Redactieblog

64 reacties

Toezichthouder NVWA toe aan uniforme maatstaven (2)

Brute omgang met vee en overbelading. De controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moeten er op toezien dat dit niet gebeurt. Zij moeten zich daarbij wel correct gedragen en aan de regels houden.

Regelmatig en ook terecht beboeten controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mensen die zich schuldig maken aan brute omgang met vee, overbelading, vervoer van hoogdrachtige dieren en van niet meer  transportgeschikte dieren.  Bij hun controles van veebedrijven, transporteurs en met name ook bij het toezicht aan de slachtlijn wordt het noodzakelijke werk van de NVWA'ers niet altijd gewaardeerd. Zozeer zelfs dat controleurs met de dood worden bedreigd. Dat is volstrekt ontoelaatbaar. Zoiets moet dan ook zwaar worden bestraft.

Zelf ook schuld
Helaas maken de toezichthouders van de NVWA zich zelf ook regelmatig schuldig aan dierenmishandeling, het zich niet houden aan de wettelijke eisen voor diertransport en zelfs aan intimidatie van mensen. In het voorbije jaar ben ik bij veehouders en veehandelaren over de vloer geweest waar deze zaken aan de orde waren. Deze mensen golden voor de NVWA als verdachten en mogelijke wetsovertreders, maar het waren geen veroordeelden.
Een kleine bloemlezing van uitspraken van NVWA'ers, helaas wel uit de tweede hand : 'Wij bepalen hoe we hier optreden!' 'We maken je hele bedrijf kapot!' en 'Wij maken de regels en geven onszelf ook ontheffing daarvan als we dat nodig vinden'.  Onwillekeurig denk je dan aan de politie die langs de snelweg controleert of je niet te hard rijdt en die daarna met 140 naar huis scheurt.

Voorbeeldfunctie
Bij actie en invallen moet met het nodige gezag worden opgetreden. Het is tenslotte de overheid die over de vloer komt en die handelt in ons aller belang. Maar de overheid is ook altijd een heer (of dame, zo u wilt),  een orgaan dat de maatschappij tot voorbeeld dient. Niet voor niets moeten overheidsdienaren een ambtseed afleggen en kun je daar niet zomaar in dienst treden. Je moet van onbesproken gedrag zijn. In elk geval is duidelijk dat ambtenaren zoals die van de NVWA zich niet zo moeten gedragen dat ze qua optreden niet zijn te onderscheiden van degenen die ze achter de vodden zitten.

Verboden te filmen
Helaas zijn er van veel invallen door de NVWA geen onafhankelijke beelden of verslagen. Zelfs degenen op wiens bedrijf ze in actie komen, mogen niets vastleggen. Een zoon van een veehandelaar die fotografeerde hoe NVWA'ers zo veel  zware kalveren in een veewagen laadden dat ze de klep met zes of zeven man moesten dicht sjorren, werd de camera afgepakt. Beelden gewist. Een boer bij wie de NVWA-controleurs grote runderen twee hoog laadden - de runderen bovenin zaten nagenoeg klem onder het dak - kreeg een grote mond toen hij daar iets van zei. Zelfs dieren met een gebroken poot gingen in de wagen. Was Eyes on Animals hier maar eens bij, of een medewerker van de veelgeroemde dierenpolitie. Een basiscursus omgang met mens en dier zou in ieder geval een begin kunnen zijn.
Schrijf ik dit op om de NVWA er eens mooi gekleurd op te doen staan? Nee!  Wel moet duidelijk zijn dat de overheid consequent dient te zijn en een voorbeeldfunctie vervult. Dat laatste doet ze met bovengeschetst optreden ook, maar dan tot eigen schande.

Laatste reacties

 • ed12345

  Een typisch voorbeeld van een staats instelling die mensen aanneemt die wel eventjes zullen laten wie hier de dienst uitmaakt.Hier is dat zo met de dierenbescherming .Mensen rijden ergens langs en zien bij dik -20 ponney's buiten lopen bellen de dierenbescherming ,die gaat er op af gesteund door de politie ,die weten in de meeste gevallen ook van toeten nog blazen,de ponney's worden in beslag genomen ,of die boer nou verteld dat ze uit zich zelf naar buiten gaan ,maakt allemaal niks uit

 • joannes

  Verplicht <> laten lezen die NVWA ers
  Er staan voorbeelden genoeg van misbruik van staatsinvloed!

