Commentaar

37 reacties

Puzzel om twee koeien

Feitelijk komen er melkveerechten, formeel niet. Dat leidt tot onbegrijpelijke regels.

Het nieuwe mestbeleid is voor een buitenstaander niet te bevatten. Ingewijden kijken al vertwijfeld als je ze vraagt de regels vanaf 2015 in jip-en-janneketaal uit te leggen.

Het doel is duidelijk: uitbreiden mag, tót er een fosfaatoverschot ontstaat. Wie al een fosfaatoverschot heeft, mag alleen uitbreiden als hij de mest van de extra dieren volledig verwerkt of hiervoor extra hectares onder zijn bedrijf brengt.

Om dit te sturen, krijgt elke melkveehouder begin 2015 een melkveefosfaatreferentie – op basis van veebezetting en plaatsingsruimte in 2013, en forfaitaire mestnormen per dier van 2015. Dat is een vast getal. De fosfaatproductie per dier verschilt echter per jaar. Dus bij gelijk areaal mag de boer het ene jaar 100 koeien houden, het jaar erop 98 en dan eens 102. De norm per dier verschilt immers per productieniveau, in stappen van 250 kilo melk. Een extreem voorbeeld: de productie stijgt van 8.374 naar 8.376 kilo melk per koe. Dit bedrijf met 100 koeien moet extra hectares aantrekken omdat het 200 kilo meer melk produceert met hetzelfde aantal koeien. Maar wie van 8.125 naar 8.374 kilo gaat, dus 25.000 kilo meer melkt, hoeft geen extra grond te regelen.

LTO en ZuivelNL willen via heffingen voorkomen dat de melkveestapel meer dan 85 miljoen kilo fosfaat produceert. Hoe die heffing wordt vastgesteld, is onbekend. Het zou kunnen dat een extensieve veehouder die binnen de wet handelt, een torenhoge heffing opgelegd krijgt als hij op basis van eigen grond extra koeien houdt.

Bestuurders wilden groei mogelijk maken, maar verkeken zich op de snelheid van handelen van hun achterban. De grens van 85 miljoen kilo fosfaat is in zicht, de rem moet erop. Feitelijk is er een systematiek van dierrechten, want in de gegeven voorbeelden gaat het over 1 à 2 procent meer of minder koeien. Een formele overstap op melkveerechten biedt duidelijker regels, en juristen minder voer.

Laatste reacties

 • Mels

  Zolang ze niet verhandelbaar worden is er niks aan de hand.............
  Als dat om een of andere duistere reden wel mogelijk wordt dan wordt t net als me thet melkquotum..............schreeuwend duur en kostprijsverogend.

 • Piet Piraat

  Bodde je vergeet maar weer de helft voor het gemak. Je schrijft weer tendentieus. Waarom ga je niet bij de telegraaf werken.

 • John*

  deze regels zijn natuurlijk zo opgesteld om de kleine veehouder te beschermen

 • Mozes

  @Piet Piraat, vertel die andere helft eens, daar ben ik nieuwsgierig naar.

 • Piet Piraat

  Met een stukje fosfaat efficiëntie kom je al een heel eind. Misschien zelfs op de helft. Verwerk de rest dan, dan ben je er.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Mozes

  Piet Piraat, als je met extra efficiëntie bv 8% meer ruimte krijgt en de veestapel groeit met meer dan 10% hoe los je dat dan op?

 • Mozes

  We kunnen zoveel extra efficiëntie realiseren als we willen, de uitbreiding haalt het onverbiddelijk in. En ook nog in zeer korte tijd.

 • Piet Piraat

  Gewoon verwerken

 • daan1908

  # 9 Je hebt gelijk , iedere keer tendentieus en nooit het complete verhaal . Er staan al 80 tot 100 installaties om de mest te verwerken in de startblokken waarvan enkele van 600.000 m3 en meer maar daar hoor je hem nooit over alleen maar negatief geneuzel .

