Commentaar

32 reacties

De kindjes van de koe

Maandagavond bracht tv-programma Radar een uitzending over de schaduwzijde van de intensivering in de melkveehouderij.

Het ging over klauwproblemen bij koeien, over de beperkte levensduur van de Nederlandse melkkoe, over gezondheidsproblemen van hoogproductieve koeien, over het feit dat bijna een derde van de koeien nooit in de wei komt, over stressverschijnselen bij jonge kalveren en ook over veehouders die experimenteren met zoogkalveren.

Het is allemaal bekende kost, niks nieuws onder de zon. Toch riep het programma veel negatieve reacties op bij boeren. Op Twitter gonsde het meteen van het ongenoegen. Boeren klagen dat ze zwart worden gemaakt. Het zijn begrijpelijke reacties, maar zijn ze terecht?

Nee. Hier botsen twee werelden. Dat valt vooral op aan het taalgebruik. De programmamakers en geinterviewden spreken consequent in menselijke termen over het vee. De koe is zwanger en krijgt kinderen, het lieve kalfje staat ontredderd in de eenlingbox. Voor wie de praktijk kent, klinkt dit irritant en dom. Maar het is geen dommigheid. De mensen die aan het woord komen, weten waar ze het over hebben. Het is eerder een teken van een kloof - tussen de sector en in ieder geval een deel van het grote publiek.

In de Tweede Kamer gaat het in het kader van de melkveewet over abstracte zaken als mestverwerkingspercentages en fosfaatplafonds. In de publieke opinie gaat het over de kindjes van de zwangere koe. Het is iets om rekening mee te houden.

Laatste reacties

 • alco1

  Iets om rekening mee te houden of de hoogste tijd om tegengas te geven.
  Alleen het vervelendste is dat zij de media in de hand hebben.
  En wij als belangenbehartiger het LTO.

 • joannes

  Interessant onderwerp! De kloof tussen de vakman en zijn in deze (Zuivel)klanten En Empathie en Betrokkenheid als extra Service en/of Product! Maar vraag een arts eens hoe hij zijn patienten ziet? Als een levend lichaam wat hij gezond moet houden, waar hij voor gestudeerd heeft, of als een mens die hij vooral met empathie en betrokkenheid moet benaderen? Wanneer hij beide doet komt hij niet aan de quota die zijn werkgever, of de verzekering stelt en kan hij zijn gezin niet onderhouden. Heeft de boer niet eenzelfde probleem! Verzorging is inmiddels geïndustrialiseerd, zelfs in het verzorgings tehuis. Misschien is dat wel de nieuwswaarde van zo´n programma. Onbewust wordt het schijnbare gebrek aan empathie geprojecteerd, bij de dieren in het boerenbedrijf, die overigens altijd al direct na de geboorte weg zijn gehaald, en zelfs in die goede oude tijd het moeder kind geluk niet hadden.

 • agratax2

  Johan helaas heb ik dit programma gemist. Je opmerking over het ontredderde kalfje in de eenlingbox heeft tot doel om de eerste levensfase zonder enge ziektes gezond door te komen. Doen mensen niet hetzelfde de eerste maanden met hun kindje, Verre houden van mogelijke infectie haarden en dit proces duurt bij sommige moeders jaren. Ebola mensen worden geisoleerd op een wijze die zijn weerga niet kend, kan de boer nog wat van leren. Ik denk dat we deze opmerkingen kunnen pareren als we ook door de ogen van de burger gaan kijken en onze acties vergelijken met acties van bezorgde moeders en doktoren. Afzetten zal tegen ons werken, willen we dit soort kritiek pareren moeten we Diplomatiek werken en niet 'even' ons gelijk willen halen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee totaal verschillende zaken.

 • joannes

  @agratax1: bij deze: <>

 • tinus888

  de mensen die aan het woord komen weten waar ze het over hebben Johan?

 • @meelmuisje

  Wat eventjes word vergeten is dat het eerlijke en onpartijdige Radar door presentatrice en eindredactrice(!) Antoinette Hertsenberg, getrouwd met Nico Koffeman (hoe 'toevallig' beiden veganist en 7edagsadventist, net als Marianne Thieme), die niet alleen 1e kamerlid PvdD is maar ook mede-oprichter van Wakker Dier, niet meer eerlijk en onpartijdig is zoals ze het nederlandse volk willen doen laten geloven, maar geworden is tot hèt media-instrument van Wakker Dier. En dat laat me weer denken aan het jaar 1933 toen de media ook al gebruikt werd om een bepaalde groep zwart te maken en uiteindelijk te vervolgen. Best griezelig, als je daar aan denkt. Ook toen werd wat de bevolking werd voorgeschoteld als zoete koek-waarheid geslikt...

