Expertblog

16 reactieslaatste update:19 feb 2014

Melkquota

In 2015 worden de melkquota afgeschaft. Terwijl de agrarische sector warm loopt om in te spelen op het wegvallen van deze rem op de productieomvang, is in de media een debat op gang gekomen over de mogelijke nadelige gevolgen.

Ik volg de discussies op de voet, gezien onze verantwoordelijkheid voor het landschap. Gewezen wordt onder meer op schaalvergroting van de bedrijven met potentieel grote impact op het landschap en op een nieuwe groeispurt van de hoeveelheid ammoniak en mest.

Voor Natuurmonumenten ontstaat daarmee een dilemma. Enerzijds verwacht onze achterban van 735.000 leden en nog meer fans dat wij ons helder uitspreken als natuur en landschap bedreigd worden. Het wegvallen van de quota vormt mogelijk zo'n dreiging. Anderzijds spannen we ons in voor 'vrede' op het platteland door over en weer ruimte te bieden voor ontwikkeling van een gezonde bedrijfsvoering. Dat wil zeggen dat de landbouwsector bijvoorbeeld de noodzaak van omvangrijke en onderling goed verbonden natuurgebieden erkent. En dat de natuurbescherming technische en bedrijfsmatige ontwikkelingen in de agrarische sector accepteert. Op deze benadering is bijvoorbeeld de PAS gebaseerd: ruimte voor bedrijfsontwikkeling in de veehouderij als tegelijk de ammoniakdepositie op de natuur maar trendmatig daalt. En ook het ganzenakkoord: erkenning van zowel de natuurwaarde van ganzen als van de noodzaak om schade en overlast voor de landbouw te beheersen.

In de geest van deze benadering van respect en ruimte bieden, neemt Natuurmonumenten geen standpunt in over de bedrijfseconomische ontwikkelingen na de afschaffing van de quota. Wel zullen we de sector houden aan de afspraak over daling van de ammoniakvervuiling. En als het landschap dat onze achterban dierbaar is wordt aangetast door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, zullen we in actie komen.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  het evenwicht is al lang zoek, ooit gehoord dat natuur niet dichter of mag uitbereiden mag als het te dicht bij veehouderijen zit?

 • alco1

  Het lijkt wel of Theo Wams secretaris is van natuurmonumenten? Gezien zijn manier van schrijven. 'Ons' dit en 'ons' dat en 'we'.
  De hele ammoniak uitstoot is voor het grootse deel een 'wassen neus' om de landbouw in het diskrediet te brengen. Waar groeit de natuur van zonder bemesting. Juist ja, vanwege die uitstoot of laat u zich ook geloven dat het groeit door uitlaatgassen e.d.

 • massan

  Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2000 veel meer dieren aanwezig zijn in dan in 2013. Het aantal bedrijven is sinds 2000 ook fors verminderd. Tevens is de te verwachten groei van de melkveehouderij niet gebaseerd op feiten. De gemiddelde leeftijd van veehouders is 52 jaar en opvolgers van deze bedrijven zijn dun gezaaid. Daarom zal het aantal bedrijven naar verwachting afnemen. De blijvende bedrijven zullen meer koeien hebben, maar het totaal aantal koeien zal naar verwachting niet toenemen.
  Er zijn op een bedrijf weliswaar meer dieren maar dit wil niet zeggen dat ze het slechter hebben. Juist het tegendeel is waar; bij de nieuwe duurzame stallen is veel aandacht geschonken aan het dierwelzijn.
  Vroeger waren het aantal dieren minder op een bedrijf. In de zomer waren de dieren meer buiten, maar de rest van het jaar stonden ze vastgebonden in dompige donkere stallen. Dit is absoluut niet diervriendelijk.
  Helaas wordt door milieuorganisaties het ‘ romantische’ van vroeger als ideaalbeeld voor de dieren neergezet in de media.

 • Mozes

  De achterban en fans van Natuurmonumenten mogen dan wel belang hechten aan natuur en landschap, tegelijk zijn ze steeds op zoek naar de supermarkt die het beste voedsel tegen de laagste prijs levert. Het welvaartsniveau van onze samenleving is hier voor het grootste deel op gebaseerd.
  Het is dit dilemma waar de landbouw klem tussen zit: de burger die via de supermarkt het ene belang eist en via maatschappelijke organisaties en politiek het andere belang eist.

 • Gerjo-Kompier1

  Een aantal natuur/recreatiepark organisaties verkopen (beheers)hooi. Dat wordt kaassie voor hen als straks het melkquotum weg is en het beschikbare ruwvoer de nieuwe begrenzing van de productieomvang wordt. Misschien dat ze dan minder hard van de toren blazen tegen de agrarische wereld.

