Commentaar

4 reacties

Relatie levert geld op

Het is best vreemd dat veehouders bij maisteelt veel beslissingen overlaten aan de loonwerker.

Het blijft een magisch gewas: mais. Ongeacht het type groeiseizoen varieert de uiteindelijke opbrengst nauwelijks. De begingroei kan tegenvallen en de groei wordt ook wel eens fink geremd in een koude, natte zomer. Dan houdt iedereen even zijn hart vast, maar een week groeizaam weer en pats, hij heeft toch weer een ‘normale’ lengte en opbrengst. Een stabiele basis in het rantsoen. Geen wonder dat rundveehouders er gek op zijn. Zo gek zelfs, dat bijna niemand het aandurft bijeenkomsten te organiseren tussen 1 september en 15 oktober ‘want de koeienboeren zitten dan in de mais’.

Zo’n belangrijke teelt hoort toch veel aandacht te krijgen? Daar loopt ’t vaak spaak. Buiten mest uitrijden en zaaibedbereiding laten de meeste melkveehouders alles over aan de loonwerker. Rassenkeuze? Spuitmoment? Extra bemesting bij slechte opkomst? Oogstmoment en haksellengte? Veelal is het de loonwerker die de beslissingen neemt. Als dan de veehouder niet reclameert, verslapt de inzet van de loonwerker. Hoeveel dat kost? Dat kan zo maar 10 procent opbrengst zijn.

Gemak dient de mens en uitbesteden mag wat kosten, zeker ook omdat dat tijd vrijmaakt. Maar om gratis geld te laten liggen is ook zonde. Geen wonder dus dat BASF-topman Meerten Smit dit voorjaar opperde om het loonbedrijf een basisbedrag per hectare te betalen met een premie naar rato van de opbrengst. Dan snijdt het mes aan twee kanten: de loonwerker zet meer in op kennis en ziet dat beloond, terwijl de melkveehouder goedkoop extra tonnen mais heeft. Een andere optie is uitbesteden van de teelt aan naburige akkerbouwers. Ook dan benut je de kennis van een specialist. Dat vraagt wel meer aanpassingsvermogen van de veehouder dan een deal met de loonwerker. Hij moet dan immers investeren in een langdurige relatie en een stuk vrijheid afstaan. Dat past lang niet bij iedereen.

Laatste reacties

 • alco1

  Ik zie in de loonwerker de specialist. Hij weet precies welk ras het beste bij mijn grond past en spuit altijd naar eigen inzicht en ook het oogstmoment in relatie tot de draagkracht van de grond is in zijn handen
  Ik ben uitermate tevreden en alleen een relatie met de dochter van een rijke schoonvader kan meer opleveren.

 • joannes

  Eigenlijk zeg je dat Loonwerkers te veel vrijheid hebben en daarmee, of een te hoge marge, of er met hun pet naar kunnen gooien. De vraag is of een Boer zijn Loonwerker wel goed kan waarderen en .... of hij hem kan vergelijken met andere Loonwerkers. Maar wanneer je dan het voorstel van BASF-topman Meerten Smit voorstaat. Is dat niet indirect alle beslissingen delegeren naar de Loonwerker waarmee je BASF-topman Meerten Smit het wel héél gemakkelijk maakt. Hij hoeft alleen nog maar de Loonwerkers te belonen voor het verkopen van zijn producten. Loonwerkers zullen ongetwijffelt net zoals dierenartsen van ondoorzichtige kwantumkortingen en promoties genieten. Zaken die óók hun beslissingen beinvloeden.

 • Mels

  Lekker Robert,komt de loonwerker aan op land geploegd en zgn zaaiklaar gemaakt door een koeienboer met nul sjoege van die twee zaken maar deze zal bij een matige opkomst en opbrengst mooi kunnen wijzen naar de loonwerker. Laat deze zgn ondernemers die ondertussen een heel scala aan beslissers om zich heen hebben eens zelf gaan beissen en vooral nadenken over kosten ipv het risico bij anderen neer te leggen.

 • driepint

  Het probleem begrijp ik; de oplossing die Robert aandraagt niet. Loonwerker moet doen waar hij goed in is en dat is het landwerk. Advies moet je inwinnen bij professionals. Net zoals de voervoorlichter niet meer de gehele mestboekhouding en de gecombineerde opgave verzorgt, moet de loonwerker de maisteelt verzorgen. Elke akkerbouwer heeft een teeltadviseur en bepaalt samen met hem de raskeuze, bespuitingsplan en oogstmoment. Kost je alles bij elkaar misschien twee dagen in het jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.