  Radar noemt zichzelf kritisch.. ook dat word door de kijkers klakkeloos aangenomen. Kunnen we het programma zelf niet opgeven voor 'De koude douche'??

  O, ja! Heb je Antoinettes 'Hetze'berg's laatste boek al ingezien? 'De dunne veganist', deze maand uitgegeven. Als dàt niet genoeg zegt...

 • joannes

  Prima @meelmuisje, ontmaskeren is een veel betere tactiek dan weerleggen dat je aan hun eisen kan en wil voldoen. De consument/burger dat Radar verhaal voorhouden zonder ze te informeren over de maatschapplijke, industriële en zuivelassortiment en haar prijs consequenties te informeren is een snoepje voorhouden om het vervolgens zelf op te eten! Verwarring en Schuld zaaien! En daar wordt de Omroep voor en mee misbruikt!

 • joannes

  @tinus, kennis hebben van, en kunnen observeren is geen autorisatie om de veehouderij wereldvreemd te maken! Hoeveel mensen zijn wel niet werkzaam en afhankelijk van deze bedrijfstak op de gangbare manier, welke een belangrijk export product is. Het voorgestelde alternatief is duurder zoals ze zelf al aangeven en zal in de wereld veel moeilijker vermarkt kunnen worden. Ook al zijn er boeren dierengeluk willen zien en hun jongvee winter en zomer in het bos willen houden. Overigens met de verhaallijn en het tonen van contrasten weet ik bijna zeker dat ze, voor de zogenaamde gangbare vorm, filmmateriaal uit Ierland of Engeland gebruikt heeft. En dat om de contrasten met de vreemde ruimtes extra te accentueren!

 • ed12345

  En dan kom je als boer op een verjaardag in de stad ,en zijn er andere gasten die zo gauw ze weten dat je boer bent jouw vertellen, in de absolute overtuiging van hun juistheid ze hebben het immers zelf op tv gezien,hoe de landbouw de mensheid vergiftigd en hoe verkeerd boeren aan het werk zijn
  Het proberen recht te zetten neemt de halve avond in beslag en bederft de feestvreugde een beetje voor de anderen ,dus voor mij hebben ze gelijk ze bekijken het maar

 • alco1

  ed Dat heb ik al bij ons in het dorp in de voetbal kantine!

 • pinkeltje

  Iedereen heeft gelijk. 'Vote with your dollar'. Een product dat je om wat voor reden dan ook niet bevalt gewoon niet kopen. Zodra je dieren gaat houden om ze op te eten of er op de of andere manier producten aan te onttrekken dan is dat nooit helemaal ideaal voor het dier als je paradijselijke omstandigheden voor het dier voor ogen hebt. Maar in de natuur worden ook dieren ziek of overkomt ze wat en dan is er ook niemand die ze helpt. Dat wordt afzien voor het beestje. Bij een veehouder wordt een dier verzorgd als er wat aan de hand is. Of uit zijn lijden verlost als er weinig aan te doen is. Er valt van alles te plussen en te minnen maar als we het gekakel van de Thieme's en Hertsenbergen blindelings moeten volgen dan zullen er nog wat meer mensen honger gaan lijden dan thans het geval is.

 • koestal

  Er is in Nederland een Jihaad aan de gang tegen boeren ,ook de politiek bezondigd zich hieraan,we hoeven niet alleen te wijzen naar de islamitische landen,hier speelt ook zoiets ,maar dan via de media

 • joannes

  @koestal, je heb gelijk! Er is ook niets goedkopers dan een kleine groep de 4% te terroriseren die iedereen kan verachten om eigen problemen te vergeten of te verblommen! En boeren, al werken ze 24/7, zijn degene die op papier en in de burger-ogen nog land en eigendom hebben.

 • agratax2

  @joannes. Meestal zet mijn vrouw (geen boerin) de TV op zwart of een lokale zender als Radar uitzendt. Zij kan en wil deze tante, die tonnen verdient met haar ophitzende programma niet zien. Ik blijf daar dan ook van verstoken en denk dat ik het maar zo laat, zou slecht zijn voor mijn relatie. Het wordt tijd dat de kijker Radar weg sept zodat de kijkcijfers schrikbarend kelderen is het gauw afgelopen met deze anti reclame voor de land- en tuinbouw.