 • joannes

  Het is overigens een logisch gevolg van het Boeren afschilderen als economische exploitanten in de Politiek. Het idee voordurend herhalen, Thieme voordurend de microfoon geven, en een apparaat optuigen met Burgers die denken beter te weten wat wel en niet kan als een Boer die tussen vee is opgegroeid en werkt! De Burgers claimen onterecht kennis en autoriteit terwijl ze hun honden een gekleurd jasje aantrekken, hun katten te vet voeren, en toestaan dat exotische dieren als huisdieren in een voor die dieren absoluut vreemde omgeving gehouden worden. Politiek behoort een deskundigheids anker te hebben maar dat anker is nu compleet losgeslagen!

 • schoenmakers1

  vaak worden er regels gemaakt die voor iedereen gelden maar waar de regelmaker uitzonderingen in de regel zet om de overheid van de plicht te ontheffen om aan de regel die ze zelf gemaakt hebben

 • Webcareteam NVWA

  Het staat voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als een paal boven water dat medewerkers zich correct moeten gedragen en zich aan de regels moeten houden. De NVWA herkent zich niet in dit geschetste beeld en is geschrokken van de voorbeelden die in bovenstaande blog worden aangehaald. Wij roepen de mensen die dit is overkomen op om zich bij ons te melden zodat we deze zaken kunnen onderzoeken en indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. Iedereen die klachten heeft over het optreden van NVWA-medewerkers kan dit melden via onze website. De NVWA neemt deze klachten zeer serieus. <>

  Harry Kamphuis, Afdelingshoofd toezichtsuitvoering Landbouw/plv. hoofdinspecteur Landbouw van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • LUCTOR

  Heb het zelf een keer meegemaakt bij een controle van de oormerk nummers onze beesten hebben horens er stond een wat oudere koe met een hoorn die aan een kant richting de kop groeide de controleur zei je moet die koe een stuk van de hoorn afhalen want hij groeit in de kop ik zei tegen hem dan moet je even beter kijken bij het opstallen hebben we er een stuk af gezaagd je kunt er met drie vingers achter langs hij gaf op een zeer brutale manier als antwoord als ik je dat zeg dan doe je dat.
  Kon me zelf nog net bedwingen kan me daarom ook voorstellen dat er dan dingen gebeuren zoals in Duitsland wat niet mijn privilege heeft maar goed we zijn allemaal mensen en als ze je het bloed onder de nagels weg halen kunnen dit soort excessen optreden.

 • gjh

  die nvwa ers hebben maar 1 doel en dat is de boeren laten teakelen om zo de grote jongen uit te hangen. Ik heb ervaring mee en toen ze niet konnen winnen moest ik me maar melden bij de OMBUDSMAN. mijn opa zei altijd als je niets kan willen ze je daar nog wel hebben.

 • minasblunders1

  Ik zeg altijd maar zo: '(te) velen hebben macht. Er zijn er maar weinig die daar mee om kunnen gaan'. Bij diverse overheidsinstellingen en ministeries is eerlijkheid en fatsoen helemaal ver te zoeken.

 • famtillemans1

  Ik heb ooit een nvwa,r mee gemaakt wel al ff geleden die zei letterlijk. Tja jullie krijgen subsidie dus ja je vraagt om gecontroleerd te worden. Met andere woorden niemand geen subsidie meer aanvragen. Er zitten genoeg meedenke mensen bij.maar alleen al t dreigen met boetes van 1000 Den € is al onmenselijkheid. Het is niet eerlijk en onrechtvaardig we zijn alle hard werkende mensen. Knoeiers moet je aan pakken. Maar mensen klieren om bijvoorbeeld 1 sprietjes stro? Wielkasten van veewagen poetsen? de rijtijden van een rund op moeten schrijven terwijl wel een i en r systeem hebben? En zo kan ik nog veel meer op noemen. T moet menselijk blijven.

