25 reacties

Sharon ziet het beter

Onder de nieuwe derogatieregels gedijen kleinere koeien beter dan onze huidige grote. Beleid buigt groot om naar klein.

De ideale koe wordt omschreven als een koe van rond de 1,50 meter schoftmaat. Op een grote keuring zal een perfecte koe van 1,50 meter echter nooit vooraan lopen wegens ‘gebrek aan maat’. Toch erkennen vele deskundigen dat koeien niet groter maar breder moeten. Maar dit blijkt moeilijk in de praktijk te brengen.
Al hebben keuringen helemaal niets met fokkerij te maken, ze blijven mensen beïnvloeden. Buiten de ring kennen de meeste juryleden het belang van niet te grote, uitgebalanceerde koeien mét voorhand. Eenmaal in de ring valt de keus toch vaak weer op de grote scherpe schots vanwege zijn upstanding, uiterlijke melkrijkheid, open diepe rib of achteruierhoogte.
Stamboekblad Veeteelt toont op de voorpagina buitengewone voorbeelden waarmee duidelijk wordt dat de veeverbetering nog lang niet klaar is. In een prachtig bloesemdecor wordt het toonbeeld van een niet-functionele, uit balans zijnde, te grote enkele koe gepresenteerd. Een voorhand waar geen ruimte is voor hart en longen, laat staan om de voorbenen er recht onder te zetten, een conditiescore waarmee we Marianne Thieme een heel grote stok in handen geven om ons genadeloos langdurig mee om de oren te slaan en een achterhand waar alleen de mooie uier voorkomt dat de hakken tegen elkaar komen. Kan nou niemand die veehouder eens uitleggen dat zo’n bouw het functioneren van dit dier belet? Wordt een inspecteur nou niet eens op de vingers getikt dat dit niet de koeien zijn die bijna excellent gemaakt moeten worden? Kan zo’n koe nou niet eens overgeslagen worden voor de NRM om er een betere voorbeeldkoe heen te sturen?

Op de stierenkaarten staat Delta Atlantic fier 
bovenaan. Die fokt ze groot, 111 frame, 112 robuustheid, 111 hoogtemaat. Daarnaast fokt Atlantic dan ook nog de melk onder je koeien vandaan, een toonbeeld van inefficiëntie. Terwijl ook de juiste voorbeelden voorhanden zijn. Kijkend naar de top van aanhoudingspercentagelijsten zien we dat stieren als Cassanovo, met 95 frame en 92 hoogtemaat en Jorryn met 98 frame en 97 hoogtemaat in staat zijn de langst op de bedrijven aanwezige dochters te geven.

Een van de weinige manieren om meer melk 
te gaan produceren zonder extra kosten, is het verhogen van de efficiëntie. Ruwvoer is er niet veel meer en zeker al niet meer goedkoop. Op landelijk niveau wordt dat probleem alleen maar verder versterkt door een bezopen mestwet en idiote 
derogatieregels die de maisteelt alleen nog verder beperken.
Wereldwijd wordt de Jersey weer uit het verdomhoekje gehaald, het is het snelst groeiende koeienras.
De altijd verfoeide lage omzet en aanwas wordt overschaduwd door het vele malen grotere efficiëntievoordeel. Zo dwingt een leek als staatssecretaris Sharon Dijksma ons nog eerder tot het fokken van goede koeien dan al onze fokkerijwijzen.

Laatste reacties

 • jamiemf

  de crv hater spreekt!!

 • joannes

  Heb je het onderwerp begrepen @jamiemf? Wat te denken van de Nieuwe Regelgeving met de daarvoor geschikte koeien!

 • joopi

  ja ja want ramos maal oman en met een plus op de melk van 562 dat kan natuurlijk nooit veel soeps zijn.

  Weer zo'n koekebakker die niks beters te doen heeft dan kritiek te leveren............

 • Fermer

  Leuke blog. Altijd goed om kritisch te blijven. Houdt je scherp en open-minded. Wij zelf melken al 35 jaar MRY-koeien. Voeren voornamelijk gras met klaver, geen mais en minimaal brok, een compleet, goedkoop en 'duurzaam' rantsoen. Niet de hoge vet- en eiwit-gehaltes van de Jersey, maar toch bovengemiddeld, en meer kalf en meer koe houdt je er aan over. 5000 à 6000 liter melkgift. We hebben een goed rendement en veel werkgemak.
  Gezien de toekomst is een kritische houding vwb. melkveeras alleen maar toe te juichen, en is het goed de alternatieven in beeld te houden.