 • alco1

  De opbrengst aan beheershooi is de laatste jaren zeer sterk verminderd, zal wel door de luchtwassers komen.

 • Jaap39

  Kijk maar uit met de aanschaf van dit type hooi, voor je het weet zijn al je percelen voorzien van niet gewenste planten.

 • agro1

  ja, 2, daar staan we van te kijken he?? enfin, wams bedankt dat het masker afgevallen is. we weten nu door welke bril we je moeten lezen. grunningen forever en ciolos boppe!!!

 • Mels

  Idd,directeur natuurbeheer bij Neptuurmonumenten,goh,dat zuks schrijf ruimte krijgt hier. Volgens mij hebben dit soort organisaties maar een doel,ondanks dat ze in het openbaar anders verkondigen,wegpesten van alle vormen van landbouw in NL,behalve bio en gelijken,lekker de koetjes aanbinden in een stalletje met een 60watt peertje achter de koeien.
  Hoop dat ze tot inkeer komen want zonder landbouw moet ook Teo Wams zijn vreten zeer duur betalen daar we het hier niet meer hebben. En met de centen die de landbouw en periferie op de handelsbalans brengen kunnen hij en de zijnen betaald worden.........

 • dommelje

  valt nog niet tegen van natuurmonumenten. maarja de subsidies lopen terug en dan is het wel fijn als er nog veehouders zijn die dat gras er af willen halen, dus maar even koest blijven, hier zijnal veehouders die dat gras niet meer willen en al eiffel hooi laten komen ,das tenminste veilig en onkruid vrij

 • poldes

  zonder uitstoot ammoniak , geen veehouderij.
  zonder auto,s en industrie ook geen uitstoot van troep.

  wij met zijn alle zorgen voor de centen van een rijk consumptieland.
  de natuur komt niets te kort.
  Het platteland wel.
  Realiteitszin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Reloeke vof

  Uitbreiding van melkquota wil niet altijd zeggen meer dieren maar kan ook gewoon produktie verhoging per dier zijn. Maar ja probeer dat maar eens uit te leggen aan die natuur clubjes

 • koestal

  Melkveehouders zijn aan het voorsorteren op het quotumloze tijdperk,dus melken en nog eens melken

 • koestal

  De kieviten willen de laatste jaren niet meer broeden bij Natuurmonumenten,ze zoeken bemest land op bij de veehouders,dat snappen ze niet bij Natuurmonumenten

 • PetervanKempen

  Ik had deze chantage en bedreiging van meneer Wams aan het adres van de agrarische stand in nederland in deze Blog nog niet gelezen.
  Ik wist het wel, maar toch is het verbijsterend hoe deze meneer zijn 735000 leden gebruikt als hefboom om volkomen verkeerde verbanden te leggen tussen ' het landschap wat hen zo dierbaar is'(Kots Kots) en de ammoniak uitstoot die (eventueel) door boeren veroorzaakt wordt. Inmiddels weten we allemaal dat de invoering van de mestinjectie, die honderdduizenden dieren op grasland het leven kostte waar NM blijkbaar niet mee zit, , en allerlei onnodige investeringen afdwong, gebaseerd is op drijfzand, omdat een onderzoek van wageningen universiteit aantoonde dat de zogenaamde onderbouwing voor die injectie plicht gewoon nep was! Het zure regen verhaal en de ammoniak zijn veel meer waarschijnlijk door de auto van oa de hr Wams veroorzaakt. Als de heer Wams nu eerst binnen zijn onkruidwildernissen zorgt voor iets wat in de verte lijkt op biodiversiteit in plaats van monocultuur van biezen , riet en brandnetels, en zorgt voor een balans in aanwezige inheemse diersoorten erin in plaats van de kreperende opgeloten hoefdieren of overlast veroorzakende bastaard ganzen, dan praten we weer verder. Nu is meneer Wams in mijn ogen een charlatan die ons knollen voor citroenen wil verkopen met een achterban van misleide stadsmensen als rafelige volgeliongen zonder enige diepgang onderbouwing en kennis van hun laisser faire ideologie in fauna beheer.

 • pinkeltje

  Meneer Wams ziet zijn kans schoon. Dit is een mooi moment om je op te werpen als hoeder van de natie. Hij moet zijn leden toch voor blijven houden dat het echt heel belangrijk is wat zijn organisatie doet. Zo'n vermeende uitbreiding van de veestapel is dan een heerlijk moment om te proberen of je wat vooroordelen en mythes op kunt kloppen en zoveel mogelijk op kunt rekken. Introduceer nog wat nieuwe kreten als megabedrijf, gebruik veel mooie woorden en scherm met wetenschappelijke rapporten en de nietsvermoedende burger wordt meteen lid.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.