Boerenblog

93 reacties

Schone melk

De melkveehouderij geeft een enorme impuls aan de economie. Grondgebondenheid, zet daar een rem op.

Het leek zo’n goed idee van de regering: in tijden van crisis de gaskraan verder opendraaien. De gevolgen zagen we onlangs op tv bij boer Johan van Boer Zoekt Vrouw. Zijn boerderij is gestut, de stenen staan los op elkaar. Hij kan het beste een vrouw zoeken die goed kan klussen.

Aardgas is een belangrijke pilaar onder de Nederlandse welvaartsstaat. Die pilaar valt binnenkort weg. Dat de groeiende melkveehouderij dat gat wel even gaat dichten, is overdreven. Maar hier in Oost-Brabant heeft de melkveehouderij de economie en het openbare leven wel een enorme impuls gegeven. Ze brengt een enorme geldstroom op gang, die zowel laag- als hooggeschoolde banen creëert.

De veehouderij is niet cyclisch. De boer verdient niet altijd wat, maar de leveranciers en afnemers en iedereen eromheen wel. In de auto-industrie is het hollen of stilstaan. Als het daar wat minder gaat, worden direct tienduizenden mensen ontslagen.
Veel mensen, ook boeren, vrezen dat de zuivel afglijdt naar de intensieve veehouderij. Het idee leeft sterk dat de melkveehouderij grondgebonden moet zijn. Twee koeien per hectare, dat zou de consument willen. Maar hoeveel consumenten weten wat een hectare is? In een moderne woonwijk worden op een hectare veertig eengezinswoningen met garage gebouwd.

Beweiding is ook zo’n punt. De Chinese consument hecht hier waarde aan volgens FrieslandCampina. Dit ontstijgt mijn voorstellingsvermogen. Alsof de gemiddelde Chinees die in enorme steden van 15 miljoen inwoners en meer woont, weet wat een weiland is. Hoe vaak komt een Nederlander in een weiland? Inderdaad, praktisch nooit. Zelfs het voetbalveld is kunstgras.

Dat een melkveebedrijf grondgebonden moet zijn, hebben we ons laten aanpraten door de milieu­maffia. Als je gelooft in de kringloopgedachte moet je de melk niet aan de fabriek leveren maar uitrijden op je land. Gelukkig hoeven we de uitwerpselen van 20 miljoen ganzen niet mee te tellen.

De Chinese consument wil onze zuivel, omdat het milieu hier veel schoner is. Onze rivieren en sloten zijn schoner, net als onze melk schoner en gezonder is. Zelfs gezonder dan de Amerikaanse melk. Daar liggen onze kansen.

Wij hebben 19 ton droge stof geoogst van ons grasland, en misschien komt er nog een sneetje bij. Dat komt door het gunstige klimaat. Veel dagen met temperaturen tussen 8 en 27 graden, en dan groeit het gras. We hebben een prima klimaat om vee te houden. Dat heb je maar op weinig plekken in de wereld. Zonde om daarvan geen gebruik te maken.

Houd de kostprijs laag, dat zou leidend moeten zijn in het beleid. Probeer aansluiting te krijgen met de wereldmarkt. Door melkveehouders te dwingen grond bij te kopen, pomp je alleen maar meer lucht in de grondprijs. Als in de toekomst de melkprijs een keer onderuitgaat en veel bedrijven land moeten verkopen, kan die prijs zomaar halveren. Dat hebben we in Denemarken gezien. Dat zal verstrekkende financiële gevolgen hebben voor de hele landbouwsector.

Laatste reacties

 • Grazer

  Mooi objectief en onderbouwd artikel!;-)

 • Vibank

  Gekleurd en vol met aannames

 • remi123

  Goed verwoord

 • Zents beheer

  Wat een bloemlezing , van een melkveehouder dan wel te verstaan.
  Een criticaster zou een verhaal met de zelfde toon schrijven maar dan zijn de steek woorden melkvee industrie, te weinig dier welzijn, subsidie, antibiotica, hormonen en vervuilend .
  Beide verhalen zijn sterk gekleurd, ergens in het midden zal de waarheid liggen.

 • Mozes

  Steeds meer zien wij dat de grondloze varkenshouderij in Nederland niet kan concurreren tegen de grondgebonden varkenshouderij in andere landen. En toch willen nog steeds een groep melkveehouders de varkenshouderij achterna.

 • landboer

  Weer z,on Brabander die na de mest ,de varkens,de kippen, nu de melkveehouderij kapot wil concurreren,
  DAAR heeft Nederland zijn mestwetten varkensrechten en straks misschien melkveerechten aan te danken!!!!

 • alco1

  Goed verhaal Hans.
  De melkveehouderij zal altijd grondgebonden blijven gezien de ruwvoer behoefte en dat over verre afstanden vervoeren geen algemeen gebruik worden.
  Daarnaast is de vergelijking met de varkenshouderij appels met peren vergelijken.

 • joannes

  Zoals met de verglijking met Aardgas duidelijk is; aan alle economische activiteiten zitten voor en nadelen! De grote vraag is; willen we het op deze manier en/of tolereren we het met z´n allen? Met dat Aardgas is duidelijk dat je het platteland behoorlijk kan tergen voordat je de inkomensstroom ter discussie stelt. Geen mens protesteert behalve de direct betrokkenen die niet meer rustig slapen in hun eigen huis met het risico op instortingen. Bij de Veehouderij is het precies andersom. Op een, bijna religieuse, maar idealistische manier, wordt een florerende economische activiteit, Politiek beperkt en uitgeruild, voor goedkope stemmen, op kosten van een complete bedrijfstak die met haar toeleveranciers recessie ongevoelig is, zoals hierboven beschreven. De overheden kunnen hier maar één reden voor hebben: behoudt van macht om andere economische activiteiten af te schermen. Waarschijnlijk de veel betere georganiseerde en geinfiltreerde (regering en bestuur) grotere bedrijven; De Multinationals!

 • poldes

  grondgebonden melkveehouden ;met weidegang is niet geschikt om in Nederland met de huidige dierlijke meststoffenwet te combineren.
  machinaal strond verdelen gebeurt nauwkeuriger dan wanneer onze koeien dit doen zoals deze al eeuwen deden.