 • Piet Piraat

  #10

  Klopt. En zo gauw het over Brabant gaat heeft meneer zijn mening ook al duidelijk in zijn verhaal. Ik noem mezelf voor Brabantse begrippen matig intensief, heb een fosfaat efficiëntie van 36 %, en moet mest laten verwerken.
  Ik heb daar geen probleem mee.

 • Edje2

  dierrechten met 2013 als uitgangspunt direct instellen, die grote boeren maken alles kapot.Ook met bijv.70 koeien kun je een goede boterham verdienen

 • a van Gerwen

  Piet piraat, zolang met fosfortaire normen gerekend wordt om je fosfaatoverschot te berekenen heb je niets aan extra p-efficiëntie. Bij de berekening van het individueel fosfaatoverschot is het eventuele bex- voordeel immers ook niet verrekend. Of zie ik het verkeerd.

 • rmw

  2013 is gewoon het nieuwe 1983! Alle geneuzel over efficiëntie en andere boekhoudkundige trucjes gaan toch geen stand houden...

 • Hoevink

  De heer Bodde is dus voor melkveerechten, omdat dit makkelijker te begrijpen is. Op zich is het door de overheid gekozen systeem niet eens zo gek.Ze willen niet boven het fosfaat plafond uitkomen, maar ze willen de melkveehouders die efficient met hun fosfaat omgaan niet benadelen.
  Het lijken inderdaad melkveerechten, maar er zit een belangrijk ander element in.
  We halen hier een fosfaat efficientie tussen de 30 en 35 %, dat lost al een groot gedeelte op en de rest gewoon laten we verwerken.

 • agratax2

  daan1908. Fantastisch dat er zoveel verwerkingscapaciteit in de startblokken staat. Ik vrees dat het opstarten van deze capaciteit wel vergezeld zal gaan van een rekening te voldoen op het moment dat de mest het erf verlaat. Zo zal er ook een rekening komen voor aankoop ruwvoer en daar akkerbouwers niet van de wind kunnen leven zullen zij ook bij iedere vracht voer een rekening presenteren en voldaan willen zien. Uit andere landen weten we dat de prijs van (ruw)voer gekoppeld wordt door de boeren aan de meest opbrengende alternatieve gewassen.

 • daan1908

  Alles heeft zijn prijs , ook mestverwerking . We hebben het quotumtijdperk overleefd en mestverwerking overleven we ook .
  Onze zuivelindustrie is enkele miljarden aan het investeren , de capaciteit zal benut worden door veehouders die of meer grond verwerven en/of de mest laten verwerken .

 • gerrit.lammertink1

  Wordt het onderhand geen tijd om een andere baan te zoeken RB? Jij bent dus voorstander van koerechten, de reden kunnen we wel raden maar dan zul je toch een andere baan moeten zoeken om dat te bewerkstelligen.

 • leftturn

  don't kill the messenger.

 • Ferm

  Wat mij niet helemaal duidelijk is, dat als het plafond van 85 miljoen kilo fosfaat van de sector is bereikt, je dan niet meer mag uitbreiden, de boel dus op slot zit, of nog steeds mag uitbreiden tenzij je maar verwerkt of extra grond aantrekt?

 • Koen Franken

  Is toch precies hetzelfde als bij de varkens en pluimveesector . bij uitbreiding moeten deze die mest ook laten verwerken , alleen die moeten OOK nog een rechten leasen of kopen . Dit is wel een verschil met d3e melkveehouderij , dus al met al mogen die nog niet klagen

 • Zewa

  @Paysanne: Het plafond van 85mln kg fosfaat is een sectoraal productieplafond. Er mag niet meer fosfaat geproduceerd worden in de melkveehouderij. Verwerking is dus geen oplossing. Bij overschrijding gaat de boel op slot.

  Als individuele boeren hebben we daar geen booshap aan. Het sectorale plafond is geen individueel plafond en bovendien mogen we zelfs alles wat we meer aan fosfaat produceren van in 2013, verwerken, van Dijksma. Er zal dus een andere beperking op groei gaan komen. Die hoeven we niet te verwachten van de overheid maar van de zuivelsector. Ondertussen kunnen we natuurlijk wel aan onze fosfaateffcientie werken (meer melk met minder mest) en/of groeien met grond.