 • alco1

  @Tillemans. Subsidie toeslagen moet ik ook altijd weerleggen bij mijn burger buren als liever niet, maar!!!!
  Bijvoorbeeld nu is het duidelijk uit te leggen met de zakkende melkprijs.
  Deze zal zover zakken tot dat boeren gaan inkrimpen bij een bepaalde prijs, omdat kosten hoger zijn dan de melkprijs.
  Echter omdat toeslagen zijn uitgekeerd is deze omslag bij een nog lagere prijs.
  M.a.w. Als boer men heeft niets aan de toeslagen.
  Er wordt alleen een goedkoper (export) voedselproduct gecreëerd, maar wat heb je daaraan omdat alle landen het zo doen.
  Daarbij is men ook nog aan handen en voeten gebonden aan allerlei onzinnige regels waaraan men voldoen moet omdat je anders gekort wordt omdat je de toeslagen wel nodig hebt.

 • gjh

  ja klopt minasblunder de eerlijkheid en fatsoen is ver te zoeken bij die nvwa,ers het zijn vaak gefrusteerde en trieste mensen waar de maatschappij niets mee kan.

 • pieter p

  @gjh Maar ze zetten ze wel op een plek neer, waar ze niet hadden horen zitten.

 • LUCTOR

  #5 Zou graag enkele voorbeelden van klachten die bij u binnen gekomen zijn en hoe deze aan de praktijk aan gepast zijn? Welke sancties gelden er voor uw medewerkers als u een klacht gegrond verklaard? Wat is het screenings model van uw P/O beleid voor u een medewerker in dienst neemt. Hoort hier ook een psychologische test bij? Hoe kan een klacht bewezen worden omdat de boer meestal alleen is en uw medewerkers in de meeste gevallen met twee?

 • W Geverink

  Het lijkt mij dat in Nederland de zelfde problemen spelen als in Canada. Mensen worden in een machtspositie gezet en kunnen daar maar al te vaak niet goed mee omgaan. Een inspecteur bij een varkensslachthuis bijvoorbeeld wilde een boer aanpakken omdat hij teveel varkens geladen had in zijn vrachtauto. Zijn baas de dierenarts vroeg hoe de varkens er uit zagen bij het afladen. De inspecteur mompelde daarop dat er op de varkens niets aan te merken was. Je moet niet gaan zeuren tegen boeren of transporteurs die de varkens aanvoeren in perfecte staat zelfs nu het veertig onder nul is! Ook de varkens vinden het niet erg als er met die temperaturen wat meer van hun maatjes aan boord zijn. De dierenarts drukte de inspecters op het hart dat ze er niet stonden om boeren af te zeiken met domme bekeuringen die nergens op slaan.

 • aarthamstra1

  Het zijn net mensen .Die hebben nu eenmaal de eigenschap zich verheven te voelen boven zijn naaste. Gaan er van uit dat iedereen slecht is en zij dat moeten zien in goede banen te begeleiden. Zonder ook maar enige zelf reflexie

 • Mozes

  Ik heb in de loop der jaren verschillende controleurs op het erf gehad en heb er geen slechte ervaringen mee opgedaan.
  Ergens in de jaren negentig kwamen ze oornummers controleren. De aanleiding was dat ik vrijwel geen vervangende oornummers aanvroeg voor verloren nummers. Koe voor koe werd gecontroleerd en alles bleek te kloppen. Ze zagen dat ik een voerligboxenstal had. Bij dat type stal heb je geen voerhek en daardoor vrijwel geen nummerverlies. Hier werd notitie van gemaakt. Een paar kalveren die 1 á 2 weken oud waren hadden nog geen nummers in maar daar werd niet moeilijk over gedaan. Ze zijn er nooit weer geweest voor nummers controleren.

