens, worden niet meer en niet minder.
  Gewoon over het land met die mest en de normen vaststellen op gewasonttrekking plus % verlies dan is een groot deel van het "mestprobleem" opgelost.

 • Bertus Buizer

  @Jan-Zonderland, Ieder mag alles met drijfmest doen wat hij of zij nuttig vindt en wat binnen de wettelijke regelgeving mogelijk is.

  De drijfmest die over is, zou dan in principe - net als andere reststromen (!!) van natte biomassa, zoals digestaat en waterzuiveringsslib - in aanmerking kunnen komen voor superkritische vergassing volgens het concept waarmee we in SCARLET-PLUS werken.

  De eindproducten zoals waterstofhoudend brandbaar gas, CO2, mineralen en houtskool kunnen allemaal op een gecontroleerde wijze worden opgevangen en opgeslagen en op een duurzame wijze worden toegepast in onder meer land- en tuinbouw.

  Wat betreft de mineralen (fosfor, natrium, kalium, calcium etc.), die moeten dan wel volgens de wettelijke regels erkend zijn als groene mineralen oftewel kunstmestvervangers.

  Is het niet zonde dat de eindige delfstof fosfor in de vorm van struviet wordt geëxporteerd naar Duitsland en België?

 • groot731

  is niet de kop in het zand steken maar ik weet liever eerst waar ik aan toe ben voordat ik weer ergens geld insteek en tijdens de wedstrijd de spelregels weer worden veranderd.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.