 • rmw

  Goed verhaal Hans! Er wordt ons maar van alles wijsgemaakt wat 'de consument' allemaal wel niet zou willen. 97% van de bevolking wil weidegang las ik gister, dat had een bondgenoot van LTO, Milieudefensie laten onderzoeken. Wat een gedegen onderzoek...!!! Zelfde percentages willen ook wel 10 weken vakantie en alle dagen zonneschijn... en tegen het winnende staatslot zegt ook niemand nee. Maar nee LTO is dan weer heel blij met zo'n onderzoek... Ze voelen zich zelfs gesteund?? Je gesteund voelen door milieudefensie? hoe ver kun je afdalen...

 • Fermer

  @joannes, er is nog een overeenkomst tussen het Nederlandse aardgas en de Nederlandse melkveehouderij : beiden zullen tot de laatste snik worden uitgeperst om de schijnwelvaart van Nederland in de benen te houden, en de winst van de beursgenoteerde ondernemingen zo lang mogelijk te garanderen. Als alles op en verdwenen is zal men er achter komen dat 'het niet helemaal zo gelopen is als we verwachten', maar die dan leeft, die dan zorgt.

 • .....

  Goed verhaal Hans, die Piet Boer van FC zit i.d.d. te blaten dat de koeien naar buiten moeten voor de Chinezen, dat is een grote leugen. Mensenrechten kennen ze daar niet, laat staan dierenwelzijn- of rechten. Daar liggen ze krom om van het lachen.

 • alco1

  Het is net de zwarte pieten discussie. Er blaat er één en de hele meute is in trans.

 • agratax2

  Beste Hans wat betekent het als we de melkveehouderij gaan bedrijven zonder grond. Laten we uit gaan van sluitende mestverwerking en een nette melkprijs. Dan zul je als goede Brabander opteen voor intensieve melkveehouderij net als bij de varkens en kippen. Gezien onze aanname is vanuit hert milieu nierts mis mee. Helaas koeien kunnen niet leven op krachtvoer alleen er is per koe de nodige tonnen ruwecelstof nodig per jaar. Deze kan de intensieve veehouder niet zelf maken en moet die dus inkopen zeg maar rustig invoeren van elders. Er zal nl. geen Nederlandse akkerbouwer bereid zijn gras, mais o.i.d. te telen voor de koeien en zijn intensieve goed renderende gewassen (bloembollen, groente ertc.) in te ruilen voor de miserige prijs die zijn collega veehouder wenst te betalen. Hier komt dan nog bij de enorme CO2 belasting van de transport van al dit ruwvoer en de CO2 belasting voor de mestverwerking. Nee de oplossing voor de globale melkproductie stijging zal zijn 'Maak de melk daar waar het voer groeit en dan liefst ook nog dicht bij de consument'. Maak niet het voedsel daar waar men denkt dit het beste te kunnen als de infrastructuur (grondstoffen, ruimte etc.) ontbreekt. Wat wij infrastructuur noemen is niet meer dan kennis, verwerking en handelskanalen, allemaal zaken die je mee kunt nemen naar elders.

 • Mozes

  Tegenstrijdigheden en onrealistische aannames is het verhaal van Hans van Bergen. Hans wil enerzijds grondloze melkveehouderij en zegt anderzijds dat hij 19 ton ds per ha haalt waarmee gesuggereerd wordt dat hij in eigen voer kan voorzien.
  Er wordt alleen over kostprijs gesproken en niet over opbrengstprijs.
  Er wordt vanuit gegaan dat zoveel mogelijk koeien bij elkaar een lagere kostprijs zou opleveren. We zien momenteel in de varkenshouderij dat dit niet het geval is. Het voordeligste kan vee gehouden worden waar voer en mestplaatsing is. Dus waar grond is.

 • veelust

  Een mooi stukje helder boereverstand

 • farmerbn

  Als je momenteel 20-30 ha land ter beschikking hebt en gebruik maakt van een verouderde ligboxenstal ,kun je beter de toko verkopen en een nieuwe grote melkveestal bouwen in een gebied waar ook akkerbouwers wonen. Door grondruil met die akkerbouwers en samen met je eigen land kun je vollop vooruit. Als je die nieuwe grote stal op je oude erf zet krijg je niet alleen nu problemen maar ook later als je die lokatie wilt verkopen . Wie wil er in de toekomst een grote stal op weinig land kopen?

 • boer drenth

  Hoe je het ook bekijkt. De akkerbouw en de veehouderij kunnen niet zonder grond. Grond is ook de basis voor de veehouderij. Ik ben van mening als de veehouderij niet voor het grootste deel grondgebonden wordt, dan wordt het nog moeilijk om een goed rendement te halen. De afzet van mest en de aankoop van ruwvoer ,zal duurder en moeilijker worden. De meeste akkerbouwers hebben al mest contracten. En zijn ook niet van plan om mais te verbouwen voor graan prijzen. Ook de akkerbouw is grond gebonden.

 • hansvanbergen

  Klopt farmerbn. Dat is de theorie. Maar in de praktijk begin je in mts met je ouders en die moet je dan meesleuren naar? Groningen? Gezellig als je uit Brabant komt. Daarentegen zijn bedrijven en ander OG daar ook niets meer waard. In alle andere provincies is het net zo druk met de koeien. Behalve Zeeland, waar je als Brabo eik alleen in Zeeuws Vlaanderen kunt wonen. En daar is land ook duur. Blijft als haalbaar en betaalbaar alternatief over gewoon thuus een stal erbij bouwen. Mais is er in Brabant zat. Verders tuuk perspulp wat met retourvracht van bieten meekomt, andere bijprodukten en hooi wat ook als retourvracht gebracht wordt evenals stro. Geen co2 problemen dus.

 • hansvanbergen

  Als mensen rundvlees eten, kalfsvlees, lam, varkens vlees, kip eieren, vis struisvogel of wat dan ook dan is er nog nooit niemand geweest die zich afvroeg hoeveel er daar van per ha lopen, zouden lopen hetzij zwemmen al dan niet vliegen. Wat te denken van sprinkhanen en wormen??
  Nee alleen bij melk kaas en andere zuivelprodukten zou dan ineens de consument EISEN dat er maximaal 2 koeien per ha lopen. Dat is dus aantoonbare kolder.