 • j.verstraten1

  Bodde is gefrustreerd dat zijn voorspelling van 1 jaar geleden (koerechten) niet is uitgekomen. Blijven drammen totdat je gelijk krijgt.

 • Mozes

  Precies @zewa, de 85 miljoen kg is de maximaal toegestane PRODUCTIE. Of die op eigen grond of akkerbouwgrond geplaatst kan worden of verwerkt wordt doet er niet toe: het mag gewoon niet geproduceerd worden. Waarschijnlijk komen we volgend jaar hier al bovenuit en dan gaat de veehouderij op slot.

 • Ferm

  Bedankt @Zewa en @Mozes, maar hoe komt de fosfaatreferentie dan tot stand. Dat wat je aan fosfaat geproduceerd hebt in 2013 'gekoppeld' aan het aantal stuks vee? En maakt het niet uit of je extensief of intensief boert?

 • Mozes

  @Paysanne, dat is nou de grote vraag: wat is rechtvaardig en wat is uitvoerbaar?
  Een boer die extensief is zou niet mogen uitbreiden ondanks dat hij plaatsingsruimte voor mest over heeft?
  Als hij wel mag uitbreiden komt de nationale fosfaatproductie boven het plafond.
  Moet een intensieve boer die al een tiental jaren het huidige aantal stuks vee houdt inkrimpen?
  Wat te doen met boeren die een nieuwe stal hebben gebouwd? Welke juridische problemen ontstaan er als deze verboden wordt de stal in gebruik te nemen? Wie is verantwoordelijk voor financiële problemen die hier uit voort komen?
  Deze doos van Pandora is ook waar Robert Bodde in zijn artikel op doelt.

 • Fermer

  @Mozes, voor de extensieve veehouder en akkerbouwer wordt het nog erger, mocht de laatste fosfaatreferentie naar de toch al overbezette groeiers gaan.De extra mest op de bedrijven die uitbreiden moet verwerkt of op aangekochte grond, en mag dus niet naar behoeftig land van iemand anders. Mest hoort op het land, dus de fosfaatrechten koppelen aan land lijkt me het eerlijkst. Fosfaatrechten verhuurbaar maken, niet verkoopbaar, zodat groeiers extera rechten kunnen huren om hun stal vol te kunnen zetten. Vraag en aanbod zullen een prijs geven, niet iedereen met grond wil melken.
  Wat heeft trouwens het LTO de laatste 3(!) jaar gedaan, zij wisten dat dit eraan zat te komen en zullen toch wel een noodscenario door hun duurbetaalde mensen hebben laten maken? Meeregeren is toch vooruitzien?

 • Ferm

  Het lijkt er dus op uit te draaien dat de grote groeiers nog even de stallen vol kunnen gaan zetten tot het plafond bereikt is. Vervolgens gaat de boel op slot . Gezonde normale groei voor normale bedrijven is dan niet meer mogelijk. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het hele beleid, onder aanvoering van de LTO,want zei wisten er inderdaad al in 2011 vanaf, erop gericht is geweest, om slechts de groten bestaansrecht te geven, waar de bank het voor het zeggen heeft en de periferie eromheen er goed aan heeft verdiend. Voor de melkfabrieken wordt alles zo ook een stuk makkelijker. De totale melkveehouderij lijkt op deze manier dan ook door slechts enkele mensen gestuurd te kunnen worden.

 • Mozes

  @paysanne, LTO is op dit moment druk bezig een fosfaatheffing ingevoerd te krijgen voor grondloze groeiers om ze op deze manier af te remmen en de nog beschikbare fosfaatruimte te behouden voor extensieve boeren.
  Ik heb de indruk dat men gemeend heeft dat de verplichte mestverwerking boeren wel zou afhouden van grondloze groei. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Vorige week stond hier op Boerderij.nl nog een reportage over een boer in Mariënheem die van 60 koeien op 35 ha gaat uitbreiden naar 480 koeien. Verplichte mestverwerking houdt hun niet tegen.

