29 reacties

Het spel der koehandel

De gemiddelde boer heeft alleen maar gerekend hoeveel koeien hij extra wil gaan houden in 2015. Voor andere scenario’s was weinig ruimte.

Er is in Nederland inmiddels zo’n jaar of tien gepraat en gediscussieerd over hoe de melkveehouder zich zou moeten voorbereiden op 2015. Menig studieclubavond is gevuld met broodetende adviseurs die de verschillende scenario’s schetsten. Niet dat de gemiddelde melkveehouder op zulke avonden nu echt goed luisterde; de meesten rekenden in hun hoofd alleen maar hoeveel koeien zij zelf meer zouden gaan melken in 2015. De weg naar 2015 toe bepaalt voor een groot deel hoe het er dan uit zal gaan zien. Nu het grootste deel van die weg achter de rug is, wordt het, op onverwachte ontwikkelingen na, steeds duidelijker.

De melkprijs om te beginnen is en was de laatste tijd hoog, niet alleen welkom, ook nodig. Daarnaast zwengelt een hoge melkprijs uitbreidingsdrift alleen nog maar verder aan. Termen als ‘bevrijdingsdag’ zijn hier meermaals voor gebezigd. In een land als Nederland wordt daar echter al snel met argusogen naar gekeken. De politiek met zijn voormannen en -vrouwen had al de naam onbetrouwbaar te zijn, en is daarnaast op weinig verstand te betrappen. Met dit geringe verstand lieten de politici zich Brusselse idiote normen als fosfaatplafonds en 
beroerdere derogatie-eisen gemakkelijk aanpraten – ze omarmden ze. De kromme realiteit is nu al zichtbaar, terwijl men praat over mestoverschotten, verwerking en verbranding van mest wordt onze vruchtbare landbouwgrond uitgemergeld, worden opbrengsten lager en kwaliteit van grond en product minder. Laat de gemiddelde koeienboer het ruweiwitgehalte van zijn graskuil van tien jaar geleden eens vergelijken met die van de laatste jaren en de effecten zijn gauw duidelijk. Ze zijn alleen op te vangen met de aankoop van veel soja. Simpel, maar kostprijsverhogend en wrang als je verplicht werd je eigen goede mest af te voeren.
Al hebben politici weinig verstand, ze snappen steeds beter hoe het spel te spelen. Het spel der koehandel. Wat betreft het naderende fosfaatplafond is nog niemand opgestaan met het lef om koehandel te gaan bedrijven met de 85 miljoen kilo voor de melkveehouderij, dus blijft deze als harde grens boven ons hoofd hangen. De politiek zegt: ‘Geen groei, tenzij de sector zelf met goede plannen komt.’ Koren op de molen van een club als LTO. Met een toekomstvisie melkveehouderij krijgen we een bak ellende over ons heen. Alles om de toekomstige groei voor de Nederlandse melkveehouderij veilig te stellen. De toekomstige melkveehouderijwet scherpt het nog wat verder aan: alleen nog groei op basis van 100 procent verwerking of plaatsingsruimte voor de extra mest. Die wet gaat overigens 1 januari al in. Nog voor bevrijdingsdag bevinden we ons dus al in een nieuwe ‘oorlog’!
En gaat dit alles nog niet ver genoeg, onze eigen belangbehartiger, LTO-mest-
expert Van Stralen, verdedigt dat ‘criminele’ melkveehouders die hun eigen fosfaatquotum overschrijden maandelijks gekort moeten worden op de melkgeldafrekening. En de boer, hij ploegde voort en rekent nog steeds hoeveel koeien hij meer gaat melken.

Laatste reacties

 • poldes

  natuurlijk geproduceerde mest verwerken in een fabriek tot..........iets industrieeels .?
  Grond minder bemesten.
  En hogere productie van de grond eisen.
  En melk produceren omdat het anders iemand anders op de wereld goedkoper probeert.
  vervolgens op den duur minder melkveebedrijven met opvolgers.
  Als je het zo bekijkt zijn wij als melkveehouder een beetje gek bezig.
  Het is zo door de jaren heen voor ons en over ons zo allemaal goed geregeld.
  En langzaamerhand wordt het zichtbaar.
  goed of niet goed,hier moeten wij het voorlopig mee doen.