 • hansvanbergen

  Ik ben geen helderziende maar uit het feit dat melkveebedrijven ooit vroeger 1 koe hadden, toe 2 toen 10,20 50 nu 90 volgend jaar 100 en al snel 120 en ik trek die grafiek door dan kun je je voorstellen dat op enig moment dat getal 150-200 zal zijn. En verder in de toekomst 500. Dat zal aan investeringen in land tientallen miljoen zijn. of de pachtprijs zal exploderen richting de 3000 euro per ha. Das dan meteen het einde van de akkerbouw boomteelt tuinbouw etc. Wt maakt het nou uit of een melkveehouder het land in eigendom heeft, pacht, in gebruik heeft, of dat hij/zij de mais koopt en de mest levert. Precies dat maakt niets uit. En dat is het goekoopste dus dat gaat het worden. Een melkveehouder kan geen land betalen van 100.000 euro en kan geen pacht betalen van 3000 euro. Dus dat wordt het nooit. Wat ik allemaal vind of zou willen doet helemaal niet ter zake.

 • husky

  Mais zat maar Hans voer het niet meer waar hij zijn goede reden voor heeft

 • el

  Hans, verklaar even waarom jullie Nederlandse melk gezonder is dan onze Amerikaanse melk!

 • Mozes

  Hans van Bergen, als het voor een melkveehouder niet rendabel is om zelf voer te verbouwen is het dan voor een akkerbouwer wel rendabel?

  Daarnaast blijkt uit reactie #19 dat sociale overwegingen leidend zijn voor jou keuze. Dat kan, maar zeg dan niet dat het om de kostprijs gaat. Iemand die voor de kostprijs gaat, gaat naar een gebied waar voer en mestplaatsing naast de deur is.

  Op dit moment zien wij hoe de grondloze varkenshouderij weggeconcurreerd wordt door varkenshouders in andere landen die voer en mestplaatsing naast de deur hebben. Dit dreigt in de toekomst ook met de melkveehouderij te gebeuren.

  Ik zie in de toekomst gebeuren dat adviseurs van bank of boekhoudbureau bij boeren komen die in grote financiële problemen zitten. Ze zullen adviseren om de helft van de koeien weg te doen en zich te beperken tot alleen die koeien die men op eigen grond kan houden.

 • alco1

  Dat geschied al.

 • tinus888

  geen column over indexcijfertjes van een proefstiertje?

 • abtje

  Er zijn altijd al bedrijven geweest met veel grond en bedrijven met weinig grond. Het enigste wat nu nieuw is dat er mensen zijn, die dat niet meer wenselijk achten en alleen nog maar een soort bedrijf het levenslicht in de ogen gunnen.Triest volk aan het worden die melkveehouders. Laat ieder het lekker op zijn eigen manier doen.
  De een met veel grond en de ander met weinig. Diversiteit van bedrijven is altijd al veel beter geweest.

 • hansvanbergen

  @EL omdat de eisen voor 1e klas melk hier hoger zijn oa celgetal. Minder koeien hebben mastitus, er zit minder antibiotica in de melk. De koeien gaan langer mee, krijgen veel en veel minder hormoonbehandelingen. De koeien worden gemolken, gevoerd en verzorgd door de boer en niet door illegalen, onverzekerde en onderbetaalde buitenlanders. Dit leid tot een hogere kwaliteit melk waar meer en ingewikkeldere produkten van gemaakt kunnen worden met een hogere kwaliteit.

 • Sjaak

  Wat een debater, die Hans....;)

  Daar is ooit een liedje over gemaakt, ging zo:
  'Wat een spreker is die man, wat een spreker is die man...
  Dat is een man, die ou-we-hoe-ren kan....'

  Laten we er dan ook vooral om lachen ipv. serieus te nemen...-:)

 • el

  Hans.Celgetal 198 kiemgetal 7, Hormonen gebruiken wij niet. Wel droogzetters daarom wordt iedere koe na het kalven getest of ze in de tank mag. De melk in de tank word (snap) getest voor het op de truck gaat . Een medewerker kost ons gemiddeld 700 dollar in de week inclusief , woning belasting en ongevalenverzekering. Maar een goede en betrouwbare werknemer is dat zeker waard.

 • Grazer

  Mijn eerste reactie is cynisch, nog even voor de duidelijkheid.

 • hansvanbergen

  @EL boeiend. Maar dat is bepaald niet de standaard. Melk uit de VS voldoet gemiddeld genomen niet aan de EU standaard. @ Sjaak weinig inhoudelijke reactie. Ik had me van jouw iets meer voorgesteld. Natuurlijk zou het mij ook prima passen als er noooit meer een melkveestal gebouwd zou mogen worden. Of dat vanaf morgen er alleen in Oeffelt nog melkkoeien gehouden mogen worden. Zou gunstig zijn voor de waarde ontwikkeling van ons bedrijf. Maar zo werkt het niet en alles wat we in NL verzinnen geld hier 10 km over de grens niet en dan gaat men daar gewoon koeien houden. Melkpoeder kun je makkelijk transporteren en de wereldmarkt prijs voor melkpoeder gaat echt niet veranderen door NL kul regels of meer of minder NL melk.

 • hansvanbergen

  Waar ik me overigens altijd bijzonder aan stoor zijn mensen uit de polders die gratis en voor niks een boerderij met een flinke lap grond en gratis stal huis schuur hebben gekregen en nu vinden dat allen hun melkvee mogen houden en wij niet. Daar moet je bij mij niet mee aankomen. Iedereen met een vergunning en die goed voor zijn vee zorgt mag in NL koeien houden. Zo is het nu eenmaal. Wen daar nu maar aan.

 • rmw

  Waar ik me aan stoor is dat melkveehouders handig in groepen verdeelt worden en tegen elkaar uitgespeeld; eerst weiders en opstallers en nu weer intensief en extensief. Sommigen voelen zich duidelijk boven de ander verheven, zelfde sector, verschillende (eigen)belangen en nog het meest trieste is dat men elkaar werkelijk het licht in de ogen niet gunt... Is dat modern ondernemerschap?? Deze wanvertoning mogen LTO en NZO zich zeer zeker zelf aanrekenen, je eigen betalende achterban tegen elkaar ophitsen, toch nog iets bereikt...