 • Sjmens

  Nooit speciaal hierop gefokt, maar kijkend naar onze oudste en vitaalste koeien zijn deze kleiner en ronder dan het gemiddelde in onze koppel. De grote en vaak ook smalle geven wel goed, maar vallen dan snel uit. De kleinere blijft langer doorgaan.

 • joopi

  voor levensduur wil ik er nog wel in meegaan dat koeien die minder geven ouder kunnen worden, maar wat levensproduktie betreft komen die echt niet mee die koeien die 6000 kg melk geven die halen het verschil met de echte holsteiners nooit meer in

 • alco1

  De hele mestwetgeving 'dwingt' in feite hoge producties te halen.

 • joannes

  De hele mestwetgeving ¨dwingt¨ hoge efficienties te halen! Veel voer voor veel melk met veel vroegtijdige afvoer is minder efficient dan: Iets minder voer, iets minder melk gecombineerd met minder vroegtijdige afvoer en minder ziekte gevoeligeheid. Vroege afvoer dwingt in verhouding meer aanwas aan te houden die óók vreten en mesten en........meetellen in de boekhoudingen: exploitatie, vee en.........mest.

 • Fermer

  @joopi, als je denkt in hoog rendement per liter dan is het niet erg dat je een ander type koe dan de Holsteiner hebt en dat die minder liters geeft. Per saldo houdt je meer over plus je werkgemak, langere levensduur (duurzaam).
  Het is efficiëntie ten top, zoals ook @joannes in zijn reactie aangeeft.
  Enige nadeel is dat de politiek een laag-productieve koe teveel mest-productie aanrekent t.o.v. een hoog-productieve koe, maar ja, Wageningen hé.

 • alco1

  Juist @emmerei. Er wordt teveel mestproductie aangerekend. Leg de berekeningen van een quotum van 600.000 liter geproduceerd door 60 koeien en van 100 koeien maar eens naast elkaar. Daar doet BEX en kringloopwijzer maar in geringe mate iets aan. Daarom spreek ik van in feite 'dwingt' de mestwetgeving hoge producties te halen.

 • jaap69

  Hoge producties halen kan ook met andere koeien dan het formaat atlantic.
  een koe hoeft geen 165 te zijn om hoge producties te halen. als een koe goed gebouwd en in balans is kunnen ze makkelijk een productie van over de 10.000 kg halen. maar wat er nu gebeurd is dat koeien steeds groter en hoger op de benen moeten staan. Kijk eens naar de triple a codes van de stieren, bijna nergens kun je meer stieren vinden die de code 5 of 6 hebben. Niet alleen bij crv is dit zo ook bij andere KI organisaties. wat moeten we met upstanding koeien, het gras groeit niet in de bomen maar op de grond. wat er nu gebeurd is dat de showkoe en de werkkoe steeds verder van elkaar af komen te staan. Toen mijn paringsadviseur zei dat ik de boxen maar moest verbreden ipv iets kleinere koeien te fokken was het tijd om afscheid van hem te nemen.
  onderstaand lijstje is van een van onze kleinste koetjes ongeveer 145 hoog, een kianneke (voor de 5e keer drachtig met 1 rietje per keer)
  7120 5.53 3.76
  9873 5.12 3.64
  10513 5.36 3.84
  10356 5.48 3.99
  35844 5.34 3.80

 • joopi

  Of ze groot of klein moeten zijn maakt misschien niet zo veel uit, maar de hogere produktie per lactatie van welk ras dan ook haal je nooit meer in als je een veel lagere produktie per koe per jaar hebt. Kijk maar naar het voorbeeld van jaap 69 een echt produktieve holstein op tmr rantsoen doet daar 3 lactaties over om aan de 35000 kg melk te komen

 • joannes

  Maar @joopi, bij de laatste 2 lactaties moet je 1 stuks jongvee optellen voor voer, mest, verzorging en..... risico. Dus maar één lactatie alleen te tellen in de continuïteit voor je bedrijf. In vergelijking met die bij 5 lactaties 3 lactaties enkel op je bedrijf. Er zal een omslagpunt voor minimum productie zijn, maar om voor 20.000 liter melk 2 beesten te voeren enz ....... heb ik er liever één voor 10.000 liter in 2 jaar. In de praktijk, zie @jaap69 lijst, levert kianneke bijna 17.000 liter in de 2 eerste lactaties. 7000 netto extra omdat ze zonder vervangster (jongvee) op het bedrijf rond kan lopen. Wie is er beter af? En tel dat eens door op een bedrijf van 100 productie koeien!

