Redactieblog

59 reacties

Groeien op twee of meer bedrijven

"Toch lijkt het er op dat we oogkleppen op hebben", zegt Hanna."We hebben nog geen oplossing voor het mestprobleem, maar we bouwen rustig door. We solliciteren naar dierrechten."

Hanna heeft gelijk. De seinen staan op rood. We dreigen door het fosfaatplafond te schieten. De maatschappij roept om de koeien in de wei en wil geen megastallen. We dreigen af te zakken naar het besmette imago van de varkens- en kippenhouderij: bio-industrie. Daar moeten we als melkveehouders van leren.

"We hebben hier helemaal geen grote bedrijven", sputtert Hans tegen. "In Amerika en Oost-Duitsland zijn duizend en nog veel meer koeien heel gewoon. Mensen moeten er maar aan wennen. Alles gebeurt hier toch even later dan in Amerika. Dus komen de grote stallen wel. En als het allemaal grote stallen zijn, weet de consument niet beter."

"En dom standpunt", vindt Hanna ongemeend fel. "Hier bepaalt de maatschappij de grenzen van de groei. We moeten al blij zijn dat staatssecretaris Dijksma die groei mogelijk maakt. Maar dan zullen we dat wel binnen haar grenzen moeten doen. En die lijken redelijk ruim. Daar speelt een vorm van grondgebondenheid een belangrijke rol. Dat moet een jonge boer in ieder geval zien."

Hans, die niet vaak meemaakt dat zijn moeder hem zo afbekt, zegt ietwat timide: "Als je groei via allemaal regels onmogelijk maakt, kun je evengoed vaststellen dat groei niet meer mogelijk is. Een bedrijf met vijfhonderd koeien kun je niet meer verplichten tot weidegang. En er zullen steeds meer bedrijven van die omvang en groter komen. Hoe wil je daar dan mee omgaan?"

"Ik denk dat die boeren hun groei moeten zoeken in het hebben van meerdere vestigingen. Een paar honderd koeien per bedrijf is best een goede economische eenheid. Wil je groter zijn, dan zorg je dat je een meervoud van dit soort bedrijven krijgt. De grootsten kunnen zich dan ook specialiseren in de opfok van jongvee en droge koeien op een bedrijf. Kortom, we zullen het creatiever moeten aanpakken."

Hans kijkt met verbazing naar zijn toch wel creatief denkende moeder.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hans vergeet in zijn drang tot groeien dat Nederland een grote stad is en Amerika een groot land met hier en daar een grote stad. in en rond die steden zijn de mega bedrijven niet te vinden. Ik moet er niet aan denken onder de rook van Schiphol naast het Amsterdamse bos een bedrijf met 1000 of meer koeien en aanvoer van alle voer en de afvoer van melk en stront over de toch al dicht geslibde weg. Laten de boeren zich eens proberen te verplaatsen in de stedeling, die de voor hem negatieve gevolgen van de varkenshouderij nu in de melkveehouderij ziet verschijnen. Dat moet je als boer niet willen. Wil je een giga groot bedrijf verkas dan naar een grootschalig landschap, waar burgers geen hinder van je ondervinden. Maak de keuze groot schalig over ver of lekker kneuterig en knus in klein Nederland naast je familie.

 • alco1

  Ten eerste vergeet het melkveefosfaatplafond maar, er wordt allang gepraat over totaal plafond, wat melkvee geeft i.p.v. varkens.
  Ten tweede moet goed geluisterd wat de burger nu eigenlijk zegt.
  Ze zijn zo hier en daar de stank zat en vegetarisch is in.
  Negativisme over megastallen hebben we ons zelf aangepraat, door o.a.weidegang als welzijn te laten scoren. Dankbaar overgenomen door de anti's. Let wel: De burger en ook de boeren zitten ook echt niet te wachten op honderd koeien in de wei. Nee een kleinere groep scoort veel beter in het mooie imago plaatje.

