Commentaar

10 reacties

Op ramkoers met fosfaat

Melkveehouders sturen met nieuwe aanwas en optimale voeding op een zo hoog mogelijke melkopbrengst.

Zeker in tijden waarin de melkprijs flink oploopt, is alles erop gericht om zo veel mogelijk liters af te leveren. Daarbij wordt niet gekeken naar wat er achteruit de koe rolt. En dat kan de melkveehouderij duur komen te staan.

Met het convenant Sturen op mineralenefficiëntie via Kringloopwijzer heeft de melkveehouderijsector in december vorig jaar nog veel goodwill gekweekt. En dat heeft de sector uitstekend weten te verzilveren in de discussie over dierrechten. De intensieve veehouderij keek beteuterd toe hoe de melkveesector zich buiten deze dreigende nieuwe productiebeperking wist te manoeuvreren.

De vraag is echter hoe duurzaam de sympathie is die de sector met zijn zelf opgelegde fosfaatplafond heeft weten te creëren. Cijfers van de fosfaatproductie in het afgelopen jaar doen het ergste vrezen. Het plafond dat ver weg leek, komt onverwacht snel in zicht. Dat terwijl de remmen in de melkproductie nog niet helemaal los zijn.

Staatssecretaris Sharon Dijksma is bezorgd over de toename van de fosfaatproductie in de melkveehouderij, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De melkveehouderijsector zal dit signaal serieus moeten nemen en zo snel mogelijk bij moeten sturen. Alleen zo is te voorkomen dat het een estafette wordt waarbij fosfaatoverschotten en nieuwe beperkende maatregelen het stokje overnemen zodra de melkquotering de eindstreep haalt.

Laatste reacties

 • jfvanbruchem1

  Ik snap het niet helemaal,er mag toch uit gebreid worden als je de mest verwerkt.

 • daan1908

  Precies , stemmingmakerij is ook een vak .

 • melkveehouder .

  Als ze in Limburg een fabriek openen die 180 ton kunstmest per uur kan kan produceren dan vindt men dat geweldig en wordt het voorpagina nieuws. Als de veehouderij fosfaat produceert, wat geen enkele fabrikant klaar krijgt gespeeld, dan krijgt deze de wind van voren. En voor de rest helemaal eens met voorgaande reacties.

 • agratax2

  Ramaker. Er is door de boeren zelf een nieuw quotum ingesteld en wel een mestquotum of fosfaat quotum. De heren hebben belooft niet meer dan de door hen aangegeven hoeveelheid te produceren. Dit betekent dat zo gauw dit plafond bereikt is er geen dier meer bij kan. Of mag er meer mest komen als het milieu vriendelijk afgezet kan worden op landbouwgrond (met contract) in binnen of buitenland? Of moet er mestverwerking worden opgezet om de mest om te zetten in kunstmest? Hoe we het ook wenden of keren al deze maatregelen zullen de boer geld gaan kosten en de melkproductie duurder maken.

 • John*

  al die stomme plafonds, gewoon naar het principe de vervuiler betaald werkt overal perfect maar i de landbouw leggen we ons allerlei dure plafonds op... bij de vervuiler betaald doet de economie perfect zijn werk om productie en milieubelasting in balans te houden.

 • aarthamstra1

  Ja John werkt perfect Vervuiler betaalde 35 tot 80 euro per ton om van zijn afval af te komen .Nu dankzij de subsidie op groene stroom (geld van de burger) zijn er nu TEVEEL vergisters die restproducten nodig hebben , Helaas betaald de vervuiler nu niet maar ontvangt nu DIK geld voor zijn afval . De boer ploetert,De multinational blijft lachen. en wij geven elkaar de schuld in plaats van coöperatief zoals de boeren belangen zou moeten doen gezamenlijk voor goede oplossingen streven.
  Op internet lees de 30 vragen over fosfaat ,wat is het kernprobleem van dit o zo goede product en wat is de oplossing ,Hoeveel zit er in zeewater
  ??/

 • John*

  je praat beetje dubbel aart.. als de vervuiler betaald wordt het interessant om te kijken naar nieuwe toepassingen en wordt het rendabel. zeker met een waardevol product als mest. Als alle euro's naar een duur plafond en mensen gaan die uit de sector stappen komen we nergens. ook al pakken we alle belangen bij elkaar.

 • 344412

  Fosfaatplafond zou moeten meegroeien met mestverwerking. Nu veroorzaakt een veehouder die groeit, al zijn extra mest verwerkt of grond van een akkerbouwer huurt, toch extra fosfaatproduktie. Het individu wordt verantwoordelijk voor het collectief: gedoemd te mislukken!

 • koestal

  Dijksma zit maar steeds in de stront te roeren,50 jaar geleden was mest een zegen voor de landbouw en nu kunnen we er ook niet zonder

 • koestal

  De dijkgraaf van het waterschap zegt ,de fosfaat die we uit het zuiveringsslib halen levert goud op ,een boer is ook blij met de fosfaat in de mest

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.