Redactieblog

61 reacties

Baken nodig voor melkveehouderij

Waar zijn de boegbeelden, de rotsen in de branding, die de agrarische belangenbehartiging in de melkveehouderij vanouds kenmerkte?

Waar zijn ze nog, echte mannen? Mijn gedachten schieten wel eens naar deze wanhoopskreet uit een belegen reclamespotje voor Venco-drop, als ik nadenk over de agrarische belangenbehartiging. Het gaat dan niet specifiek om mannen, vrouwen zijn ook uitstekend. De onderliggende vraag is wel: waar zijn de boegbeelden, de rotsen in de branding,  die de agrarische belangenbehartiging in bijvoorbeeld de melkveehouderij vanouds kenmerkte?

Onrust
Vanwaar deze vraag? Omdat de melkveehouderij de komende tijd bijna zeker weer extra behoefte zal krijgen aan bakens om zich op te kunnen oriënteren. De zuivelmarkt is nog lang niet tot rust gekomen. Bijna overal in Europa en daarbuiten wordt nog naar hartenlust gemolken, terwijl de afzet niet meegroeit. De melkprijzen gaan verder dalen. Zwaar weer ligt op de loer. Misschien ook wel vanuit een andere hoek, bijvoorbeeld dat de maatschappij zich toch meer zorgen gaat maken over de intensivering van de houderij. In zulke situaties is er iemand nodig die richting weet te vinden, ambassadeur is voor de sector en zo nodig ook een slechte boodschap kan verkopen richting de achterban.

Sieta en Kees
Voor economisch slechte tijden is er altijd nog Sieta van Keimpema, die van marktregulering en de inkomens op het gezinsbedrijf haar speerpunt heeft gemaakt. Maar als de melkveehouderij haar alleen in slechte tijden nodig heeft, is dat niet bepaald een goed voorbeeld van bezonnenheid onder de melkveehouders. Voor de overige gevallen is er dan Kees Romijn van LTO Nederland. Ik hoop maar dat genoemden het niet al te persoonlijk nemen, maar in zo'n situatie krijgen we belangenbehartiging vanuit het weerhuisje. Bij mooi weer Kees, bij slecht weer Sieta.

Gezamenlijk belang
Het past eigenlijk wel een beetje bij hoe de maatschappij tegenwoordig in elkaar steekt. Alles is à la carte': je pikt hier iets van mee en voor iets anders voorzie je elders in je behoeften. Meestal werkt het nog ook, tot het tegen zit en het recept van 'ieder voor zich' niet meer effectief is. Dan moet het gezamenlijke belang weer worden gevonden, plus iemand die dat kan uitdragen. Meer nog, die de belanghebbenden bij de les kan houden.
Vroeger, in de  tijd van verzuilde belangenbehartiging en een zeker paternalisme, ging dat relatief gemakkelijk. Toen was een sterke man of vrouw zijn ook minder moeilijk. Dat is nu anders.
Het wil echter niet zeggen dat sterke mannen of vrouwen niet meer nodig zijn.  Bij gebrek aan, neemt een ander belang je namelijk wel op sleeptouw, bijvoorbeeld het belang van een groot bedrijf. Nu is in de melkveehouderij het belang van FrieslandCampina de laatste jaren zeker niet het slechtste belang. Maar wie leidt de sector en geeft tegengas op maat, ook aan dit soort giganten, als de situatie daar om vraagt?

Laatste reacties

 • veldzicht

  Sieta van Keimpema zal wel weer tegengas gas op maat geven,alleen
  jammer dat dat geen indruk meer maakt als je altijd loopt
  te huilen dat die boeren zo hard moeten werken en te weinig verdienen.

