Redactieblog

19 reacties

Weidegang wettelijk vastleggen is bizar

Een culturele wens van koe in de wei kun je moeilijk bij wet verplichten.

Een aantal linkse partijen wil dat er een wettelijke verplichting tot weidegang komt. Van 1 april tot 1 oktober, 120 dagen en minimaal 6 uur per dag, hetzelfde schema als ook de zuivelcoöperaties hanteren voor de toeslag op weidegang.

Verzet tegen grootschalige melkveehouderij

De achtergrond is duidelijk, er is maatschappelijke druk om de koe in de wei te houden, om velerlei redenen. De eerste is dat het mooi zou staan, de tweede is dat het goed zou zijn voor het dierenwelzijn. En dan is er nog een reden op de achtergrond: verzet tegen grootschalige melkveehouderij. Met verplichte weidegang is het immers lastig om 500 of 1.000 koeien in één stal te houden. Zo’n verplichting houdt dus mogelijk de ontwikkeling naar al te intensieve rundveehouderij tegen.

Romantische beeld

Op die eerste reden is nogal wat af te dingen. Eén koe in de wei is mooi en romantisch, een koppel van tien misschien nog mooier. Maar, een kudde van 100 of 200 op een kleine kavel correspondeert bepaald niet met het romantische beeld. Al jaren staat elke zomer langs de A28 bij Hoogeveen een grote kudde koeien op een klein landje aan de maatschappelijke wensen te voldoen. Het levert de boer ongetwijfeld de begeerde toeslag op, maar zo was het niet bedoeld.

Foto: Ruud Ploeg

Weidegang bij wind en regen

De tweede reden is dierenwelzijn. Ik geloof direct dat het welzijn van de koe erop vooruitgaat als ze op een mooie voorjaarsdag in het jonge gras mag rondlopen, maar of dat bij regen en wind of 30 graden ook zo is, is maar de vraag. Eigenlijk weet ik het antwoord wel. Ik ken stallen waar het dierenwelzijn hoog is, en ook wel stallen waarbij ik daarover twijfels heb. Kortom, het is allemaal niet zo duidelijk.

Betalen voor weidemelk

Wat wel duidelijk is, is dat er een groep consumenten is die extra wil betalen voor weidemelk, en op die groep is de weidegangpremie dan ook gericht. Prima, hoe meer rendabele deelmarkten, hoe hoger de gemiddelde melkprijs.

Zomerstalvoedering heeft kosten- en milieuvoordelen

We weten uit allerlei onderzoek, en uit de ervaringen van boeren, dat zomerstalvoedering kosten- en milieuvoordelen heeft. En dat het dus niet zo gek is dat steeds meer koeien permanent op stal staan. LTO beweert in een persbericht dat het allemaal meevalt, en dat de trend naar meer permanent opstallen is omgebogen, maar ik geloof het niet. Met steeds grotere koppels en strengere milieueisen heb je een steeds hogere weidetoeslag nodig om de ontwikkeling te keren.

Culturele wettelijke verplichting

Dat de mogelijkheid tot weidegang een onderdeel wordt van het fosfaatbeleid, daar is wat voor te zeggen. Maar wettelijk vastleggen, iets cultureels, het is nogal bizar. Staphorster klederdracht is ook mooi, en misschien goed voor het welzijn. Ik kan me zelfs voorstellen dat de gemeente een premie geeft aan klederdrachtdragers. Maar dat is nog geen reden om het bij wet verplicht te stellen.

Laatste reacties

 • alco1

  Je moet ook wel een verdomd mooi verkavelt bedrijf hebben als met robot wilt weiden.

 • agro1

  ergens moeten we volgens de chinezen toch iets goed doen. daar zijn er veel van, dus ze hebben veel gelijk. laat al die folklore varen en wees duidelijk: koemelkerij is een intensieve tak en deze wordt steeds intensiever, of koop nz melkpoeder en leng aan met water. hoe deze dieren gehouden worden is dan mooi uit het zicht, maar klein zijn de kuddes daar zeker niet allemaal. over de mineralenhuishouding maken we ons beslist geen zorgen, vooreerst dan toch.

 • farmerbn

  Ik wil zo veel als burger maar als ik er niet voor wil betalen dan krijg ik niets. Zo moet het ook gaan met beweiden. Burgers die een méérprijs betalen krijgen weidemelk maar de anderen niet. Als je het gaat verplichten profiteren de niet-betalers en dat is veels te makkelijk. Bij verplichting is een méérprijs voor weidemelk onmogelijk. De burgers lachen ons dan uit.

 • farmer4life1

  Laat de politiek nu eens beginnen met rationeel denken ipv alles op emotie. Het vluchtelingen beleid gaat nergens meer over. Net als dit.

 • agriholland

  Zonder water komt geen koe in de wei. Als de maatschappij beweiding zo belangrijk vindt dan moeten ze het eeuwenoud gebruik van koeien in en langs watergangen respecteren.

  En direct stoppen met handhaving/strafrechtelijke vervolging van boeren voor beweiding langs oevers van watergangen.