 • Fermer

  Nadat vergaderboer lang groei in melkplas als enige overlevingskans voor de Ned. melkveehouder van de daken heeft geschreeuwd, zitten de banken nu met leningen aan boeren met hele grote stallen die waarschijnlijk nooit vol zullen komen. Een probleem voor de aflossing? Om toch nog geld terug te krijgen, geeft vergaderboer ze ook hier een steuntje in de rug : boeren met nog enig eigen vermogen kunnen mooi deze bedrijven overnemen voor hun groei, daarbij heeft de bank meer onderpand en minder leningen uitstaan, dus zijn deze makkelijker te sturen. Waarom één boer meerdere lokaties zou moeten hebben met enkele honderden koeien doet vergaderboer ons dan ook niet uit de doeken.

 • joannes

  Schaalgrootte met bedrijven verzamelen die vervolgens samenwerken door activiteiten te concentreren is natuurlijk een klassiek voorbeeld van schaalgrootte. Je ziet alleen geen grote kuddes en geografisch lijkt het allemaal zoals gewenst en bedoeld! Tegenwoordig met een spreadsheet, internet verbinding en een paar camera´s is alles snel te overzien en te verzamelen. Op internationaal niveau zal het je weinig voordelen bieden want Vergunningen en Mestbeperkingen zijn lokale lasten. Dat ervaren de Varkensbedrijven die je al zijn voorgegaan in deze vorm!

 • Mozes

  Op die meerdere bedrijven moeten medewerkers neergezet worden. Dan blijft er geen rendement over. Welk nut heeft het om bedrijven te hebben zonder rendement?

  @Agratax slaat in reactie #1 de spijker op de kop: Nederland is een grote stad. Als je grootschalig wilt boeren moet je dat doen in een grootschalig landschap. Overigens blijkt er ook in het wijdse Amerika steeds meer weerstand te zijn onder de plaatselijke bevolking.

 • veldzicht

  Agratax 1 #1 Toch hier in de randstad waar ik woon zo tussen Leiden en Woerden zie je steeds meer grote stallen,misschien geen duizenden
  maar 300 tot 400 koeien is zeker geen uitzondering meer ,en dat in het
  dichtst bevolkste gedeelte van Nederland, echt veel weerstand wekt dit tot nu toe nog niet op.maar als je echt duizenden koeien wil houden ga dan naar een land met meer ruimte op een gegeven moment is de maat toch ook hier wel vol.

 • alco1

  Er zijn zelfs in Nederland plaatsen zat waar duizend koeien gemolken kunnen worden en waar niemand er last van zal hebben.
  Niet dat dat voor mij hoeft, maar we moeten onszelf niet allerlei dingen aanpraten.

 • alco1

  Wat ik zeggen wil is dat je er gif op in kunt nemen dat in de toekomst er meerdere zullen komen en waarom moeten wij dan voer voor de anti's op een presenteer blaadje aanreiken.
  Het korte termijn denken breekt ons al veel te vaak op.

 • agratax2

  Mozes. Zolang het aantal koeien redelijk over een komt met de hektares land zal de burger geen bezwaar hebben. Hoguit de anti dieren partij. M<aar zogauw de randstedeling lucht krijgt van het feit dat er naast zijn deur honderden koeien per lokatie worden gehouden waarvoor al het vreten van elders komt en alle melk en stront naar elders moet over de gemiddeld smalle wegen in het gebied vrees ik het ergste. De Nederlandse burger maakt het niet uit dat een boer duizend koeien heeft als er maar ruimte voor is en de stallen niet storend zijn in het landschap en er geen mest vervuiling is of file vorming door mesttanks op de smalle dijkweggetjes. Bovenal geen stank hinder als de goede stadjer op zijn fiets geniet van het groene gras met of zonder koeien.

 • Fermer

  @alco, geef ons eens een voorbeeld van hoe dit in Nederland bekostigd en rendabel te maken is. Bij de Nederlandse grondprijzen, arbeidskosten en arbeidsmoraal gekoppeld aan een wereldmarktmelkprijs zal dit nooit uit kunnen, of er moet een of ander subsidiekraantje aangeboord en losgedraaid worden. Het zal een oplossing zijn voor het samenvoegen van melkveebedrijven die te ver onder water staan en te duur om over te nemen, en op die manier door een bedrijf of miljonair als project, al dan niet winstgevend, doordraaien.