 • Fermer

  Alle 'boegbeelden' die we in Nederland kennen, inderdaad uitgezonderd Sieta van Keimpema, hebben ons de weg van groot, groter, grootst en vrije onbeperkte melkproductie voorgespiegeld als de oplossing voor de toekomst, kostprijs drukkend en afzet geen probleem. De weg terug is nu Europees afgesneden, mede door inzet van eerdergenoemden. Velen onder hen hebben echter door de uitbreiding en vrije markt hun eigen toekomst verzekerd. Oplossingen zullen van anderen moeten komen, de gevestigde orde voert ons slechts verder naar af. Herbezinnen op de mestwetten, regeldruk sterk verminderen en alle sectoren gezamenlijk één stem in den Haag. Red de landbouw, help Nederland.

 • joannes

  Boegbeelden komen niet op verzoek. Boegbeelden poppen op omdat ze een behoefte invullen! De problemen zien en begrijpbaar onder woorden kunnen brengen! Ook voor die leken die de sector bedreigen met iedere keer weer nieuwe eisen en maatregelen! De huidige behoefte is zoals je omschrijft in je laatste zin, of eigenlijk vraag! Maar wie van de Organisaties of Boeren heeft daar een voorbeeld gegeven. Je zou ze in de Politek moeten kunnen vinden, maar daar zie je, dat het bij vragen stellen blijft in plaats van stelling nemen. De Crisis zal nog wel even moeten doorwoekeren voordat een vertegenwoordiger de inspiratie krijgt op de Voorgrond te treden met Visie en Gezag!

 • alco1

  Ik denk Klaas dat je de belangenbehartigers nu met `volwassen` ogen beoordeeld. Vooral vroeger toen de boer nog op zijn zetel zat zijn er veel belangen van de boer verkwanseld.

 • koestal

  Sieta is nu weer aan zet,nu de melkprijzen dalen

 • gerjan slingenbergh

  We hebben toch de LTO.

 • gjh

  je kunt keesje romijn toch geen boegbeeld noemen. het is een jongetje wat uit zijn nek kletst veel woorden maar geen inhoud.

 • Mozes

  Een boegbeeld is iemand die visionair is. Die het lange termijn belang ziet en kan overbrengen naar de achterban. En als de achterban het lange termijn belang niet kan begrijpen zij de leider daar toch in zullen volgen omdat ze hem daarin vertrouwen.
  Het duidelijkste voorbeeld van een boegbeeld is voor mij nog steeds Arie Aalbers, de vroegere voorzitter van Friesland Foods.

 • Zuperboer

  Niet Kees, maar Unilever Cees is onze vertegenwoordiger, immers voorzitter/CEO van onze grootste en tevens de best uitbetalende zuivelcooperatie (voor wat betreft het gros van de melk) van Nederland zuivelland. Laat Cees maar schuiven.

 • abtje

  Jaren terug vond ik Benny Jolink HET boegbeeld met zijn band Normaal.
  De voorloper van de LTO was mede de ABTB. Benoemd door Benny als Alle Boeren Tegeliek Besodemietert. Sommige dingen veranderen nooit.
  Prachtig, hoe hij simpel en eenvoudig de boeren naar voren trok en daar prachtige liedjes over zong.

 • Mels

  Zijn de veehouders niet zelf deze weg ingeslagen? Het excuus dat meer groter enz de toekomst was/is voorgehouden door iedere adviseur/bank/Lto houd voor mij geen stand als je je Ondernemer wilt noemen. Een ondernemer heeft en vooral ontwikkeld zijn eigen visie. Wie nu de schuld bij anderen legt mag zich wat mij betreft geen ondernemer meer noemen. Hoe het verder gaat zal de tijd leren.

 • Bossinkgait

  Dat is het probleem ook Mels, wijn zijn als melkveehouders geen ondernemers (afwachten wat we een maand later voor de melk beuren) maar oppassers en Sieta heeft gewoon gelijk met onderbouwde cijfers dat we ver onder de kostprijs zitten. Maar de ene boer kan het nog beter en groter dan de andere met als gevolg dat de onderste weer afvalt en de bovenste meer werk krijgt voor minder centen. Gewoon wat minder melk leveren met elkaar zodat er weer 1 % procent tekort is en de prijzen stijgen weer hard.

