RundveeOpinie

Aan de slag met mest

Dat veehouders meer mest moeten (laten) verwerken dan vorig jaar, is op zichzelf geen nieuws. Toch is het schrikken als je de uitgewerkte rekenvoorbeelden ziet.

Veehouders die vorig jaar nog geen mest hoefden te verwerken, moeten dit jaar in sommige gevallen honderden en honderden kilo’s fosfaat afzetten. De verplichting om mest te verwerken is er nog niet lang en een grote groep extensieve veehouders ontsprong de dans tot nu toe, doordat ze onder de drempel zaten. Zij hoefden zich dus ook nog niet te verdiepen in de finesses van de voorschriften voor mestverwerking.

Mest naar verwerker of VVO’s afsluiten

Wie vorig jaar nog vrijuit ging, heeft grote kans dit jaar alsnog aan de bak te moeten. Door mest af te voeren naar een verwerker ofwel door VVO’s af te sluiten. Verschillende normen zijn dit jaar aangescherpt. Zo is voor de meeste gronden de fosfaatnorm aangescherpt, wat betekent dat je er minder mest op kwijt kunt en dus een groter bedrijfsoverschot hebt – ook zonder groei in veestapel. Verder is het percentage van het overschot dat je moet verwerken verhoogd. Gevolg wederom: een grotere hoeveelheid te verwerken mest. Tot slot is er de nieuwe regel die stelt dat alle extra mest die het gevolg is van bedrijfsgroei, moet worden verwerkt.

Adviseurs: melkveehouders niet goed op de hoogte

Volgens adviseurs in de mestwereld zijn veel melkveehouders niet goed op de hoogte van hun situatie en is er nog te weinig actie ondernomen. Anders gezegd: zij steken de kop in het zand. Dat is doorgaans niet de meest succesvolle strategie.

Beheer
WP Admin