 • hansvanbergen

  Dat hele weidemelk verhaal is tuuk prima, maar wekl volledig mislukt. Immers het is niet gelukt weidemelkprodukten subtiantieel duurder in winkel te zetten. De consument wil goedkoop. 14% van NL leeft onder de armoede grens. Onder boeren is dat 40% werd onlangs duidelijk tijdens het debat over de melkvee wet. Zeker in een land waar bejaarden een 24 uurs luier dragen. Onze ouderen waarvan sommigen in de oorlog in het verzet zaten. Die in de 30 in diepe armoede opgroeiden, nooit een tienertijd gehad hebben en na de oorlog meteen naar Indonesie mochten gaan vechten of met hun blote knuisten het land weer opbouwden. En in het verzorging tehuis liggen ze nu in hun eigen nat met nauwelijks verzorging.

 • hansvanbergen

  Thuiszorgers die met de duizenden ontslagen worden en ipv 1300 euro loon nu een uitkering van 1275 euro ontvangen. Gehandicapten dagopvang die wegvalt, kinderdagverblijven die leeglopen en failliet gaan. Sociale werkplaatsen die gesloten worden. En dan zaniken dan koeien maximaal 2 per ha mogen. Waanzin.

 • Ishtar

  Boeiend betoog, en zeker een mening die velen hebben.

  @Hans, ik neem dat als bv het jaren slecht gaat in de sector met bv een lage prijs.
  De sector. en jij niet zal vragen om steun van Den Haag en/of Brussel?
  Maw geen enkele steun van belasting centen van idd hardwerkende thuiszorgers als vb?
  Of sta je dan vooraan om te klagen?
  Graag een eerlijk antwoord.

 • Mels

  alleen in #36 kan ik met Hans mee gaan. De rest is vervelend gewouwel....

 • hansvanbergen

  @ Ishstar er komt natuurlijk meer melk europawijd. Onze melkprijs gaat dan mee naar beneden. Of wij daar extra regels omheen hebben doet niet terzake. Ik ga niet naarBrussel of Den Haag. Daar heb ik geen tijd voor.

 • Mozes

  Je kunt in de melkveehouderij drie risico-niveau's onderscheiden: het laagste niveau zien wij bij boeren die koeien houden op eigen grond en met eigen arbeid.
  Het tweede niveau zijn boeren die in grote mate afhankelijk zijn van aangekocht voer maar nog wel in eigen arbeid voorzien.
  Het derde en hoogste niveau zijn boeren die koeien houden met aangekocht voer en ook nog eens vreemde arbeid. Bij deze boeren kunnen bij een geringe daling van de melkprijs de variabele kosten al hoger zijn dan de melkopbrengst.

 • abtje

  Mozes blijft in beperkte hokjes denken....

 • hansvanbergen

  Ik mis wel argumenten bij mijn opponenten. Veel verder als mij dom noemen komen jullie niet. Sjaak gaat van schrik maar een liedje zingen en moet lachen. Er moeten toch ook argumenten VOOR gronggebondenheid zijn? ik ken ze (nog) niet. Tuurlijk is het logisch als je een gratis polderboerderij hebt of je hebt voor nop veel land van je familie gekregen dat dan je voerkosten lager liggen.

 • hansvanbergen

  En de melkprijs in NL wordt niet bepaald door al dan niet grondgebondenheid. Die wordt in NL bepaald door Campina.En die bepaald de prijs aan de hand van de Garantieprijs die idd het GEMIDDELDE, gewogen, is van OMLIGGENDE LANDEN. Die wordt niet bepaald door het feit wie juridisch eigenaar is van het stuk land waar de mais vanaf komt of de kavel waar de mest naartoe ging. Of dat de boer zelf is of een gestopte veehouder of kinderen van een gestopte akkerbouwer of een belegger.

 • Mozes

  @Hans van Bergen #42, ik heb volgens mij toch al wel de nodige argumenten aangevoerd maar daar nog geen reactie op gekregen.

 • Fermer

  @hansvanbergen #42, het bestaan van het fosfaatplafond is de enige geldige reden dat men een grondgebondenheid kan verantwoorden. Boeren met grond zullen deze moeten kunnen bemesten zoals zij dat willen, tot de toegestane norm, en dus altijd het recht op veehouderij moeten hebben. Deze boeren met grond moeten anders concureren met de grootschalige mestverwerking om hun land te bemesten, en kunnen zelf geen 'mestproductietak' opstarten, vanwege het bereikte fosfaatplafond. Vergelijk het met als je boer wilt worden moet je een boerderij hebben of vinden, als je vee wilt houden moet je grond hebben of vinden. Wel vind ik dat een langdurige mestplaatsingsovereenkomst tussen boeren met alleen grond en de intensieve veehouder de veehouder het recht geeft meer vee te houden gedurende de overeenkomst, maar de mestrechten blijven altijd bij de grondbezitter. De duur van de overeenkomst zal dan ook de mogelijkheid van daadwerkelijk meer vee kunnen houden bepalen.

 • agratax2

  @Mozes. Zo lang het gezinsbedrijf het mondiale uitgangspunt is voor de kost prijszetting. Is er inderdaad een grens aan het groeivoordeel. Hoe vaak lezen we geen 'hoera verslag' van een melkveebedrijf met 240 - 300 koeien waarbij de zaak dan gerund wordt door pa, ma en zoonlief met zijn vrouw en laten we de loonwerker niet vergeten voor maisteelt en mestinjectie. Dit betekent iets simplistisch 60 - 70 koeien per werker. Is dit niet een bedrijf waarvan we zeggen 'te klein voor de toekomst'. Had het bovengenoemde bedrijf pa, zoon en een volle medewerker dan zou iedereen roepen 'Dit bedrijf is over bezet onmogelijk, de arbeider gaat er met het geld vandoor'. Hoe groot moet dan een bedrijf met 1 bedrijfshoofd en zeg 3 personeelsleden zijn om eenzelfde inkomen te generen als het gezinsbedrijf met 4 gezinsleden die allemaal mee werken in het bedrijf? Ik vrees dat het bedrijf dan zo groot moet zijn dat het niet rond te zetten is als ten minste iedere werker volwaardig betaald krijgt voor zijn uren. M.a.w. er is een grens waar boven groei niet meer maar eerder minder opbrengt, omdat de boer zijn tijd moet besteden aan niet direct productie gerichte taken (boekhouding, managment, contact met de buiten wereld onderhouden etc.) Deze kosten moeten dus door de andere werkers (personeel) worden opgebracht.