 • Piet, Midden-Europa

  Dat is het hele probleem @ ed12345, ze hebben de ''Klok wel horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt'' en ja wat mensen op TV gezien hebben is waar!, denken ze (?) Je hebt gelijk Ed, laat ze maar in hun sop gaar koken !!!...

 • josrodenburg

  agratax: zo te merken is jouw vrouw uit het juiste hout gesneden en dat is een hoop waard.

 • koestal

  Ach,Hertsenberg heeft jaren geleden ook al het slachtbedrijf van Brada in Leeuwarden aangeklaagd,daar zouden misstanden zijn bij de aanvoer van slachtvee,oud minister Verburg stuurde er een legertje AID-ers naartoe, met als gevolg dat er bijna geen vee meer werd aangevoerd,dit betekende het einde van het bedrijf,Hertsenberg is steeds op het oorlogspad.

 • husky

  Triest hoe dit weer in het nieuws wordt gebracht om de landbouw zwart te maken.
  Moet er ook niet een uitzending komen over dat de kleuters niet bij moeders zijn nee ze moeten naar de creche, want we moeten werken enz.

 • farmerbn

  De heer Oppewal heeft niet door waarom de boeren boos zijn. Hij denkt dat het komt omdat radar enkele pijnpunten onder de aandacht brengt maar dat is het niet. De boeren zijn boos omdat er bewust onwaarheden verkondigd zijn zoals: De kalveren zijn verplicht om de eerste dagen biest te drinken. Het suggereert dat boeren de kalveren dan al proberen vet te mesten tegen de wil van het kalf. Iedereen weet dat biest antiestoffen bevat en kalveren een goede start krijgen door biest te drinken. Er zijn nog veel andere zaken die vuil gespeeld zijn in die reportage. Net als op het npo nieuws daarna; men liet een melkstal opvangruimte zien, en zeiden dat koeien in zo'n gangbare stal niet veel ruimte hebben. Daarom zijn de boeren boos!

 • Burgerman9

  Johan stelt in zijn blog dat de klagende reacties van de boeren niet terecht zijn, dat veeleer sprake is van het botsen van twee werelden. En de hiervoorgaande reacties bevestigen dat alleen maar. Waarom blijven de boeren toch maar steeds hangen in hun verongelijktheid , daarbij tegelijkertijd aangevend dat zij de enigen zijn die ' er'. verstand van hebben. Zo komen die twee werelden nooit bij elkaar.

 • Vibank

  Hoeft ook niet
  Dat punt zijn we al lang gepasseerd
  Het rommelt overal in de wereld deze kan er ook nog wel bij

 • Mozes

  Wat versta jij @Burgerman9, onder 'bij elkaar komen van die twee werelden'? Hoe moeten de verschillende partijen volgens jou zich gedragen om dat te bewerkstelligen?

 • Boertie2

  De boze reacties van boeren zijn zeer terecht. Even als voorbeeld, in de uitzending van radar werd vermeldt dat 60% van de koeien melkziekte heeft, dit klopt! Sub-klinische melkziekte wel te verstaan. Vervolgens laten ze beelden zien van een koe met een ernstige vorm van klinische melkziekte? Ik kan begrijpen dat iemand vanuit de grachtengordel of een willekeurige Vinex wijk deze beelden bekijkt dan denkt dat 60% van de koeien er zo bij loopt na het afkalven. Logisch dat boeren boos zijn als zulke onwaarheden worden geschetst, want het aantal koeien met klinische melkziekte ligt rond de 2-5% niet zo indrukwekkend wel?

 • Zuperboer

  60% sub klinisch en 2-5% mz is veel te veel. Mz. zou max 1-2% mogen zijn. Anders is de close-up niet in orde.
  Tegen aan elkaar gemonteerde filmpjes zoals Fitna valt nooit veel te doen. Daar moet je dit mee vergelijken. De propaganda-machine van RADAR/WACO/PVDD draait op volle toeren en met veel succes. FC heeft dit al eens gekopieerd met de reclame rond zuivel. Werkt veel beter dan bekken tegen dit soort groeperingen. Je legt het af; Zij hebben immers niets te verliezen, geen economisch belang, alleen afkraken. Dan ben je altijd een winnaar. Zoiets stopt pas als een van de betrokkenen ontmaskerd wordt. Laat maar eens zien waar de zevendedagadventisten voor staan in Nieuwsuur en link Marianne Thieme als trouwe volgeling daar eens aan. Dan wordt veel duidelijk voor Jan met de Pet. Of tegenwoordig Henk en Ingrid uit de Vinex.

