Commentaar

Goed nieuws

FrieslandCampina deed het erg goed in 2013. Het bedrijf is klaar voor de toekomst, zolang China maar koopt.

Een fors hogere melkprijs én een hogere prestatietoeslag. Knap werk van FrieslandCampina. Meer goed nieuws: de kostenstijging die het bedrijf dit jaar meemaakt is voor het grootste deel een stijging van kosten van ledenmelk. Dat was vorig jaar heel anders. Toen stegen alle kosten, en daalde de melkprijs van leden-leveranciers.

Met een contante melkprijs van €41,26 plus tegoedschrijving in ledenobligaties van €1,23 per 100 kilo zet FrieslandCampina een topprijs neer. Geen lid dat erover klaagt. Helaas zijn de vooruitzichten niet zo dat in 2014 weer zo’n dijk van een prijs staat. De voortekenen wijzen in China op afnemende economische groei en de yuan gaat meer in waarde schommelen. Dat zal marges niet vergroten, maar aan de andere kant: de eenkindpolitiek is verlaten en het Chinese zuiveltekort groeit.

De kaasdivisie krabbelt op na reorganisaties. Het aangekochte Zijerveld draaide in dit boekjaar onder nul. Gezien de manier waarop FrieslandCampina haar kosten dit jaar in de greep hield, zal het er wel op uitdraaien dat 2013 het jaar van de aanloopverliezen was en 2014 het oogstjaar wordt.

Dat FrieslandCampina dit jaar een papieren verlies neemt van €200 miljoen op de waarde van de goodwill van Chocomel en Fristi, is verstandig. Zoiets moet in een jaar dat de middelen er zijn. Dat zo’n zeperd een keer kwam was duidelijk bij de laatste wijziging van reglementen. Toen is vastgelegd dat een afboeking groter dan €100 miljoen niet van de winst hoeft, maar direct ten laste van het eigen vermogen kan komen. Inclusief belastingvoordeel scheelt die wijziging boeren nu zo’n €1,50 per 100 kilo melk aan prestatietoeslag. Het leidt wel tot een lagere toevoeging van winst aan het eigen vermogen, maar dat is met 37 procent op peil. Al droomt CFO Kees Gielen stiekem van een eigen vermogen van 60 procent, ‘want dan kunnen we alle overnames uit cashflow 
betalen, net als Oracle’.
Dream on ... Geen boer die toestaat dat FrieslandCampina zo veel oppot.

Of registreer je om te kunnen reageren.