 • Mozes

  Jij denkt dus @Bossinkgait, dat wanneer Nederland op 11 miljard liter 1% minder gaat melken en in de VS tegelijk op 80 miljard liter 3% meer gemolken wordt de prijzen zullen stijgen?

  Als je niet wilt afwachten wat je over een maand voor de melk beurt ga je toch op de spotmarkt verkopen. Dan kun je toch zelf de prijs onderhandelen.

 • ohzo

  Niemand verplicht een veehouder om een paar vierkante meter gras sprietjes te kopen voor 80.000€. We moeten ons inderdaad eens realiseren dat we in NL niet op een of ander eiland wonen, waar we melkprijzen alleen kunnen afdwingen. Neemt niet weg dat een goede vertegenwoordiger voor de melkveebranche met realiteitszin, een goede zaak zou zijn. Iemand die eens niet uit de LTO komt.

 • Ferm

  Klaas ter Horst, om even terug te komen op je weerhuisjesvergelijking: bij mooi weer is het altijd goed boeren. Mooi weer voorspellen zoals de LTO doet, wordt altijd met lof ontvangen, maar mooi weer krijgen/behouden is een ander verhaal.

 • Fermer

  @ohzo, als Nl. alleen kun je geen melkprijs afdwingen, maar als EU gezamenlijk toch wel. Wereldwijd de grootste zuivelproducent, vergelijkbaar met de OPEC voor olie. Onsz quotumsysteem reguleerde de wereldmelkplas. Tuurlijk produceerde de VS of Oceanie eens meer of minder melk, op de productie van de wereldmelkplas was dit niet verontrustend en met een geringe groei van de vraag kon dit weggezet worden zonder erge prijsschommelingen. Nu de EU vrij melk kan produceren met nog enorme groeimogelijkheden (behalve Nl !) qua grond en klimaat, is een melkoverschot zeker langere tijd te verwachten. En dit met Europese subsidies geeft een vertekende srtrijd op het wereldmelktoneel. Hebben we door het quotum weg te stemmen niet onszelf in een kansloze positie gemanouvreerd, toch niet de lusten van de vrije mogelijkheid tot uitbreiding maar wel alle gevaren?

 • alco1

  P. S. Met de aanvulling dat @emmerei het beziet vanuit Franse ogen.
  Zelfs de quotering voor Europa was al een fiasco. Zelfs 4.6 % onder het totale quotum betekende alleen maar stimulering elders ten koste van ons Nederlanders.

 • Fermer

  @alco, je weet dat de politiek de quota altijd te hoog aanhield om de burger niet 'te veel' voor voedsel te laten betalen. Wees blij dat er nog Europeanen waren die minder produceerden zodat de melkprijs goed in de benen bleef. Nu zal je het zelf moeten doen, de Fransman is nu verplicht z'n melkhoeveelheid te leveren.

 • Fermer

  p.s. met de aanvulling dat men in Ned. nu met z'n fosfaatplafond nog steeds niet die extra ruimte in melkafzet kan volmelken, dus de stimulering zal nu echt overal werken, behalve nog steeds bij jullie in Nederland.

 • Mozes

  Het is te hopen @emmerei dat Frankrijk financieel zelf eens een keer de broek ophoudt en niet steeds parasiteert op de rest van Europa.

 • Fermer

  @Mozes, in Frankrijk heb je wat je hebt, in Nederland is alles één grote luchtbel gevormd uit aardgas, wacht maar tot die knalt !

 • Mels

  @emmerei. Een van de redenen dat ik ook vertrokken ben.....

 • alco1

  Daar ben ik het met je eens @emmerei. Nederland is één grote luchtbel.