 • alco1

  @ emmerei. Als de zeepbel ontploft weet jij nog niet wat er zal gebeuren.
  Grondprijzen drastisch naar beneden. Hongerlonen of ophoepelen.
  Er staan al potentiële kopers te trappelen.

 • veldzicht

  De koeboeren doen het niet maar ze zouden eens moeten kijken naar de varkens,kippen en glastuinbouw waar ook veel van die mammoet bedrijven zijn gekomen en alleen maar ellende bracht,met bedroevend
  lage opbrengst prijzen en veel bedrijven failliet of door de bank over zijn genomen,als ik zo om mij heen kijk gaat de melkveehouderij precies de zelfde kant op waar ook de bomen niet tot in de hemel groeien en de export hoeft maar even te haperen en het is zover.

 • nmaaaa

  Groeien alleen interessant bij vlaktax, maw 2x modaal doet au...
  Tenminste echte ondernemers willen hun inzet en vermogen kunnen verzilveren .
  Jezelf niet laten melken, door de zakenlijkedienstverlening

 • Fermer

  @alco, dus jij ziet die bedrijven met 1000+ koeien ontstaan na het knallen van de luchtbel?

 • alco1

  Er is ook een segment die daarop zit te wachten.

 • joannes

  Precies @alco1; De banken hebben het land voor 50% van de waarde als zekerheden, wanneer ze bij liquidatie dit land met een beetje marge aan die ¨exploitanten¨ kunnen doorzetten is dat ¨schaarse¨ land met 40% afgeprijsd! De Banken gaan niet Boeren!

 • Tearpoal

  Het idee van Hanna is volop in de varkenshouderij en glastuinbouw gaande. Als de melkprijs nog verder zakt en bedrijven in problemen komen,
  kunnen deze tegen executie waarde worden verkocht aan een 'collega' melkveehouder, die dan door deze aankoop in de positie komt dat z'n totale kostprijs per liter melk zakt!!!.
  Pure winst dus Hanna.

 • Mozes

  @Tearpoal, waarom levert dat een lagere kostprijs op?
  Daarnaast is toch allang bekent dat het belangrijkste rendementsverschil aan de opbrengstkant ligt en niet aan de kostenkant.

 • Mozes

  Mijn zwager in Groningen heeft een aantal jaren geleden een studiereis gemaakt naar de VS. Hij vertelde over een gebied naar ik meen in Californië waar een irrigatiesysteem was aangelegd waarmee water uit de bergen werd aangevoerd. De lasten die de boeren hiervoor moesten opbrengen waren vrij hoog. De tuinbouw die veel hogere rendementen per ha haalde kon dit veel gemakkelijker opbrengen dan de melkveehouderij. Het gevolg was dat de tuinbouw de melkveehouderij verdrong.

  Wij zien in Twente steeds meer grond verdwijnen naar boomkwekers. Ook in Brabant schijnt dat het geval te zijn. De boomkwekers halen veel hogere rendementen per ha dan de melkveehouders. Ze betalen probleemloos de dubbele pacht die een melkveehouder wil betalen. Ook verschillende akkerbouwteelten halen een veel hoger rendement dan voerteelt voor de melkveehouderij. Bij een sterke grondloze groei moet de melkveehouderij op de grondmarkt concurreren met andere grondgebruikers met hogere rendementen per ha. Dit zal dus niet lukken met als gevolg dat voer vanaf grote afstand vanuit het buitenland moet worden aangevoerd.
  Wordt vervolgt......

 • Mozes

  Vervolg:
  Voer aanvoeren vanaf grote afstand brengt hoge kosten met zich mee. Als je zo gefixeerd bent op kostprijs waarom breng je de koeien dan niet naar het gebied waar het voer is? Daar kun je ook meteen de mest plaatsen. Als je zo gefixeerd bent op kostprijs waarom wil je die koeien dan in Nederland houden waar je in voervoorziening moet opboksen tegen andere grondgebruikers met hogere rendementen? Het is toch veel logischer om net als in Californië de koeien te verplaatsen naar een gebied waar je niet tegen deze hoogrendements grondgebruikers hoeft op te boksen.
  Ik kan niet anders dan constateren dat de grondloze groeiers in hun kostprijs streven niet consequent zijn. Die kostprijs die ze steeds als argument aanvoeren neem ik dan ook niet serieus.