 • Mozes

  @agratax #46, volledig mee eens!
  Ik heb wel eens gehoord dat men op grote melkveebedrijven in de VS op iedere 60 á 70 koeien een medewerker heeft. Dit betekent dat een bedrijf met 700 koeien en 10 medewerkers een arbeidsproductieviteit heeft die gelijk is aan een melkveehouder met 70 koeien en het werk alleen doet.

 • Mozes

  Nog een aanvulling: die lagere kostprijs die ik steeds hoor als argument voor ongeremde groei zie ik nergens onderbouwd.

 • ohzo

  De groei voordelen gaan in sprongen. Van 80 naar 120 koeien is goed te doen, zonder direct veel meer kosten. 120 naar ong.175 is een 'rot grootte'. Vaak een extra medewerker, die in het weekend vrij heeft, zodat men dan alleen staat. Het niet volledig gebruiken van machine capaciteit, als mengwagens en melkstallen, is vaak zeer duur. Ik bedoel, kijk uit met generalisaties.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Mozes

  @ohzo #49, als je voor iedere 60 á 70 koeien een arbeidskracht nodig bent is er boven de 70 á 80 koeien geen verhoging meer van arbeidsproductieviteit. Wat is dan het kostprijsvoordeel?

 • ohzo

  @ mozes, je vaste kosten worden veel lager.. Daarnaast, bij veel grotere bedrijven kan men gespecialiseerde arbeiders inhuren. Dit komt ten goede aan de arbeidsproductiviteit. Waar de vergelijkingen in Nl vreselijk nat op gaan is dat veel arbeid niet betaald wordt. Het is niet zozeer de dagelijkse arbeidsbehoefte, maar vooral als ergens een arbeidspiek ontstaat, wordt een heel register arbeid opengetrokken. Dit is leuk als iedereen dat wil, maar je moet wel kritisch blijven kijken naar eigen bedrijf.

 • mldijkstra

  Wat een ongefundeerd ikke, ikke, ikke oogklepverhaal. Het is trouwens wel opmerkelijk mensen uit gebieden die voor de meeste huidige- en toekomstige wetgeving hebben gezorgd ook altijd nog hun best doen om de tegenstellingen te vergroten.
  Blogs mogen best wel prikkelend zijn maar dit is blog onwaardig.

 • Mozes

  @ohzo, de hogere arbeidsproductieviteit is theorie. In de VS blijkt men in de praktijk op iedere 60 á 70 koeien een medewerker te hebben.

  Er is naast niet betaalde arbeid nog een adder onder het gras. Bij 70 á 80 koeien kan men in eigen voer voorzien. Dit komt van eigen land. Als je deze grond tegen marktwaarde rekent tegen de geldende rente dan is aankoop van voer goedkoper. In werkelijkheid is de grond eigen vermogen waar geen rente van betaald wordt. Het gaat dus niet ten koste van de liquide middelen. Aankoop van voer wel.
  In 2009 zagen wij dat in de VS de grote bedrijven die afhankelijk waren van aangekocht voer omvielen. De kleinere gezinsbedrijven die in eigen voer voorzagen niet.
  Een bedrijfseconomische berekening op basis van 100% vreemd kapitaal zegt niets over de overlevingskracht in een moeilijke periode.

 • alco1

  Je kunt het ook andersom bekijken.
  Je kunt beter de pijp aan maarten geven en voer verkopen.

 • zeikamp

  Prima blog Hans. Alleen de discussie over grondgebondenheid hebben we ons niet laten aanpraten door de milieumaffia hoor, die wordt gevoed door de verschillen tussen melkveehouders onderling. In combinatie met het Duurzame Zuivelketen verhaal, waar onderzoekers van de WUR en CLM ook de nodige duiten uit het zakje halen (of omgekeerd tis maar hoe je tbekijkt). Volgens Countus lopen we, in de wedloop naar efficiëntie vergroting, op bedrijfsniveau tegen de grenzen van de mogelijkheden aan. Melkveehouderij is de laatste jaren gegroeid zonder groei in grond. Zij zien wel kansen voor samenwerking tussen akkerbouwers en melkveehouders. Prima toch!
  Voor de geïnteresseerden: CLM rapport; opties voor een grondgebonden melkveehouderij (oktober 2014 via de clm site te downloaden)

 • mhrijken

  Voorop gesteld, reacties met argumenten zijn altijd de moeite waard om te lezen. Verder zal het een discussie blijven met voor en tegenstanders, die gevoed worden door hun persoonlijke situatie. In mijn geval gaat het om vleesvee dat in principe net als melkvee absoluut niet grondgebonden is omdat voor voer geen pacht/huur/koop van grond nodig is. Kwestie van een eerlijk telsommetje wat je voerpakket kost per kg vlees of per kg melk. Met eerlijk bedoel ik dus ook als je grond hebt de werkelijk kosten van bewerken meenemen en je eigen uurvergoeding gelijk zetten met die van een machinist zoals de loonwerker. Ik heb afgelopen jaar mijn mest af laten voeren en mais teruggekocht omdat dat goedkoper was. De grond die ik heb, heb ik verhuurd. Kwestie van rekenen. Maisland klaarmaken, zaaien, spuiten e.d. en pacht kost mij al gauw 1700 euro. Mais kopen kost dit seizoen 1400 euro. Ja ik moet mest afvoeren, maar 30 m3 mest die ik op mijn eigen land niet kwijt kan (verhuurd) voer ik af voor 5 euro, blijft over 150 euro in mijn voordeel t.o.v. 'grondgebonden'.
  Als melkvee idd alleen grondgebonden zou moeten zijn, hoe moet dat dan met de pulp, bierbostel, A-brok? Wordt volgens mij ook van buiten de 10-20 km rondom het bedrijf aangevoerd. Conclusie:wie zich prima voelt bij voer van eigen bodem moet dat gewoon kunnen blijven doen en wie een rekensommetje maakt en anders beslist moet dit ook kunnen doen. Kwestie van ondernemerschap.