 • Mozes

  In het voorjaar van 1995 kwam in de middag iemand het erf oprijden. Het bleek iemand van de AID te zijn. Hij had geconstateerd dat de loonwerker mest aan het uitrijden was op het maisland terwijl er niet direct ondergewerkt werd. Ik vertelde hem dat de loonwerker 's morgens met een andere tank met bouwlandinjecteur bezig was geweest maar dat die tank kleinere wielen had en iedere keer wegzakte omdat de grond niet draagkrachtig genoeg was. Daarom had de loonwerker besloten om na de middag met een andere tank verder te gaan die bovengrond verspreidde. De man van de AID constateerde op het land dat dit inderdaad zo was. Op mijn verzoek heeft hij dit in het procesverbaal vastgelegd.
  Een half jaar later kreeg ik van het OM een schikkingsvoorstel van 1500 gulden. Hierop heb ik een brief geschreven naar de officier van justitie met het verzoek eens goed te kijken naar de feiten zoals de man van de AID in het procesverbaal heeft vastgelegd. Twee weken later kreeg ik een nieuw schikkingsvoorstel van 300 gulden.

  Moraal van dit verhaal: ik herken mij helemaal niet in verhalen over kwaadaardig, sadistische of onredelijke controleurs en OM.

 • gjh

  webcareteam doe nou niet zo schijnheilig en kijk is wat kritisch naar je personeel , ik heb veel ervaring met nvwa ers en het is alleen negatief !!!

 • mbm

  Ik heb helaas een paar zeer slechte ervaringen met NVWA/AID controleurs. Het zit em in de macht die kan worden uitgeoefend en kan leiden tot misbruik. Nooit zal ik de mededeling vergeten van een leidingevende AID'er (die ik met naam en toenaam kan noemen) die mijn bedrijf blokkeerde met de bedreiging dat hij dit zou volhouden tot ik 'er aan zou gaan'. Ook voegde hij toe: jullie boeren doen maar, maar we pakken jullie wel. Let wel: alles zonder besluit, brief of bewijs. Reden was dat zij beweerden (niet hebben bewezen,) dat een oornummer ook op een ander bedrijf werd gebruikt en daarmee maar fraude aannamen. Zij hebben mij net zo lang geblokkeerd tot ik noorgedwongen die koe door de dierenarts heb laten afmaken, terwijl ik absoluut het juiste oormerk had en dat ook kon bewijzen. De dierenarts sprak er schande van en dat was het ook. Sindsdien ben ik al mijn vertrouwen in de controleurs kwijt.

 • Mozes

  Klaas van der Horst zegt zelf al dat veel uitspraken uit de tweede hand komen. Dus de betrouwbaarheid is onduidelijk.
  Veel borreltafelverhalen ontstaan denk ik doordat sommigen bepaalde regelgevingen niet accepteren. Als dan op die regelgeving gecontroleerd wordt, wordt de weerzin tegen de regelgeving vertaalt als desfunctioneren van de controleur.

  Je bent als burger niet geheel machteloos tegenover controleurs. Je kunt een klacht indienen bij de controlerende instantie en daarnaast bij jou belangenorganisatie. Natuurlijk kan de belangenorganisatie niet wat met de eerste klacht omdat de geloofwaardigheid daarvan onduidelijk is. Maar als er meerdere klachten binnenkomen waar ook nog eens een structuur inzit zal de geloofwaardigheid toenemen en kan men er wel wat mee.
  Dus geen verhalen ophangen aan de borreltafel maar ieder incorrect optreden van een controleur melden bij jou belangenorganisatie.

 • joannes

  @mbm, het grootste probleem is vaak de dat de uitvoerende zich gelegitimeerd en soms zelfs verplicht voelen onethische te handelen. Met al die huigelarij in de Politiek en de Media en natuurlijk een NVWA/AID die onder deze invloed iedere keer bewijs moet vinden van wat met denkt, krijg je vaak vanzelf een cultuur die zich verheven en verplicht voelt. <>
  Zoals je ziet eea is allemaal in P&O literatuur/schrijven terug te vinden. Het probleem is dat de leiding dit niet herkent en managed! Ze zijn te veel met de Media bezig!