 • veldzicht

  Alco1,een grote aardgasbel,.ondanks per jaar 20 miljard aardgas opbrengst nog 17 miljard begrotings tekort t!!!

 • mp90

  We laten ons allerlei regels opdienen. Laat de markt maar los gaan en laat de markt maar zijn werk doen. In welke bedrijfsvorm dan ook zijn er afvallers. Doordat we ons overal zo druk om maken word door de overheid alweer nieuwe regels bedacht. Is dat de oplossing? Kostprijs verhogen! En elke grote van bedrijven heeft een toekomst maar in welke grote je ook zit je moet boven gemiddeld draaien!

 • Mels

  En onder een regering van een bepaalde kleur werd dat gas gevonden en de opbrengsten daarvan direct verspild aan de waardelozen. Studies werden nagenoeg gratis enz enz. Tot men er later achter kwam dat de bomen niet tot in de hemel blijven groeien. Ja en om dan terug te gaan naar een lager nivo,ja,dat kan natuurlijk niet. Noorwegen heeft zijn gasgeld in een pot gestopt en nu brengt die pot zoveel aan inkomsten dat ze daar als het gas op mocht raken nog genoeg rendement uit halen om het land (deels)te financieren. NL is STOM geweest

 • wmeulemanjr1

  vroeger had men minder hypotheek per koe-plaats en meer tijd en daardoor ook leuker dan nu met heel veel melk per boer en bij velen veel vreemd geld op dit moment, stallen worden niet in een paar jaartjes verdient.

 • Mels

  @meulmans, dat geeft niet zolang dat vreemde geld en het eigen vermogen zijn rendement maar oplevert. En dat is nou net al jaren het grote probleem. Alle regelgeving en bemoeienis heeft tot een onvermijdelijke kostprijs verhoging geleid. Het andere deel van de kostprijs verhoging hebben de boeren in Nl zelf veroorzaakt. Stallen bouw lijkt wel een mooi mooier mooist of groot groter grootst wedstrijd. Als dat tot extra inkomsten had geleid dan had men dat concept overal toegepast. Dat is niet het geval maar de NL boer kijkt teveel alleen in NL en koopt land van 80000 euro waar nooit een cent op verdiend gaat worden.
  Het gaat niet goed komen.

 • minasblunders1

  Mels, die grond van 80.000 euro levert alleen wat op als de grondprijs blijft stijgen. Om een of andere onverklaarbare reden schijnt men te denken dat dit onbeperkt door zal gaan. Ooit zal het piramidespel ineen storten!!

 • alco1

  Bij elke grond transactie zou vermeldt moeten staan:
  'Waarde stijging in het verleden is geen garantie voor de toekomst'.

 • minasblunders1

  Haha, leuk gevonden Alco. Maar inderdaad!

 • Vibank

  Degene die in de laatste 40 jaar grond heeft gekocht is nog nooit en ik meen nog nooit bedrogen uitgekomen
  Kan ik van een hoop andere dingen niet zeggen

 • John*

  in Denemarken dachten ze ook dat de grond niet zou dalen.. de grondprijs heeft zo kunnen stijgen dankzij de subsidies. die gaan er nu af dus de grondprijs zal ook wel dalen.

 • ohzo

  Grond heeft als investering waarde, maar niet als produktie middel met 80.000€. Maak maar een businesplan met 100 koeien en 80 ha met geleend geld. Gaat niet gebeuren.
  Dat Nl nog steeds veehouderij heeft komt, omdat, bij bedrijfsovername, , broers en zussen zwijgen. Belasting helpt mee. Maar dit heeft niets met rendement te maken. 1e generatie kocht land voor 4000 gulden, dat is de basis voor vele bedrijven. 3e generatie koopt voor 80.000€ en het loopt niet meer.