 • Achterland

  Gekke discussie met veel verschillende invalshoeken en belangen. Feitelijk kijk ik zelf heel nuchter naar datgeen wat nu gebeurd. De LTO en NMV en politiek wil grondgebondenheid afdwingen. WAAROM ??? Anders gaan we als melkveehouders de varkenshouderij / pluimveehouderij achterna aldus LTO!!! Weidegang behouden en geen grote megastallen zegt de politiek.
  Mijn invalshoek ==> laat de keuze gewoon vrij aan de ondernemer. Iedere ondernemer in NL moet in staat kunnen zijn om te anticiperen op kostprijsverhoging en/of de grillen van de markt. Door het aannemen van een melkveewet grondgebonden variant maak je het vooral voor de intensieve melkveehouders heel erg moeilijk om te anticiperen terwijl die juist het grootste risico profiel hebben en JUIST moeten KUNNEN anticiperen. Veel melkveehouders willen niet SUPER intensief en zijn het nu ook niet dus wees niet zo bang dat de melkveehouderij de intensieve sector achterna gaat. En gebeurd het wel dan vallen er de komende jaren ook wel wat bedrijven OM waardoor er weer ruimte komt voor andere melkveehouders om verder te kunnen met hun bedrijfsvoering. Kortom de markt moet leidend zijn en NIET de politiek, LTO, NMV of de consument.

 • joannes

  @arjanenthea1, de focus ligt niet meer op efficiënt produceren met of zonder weide, met of zonder grond, de discussie is inmiddels een maatschappelijke. Met Nitraat en Fosfaat normen voor grondwater, en zogenaamde diervriendelijkheid die de leefomgeving van het dier bij wet moeten bepalen is de Ondernemer in Nedeland aan de leiband van de Politiek veehouderij opnieuw aan het uitvinden. In de hoop dat het Product ook nog eens concurrend op de wereldmarkt af gezet kan worden. Kort samengevat is het; genoeg beperkingen om de sector langzaam maar zeker niet te laten groeien en hopelijk te laten krimpen. Want.......in de ogen van de Burger is er teveel!

 • alco1

  Het is in feite zo: Wie de meeste bla bla heeft, maakt de meningsvorming bij de consument.

 • Fermer

  @alco, is het de consument die bepaalt hoe het beleid inzake grondgebondenheid bij melkvee geregeld wordt ? Ik denk dat hier achter de schermen de banken de grootste vinger in de pap hebben. Zoals @arjanenthea al opmerkten, hebben de intensiefste bedrijven het grootste risicoprofiel. Dus zouden ze moeten kunnen anticiperen op de toekomst. Is dat echter niet hun grootste probleem? Zij hebben al zo geanticipeerd op de toekomst met uitbreiding in veestapel dat hun kostprijs te veel is opgelopen. Hun nog meer laten investeren in productieverhoging zou dubbel verkeert uit kunnen pakken : nog hogere kostprijs en nog meer druk op de melkmarkt. De focus komt dus wel degelijk op efficienter produceren te liggen @joannes, dus meer ruimte voor de boeren met voldoende eigen land, zonder te hoge financiering, en dus met een veel concurerender kostprijs.

 • ohzo

  @ emmerei: door een lagere financiering en meer eigen land, daalt noodzakelijkerwijs niet de kostprijs. De veehouder neemt alleen genoegen met een lagere vergoeding voor het eigen vermogen. Dit is struisvogel politiek en draagt bij aan de misere, waar men nu in zit.

 • alco1

  Als men kijkt naar naar de opbrengst in relatie met geinvesteerd vermogen, moet men per direct stoppen.

 • ohzo

  En daarom gaat het altijd fout Alco.. Men rekent niet. En toch kan men in Nl altijd het vingertje wijzen naar grotere bedrijven, die wel degelijk op een ROI manier gefinancierd zijn. Beiden niets mis mee, maar wel correct vergelijken.

 • Ferm

  Het gaat in boerenland toch vaak om de basis. Een gezonde basis kan prijsschommelingen opvangen. Investeren in de basis van melkveebedrijven, grond, geeft zekerheid, maar dan ook aflossen en werkelijk eigenaar worden. Investeren in aftrekposten, luxe en onnodige uitbreiding, maakt een bedrijf afhankelijker en labieler, terwijl het belastingvoordeel gewoon uitstel betekent. En net als bij de huizenbezitters, wanneer de grond of het huis echt van jou is, afgelost, is een correctie op de waarde niet levensbedreigend, een tijdelijke melkprijsdip kan opgevangen worden, je boert voort, je hoeft niet te verkopen en de overname is gemakkelijker. Boeren met een gehele vergoeding voor kapitaal en arbeid zal wel altijd een utopie blijven, maar plezier in je werk en een stuk eigen invulling compenseren veel.

 • ohzo

  De utopie is in Nl, niet altijd in het buitenland. Daarom moet je grotere bedrijven niet altijd ' afkammen'. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat hij/zij wilt. Een groot landbouwbedrijf op starten doe je met een businessplan, SWOT analyses. Daarom zullen grotere bedrijven echt niet omvallen bij een lagere melkprijs. Deze analyses doe ik dagelijks en zie veel voorbij komen.

 • joannes

  In principe financier je voor verzekerd hoger rendement van eigen kapitaal(goederen). Zodra je financiert voor eigen kapitaal(goederen) met onzeker rendement wordt het speculeren met vreemd kapitaal!