 • Mels

  Mozes. Ik denk dat je het heel juist geconstateerd hebt. Maar is het al niet te laat? De stallen staan er her en der al. Ik kan ook niet beredeneren waarom voer aanvoeren goedkoper is dan zelf telen. In die keten strijkt er,laten we aannemen van wel, een persoon zeker winst op, winst die je bij zelfteelt niet hoeft te maken. Die stop je in het eindproduct. Voor mestafzet geld hetzelfde. De ontvanger wil geld zien en zijn land kost hetzelfde. Grondloos melken lijkt mij het slechtste idee. Gewoon een excuus voor het feit men geen grond kan if wil kopen.

 • Mozes

  Wat ik met reactie #19 en #20 heb willen zeggen is dat je wel op meerdere locaties kunt gaan zitten om daarmee maatschappelijke weerstand te ontwijken maar dat daarmee andere grote knelpunten in de Nederlandse situatie niet zijn opgelost. Je loopt nog steeds het risico het kwaliteitsimago kwijt te raken wat grote gevolgen kan hebben voor de melkprijs en het niet beschikbaar zijn van grond met grote gevolgen voor de kostprijs.

 • Mozes

  In mijn omgeving zie ik stoppende melkveehouders die daarna jongvee weiden en mais verkopen. Na een aantal jaren is de emotionele band met de melkveehouderij verdwenen en kiest men voor de hoge pachtprijs van boomkwekers. Veel grond van stoppende melkveehouders is na verloop van tijd niet meer beschikbaar voor de melkveehouderij.

 • Mozes

  En als je eenmaal zover bent dat het voer uit het buitenland aangevoerd moet worden en de mest er weer naar toegebracht moet worden is het dan niet beter om de koeien er naar toe te brengen als je toch voor de laagste kostprijs gaat?

 • joannes

  @Mozes het gaat niet alléén over grondloos. Niet alle kostprijs jagers zijn grondloos. Óók niet voor een deel. Met meer schaal kan je dieper specialiseren ook bij meerdere bedrijven.

 • Fermer

  @Mozes, in Nederland was, en in het buitenland is het nog steeds zo dat de betere gronden gebruikt worden voor akkerbouw of andere gewassen teelt. In Nederland hebben de melkveehouders in het verleden met keihard werken de goede gronden erbij gekocht voor melkveehouderij, hun rendement was veel beter dan de andere teelten. Waarom keert het tij zich nu, en overstijgen de rendementen in de andere teelten nu het rendement in de melkveehouderij? Verliest melkvee z'n rendement door regelgeving of door afzetgebrek of door open grenzen met concurentie met het buitenland? Of wil de melkveehouder van vandaag het te gemakkelijk verdienen en wordt de kostprijs opgejaagd door investeren in overdadig arbeidsgemak (wat eigenlijk normaal zou moeten zijn, een Nederlandse boer is ook maar een gewone Nederlander)?

 • Rip

  Eén ding wordt in de discussie vergeten, lijkt me, en dat is de weidegang. Met megagrote bedrijven van 500 tot 1000 koeien is dat op één vestiging niet mogelijk. Op meer bedrijven wel. Je kunt dan toch ondernemen en kosten besparen door het gezamenlijke machinepark en benutten van arbeid. Want ook een heel groot bedrijf zal met arbeidskrachten van buiten krijgen te maken. En dat kan dan net zo goed op meerdere bedrijven. Maar nog eens, weidegang is gebonden aan een bepaalde omvang van bedrijven. Daarboven lukt het niet mee. En ik denkt dat het verschil tussen melk van weidegangbedrijven en opgesloten koeien steeds groter zal worden. FrieslandCampina reageert op de markt en niet op de boer.

 • Ferm

  @Rip, maar de weidegang wordt nog steeds door de leden zelf betaald en komt niet uit de markt. Waar reageert FC dan volgens jou op?