 • steenbok1

  ik heb geen slechte ervaringen, misschien een tip voor vele collega s, behandel mensen zoals je zelf behandeld wild worden, ene ja, de regels hebben de controleurs echt niet zelf gemaakt. Nog een tip voor sommige, stop met het innen van alle toeslagen en subsidies, dan duidelijk minder bezoek van de NVWA.

 • klaas.van.der.horst1

  @Mozes. Borreltafelverhalen schrijf ik niet op. Jij doet wel erg je best om mijn verhaal te ontkrachten. Ik zeg dan toch ook niet dat jij slechts 1 stem bent met tig reacties op mijn bericht, terwijl ik in het voorbije jaar meerdere ervaringsdeskundigen met de NVWA heb bezocht die inmiddels hun kaken wel op elkaar houden?
  Wat ik heb opgeschreven is niet beschadigend bedoeld, maar wel (hopelijk) corrigerend.

 • alco1

  Natuurlijk zijn ze wel voor rede vatbaar.
  Zo had ik een 'zwart' dier.
  Dit was ontstaan doordat de inseminatie met een verkeerde datum was opgegeven. Zo werd het door mij opgegeven kalf niet geaccepteerd.
  Maar dit werd niet teruggekoppeld. Daar lag dus de fout. Samen met hen voor de computer de fout gevonden en hersteld en het dier was 'legaal'.
  Samen met hen na de koffie nog een frisje gedronken op de goede
  afloop.

 • Mozes

  @Klaas van der Horst, waarom houden deze mensen de 'kaken op elkaar'? Controlerende instanties behoren correct te functioneren en dat kan alleen als desfunctioneren gemeld wordt en ook serieus wordt genomen. Blijkbaar zit daar een probleem.

  Bijna dagelijks lees ik hier op Boerderij.nl reacties van mensen die bepaalde regelgeving niet accepteren en dat vertalen in weerzin tegen instanties die deze regelgeving moeten controleren. Daar wordt ik wel eens moe van. Dit maakt dat ik nogal dubbel tegen de verhalen sta. Enerzijds vind ik dat iedere klacht zeer serieus moet worden genomen omdat controlerende instanties correct behoren te functioneren en burgers niet rechteloos mogen zijn.
  Anderzijds weet ik, afgaande op de dagelijkse reacties op deze site, dat een groot percentage van de klachten kant noch wal raken en slecht voortkomen uit frustraties tegen de gecontroleerde regelgeving.

 • minasblunders1

  Tjonge Mozes, wat moet jij een gelukkig mens zijn met je grenzeloze vertrouwen in de heilige overheid. Word eens wakker man en kijk hoe het er in de echte wereld aan toe gaat.

 • Mozes

  @minasblunders, je haalt twee dingen door elkaar: de betrouwbaarheid van regelgeving en het correct functioneren van controlerende instanties. Zo kan het zureregenverhaal als gevolg van ammoniak één groot bedrog zijn terwijl de instanties die de emmissiearme aanwending moeten controleren wel correct functioneren.

  De betrouwbaarheid van regelgeving is afhankelijk van politiek gekonkel, invloed van actiegroepen en media.

 • gjh

  mozes jij was zeker het liefste jongetje van de klas en mocht elke dag bij de juf op schoot zitten !! wordt eens wakker man en kijk eens kritisch !!

 • agro1

  M06 is gewoon een overheidsdienaar, die voor zijn werk in door de gemeenschap, dus ook door ons, betaalde tijd, polletiek correcte verhaaltjes schrijft. jazeker, der Staat heeft van zulke lieden in dienst!!!! de praktijk prikt daar gewoon doorheen. gelukkig schrijft hij nu geen doorzichtige spel/stijlfouten meer.

 • Mozes

  Wat mij verbaast is de machteloze positie die klagers innemen. Als ik slachtoffer zou zijn van incorrect optreden zou ik daar een klacht over indienen en ook de belangenorganisatie te hulp roepen. Waarom die machteloze houding? Als er aanwijzingen zijn dat incorrect optreden veelvuldig voorkomt zouden de belangenorganisaties daar een meldpunt voor kunnen instellen.