 • Bert Roeleveld

  Dus ook waterschappen moeten positief bijdragen aan weidegang agriholland.
  En ook niet moeilijk doen als je een stukje sloot dempt voor beter gesitueerde dammen om je koppel koeien goed te weiden.

 • kleine boer

  @agriholland - koeboertje helemaal mee eens hier ook altijd op dijken beweid met drogekoeien en jongvee nu zegt waterschap doen we niet meer voor versterking v de dijk alleen maaien. Dus geen koe meer te zien op de dijk kilometers lang Met hoog water hier noooooit geen probleem gehad maar hooien op de dijk schijnt beter te zijn is toch om lachen.

 • agro1

  wat leven we toch in een heerlijk land. we worden onder de voet gelopen door door de mohammedaanse hordes en onze geliefde bestuurderen willen koetjes in de wei. zijn ze echt zo onnozel of is er een dubbele agenda?? onkundig of onbetrouwbaar, moet een van beide zijn, ik weet niet, wat het ergste is.

 • agrieehollande

  Koe wordt ten onrechte voor schoon water verdrongen.

  <>

  Als landbouwwater op dezelfde manier wordt bemonsterd als uitstoot overheid is er niks aan de hand.

 • agrieehollande

  Er gaan nu geluiden dat Boa's klagen dat koeienvlaaien in aanraking met slootwater kunnen komen bij duikers waar koeien in de wei over heen lopen.

  Het moet niet gekker worden.

 • agrieehollande

  Wel eens een musea bezocht? Die hangen vol met oude meesters waar de koeien in de sloten en rivieren verblijven.

  Sinds 1995 zijn er tbv een natuurbestemming vele koeien uit de uiterwaarden verdreven. Nu wordt de prijs van natuurbeheer met vele miljoenen samenlevingsgeld de bossages verwijderd omdat die gevaarlijk (piping en ijsgang) zijn, het zgn. Programma Stroomlijn van RWS.
  Met behoud van de agrarische functie was dit de belastingbetaler bespaard gebleven.

 • veldzicht

  agrieehollande,Hoe moeten ze anders die miljarden aan
  natuurgeld op krijgen?al die natuurclubs weten van gekkigheid niet wat ze doen.

 • agriholland

  De hulpbehoevenden zoals bejaarden hebben geen recht op buiten zijn.

  Sterker nog in de bouwvereisten voor nieuwe zorginstellingen is het verplichte terras en/of balkon komen te vervallen.

 • ...............

  Ik stel voor dat alle milieu ambtenaren en aanverwante erfbetreders vanaf nu alleen nog op de fiets komen, anders komen ze niet geloofwaardig over.

 • j.verstraten1

  De kip is uit de batterei en moet zijn snavel houden, varkens verplichte groepshuisvesting en zijn staart intact en of dit allemaal nu zo'n verbetering is voor dierenwelzijn, soms wel soms niet. Maar het is of komt er wel, zonder een meerprijs.
  En zo zal het uiteindelijk met de koeien en weidegang ook gaan.

 • farmerbn

  Nog steeds ben ik van mening dat je bij een verplichte weidegang de melkveesector benadeelt omdat er dan geen méérprijs mogelijk is voor weidemelk. Als alle melk verplicht weidemelk moet worden wordt dat de standaardmelk en krijgen we minder melkgeld. Alsof de overheid de trekkerfabrikanten verplicht om alle opties gratis bij een standaardtrekker te leveren. Dat kan gewoon niet.

 • alco1

  Dat is gewoon een feit farmer. Dat heb ik bij de invoering van het stelsel vele malen geventileerd bij de FC.
  Ook denken velen dat onze afnemers de weidegang als eis stellen.
  O.a. babyvoeding wordt gretig afgenomen door betrouwbare kwaliteit en de vitamines en mineralen.
  Een ander voorbeeld dat de prijsstelling niets te maken heeft met weidegang is wel de geitenmelk. Die zien we niet buiten en toch is de prijs nu formidabel.

 • agratax2

  @agro1. Onze regenten kunnen "koeien in de wei" oplossen door een wet te maken en aan te nemen. Hordes vluchtelingen in goede banen leiden kunnen ze niet, dat moet de burgerij maar uitzoeken. komt er dan een politicus die een mogelijke oplossing aandraagr voor het vluchtelingen probleem en de gevolgen daarvan. Wordt de man meteen door de "koe in de wei" politicie afgebrand met hulp van hun omroep stoottroepen. Echte wereldse problemen oplossen is te moeilijk voor de dames en heren, dus dan maar zelf bedachte koeien problemen oplossen.

 • koestal

  De kleine linkse partijen in de Tweede Kamer weten nu al te vertellen dat de consument nu al de weidepremie betaald,ik heb een maand geleden als nietweider een afrekening gekregen om een fors bedrag te betalen voor weidepremie ,er worden allemaal leugens verteld in Den Haag door de vuile politiek. Ze kletsen uit de nek over de rug van de boer.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.