  Wat betreft het nog snel even volzetten van de stallen: de fosfaatrechten worden gebaseerd op de veebezetting en grondoppervlakte van 2013. Dus dat 'nog snel even volzetten' zal niet meer gaan.

 • Sjaak

  Robert Bodde stelt terecht deze kolderieke vertoning ter discussie!

  Het is werkelijk onvoorstelbaar dat na 30 jaar gepoogd doeltreffend mestbeleid, het nu mogelijk is dat veehouderij zich kan ontwikkelen zoals geschetst wordt in #29.
  Het is de ondernemers niet kwalijk te nemen, zij handelen slechts naar de letter van de wet, maken gebruik van de mogelijkheden die geboden worden. Dat is ondernemen!
  Het is het beleid, dat zorgt voor deze wantoestanden. Kortom, wanbeleid!

  Laat de verantwoordelijken voor dit beleid er dan ook maar voor opdraaien! • John*

  economie is de beste bepaler.. ik zie de problemen niet zolang er maar geen mestdumping plaats gaat vinden. en dat kon door ieder bedrijf in januari een mestplan in te laten leveren waar de geproduceerde mest voor het lopende jaar naar toe goed en intensieve grondbemonstering. Voor de mest waar geen plaats meer voor is zal een andere oplossing gezocht moeten worden en laat dat maar ieder voor zich doen.

 • japke33

  Als boer zijnde, is het tegenwoordig niet makkelijk meer om van alles op de hoogte te blijven. Waarom worden we niet persoonlijk geinformeerd over alles wat Brussel er weer doorheen duwd.
  Wie van jullie weet, dat ze nodig eens naar hun ammoniakrechten moeten kijken? Dat een milieu vergunning niet meer voldoende is, na 1 januari. Uitbreiden wordt dan veel moeilijker, of bij sommigen onmogelijk.
  We moeten alles maar uit de pers halen, en als je daar niet zo goed in bent, of geen tijd voor hebt, dan raak je snel achter met het bijhouden van alle regeltjes en voorwaarden.
  Maar in ieder geval, we komen straks van het ene quotum in het andere.

 • minasblunders1

  Paysanne, het antwoord op je laatste zin in #25 is helaas JA. Het maakt wel degelijk uit of je intensief of extensief bent. De LTO is een fervent medebedenker en aanhanger van de kringloopwijzer en de kringloopwijzer is gewoon MINAS, je weet wel die mestwet die zorgde dat intensieve bedrijven enorme saldi opbouwden en extensieve steeds meer tekorten kregen. Nu is een en ander weggemoffeld met wat rookgordijnen, maar de kern is nog steeds hetzelfde. Ook in de kringloopwijzer wordt geen rekening gehouden met omzettingen van organische mineralen naar dierlijke mineralen en van anorganische mineralen naar plantaardige. De enorme voordelen die omzettingen van plantaardige naar dierlijke mineralen opleveren (het nog steeds opbouwen van saldi), noemt men tegenwoordig 'efficiëntie'. Deze bedrijven worden door hun 'efficiëntie' ook nog eens beloond door nóg meer mest aan te mogen wenden.

 • minasblunders1

  Overigens hebben grondloze melkveebedrijven door de kringloopwijzer (evenals in MINAS) te maken met de stalbalans. Zij hebben (evenals de intensieve varkens- en kippenbedrijven) een saldo van zo'n 30% 'zwarte mest'. Onzin dus dat de LTO daar wel eens even wat aan zal doen. Onzin ook dat de LTO zich hard zal maken voor de extensieve bedrijven; het enige dat zij voor de extensieve bedrijven (ook akkerbouw) doen, is zorgen dat zij lid blijven, want ze kunnen de contributie goed gebruiken.

 • minasblunders1

  En zoals Sjaak ooit stelde: wanbeleid hoef je niet serieus te nemen.

 • landboer

  Reactie 9,10 en 11 hebben het volgens mij nog niet begrepen (valt ook nie mee trouwens)

 • frl

  De intensieve bedrijven konden groeien,door mest bij extensieve te brengen of (op papier) dus die rechten horen bij extensieve die hadden de grond.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.