 • Vibank

  nog geen 14 jaar geleden werdt 50 euro voor melkquotem betaald
  Wat is daar van over
  Een bult op de rug maar niet op de portemonee
  Want dat is het rendement in de landbouw de laatste 40 jaar
  Zelfs nu iedereen zegt grond is te duur en er moet mestverwerking
  Komen ect ect en het kan niet uit
  koos ik nog steeds voor grond daar blijft altijd wat van over

 • ohzo

  Het rendement in Nl is zo laag, omdat grond en andere externe factoren de kostprijs verhogen. In US en OostEuropa ken ik er genoeg, die bij deze melkprijzen 1500-2000€ per koe winst draaien.

 • pinkeltje

  Wat er van het quotem over is, dat is een tot op dit moment nog steeds renderend melkveebedrijf waar een heleboel veehouders prima de kost mee verdienen. Dat een landbouwbedrijf gerekend naar de totale 'marktwaarde' gewaardeerd tegen volledige financiering niet rendabel te rekenen is dat weten we ook al wat langer dan vandaag. Maar in hoeveel MKB bedrijven is dat dan zoveel anders? Wil je ruilen met de gemiddelde winkelier of transportondernemer, binnenschipper etc?

 • veldzicht

  ohzo #36,Dat ben ik met je eens dat grond en andere factoren de kost-prijs verhogen en niet te vergeten de overheid met al hun belachelijke
  milieu maatregelen ,en toch blijven de meeste boeren toch maar liever hier in het kleine knusse Nederlandje, je moet er toch maar zin in hebben in ,n corrupt oosteuropees land waar ze niks van die rijke buitenlanders moeten hebben en alles onder je kont vandaan stelen als je niet oppast.
  mijn neef in de U.S. heeft zeer goede jaren gehad maar ook dat hij het maar ternouwer nood kon redden vanwege zeer hoge voerprijzen en slechte melkprijs, volgens mij waar je ook heengaat het is overal wat.

 • Mels

  Dat het overal wat is is wel zeker. Feit blijft dat grond ondertussen in NL zo duur geworden is dat het kopen voor agrarisch gebruik eigenlijk op geen enkele manier meer te verantwoorden is. Iedereen gaf altijd beleggers/projectontwikkelaars de schuld van de grondprijstijging maar wat schertst de verbazing nu deze partijen de grondmarkt hebben verlaten??? Wie is er nou schuldig aan zijn eigen problemen???? De melkveehouderij in NL mag voor wat betreft de hoge kostprijs de hand volledig in eigen boezem steken. Ja. de overheid maakt regels maar zijn het maken van regels niet het gevolg van excessen?

 • ohzo

  Typisch... Ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden de Nl veehouderij het water tot over de oren stond. Nu kan men in VS enorm goed de kost verdienen. In Nl klaagt men al, als de melkprijs geen 45 ct is.
  Verbazingwekkend dat corruptie in Nl lobbyen genoemd wordt.. Maar goed, het is inderdaad overal wel wat te vinden. Maar dat de kostprijs in Nl zo hoog os, heeft men toch echt ook aan zichzelf te danken. En aan de overheid, geen twijfel.

 • pinkeltje

  Is de Nederlandse kostprijs echt zoveel hoger als elders? En voor degene die grond te duur is is er toch een simpele oplossing? Gewoon niet kopen. Of verkopen. Kandidaten genoeg. Buiten NL zijn er de afgelopen jaren meer melkveehouders in financiële problemen gekomen dan in NL.

 • Mels

  Pinkeltje. Wat is de oorzaak van die financiele problemen? Vergeet niet dat als in NL de grondprijs zakt bij de meeste bedrijven direct problemen ontstaan omdat de zekerheid onder het bedrijf vandaan dondert. In het buitenland is het bestaan niet gebaseert op een luchtbel die,gelukkig maar, nog niet geknapt is.

 • minasblunders1

  Pinkeltje, zet jouw verhaal #37 nu eens naast wat je in #41 zegt en ga dan eens hééééééééééél diep nadenken!