  Het verschil tussen mijn houding en die van de klagers is dat ik niet met mij laat sollen. Als ik slachtoffer zou worden van incorrect optreden maak ik daar wél werk van. De klagers blijkbaar niet, die laten het zich machteloos gebeuren en gaan vervolgens hun ongenoegen van zich afpraten in hun omgeving en hier op de site.

 • alco1

  Wat heb je nou aan zulk gezeur met elkaar.
  Help elkaar waar nodig, we zijn in feite wel collega's.
  Wat me ook opvalt dat velen alleen kritiek spuien, maar wees eens wat positief over iemands uiteenzetting, echter als er geen commentaar gegeven kan worden, wordt gezwegen.
  Het is maar net hoe je zelf in elkaar zit.
  Laten we onze kritiek sparen voor mensen van buiten de landbouw die hier zonder 'know how' hier hun fantasieën oreren.

 • Burnetti

  Goeie reacties Mozes.

  Lees hier nooit wanneer iemand is 'gematst' door de overheidsdiensten!
  Heb hier een ruim aantal voorbeelden uit eerste hand van.

  Tel je zegeningen, en meldt mistanden.

 • schoenmakers1

  mozes heeft veel weg van een bestuurder die het goed kan vinden met de overheidsdienaren en voor wie aparte regels gelden, een bestuurder die totaal geen gevoel heeft van wat er in het veld gebeurd?

 • Mozes

  @schoenmakers, als jij slachtoffer wordt van incorrect optreden van een controlerende instantie ga je daar dan werk van maken of je je machteloos opstellen en vervolgens hier op de site gaan zitten huilen?

 • ikkethuis

  @mozes, het enige werk wat je tegenwoordig er van kunt maken is een briefje of mail sturen die ergens onder een stapel beland. Geef eens een telefoonnummer, en naam en adres dan rij ik er meteen heen, dan kunnen we zaken doen.

 • Burnetti

  @ikkethuis zie #5

 • appie19979

  Beste klaas,
  Ik heb ook regelmatig controle gehad, maar eigenlijk nooit problemen (het zijn ook maar gewoon mensen, die ook normaal behandeld willen worden).
  Ik neem aan dat ze niet zomaar dieren in beslag nemen, daar is wel een traject aan vooraf gegaan. Dat die veehouders daarna erg gefrustreerd zijn kan ik me voorstellen en dat ze daarbij dingen erger maken dan ze zijn.
  Net zoals de zin 'dat ze de klep met zes of zeven man moesten dicht sjorren'. Welke veewagen moet je tegenwoordig nog met de hand dicht gooien?
  Ook maken die AIDers natuurlijk genoeg mee, in Duitsland is er zelfs een controleur doodgeschoten door een veehouder: <>

 • schoenmakers1

  mozes, ik heb er in het verleden zoveel tijd in gestoken dat ik er helemaal onderdoor ging,je loopt gewoon tegen een muur van onwil aan, steun van de organisaties krijg je totaal niet, deze lachen je gewoon uit, zitten trouwens ook meestal in andere besturen en moeten 2 petten dienen, en kiezen dan vervolgens dat ze alleen maar, hun eigen hachje proberen te redden, nee mozes, zoals jij alles stelt kan ik alleen concluderen dat jij ook een bestuurder bent die dicht bij het vuur zit, maar dit heb ik al eerder gemeld. Er zit veel verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen!!!!!!!!

 • Mozes

  @schoenmakers, probeer het eens via militante organisaties als de NVV en NMV. Die doen niets liever dan autoriteit aanpakken. Als zelfs deze organisaties zich afzijdig houden moet ik toch echt twijfelen of ik wel het hele verhaal te horen krijg.

 • minasblunders1

  Mozes klets niet! Deze partijen stellen misstanden aan de kaak, wat hun goed recht (zelfs hun plicht) is. Dit in tegenstelling tot die LTO van jou, die aan de leiband van het ministerie van onkunde/WUR loopt.