 • alco1

  @Paysanne. In twee zinnetjes zeg je waar alles om draait.
  Voorstanders zeggen dat opstallers echter ook profiteren van die weidegang en dat je daarom het verschil niet ziet in uitbetaling.
  Het zijn echter bij voorstanders en tegenstanders 'aannames' waar mee geschermd wordt.
  Voor het imago zal weidegang echter nooit verkeerd zijn, maar dat alles bureaucratisch gecontroleerd wordt stoot heel veel boeren tegen de borst.
  M.a.w. Is bij een bedrijf met veel koeien weidegang van jongvee niet voldoende en wat ons ook bezuurd is dat weidegang opgenomen is in welzijns- en duurzaamheidspunten. Hiermee worden handreikingen gedaan naar de anti's al zijnde weidegang beter. En dit is gemiddeld pertinent niet waar.

 • Rip

  Heineken had met Buckler een uitstekend alcohol vrij biertje. Youp van't Hek beschadigde het imago en het gevolg was dat het publiek geen Buckler meer kocht. Het werd uiteindelijk van de markt gehaald. Hetzelfde geldt voor de weidegang. De consument wil het en als de weidegang verdwijnt, gaat de consument mee. Gewoon een kwestie van imago. Opstallers profiteren zo ook van de weidegang en het is logisch dat ze daarvoor betalen en dat dit ten goede komt aan degene, die de koeien in de wei laten. En dus zorgen voor een beter imago voor de melkveehouderij.

 • Tearpoal

  Mozes, als je een bedrijf hebt met normale financieringslasten en een die je voor een schijntje(executuewaarde) erbij koopt, dan daalt je gemiddelde kostprijs per geleverde liter melk.
  Vraag, wat is een nieuwe, andermans stal waard?

 • Fermer

  @Tearpoal, wanneer je een bedrijf al voor een 'schijntje' kunt kopen, dan zullen jou 'normale' financieringslasten je ook reeds als een molensteen om je nek hangen, dus nog meer erbij halen is dan wel het domste wat je kan doen. Daarbij ben je bij je tweede bedrijf ook nog volledig afhankelijk van personeel en automatisering, dus met hoge vaste kosten, en wil je dan nog wat overhouden?

 • Mozes

  @Tearpoal, de fantasie is met jou op de loop. Ik heb in voorgaande reacties uitgelegd dat er andere grondgebruikers op de markt zijn met hogere rendementen per ha dan de melkveehouderij. Zij zullen de grondprijs altijd op peil houden. Daarnaast, welk een extreme crisis moet er zijn als je bedrijven voor schijntje kunt kopen? Hoeveel moeite kost het op dat moment om met je eigen bedrijf het hoofd boven water te houden en te voorkomen dat je zelf niet wordt overgenomen?

 • schoenmakers1

  mozes, als ik jou argumenten volg zouden de boomtelers al lang op de plaats zitten waar jij de melkveehouders heen wil sturen, het grootste gedeelte van de boomproductie gaan namelijk over de grens

 • Fermer

  @Mozes, niet de melkveehouders hebben, en de andere grondgebruikers zullen de grondprijs op peil (ge)houden. De Nederlandse grondprijs staat in geen verhouding tot welke teelt of productie dan ook. De grondprijs is slechts opgedreven door overheidsinstanties, die, door kapitaals overschot vanwege het opsouperen van de aardgasbaten, alle gronden aankochten die ook maar een andere bestemming konden krijgen die men maar kon bedenken. Hierdoor werden heel veel agrarische bedrijven uitgekocht, en deze moesten belastingtechnisch binnen enkele jaren herinvesteren. Dit gaf een grote druk op de totale grondoppervlakte van Nederland, met als gevolg grondprijzen die omhoog vlogen. Voor de bv Nederland niet erg, veel vermogensvorming, dus veel onroerendgoedbelasting innen en grote sommen overnamebelasting, en goed voor de bankensector door de vergrote leencapaciteit der agrariers en een grote buffer. Maar hoe lang we dit nog volhouden?