 • Mozes

  Iedereen kon begrijpen dat de melkveehouderij niet ongelimiteerd kan groeien. Ten eerste zou dat betekenen dat de melkveehouderij zich ontwikkelt tot een intensieve veesector die zich buiten de samenleving plaatst en overal geweerd wordt. Ten tweede blijft de melkveehouderij afhankelijk van ruwvoer waar grond voor nodig is.
  De melkveehouderij moet dus altijd een binding met grond houden. Men heeft gehoopt dat de ruimte voor groei alleen zou worden ingevuld door boeren die nog plaats hebben op hun grond. Grondloze groei heeft men proberen te voorkomen door mestverwerking te verplichten voor uitbreiding boven de eigen plaatsingsruimte. De laatste tijd wordt echter duidelijk dat een groeiend aantal boeren zich niet laten afschrikken door de verplichte mestverwerking waardoor dus ongelimiteerde grondloze groei dreigt te ontstaan. Dit kan mogelijk tegengehouden worden met een fosfaatheffing voor uitbreiding boven de eigen plaatsingsruimte. Heeft Jeroen van Maanen een betere oplossing?

 • joannes

  Balanceren met gegevens wordt de kunst. De spreadsheet Boer.

 • j.verstraten1

  Ja Jeroen, wat wil jíj nu eigenlijk? Dat kan ik uit je verhaal niet opmaken. Wil je gewoon dierrechten zoals de intensieve sector zodat LTO geen 'koren op de molen' krijgt en fosfaat 'criminelen' geen korting op het melkgeld? Ben benieuwd naar deel 2 van je blog.

 • tinus888

  @verstraten .wat gaat men eigenlijk doen met het geld van de fosfaatheffing?

 • tinus888

  @ mozes dat wisten we 10 jaar geleden al dat het uit de hand ging lopen met afschaffen van melkquotum Er werd wel altijd hiep hiep hoera geroepen door de lto en er werden verhalen erbij gehaald over de goede vraag op de wereldmarkt maar wat hebben we aan die wereldmarkt als we toch niet meer koeien mogen houden? Maar wel door allerlei bochten wringen voor een paar koeien extra? Is het dat allemaal waard?
  We hadden een mooie efficiente zuivelindustrie die ieder jaar wist hoeveel melk naar de fabriek kwam. RFC heeft miljarden geinvesteerd,en niemand die kan vertellen hoeveel melk ze daarvoor gaan verwerken?

 • Ferm

  Ben het eens met @tinus888.

  Ik begrijp niet zo goed waarom bijvoorbeeld een j.verstraten1, zo boos wordt vanwege een kritisch geluid. De kritische geluiden hebben nooit een stem gekregen. We moesten het er maar mee doen. Als je zo zeker van je zaak bent lach je toch om die kritiek?
  Maar zoals @Mozes al aangeeft,'iederéén kon toch begrijpen dat de melkveehouderij niet ongelemiteerd kan groeien'? Nou, daar is wel op ingezet door iederéén. Kritieke geluiden ten spijt. En nu dan om het weer recht te breien komen met een voorstel tot fosfaatheffing. En dan aan Jeroen van Maanen vragen of ie een betere oplossing weet.
  Ik zou zeggen, dat kun je zo 1,2,3, niet oplossen, lekker makkelijk om de bal nu terug te spelen, terwijl we eerder niet mee mochten doen.
  Blijkt maar weer dat je nergens zeker van bent, had daar rekening mee gehouden, hoefden we nu niet ad-hoc beleid uit te voeren.

 • alco1

  Tinus en Paysanne. Het is toch duidelijk dat we met de melkveehouderij nog een belangrijke pijler hebben in de buitenlandse markt. Melkquotering is hierin een belemmering. Maar afschaffing geeft ons ruimte en de hele inzet is toch dat fosfaatruimte bij de andere sectoren weg zal komen.