 • Fermer

  @ohzo, we praten hier toch vooral over de Nederlandse situatie. Van wat ik daarvan hoor, zijn de grote, vooral de laatste jaren in veestapel uitgebreidde bedrijven uitgegaan van een 'vorstelijke' melkprijs. Waarschijnlijk omdat dat de enige manier was om de uitbreiding voor zichzelf en de bank te verantwoorden. En uitbreiden moest was de algemene mening. Niet alle grote bedrijven zullen omvallen bij een lagere melkprijs, maar of ze zelfstandig overleven zal toch kostprijsgerelateerd zijn. En vallen ze toch, dan weet bijna niemand dat, want de bank zal zo veel mogelijk 'gevallen' bedrijven door laten draaien, om de waarde erin te houden, zie de glastuinbouw.

 • BO(skabout)ER

  de Brabanders zijn de weg helemaal kwijt.

 • minasblunders1

  Emmerei, die grote bedrijven vergeten iets wat nog veel belangrijker is dan de melkprijs. Velen zijn inmiddels overgefinancierd (bedrijven staan onder water). Zij gaan nu van een situatie van bijna onbeperkt bijfinancieren naar een situatie van verplicht aflossen. Voor veel van deze bedrijven zal deze opgave (de belastingvoordelen vallen ook nog weg), te zwaar zijn (in veel gevallen zal het verschil enkele tonnen per jaar zijn). Daar komt de zakkende melkprijs nog eens overheen. Vergeet niet dat er NU AL grote bedrijven ('topondernemers') tegen liquiditeitsproblemen aanlopen. En dit is nog maar het begin..........Voor de bank zal het aantal te groot worden om ze allemaal in de benen te houden.

 • Koen Franken

  Emmerei , die vorstelijke melkprijs die heeft de melkveehouderij wel degelijk gehad . wat men vergeten is, dat is de kostprijs, die is geheel uit de hand gelopen en daardoor komen de eerste melkveehouders NU al in de problemen . Denk maar eens van die reportage hier op boerderij van dat melkveebedrijf met een kostprijs van 34 cent , dit worden de probleemgevallen .

 • hoving1

  zo is het Arie,men wil al maar meer kijkt niet naar de kostprijs,

 • hansvanbergen

  Geachte lezers allereerst knap dat u helemaal tot hier doorgelezen hebt. Ik wijs er wel even op dat een flink aantal van de reageerders die hier de NL melkveehouderij afkraken en het liefts willen halveren dit doen vanuit het buitenland. Aan hun (bij)namen te zien verwacht u misschien van doen te hebben met tiepisch NL boeren maar veel reacties komen vanaf buitenlandse e mail adressen.

 • Mozes

  Die van mij komt uit de Sinaï woestijn. Dat is inderdaad aan de naam te zien.

 • Sjaak

  Het is jammer, dat deze blogger blijft schofferen en beledigen, ondanks dat hij van repliek is bediend in zijn eigen stijl...
  Sluit me dan ook graag aan bij reaktie #53, dat dit blog onwaardig is en dat deze blog in zijn geheel verwijderd dient te worden!

 • joannes

  Rustig aan @Sjaak! Zoveel boeren zoveel visies! Dat het in NL en speciaal Brabant zover heeft kunnen ontwikkelen, is vooral te danken aan het ¨tegen de klippen op groeien¨! Zandgrond is pas gaan floreren toen er voldoende Mest en Machines waren om het zware werk om te zetten. Je kan die cultuur, dat karakter niet ontkennen en in een paar jaar omzetten om bij een beetje weerstand de handdoek in de ring te gooien, met het erkennen dat je voorbij gestreeft zal worden door Buitenlandse Bedrijven die aan alle kanten gesteund worden en niet diezelfde geschiedenis hebben.

 • sander oldengarm

  19 ton ds, dat is niet mis hans. waren de mestdumpingen vorige eeuw toch nog niet zo raar idee van je provinciegenoten.

  verder kan ik me we vinden in delen van je laatste alinea, wees kostprijs bewust. veel belangrijker dan je druk maken om al die regeltjes, die worden gemaakt bij de waan van de dag. bij een jaar lage melkprijs staat iedereen weer met beide benen op de grond. zowel boeren als beleidsmakers.

  en om op de 19 ton ds terug te komen: dan moet er ook voor 19 ton ds mest op die grond. daar moeten we naar streven met zijn allen en dan is de kostprijs ook makkelijker laag te houden.

 • Vibank

  Toen ik de titel zag wist ik dit stuk rood vlees in de arena dat wordt nog leuk
  Hopelijk gaat ie nog even door
  Brood en spelen
  Ik vermaak mij kostelijk
  Goeie die van mozes
  Smaakt naar meer

 • hansvanbergen

  @Sander 19 ton ds grasland is in 2014 een normale waarde zeker op produktiegrasland. Veel grasland is tuuk bg3 geschikt voor weiden en maaien. Zaai hier alleen maaigras. 11 ton hadden we al na de 2e snee. Maar dat hadden velen. Goeie loonwerkers ook belangrijk. Urean. Om geld uit te sparen maai ik zo ik zo min mogelijk en zo krijgt het gras de kans uit te groeien.

 • hansvanbergen

  Mozes weet jij wie wie is? Op internet is niet alles wat het lijkt hoor. Ik ken Sander bv van het vtf maar heb hem ook vaak genoeg ontmoet. Ben er wel eens geweest. En hij hier trouwens hij weet ook heus wel dat Oeffelt niet in de Peel licht maar een kleidorp aan de Maas is. Maar zo'n Sjaak Lucassen die ontploft bijna. Dat kan maar zo een medewerker van Natuur en miljeu die zich als vanalles voordoet.

 • Ishtar

  @Hans, het 2e artikel die je eventueel gaat schrijven zal je vast leren van je eerste artikel.
  De mening die jij hebt hebben vele anderen ook, dus maak zeker een 2e artikel.
  Wel moet je kritiek kunnen incasseren, en niet gelijk op de aanval pareren.
  Leer oa van Vergaderboer, die vertelt ook zo vaak onzin, ook door ontwetendheid en eigenbelang, maar ook om de discussie te prikkelen.

 • hansvanbergen

  Misschien moeten jullie ook een keer een meeting organiseren. Jullie spreken elkaar dagelijks en bespreken meer met elkaar dan met jullie partners lijkt me. Gezellig met Minasblunders1, Argratax, Joannes,Boskabouter, mry. Ik kan niet wachten op de foto's.