 • abtje

  Hele leuke verhaaltjes Mozes, meer zijn het ook niet.
  Stel je nu eens voor dat je een zoon (of dochter) hebt die jou wil opvolgen.
  Nu heb je alles leuk voor elkaar, voor een gezin een leuk inkomen.
  Maar als jouw opvolger thuis erbij komt, heb je een probleem. Dan moeten er twee gezinnen van rondkomen.
  Dan zal jij toch ook moeten proberen om er een tweede A4 incluis vee en land bij te krijgen. En als fervente FC dwaalgast ook een paar leden melk produceer toestanden kopen.
  Dan bekijk je het opeens vanuit een heel ander perspectief....
  Vroeger gingen bedrijfsovernames precies hetzelfde.
  Een gezinsbedrijf groeide en zo werd de opvolging zeker gesteld en mensen zonder opvolger stonden hun produceer bewijzen af, en hun quotum enz.

 • A1967

  Allemaal leuke reacties, maar het is alleen de ondernemer zelf die bepaald of hij investeerde in te dure grond of veel en veel te dure stallen. Als je kostprijs te hoog is, kun je alles en iedereen de schuld geven maar dan moet je eerst naar je eigen beslissingen kijken.

 • veldzicht

  Emmerei#35 De laatste jaren wordt er weinig grond opgekocht door de overheid voor natuur en de bouwwereld ligt ook al jaren op z,n gat dus voor stadsuitbreiding gaat ook weinig land weg en toch blijven de grondprijzen maar stijgen, conclusie de boeren doen het allemaal zelf,
  boeren met een goed bedrijf die leuk verdienen smeren de kosten van het 'nieuwe' land uit over het geheel en kijken dan of ze het op kunnen brengen zelden, dat het op korte termijn rendabel is maar op de lange termijn vaak toch wel,land of bedrijf wat in handen is van de bank gaat nooit voor een prikkie weg maar gaat altijd naar de hoogste bieder
  dat wou ik nog even kwijt.

 • Mozes

  @Abtje #36, jij gaat precies in de richting waar ik ook heen wil in deze discussie. Er zal altijd groei zijn zoals die er altijd geweest is: je neemt het bedrijf over van je ouders, hebt een tiental jaren nodig om dat te boven te komen en gaat dan hier of daar een aantal ha uitbreiden om het bedrijf geschikt te maken voor de opvolger. Het idee van Vergader-Hanna lijkt mij onrealistisch. Ik zie niemand zomaar een bedrijf erbij nemen, daar een medewerker opzetten en als zelfstandige eenheid verder laten draaien. Ik ken verschillende boeren die twee zoons hadden die allebei boer wilden worden. Ze onderzochten de mogelijkheid om er een tweede boerderij bij te kopen maar dat bleek niet haalbaar. Ook niet als het ouderlijke bedrijf garant stond.

  Sommigen hebben het idee om er een tweede bedrijf bij te nemen waar dan jongvee opgefokt kan worden. Een tweede bedrijf er bij nemen, daar een medewerker opzetten om jongvee op te fokken heeft toch een gigantisch hogere kostprijs dan het jongvee gewoon uitbesteden aan een opfokbedrijf. Je hoeft niet te investeren, hebt geen financieel risico en hebt er geen werk mee. Dat is net zoiets als investeren in een voermengwagen en tegelijk een medewerker inhuren omdat je zelf geen tijd hebt om de koeien te voeren. Dan kun je toch veel beter én de mengwagen én de medewerker achterwege laten en het loonvoerbedrijf laten komen om de koeien te voeren.

 • Mozes

  Boeren op meerdere locaties zoals Vergader-Hanna voorstelt zal alleen gebeuren bij grondloze groeiers. Zij kunnen hiermee maatschappelijke weerstand in enige mate ontlopen maar zullen vast lopen op de beperkte beschikbaarheid van grond.

  @schoenmakers #34, boomkwekers hoeven geen duizenden tonnen voer op honderden km afstand aan te voeren en duizenden tonnen mest op honderden km afstand weer afvoeren. Alleen de export van het product maar dat doet de grondgebonden melkveehouderij ook.