 • Mozes

  @tinus888, het melkquotum was een MARKT-reguleringsmiddel. Het is niet bedoelt om de melkveehouderij binnen milieu- en maatschappelijke grenzen te houden. Daarnaast was het ook een Europees systeem terwijl het beperken van de melkveehouderij binnen milieu- en maatschappelijke grenzen een specifiek Nederlands probleem is.
  Het beperken van de melkveehouderij binnen milieu- en maatschappelijke grenzen doe je met een regeling die hier specifiek voor gemaakt is en daarvoor misbruik je niet een markt-reguleringssysteem. Men had de hoop dat de verplichte mestverwerking voldoende zou zijn om de melkveehouderij grondgebonden te houden. De laatste tijd wordt duidelijk dat dit te optimistisch is ingeschat.

 • joannes

  Hoe krijg je druk op de ketel? Of hoe krijg je mestverwerking opgestart? Met beperkingen of limits! En dat is precies waar men op aan stuurt:

  Zie
  Fosfaat is een van de beperkende factoren. Als er onvoldoende mestverwerking is, heb je volgens Romijn direct problemen met de huidige regering als bedrijf en sector.

  Het fosfaatoverschot van 2013 is hierbij een nieuwe referentie, een overschrijding daarvan moet vanaf 2015 voor 100 procent worden verwerkt of er moet grond onder zitten. Dit is boven op de mestverwerkingsplicht, die al geldt voor alle veesectoren.

 • tinus888

  Hooi of sto/brok voersystemen zijn al bekend voor de superheffing mozes,dat grondgebonden verhaal is een beetje naief

 • CLM Culemborg

  Wat een klaagzang zonder enig toekomst perspectief.

  Het huidige beleid is door de sector (NZO - LTO) bepleit en door de overheid geaccepteerd. Verschillende NGO's schreeuwden destijdse om dierrechten en anderen pleitten toen voor 'grondgebondenheid'. Welke van deze drie heeft jouw voorkeur Jeroen? En als je 'niets' wil dan is emigratie naar Rusland een optie. Poetin wil de inlandse melkproductie onbegrensd verhogen.

 • tinus888

  @info er is bijna 1 miljoen hectare grasland en 200000ha maisland hoe komen ze er dan bij om het plafond op 85miljoen te zetten?

 • Mozes

  @tinus888 #11, jij wilt dus een melkveehouderij die zich net zo ontwikkelt als de varkenshouderij?? Je denkt dat dat in Nederland geaccepteerd wordt??
  De varkens en pluimveehouderij hebben dierrechten. De melkveehouderij heeft dit niet onder voorwaarde dat ze grondgebonden blijft. Als de melkveehouderij zich net zo ontwikkelt als de varkenshouderij zoals jij wilt zullen wij direct dierrechten krijgen. En hoeveel koeien kun je dan nog meer houden dan nu??

 • j.verstraten1

  paysanne, ik stel een vraag en jij leest dat ik boos wordt? De analyse van Jeroen daar kan ik weinig tegen inbrengen, hij vliegt her en der wel wat uit de bocht maar dat hoort er als column schrijver, zeker bij boerderij ook bij. Hij schetst ook duidelijk dat op studieavonden veehouders toch weinig luisterden naar 'broodetende' adviseurs. Ik vraag hem ook niet om oplossingen, maar wat hij zou wíllen!En Tinus 888 ik weet niet waar dat geld van een eventuele fosfaatheffing naar toe gaat. Maar ik heb zo'n vermoeden dat dit wel dezelfde kant op zal gaan als al die andere heffingen.

 • Ferm

  @jj.verstraten1, excuses dat ik je verkeerd gelezen heb. Mooi dat je er even op in wilde gaan. Het is mijn eigen frustratie waardoor ik even vertroebeld ben.

 • tinus888

  @mozes,het is wel een beetje wrang en naief om 5 voor 12 erachter te komen( en maatregelen te gaan bedenken) terwijl je het 10 jaar geleden al kon bedenken wat er gebeuren ging

 • alco1

  Uitbreiding van de melkveehouderij direct zien als de varkenshouderij is natuurlijk niet realistisch.
  Er zijn veel gebieden waar juist de melkveehouderij veel meer levendigheid met weidegang, dus acceptatie zal kunnen opleveren.