 • joopi

  De vervangingspercentage op zich zegt eigenlijk ook nog niet zo veel, als er 10 % in de eerste lijst uitvalt en 10 % in de tweede lijst en 10 % in de derde lijst dan heb je dezelfde vervangingspercentage als bij een veestapel waarbij er de eerste 2 lijsten niks zou uitvallen en de 3 e lijst 30 %, toch zal die laatste waarschijnlijk een hogere levensproduktie realiseren

 • joopi

  maar om op je opmerking terug te komen wat betreft insteek, het zou me niet verbazen als er binnen een paar jaar aanzienlijk minder jongvee wordt aangehouden in nederland omdat we domweg niet meer mogen groeien in stuks vee, dus als je je 'gedwongen afvoer' onder controle hebt dan zal automatisch de veestapel ouder worden

 • joannes

  En @joopi, hoe krijg je je ¨gedwongen afvoer¨ onder controle? Mijn inziens, met het totaal te bekijken, en niet alléén naar de kg melk die die koe op een bepaald moment geeft. En laat dat nu net de Boodschap van het Blog hierboven zijn! Jij bent te veel met het wegvallen van Melkquota bezig, maar wanneer er genoeg gemelkt kan worden zal de schaarste wegvallen en daarmee de opbrengstprijs óók terugvallen! (Hopenlijk niet natuurlijk maar extremen vallen altijd terug naar gemiddelden) Wat dan belangrijk is, is dat je met de minste beesten op je bedrijf, inclusief aanwas, de meeste Melk kan leveren! Minder jongvee betekent: minder op allerlei gebied in alg. kosten, huisvesting, werk, veearts, voer, risico, enz!

 • jaap69

  @joopi, ons EJR ligt bijna 300 euro hoger dan bij het gemiddelde nederlandse bedrijf en ruim 350 hoger dan het gemiddelde EJR van onze regio. dat zijn cijfers die tellen.

 • joopi

  @joannes daar worden we het wel over eens dat het niet om moment opnames gaat, maar naar mijn idee doet het ras er een stuk minder toe dan het totaal management, als je bij holstein een stier met een superexterieur gebruikt maar 92 voor vruchtbaarheid of uiergezondheid dan vraag je om problemen.
  Neem bijvoorbeeld JOTAN red dan vraag je om problemen. Zorg je dat je bij holstein stieren gebruikt die daarin flink boven de 100 scoren heb je die problemen ook flink minder

 • joopi

  @jaap69 daar worden we het wel over eens dat dat binnen een quotumsysteem zo is dat goede gehaltenkoeien het beter doen dan watervererfers, maar ga je naar saldo per koe ipv per kg melk komen ze niet meer mee

 • jaap69

  @joopi, het nederlandse systeem betaald uit op kg vet en eiwit, een waterkoe met bv 4.1 vet en 3.2 eiwit moet al meer dan 13500 kg melk produceren in 305 dagen om kianneke in te halen. die 3000 kg extra melk zorgen er voor dat die koe het een stuk moeilijker heeft, minder vruchtbaar meer rietjes, meer uier problemen meer mastitis en melk de kelder in, meer klauw problemen meer werk etc.
  Maar de blog gaat over waar de huidige fokkerij naar toe gaat, naar een koe die niet functioneert in een normale ligboxenstal en het schraler wordende voer.

 • joannes

  @joopi, je brengt het zelf al in; het gaat om de combinatie en dan een verbeterende stier. Met de focus op het totaal pakket!

 • joopi

  @joannes worden we het toch nog eens ;)

 • joopi

  Je hoeft mij niet te overtuigen van kian, ik bleek er nog 11 te hebben 3 die ondertussen de 40.000 kg melk zijn gepasseerd en 4 de 35000 kg melk zijn gepasseerd en nog 4 jongere die tegen de 30000 kg melk aanzitten, maar de vraag blijft waarom zou een stier als atlantic niet juist passen op de wat kleine kians ?

 • jaap69

  atlantic zou best kunnen passen als de kians 234 in hun triple a code nodig hebben. maar ik zou dan gaan voor een 234 stier die wat minder extreem is. ik ben ook niet echt overtuigd van de hoge cijfers van atlantic, het is een feit dat extreem grote stieren al een paar punten extra krijgen voor beenwerk omdat ze zo lang zijn.

 • joopi

  ok duidelijk

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.