 • Fermer

  @Veldzicht, land of een bedrijf gaat inderdaad altijd naar de hoogste bieder. Maar de tijd dat de bank je alles liet bieden is voorbij, tegenwoordig zal je als koper voor een 50% eigen zekerheid moeten tonen, en daarmee neemt het aantal potententiele kopers al een mooi stuk af. Het liefst hebben ze natuurlijk boeren zoals jij, die enkele hectares bijkopen, de lening kan dan over alle hectares uitgesmeerd worden wat de grootste zekerheid geeft.
  @abtje, wanneer je opvolger erbij komt ga je toch geen tweede bedrijf erbij kopen? Of wil je dat over enkele jaren, wanneer je zelf stopt, maar weer verkopen? Optimaliseer je bedrijf in die tijd, doe meer werk zelf en laat je kostprijs zakken om voor meerderen tijdelijk wat meer inkomen te genereren. Beter 300.000 liter per man met een kostprijs van 10 cent, dan 600.000 liter per man met een kostprijs van 35 cent.

 • abtje

  @emmerei Denk dat er geen standaard opvolging is. Iedereen doet het op zijn eigen wijze, ook helemaal afhankelijk van allerlei omstandigheden.
  Optimaliseren moet je zo wie zo doen. Ook als je geen opvolger hebt.
  @Mozes Ken verschillende boeren met twee, zelfs een met drie zonen, die wel allemaal een levensvatbaar bedrijf opgebouwd hebben. Puur door te werken en netjes opletten.
  Niets is onmogelijk en alles mogelijk als je ergens voor gaat...

 • veldzicht

  Abtje #42,IK weet een nog veel makkeler oplossing ,je opvolgers met een vrouw met boerderij laten trouwen.

 • minasblunders1

  Ach ja, we gaan in dit land in veel opzichten enkele eeuwen terug in de tijd. Waarom niet in dit opzicht?

 • Broer

  Bij de op zichzelf niet onlogische suggestie dat je beter maar naar het buitenland kunt gaan waar de ruimte is voor eigen voerteelt en mestplaatsing wordt gemakshalve vergeten dat dat voor velen een sociaal gezien te grote stap is. Vrouw en kinderen moeten mee en men zal toch ook die anderlandse identiteit moeten willen overnemen.
  Er kan in Nederland van alles mis zijn, als het normaal moet zijn om te verkassen uit dit land bij normale gezonde groeiambities, dan zijn we bijna asociaal bezig.
  We, dat is de hele Nederlandse bevolking.
  Het moet normaal zijn om hier als Nederlander te zijn en je werk te doen.
  en deel te nemen aan het sociale leven.

 • Fermer

  'Niets is onmogelijk en alles mogelijk', vlgs @abtje. Zie hier Nederland op dit moment in één zin. Hoelang zullen ze zichzelf nog voor de gek kunnen houden ?

 • joannes

  @emmerei, loop niet te hard van stapel.@abtje heeft gelijk als je naar de verschillende resultaten in de veehouderij kijkt. De hardlopers (te risicovol gefinancierd) en de achterblijvers (te lage operationele resultaten) lopen de meeste risico´s. Niet tegenstaande, in het buitenland is het gemakkeljker met een lagere kostprijs. Maar ja dan mis je de gehele NL infrastructuur, zakelijk en privé!

 • abtje

  @Veldzicht Heb je zo'n hekel aan je kinderen dat ze boer(in) moeten worden? :-)

 • LUCTOR

  @joannes welke groep is volgens jouw benadering dan het beste af als volgens jouw redenering de hardlopers en de achterblijvers waarschijnlijk het eerst af zullen vallen en hoe ziet deze groep eruit en wat is volgens jouw essentie wat hun het langst in de benen houd.

 • John*

  alle bedrijven zijn verschillend en zijn niet 1 op 1 te vergelijken. Mss dat je nu een poosje top gefinanciert zit maar beschikt over een efficiënte stal met weinig onderhouds lasten. een ander produceert in een oude stal die nodig aan vervaging toe is. elke dag een hoop reparaties etc. hier zit echter nauwelijks financiering op.. Ook dat bedrijf komt aan de beurt om te investeren.. De financieringslast alleen zegt dus niet alles!