 • Koen Franken

  Er is van alles uit de kast gehaald om de melkveehouderij niet te dwarsbomen in haar uitbreidingsdrift , maar men had niet gedacht dat deze uitbreidingsdrift zo groot zou zijn . Betekent dus gewoon op de blaren zitten

 • frl

  Iedere melkveehouder krijgt zijn fosfaat referentie van 2013,wie nog ruimte op zijn grond heeft krijgt referentie 0.
  Gaan we door het plafond dan wordt er gekort,maar van 0 kun je niet korten dus zal het van het overschot gaan.

 • alco1

  Het wordt in ieder geval weer een grote bureaucratische rompslomp.
  wanneer is het vol?
  wat moeten de nu nog lege stallen?
  wat gebeurt er als andere sectoren inkrimpen? Intermediairs kunnen al schuiven!
  wat moeten gebieden die geen part nog deel aan het overschot hebben, waar zelfs melkveehouderij ook door de burger gewenst is?

 • .....

  Ik heb begrepen dat grondaankoop na 2013 niet betekend dat je daar extra vee voor aan mag houden, klopt dat?

  Oh ja en het zou me niks verbazen als Wiebren van Stralen de mestexpert van LTO lid is van Groen Links...........

 • alco1

  Het hebben van grond betekend sowieso geen veerechten. Je kunt alleen mest aanvoeren.
  2013 is het referentie jaar en de fosfaatproductie in dat jaar dus bepalend voor je fosfaat productie. De ruimte die er dan nog is zal zoals het nu lijkt verdeeld worden onder het aantal boxen die er dan zijn. Zo geschiede ook met de instelling van het melkquota. Zou dit niet zo zijn dan komen veel uitbreiders in grote problemen en zullen fosfaatruimte moeten kopen.
  Daarna zal als het mogelijk is fosfaatrechten overgeheveld worden vanuit de andere sectoren, die dan dus ook kunnen profiteren.

 • Mozes

  Dat betekent @alco dat wij nieuw luchtkapitaal gaan creëren.
  Een fosfaatquotum zal net zo duur worden als het melkquotum. Als de melkprijs stijgt zal de prijs voor fosfaatquotum ook stijgen waardoor een eventuele goede melkprijs volledig opgeslokt zal worden door het onbetaalbare fosfaatquotum. En dat is wat LTO nou net niet wil.

 • Fermer

  @alco, wanneer je geen stalletje gebouwd hebt, maar wel gegroeid bent in grond voor na 2015, dan heb je ook een groot probleem wanneer je niet meedeelt uit de overige fosfaatruimte. Nog steeds speelt mee dat LTO-ers eerder wisten van het fosfaatplafond, dus eerder een stal gezet hebben. Om nu alle fosfaatruimte aan hen te geven is ook belonen van oneerlijkheid. En om nu te denken dat de melkveehouderij, de 'topsector', de fosfaatrechten van de andere sectoren wel even overneemt? Met een kritische melkprijs van nu al dikke 36 eurocent zal de bank ook wel eieren voor z'n geld kiezen.

 • alco1

  @ mozes. Het is eigenlijk ook wat ik niet wil, maar ben er wel bang voor en het komt door het fosfaatplafond ingesteld door het LTO.
  Verwerken of afvoeren moet de enigste voorwaarde zijn.
  Het is misschien een complot theorie, maar wat @emmerei zegt over de voorkennis van LTO ers zit ook wat in.

 • Koen Franken

  Het is de melkveehouderij toch wel eigen zeg ,om altijd maar de schuld bij een ander neer te leggen , jullie zijn het toch zelf die meer en meer koeien gaan houden en daardoor door het plafond vliegen

 • hm

  ik snap dat geklaag niet op internet .
  ga met zijn allen de straat op
  om tezeggen dat wij het niet meer pikken. als we met zijn allen ertegen gaan wat wil de overheid dan nog bereiken?

 • poldes

  als je iets niet snapt ;kun je toch ook geen goed advies geven.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.