 • Mozes

  @minasblunders, we voeren hier geen discussie over de juistheid van regels maar over de mate waarin controlerende instanties zich wel of niet correct opstellen. De mate waarin controlerende instanties zich wel of niet correct opstellen kan ik niet beoordelen ook al heb ik zelf geen slechte ervaringen. Mijn standpunt in deze discussie is dat ik verbaast ben hoe boeren die wel slechte ervaringen hebben opgedaan daar vervolgens mee omgaan. Ze ondernemen geen enkele actie in de vorm van een klacht bij de controlerende instantie of bij belangenorganisaties. In plaats daarvan gaan ze alleen maar grote verhalen ophangen en schande spreken in hun omgeving en hier op de site.

 • Marco22

  Mozes@ U bent naief ga eens praten met Ad Bos of Paul van Buitenen.
  Boy van Geffen oooh maar die is helaas overleden, oorzaak en gevolg diep in de doofpot gestopt door overheid.


  Tip laat tijdens controle de voice-record meelopen op je mobiel.

 • famtillemans1

  Mozes@ jij bent volgens mij getrouwd met ze? Er zijn genoeg menselijke controleurs. Maar t probleem is bij de hele nvwa dat er ook tussen zitten die puntje precies zijn. Nooit niks door de vingers kunnen zien en t liefste bekeuringen maken. Als iemand er een puinhoop van maakt oke. Maar zo,n nvwar moet er dan ook niet van weg schrikken als een boer boos of agressief wordt. Daar bereikt de boer Natuurlijk niks mee. Maar er lopen nvwa,r s rond die daar gewoon weg om vragen. Eerlijkheid duurt t langst voor boer en nvwa en overheid moet toezicht houden. Maar geen baas gaan spelen

 • famtillemans1

  Mozes@ jij bent volgens mij getrouwd met ze? Er zijn genoeg menselijke controleurs. Maar t probleem is bij de hele nvwa dat er ook tussen zitten die puntje precies zijn. Nooit niks door de vingers kunnen zien en t liefste bekeuringen maken. Als iemand er een puinhoop van maakt oke. Maar zo,n nvwar moet er dan ook niet van weg schrikken als een boer boos of agressief wordt. Daar bereikt de boer Natuurlijk niks mee. Maar er lopen nvwa,r s rond die daar gewoon weg om vragen. Eerlijkheid duurt t langst voor boer en nvwa en overheid moet toezicht houden. Maar geen baas gaan spelen

 • famtillemans1

  Mozes@ jij bent volgens mij getrouwd met ze? Er zijn genoeg menselijke controleurs. Maar t probleem is bij de hele nvwa dat er ook tussen zitten die puntje precies zijn. Nooit niks door de vingers kunnen zien en t liefste bekeuringen maken. Als iemand er een puinhoop van maakt oke. Maar zo,n nvwar moet er dan ook niet van weg schrikken als een boer boos of agressief wordt. Daar bereikt de boer Natuurlijk niks mee. Maar er lopen nvwa,r s rond die daar gewoon weg om vragen. Eerlijkheid duurt t langst voor boer en nvwa en overheid moet toezicht houden. Maar geen baas gaan spelen

 • gjh

  marco ik denk dat mozes een dokter nodig heeft het zit niet goed hoofd.

 • abtje

  Het zijn inderdaad ook maar mensen, Mozes heeft die ervaring ook, maar ervaart het anders. Ze komen en bij enige tegenspraak houden ze graag wat chantage materiaal achter de hand.
  Ook bij jouw verhaal, Mozes, die ongeblikte kalveren is, geloof ik, een boete van 100,- euro per kalf.
  Als je nu braaf bent zien we dat door de vingers, maar anders....

 • koestal

  Staat in een staat,veetransporteurs zijn meestal het pispaaltje van de NVWA

 • abtje

  Het zijn inderdaad ook maar mensen, Mozes heeft die ervaring ook, maar ervaart het anders. Ze komen en bij enige tegenspraak houden ze graag wat chantage materiaal achter de hand.
  Ook bij jouw verhaal, Mozes, die ongeblikte kalveren is, geloof ik, een boete van 100,- euro per kalf.
  Als je nu braaf bent zien we dat door de vingers, maar anders....