 • joannes

  @LUCTOR, het is zoals @John' het al noemt; geen bedrijf en bedrijfsituatie is hetzelfde. Maar om je een voorbeeld te geven! Doe een stress test net zoals de Banken. Ga je cijfers eens bekijken met één daling in de opbrengst (prijs en/of volume) en een stijging van de kostprijs (tegenvallers en/of hogere lasten door externe zaken). De marge die je hebt om klappen op te vangen, bepaalt of je bij de groep blijvers valt of daarbuiten. De blijvers kunnen een slechte periode overleven. Dat is die middengroep! Diegene die nu al scherp aan de wind zeilen hebben geen reserves voor tegenvallers. En voor de Blijvers is het te hopen dat de opbrengstprijzen niet Wereldwijd dalen. Maar dat zit er niet in verwacht ik. De Euro is tenslotte óók al flink gedaald (tov de Dollar)

 • alco1

  @joannes. Met #51 kan ik bijna volledig met je meegaan. Echter kan ik me een discussie herinneren waarin jezelf schaal vergroting als enigste overlevingskans zag.

 • Mozes

  Een belangrijk punt wordt aangevoerd door @agratax in reactie #9: 'zolang het aantal koeien redelijk overeen komt met het aantal hectares grond zal de burger geen bezwaar maken'. Als je in een vee- en bevolkingsdicht gebied 200 koeien hebt op 30 ha zal men dit te groot vinden en zal er maatschappelijke weerstand zijn. Heb je een bedrijf met 200 hectare op korte afstand om de boerderij en je hebt daar 500 koeien heeft men geen bezwaar. De weerstand van de samenleving is niet gericht tegen de absolute grootte van de veestapel maar tegen een te grote intensiteit.

  Wat betreft het boeren op twee locaties wil ik het volgende nog noemen: mijn zwager in Groningen woonde eerst in Twente. Daar had hij 180 koeien. Hij heeft zijn boerderij verkocht ( geen stadsuitbreiding of iets dergelijks maar gewoon vrijwillig) en in Groningen weer gekocht. De grond is daar goedkoper dus voor hetzelfde geld anderhalf tot twee keer zoveel grond. In Groningen heeft hij 350 koeien. Mijn conclusie: als je ambities groter zijn dan de maatschappelijke ruimte kun je beter de boerderij verkopen en verkassen naar een plek waar die maatschappelijke ruimte er wel is. Door het grote prijsverschil van de grond is dit financieel veel beter rond te zetten dan een tweede boerderij erbij kopen en op twee locaties gaan werken.

 • LUCTOR

  @Mozes Wat je zwager betreft is zijn levensstandaard nu ook een keer vooruit gegaan nu hij een keer zoveel koeien en grond heeft.
  Wat was de drive van hem om voor een beter inkomen te gaan of de ambitie om een grote boer te zijn.
  Is dit van hem puur een economische beslissing geweest of speelt het aanzien en de emotionele waarde hierin ook mee.
  En heeft je zuster haar drive ook gevonden in het Groningse land als twentse.

 • joannes

  @alco1, schaalvergroting zegt niets over de mate van financiering. Dat zijn twee verschillende! Productiviteits verbetering is óók nodig om in die middengroep te verkeren.

 • alco1

  Dat zeiden wij ook in die discussie @joannes. Ik had het nog over het aandeel eigen vermogen en scheidslijnen en waar die elkaar raken is de ommekeer.

 • abtje

  @Luctor Hier in midden Nederland zijn er ook enkele vertrokken naar Groningen. Veel goedkoper inderdaad. Maar wat ze hier achterlieten was ook niets meer mee te beginnen.
  De grond konden ze leuk verkopen, de gebouwen waren op, stonden op instorten. Dan is de keuze of nieuwbouwen of vertrekken.

 • veldzicht

  Volgens mij is het prijs verschil met het noorden en de rest van Nederland niet meer zo groot,pas geleden stond hier op de site een boerderij te koop in friesland ,iets van 70 ha ,vraagprijs ook €70.000 per ha. met matige gebouwen ,dat kost goed land hier ook of een stuk minder.

 • Mozes

  @Luctor #54, ik heb mijn zwager niet genoemd als voorbeeld voor andere boeren maar als alternatief voor boeren op meer locaties. Zelf heb ik 75 koeien en dat is mij genoeg.

Laad alle reacties (55)

Of registreer je om te kunnen reageren.