 • A1967

  Namen die in iedere discussie opduiken, waar halen ze tijd vandaan. ........

 • sander oldengarm

  nou hans 19 ton ds GEMIDDELD op je bedrijf is hier zeker niet standaard, ook niet in 2014. en ik had geen 11 ton ds na 2 sneden. Maar idd met alleen maaien kun je meer van land halen dan als je ook weidt. maar goed weiden heeft weer andere voordelen. maar die 19 ton blijft discutabel, zelfs op goede klei grond.

 • Sjaak

  @sander oldengarm
  Discutabel...? Spaar je de moeite!
  Je kunt er beter om lachen, doen ze in Oeffelt en omstreken al jaren...
  Mocht je die 19 ton serieus in twijfel trekken, dan zal 'Narcissus' van Bergen op zijn gunstigst toegeven, dat hij een rekenfout heeft gemaakt en dat het 29 ton moet zijn...-:)

 • hansvanbergen

  Als jij dat leuk vind mag jij daarover discussieren maar niet met mij. Ik heb het op de plaat liggen. Weet jij wel hoeveel ds je van een ha gehaald? Daar begint het mee. Verder heb ik geen beweidingskoots die zich ermee bemoeid. Ik hoeft niet te maaien in dienst van de beweiding maar ik kan maaien in dienst van de opbrengst. Jij moet oogsten terwijl het gras nog lang niet volgroeit is. Langer gras vangt meer zonlicht en groeit harder. Verder is het klimaat hier gunstiger. Hogere temperatuur. Eerder voorjaar. Later herfst. Meer licht. Ook mais brengt hier meer. En natuurlijk de grasrassen. Mengsels met italiaans en festolium. Lange grassen die diep bewortelen. Daarbij heel veel mensen hebben veel opbrengsten gehad. Kijk maar om je heen. 19 ton is niets bijzonders.

 • hansvanbergen

  Tja Sjaak Lucassen uit Gassel. Het torenhoge aanzien wat jij geniet zal ik nooit halen daar ben ik me wel van bewust. Maar goed toen ik een artikel schreef over biest verstrekking heb je ook al alles uit de kast gehaald om mij belachelijk te maken. En kijk ondertussen staat biest verstrekking midden in de belangstelling. Er is alweer een apparaat op de markt om biest in te vriezen. Heel vaak lees je over onderzoeken over antistoffen en bloedwaardes. Het was volgens jou allemaal kul. Je zat er toen en ook nu, kilometers naast. Jammer dat je nooit met argumenten komt.

 • mldijkstra

  Richt je in je volgende blogs maar weer lekker op fokkerij issues Hans, daarvoor heeft 'de boerderij' je ten slotte ingehuurd. En laat je wat minder denigrerend uit over mensen die het niet met je eens zijn.

 • Ferm

  Jammer Hans van Bergen dat je niet inhoudelijk wilt pareren, maar vervolgens op de man gaat spelen als het je niet aanstaat. Vervolgens mensen met naam en toenaam en woonplaats te kijk zetten en aan de hand van emailadressen mensen nog eens een tik op de vingers geven. Als boerenblogger ben je zo een slecht visitekaartje voor de site en de sector, jammer dat de redactie dit zo lijkt toe te staan, want je hebt het gevoel dat je privacy op deze manier geschonden wordt, terwijl meerdere reageerders toch constructief een bijdrage leveren.

 • farmerbn

  Helemaal mee eens.

 • hansvanbergen

  Dat is dan wel vreemd want ik heb mijn opinie hier uitgebreid neergezet en daarna nog toegelicht dus veel inhoudelijker gaat het niet worden. Als dan de heer Lucassen, die ik overigens nauwelijks ken, in geen 10 jaar gesproken heb en nooit of te nimmer 1 strobreed in de weg heb gelegd mij uit begint te schelden en diverse geestelijke stoornissen bij mij constateert dan mag dat volgens jullie wel? Dat is volgens jullie dan een visite kaartje voor de sector? In het buitenland misschien maar hier niet.
  Je kunt je dan mischien verschuilen achter allerlei vreemde namen. Maar daar wordt schelden niet minder kwetsend om. En dan zijn er door de redactie nog een aantal reactie weggehaald moeten worden. Tip van mij. Reageer gewoon onder je eigen naam. Ik schaam me niet voor wie ik ben en het weerhoudt je van allerlei vervelende reacties. Je ziet op het internet dat doordat men anoniem denkt te zijn men er ook maar vanalles uitflatst. Je beroepen op de wet van de privacy. Tja je zit op het internet dus er is geen sprake van privacy.

 • Ferm

  Hans van Bergen, dat je op eigen naam reageert weerhoudt jou blijkbaar niet van vervelende reacties. Wat betreft inhoudelijk reageren, in # 42 vraag je om argumenten VOOR grondgebondenheid, @agratax gaf dit al in reactie # 14 en @Mozes in # 44, vervolgens geeft @ Emmerei die in # 45, maar wellicht is dit niet het gewenste antwoord, want jij gaat gelijk afgeven op die Nederlanders die in het buitenland boeren dat ze de Nederlandse melkveehouderij afkraken. Volgens mij proberen ze gewoon inhoudelijk te discussiëren met jou, daarvoor schrijf je toch een blog. Misschien moet je je eigen attitude eens onder de loep nemen, die er een is van : ik vertel hoe het zit en waag me niet tegen te spreken, want dan zet ik je in de zeik. Maar goed, zolang de redactie dit gedrag pikt blijf je een podium houden met je blogs voor je egotripperij.

 • Venstra

  @RMW
  Dat is de heers en verdeel politiek, anders zetten we nu net als die Fransen iedere keer hele ambtenarenwijk op de kop en onder de stront. Moeten ze daar maar eens hele gewone Hollandse dingen zoals 'mest injecteren' gaan invoeren. Maar hier is dat altijd zo geweest, de Groningers tegen de Friezen tegen de Hollanders tegen de platpraters. De gereformeerden tegen de hervormden tegen de katholieken. De communisten tegen de kapitalisten. Heers en verdeel zo hou je die Nederlanders wel mak, we zijn zelfs nog een monarchie.

Laad alle reacties (89)

Of registreer je om te kunnen reageren.