  Er zitten dus hele nette bekwame mensen bij, maar juist die rotte appels verpesten het weer voor de goede controleurs.
  En als die eindelijk opgedonderd is ben je te blij om daar weer werk van te maken. Ook in dat wereldje houden de collega's de handen van elkaar boven het hoofd.

 • alco1

  Beste mensen. Volgens mij zegt Mozes niets verkeerds hoor.

 • info382

  mozes geloof me nou wij hebben dagelijks met de nvwa te maken daar zitten goeie bij maar ook hele slechte .En het verhaal dan moet je bezwaar maken, we hebben zelf meegemaakt dat iemand van de nvwa voor de rechter glashard stond te liegen.(en dan wordt nog gezegd dat hun mensen niet liegen omdat ze een eed afgelegd hebben)

 • gjh

  klopt info de beste leugenaars zitten bij de nvwa , ik heb er ook ervaring mee !!! trieste mensen

 • koster

  Het lijkt mij dat de nvwa geen recht heeft om het filmen op eigen erf te verbieden.

 • koestal

  Bij NVWA is willekeur troef

 • landboer

  Als het moet praat mozes iedereen onder de tafel, zal die bij controle ook wel doen.

 • joannes

  @landboer, wanneer daar de scheidslijn ligt voor de NVWA, dat onder tafel kunnen praten, zou dat een flinke bedreiging voor boeren kunnen zijn. Boeren die in hun vak nu niet bepaald getraind worden in de vaardigheid van praten of schrijven. Juist die ongelijkheid met controleurs, die wel die training hebben, maakt het een een ongelijke strijd.

 • abtje

  @landboer Als Mozes het te heet onder de klompen wordt reageert ie gewoon niet meer. Dat gaat niet bij een controle.

 • Mozes

  Ik heb mijn standpunt in deze discussie duidelijk uiteen gezet. Er is niets zinnigs tegenover gezet, alleen wat frustraties geuit. Er dus niets om op te reageren.

 • abtje

  Tuurlijk, ook in de blog van Vergaderboer zeker...Alleen frustraties van uw kant uit zeker.

 • joannes

  @Mozes, wil horen dat het een gladde prater/schrijver is, die zijn ervaringen natuurlijk verbijzonderen! Want het tegendeel bewijzen op individuele ervaringen is natuurlijk niet mogelijk! Ervaringen zijn nooit objectief, wanneer ze niet te meten zijn!

 • alco1

  Sorry @Joannes. Zo is het ook niet 'kies' en beneden jouw niveau.

 • Mozes

  @joannes, ik heb nergens gezegd dat controleurs foutloos zijn. Ik heb alleen mijn verbazing uitgesproken over de manier waarop sommigen omgaan met incorrect optreden van controleurs. Geen klacht indienen, ook niet bij belangenorganisaties, maar alleen schande spreken in hun omgeving en hier op het forum.

  Maar laten wij elkaar geen mietjes noemen @joannes, iedereen weet waarom er geen klacht wordt ingediend en waarom belangenorganisaties zich afzijdig houden. Als een klacht wordt ingediend wordt niet alleen onderzoek gedaan naar het gedrag van de controleur maar ook naar het gedrag van de boer........
  En die was is te vuil om buiten te hangen. Dan blijkt dat de controleur weliswaar een incorrecte uitspraak heeft gedaan maar dat er een hele lijst aan beledigingen, bedreigingen, scheldpartijen en treiterijen aan vooraf zijn gegaan. Als dit er niet aan vooraf is gegaan en de controleur zich vanuit het niets incorrect opstelt is er geen enkel beletsel om een klacht in te dienen.

 • gjh

  mozes ik heb die gasten nooit zoals jij zegt getreiterd. Maar ik laat ook niet in mijn nek schijten en dat doe jij wel als er een nvwa er komt en zegt ga heel de dag in die hoek staan ben jij zo achterlijk om dat te doen en ik niet , ik kom voor mijn eigen op en jij niet. Wees eens een keer kritisch of zoek hulp

 • minasblunders1

  Agri had toch gelijk. Triest maar waar.

Laad alle reacties (60)

Of registreer je om te kunnen reageren.