 • alco1

  @Zuperboer.
  Een zeurend kind nooit gelijk geven, want dan stopt de opvoeding met alle gevolgen van dien.
  Zo moet je ook als een bok op de haverkist beweringen, die voor de volle 100 % te weerleggen zijn, aanpakken.
  Dit is in het verleden nooit gebeurd en zie alle gevolgen die zich nu openbaren.

 • boerke brabant

  Een kalfje niet laten zogen bij de moeder koe is zielig. Nou mevrouw hertsenberg. Bij mij zogen de koeien 6 tot 10 maanden de kalveren. Kom dat maar eens filmen. Dan denk ik dat je het tegenovergestelde gaat roepen , dan wil je de moederkoe beschermen tegen kalf mishandeling .

  Oja wel leuk, die boer met zijn boskoeien : anti melk bit in tegen het ongewenst zogen ! Maar dat werd onvermeld gelaten.

  Onvolledige suggestieve berichtgeving . Oftewel roddeljournalistiek

 • alco1

  @ boerke. Ik weet niet of je nog wat gevolgd hebt van het melkveedebat , maar daar kreeg PvdD verreweg de meeste spreektijd en Ouwehand had het over onderwerpen die niets met het specifieke onderwerp van doen hadden.
  En wat het ergste is: Ze kon dit zomaar doen zonder interruptie.
  Het getuigde mij van vol ongeloof dat onze toekomst in handen is van ondeskundigen.
  De enigste goede opmerking was van Geurts dit het onderwerp in handen wilde leggen van deskundigen.

 • LUCTOR

  @boerke brabant Betaald de consument nu ook meer voor jouw produkten?

 • Tricolore Hoeve

  Ik heb reeds een reactie achtergelaten bij Radar zelf, waarin ik gesteld heb dat dieren in dit land verheven worden tot mensen, en onze 'oude-van-dagen' tot beesten gemaakt worden. Zittend in hun eigen uitwerpselen, wachtend op de dood ! Laten we ons daar liever druk om maken !
  Wat mij vooral stoort aan de uitzending is dat de AvroTros een consumentenprogramma als Radar een platform laat zijn voor de propaganda van mevr. Hertsenberg en haar man Niko Koffeman, oprichter en 1e kamerlid voor de Partij voor de Dieren, beiden sterk betrokken bij dierwelzijnsorganisaties. Radar is een programma binnen het publieke bestel, wat zich bezighoudt met consumentenzaken, en zou derhalve geen verkapte uitzending mogen worden voor de Politieke Partijen, en al helemaal niet voor de partij van dhr. Koffeman en partijgenoten, daar hier sprake is van ernstige belangenverstrengeling !! Journalistiek hoort objectief te zijn, gebaseerd te zijn op hoor en wederhoor, en dat kan mevr. Hertsenberg in dit geval nooit waar maken ! AvroTros moet zich heel diep schamen dat zich met dit soort riooljournalistiek inlaat !

 • joannes

  Helemaal mee eens @Tricolore Hoeve! Iedereen zou bij de AvroTros en de betrokken Minister moeten reageren met een soortgelijke reactie! Misbruik van de Publieke Omroep én Partijdige Journalistiek, Twee grove overtredingen!

 • farmerbn

  Heeft die Hertsenberg kinderen en heeft zij die zelf gezoogd of moesten die direct aan de fles. Zou een mooie stunt zijn als die kinderen met de fles zijn grootgebracht. Misschien zijn ze wel naar de kinderopvang geweest vanaf een paar maanden oud. Nog mooiere stunt maar wel even uitzoeken.

 • PetervanKempen

  Johan, NIET eens met je stelling dat wij rekening moeten houden met dwaallichten die de publieke opinie misleiden en waarheid geweld aandoen met vermenselijking van dieren. Veel beter is met je voeten (dollar) te stemmen en al diegenen die dit soort fundamentalistische leugenaars ruimte geven geen business gunnen, betreffende zenders op zwart draaien. Er zijn films genoeg , naar keuze, in huidige technologie en aanbod. Kun je er een uitzoeken waar boeven nog gestraft worden, dat ontspant en dan kun je de volgende werkdag er weer tegenaan.Voor je gezin wel te verstaan niet voor de inkomsten bevordering van dit soort eikels.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.