 • pinkeltje

  Dat lijkt me nogal simpel. Iedere melkveehouder heeft ook een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen. En geen enkele veehouder heeft voor zijn volledige bedrijf de totale vrije marktwaarde opgehoest toen hij/zij het bedrijf overnam of heeft gesticht. Vervolgens wordt ook niet ieder uur dat er wordt gewerkt tegen CAO condities afgerekend.

 • minasblunders1

  Nog vééééééééééééééél dieper nadenken!

 • veldzicht

  @Mels #42, waarom komen bedrijven in de problemen als de grondprijs zakt?als je de rente en aflossing + andere rekeningen kan betalen is er niets aan de hand.net als met huizen die onder water staan als je niet gaat(hoeft) te verhuizen is er geen vuiltje aan de lucht.

 • John*

  maar als er een slecht jaar aankomt en je kan de r en a niet meer opbrengen + onderwater staan = einde bedrijf. Bij financieren is niet meer mogelijk. gevolg is excutieverkoop en een ander gaat er mee lachen. nu wordt veel grond gefinanciert op basis van de overwaarde van de bestaande percelen. Dit zit er dan ook niet meer in gevolg is dat het alles voor weinig geld naar een lachende derde gaat.

 • Mels

  @John, thanks. Jij begrijpt er meer van dan veldzicht die in essentie wel gelijk heeft. Idd zijn zolang je je R en A betalen kan en de rest van de rekeningen hoor je de bank niet,hoop ik voor je. Het is natuurlijk wel zo dat de bodem uit je bedrijf dondert en een bank wil nou eenmaal zekerheid. Veel financieringen lopen op Euribor plus dus variabel. De betere ondernemer ziet het probleem aankomen en zal optijd zijn rentes vastzetten. Dat gaat gepaard met extra opslagen ed en de bank heeft ook kennis van de markt en de agrarische wereld. Bedenk dan alvast maar wat je opslag gaat worden en of je dat kan betalen. Idividueel misschien wel maar veel bedrijven zijn nu vaak maximaal gefinancierd om zgn straks te kunnen knallen. Het resultaat van dit scenario hoef ik verder niet uit te leggen......

 • veldzicht

  Mels, je gaat een lening aan voor ,n huis,boerderij of land en laat de rente voor langere tijd vast zetten, ook al zakt de prijs voor het onroerend goed sterk in prijs maakt dat niets uit voor je eigen inkomenspositie,waarschijnlijk zal je er de smoor in hebben dat je het te duur hebt gekocht maar dat is wat anders,de problemen komen pas als je door tegenslag,ziekte,echtscheiding o.i.d. niet aan je verplichtingen kan voldoen en je moet verkopen en je met een grote rest schuld blijft zitten, maar dat is het risico van het ondernemen

 • Fermer

  @veldzicht, wanneer zakt de prijs van onroerend goed ? Op het moment dat de prijs in geen verhouding staat tot de waarde. De waarde van landbouwgrond is de agrarische waarde, dus wat je als boer kunt verdienen, de rest is allemaal speculatie net als de beurs. Speculatie is gevoel en vertrouwen. Wanneer de grondprijs zakt zal dat in het begin komen door slechte inkomens in de landbouw, dus het gaat dubbelop, en een mindere inkomenspositie en dalende onroerendgoedprijzen. Dan gaat het gevoel en het vertrouwen onderuit, en snap je wat dat met het speculatieve deel van de grondprijs dzal doen, en dan .....

 • pinkeltje

  Voor al die mensen die wachten tot de prijs van grond substantieel en voor langere tijd gaat zakken heb ik een heel eenvoudig advies. Gewoon lekker blijven wachten.

 • joannes

  @pinkeltje, kopen en risico´s nemen,hangt meer af van je financiële situatie /toekomstige verdienplaatje dan van de actuele grondprijs! Maw 90.000€ kan in een situatie een koopje zijn terwijl 60.000€ te duur is voor een andere!

 • alco1

  @joannes. Zo kun je het niet zeggen.
  Risico nemen hangt af van je financiële plaatje, dat klopt.
  Maar het toekomstige verdienplaatje heeft wel degelijk te maken met de hoogte van de grondprijs, in welke eigen financiële positie dan ook.

 • Fermer

  Risico nemen hangt af van je financiele plaatje, maar met gemiddeld al zo'n miljoen in het rood, kun je dan nog risico's nemen ? Hoeveel boeren zitten aan de bodum van de piramide te spelen, de top te spekken, maar zullen de top zelf nooit bereiken? Gelukkig voor hen zijn ook onze banken sterk afhankelijk van de momentele grondprijs, zij kunnen zich voorlopig geen prijsval van de grond veroorloven, na het echec met de huizenprijzen, die slechts door overheidsingrijpen (eenmalige belastingvrije schenking) tot staan is gebracht, maar voor hoelang ?

 • joannes

  @alco1, het gaat om je Net Present Value voor je verdienplaatje

  http://www.investopedia.com/calculator/netpresentvalue.aspx

  En Natuurlijk moet je dat niet alleen voor de aankoop berekenen maar voor je geplande eindplaatje!

  En ..... met realistische aannames!

 • joannes

  @emmerei, het geld is nog nooit zo goedkoop geweest. Rood staan is niet het probleem, Verdienen op geinvesteerd vermogen met een voldoende Marge is de Sleutel!

 • Vibank

  Wat is geld een hond wil het nog niet vreten
  Grond bijna elke oorlog wordt er over gevoerd
  En nu komt het hou je maar vast aan mij
  Het wordt alleen maar duurder

 • ohzo

  In Nl zal de grond waarschijnlijk niet snel in waarde zakken, maar klaag dan niet over een hoge kostprijs van de melk. Ik heb al eens ge-opperd om veehouderijen in 2 bv's te splitsen. Een onroerend goed speculatie en een werk bv voor de dagelijkse melkveehouderij.

 • abtje

  Hoge kostprijs kwam voornamelijk door quota kosten.
  Grond kan tijdelijk in waarde dalen, maar behoud altijd waarde.

 • Mels

  Abtje,zeker waar maar het is wel de zekerheid voor je financieringen en als de waarde daalt dan valt dat weg en daar gaat het nou juist om. Het hele systeem binnen de financieringen,marktsituatie,vernieuwing van machines en gebouwen en ga maar door komt op zijn gat te liggen en dan valt het ineens niet meer mee om de financieringen opnieuw te regelen met als gevolg einde verhaal. Dit is een visieuze cirkel die niet snel te stoppen is als het eenmaal in gang gezet is. Hoop voor de NL veehouderij dat ie nog niet draait maar ben er een beetje bang voor.

 • joannes

  @abtje, het voordeel van grond is dat het voor zoveel activiteiten gebruikt kan worden. En daarbij is agrarisch gebruik relatief het minst rendabel. (Wanneer je Natuur niet meeteld). Maar erop gokken dat grond altijd zijn waarde houdt hangt ook af van het Nationaal Product. Is Nederland aan het groeien zal er grond uit het agrarische areaal genomen worden en voor een relatief hoge prijs verkocht worden welke prijs voor een deel weer geinvesteerd wordt in agrarische grond voor verwerving. Natuur is natuurlijk ook zo´n verdringer. Daarmee ligt er een prijsbodem! Maar nu in een moeilijke periode, is de agrarische grondprijs meer van het agrarich rendement afhankelijk. Productiviteits verbetering dus samen met opbrengst prijzen. Beide liggen nu óók onder vuur met de Mestwetgeving en Zuivel en Vlees prijzen. Kortom het kan een goede investering zijn maar dan moet het weer beter worden met de economie.

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.