Boerenblog

3283 x bekeken 24 reacties

Beperkte groei melkplas

Produceer alleen voor mensen die de kostprijs kunnen betalen. Denk niet: och, een beetje meer, wat doet het er toe.

Ieder mens en elk dier heeft voedsel nodig om te overleven. Als leven bestaat uit overleven, krijg ik altijd het beeld voor ogen van het arme kind met een dikke buik en vel over been. Dat kind staat model voor alle hulpprogramma's waar ook ter wereld.  Dit buikje komt echter niet alleen van niet eten, maar vooral door zeer eenzijdig eten, een voedingspatroon dat totaal uit balans is.

Stop vrije wereldmarkt
Als we deze beelden voor eeuwig de wereld uit willen helpen, moeten we stoppen met hulptransporten. Nog belangrijker: dan zullen we zelfs moeten stoppen met een vrije wereldmarkt voor voedingsproducten. Deze vrijhandel heeft namelijk bewezen de honger niet de wereld is uit te helpen. Het helpt hooguit de rijken aan nog meer rijkdom. Voorbeelden te over in Afrika: hongerbuikjes, terreur om eten en met goud beklede Mercedessen voor de voedselhandelaren en de leiders van de landen. Hoeveel voedsel we als boeren ook produceren, het wordt nooit genoeg om alle mensen van eten te voorzien.
Het hongerprobleem is namelijk ook een gevolg van de betaalbaarheid van het voedsel. De allerarmsten kunnen de prijs pas betalen als ze óf een onmogelijke inkomenssprong maken óf als de boeren continu voor een onmogelijk lage prijs produceren. Die enorme inkomenssprong komt er nooit, en dat boeren blijvend ver onder de kostprijs produceren is ook niet mogelijk.

Kostprijs
De minst betalende consument bepaalt de prijs van de hele partij. Ik zie niet gebeuren dat het rijke Westen en opkomende markten meer voor zuivel, graan en vlees gaan betalen, behalve dan de kostprijs plus wat opcenten, alleen maar om het mogelijk te maken dat de allerarmsten onder de kostprijs kunnen kopen. Neem als voorbeeld de melkproductie, die volgens Nederlandse koeienboer een boost kan maken die ongekend is. De zuivelhandel heeft geïnventariseerd hoeveel mensen nog melk moeten drinken om Joris Driepinter te worden. Ze hebben als handelaar maar êên doel: omzet maken. Want iedere liter geeft een x-aantal centen op hun bankrekening. Dit proces gaat door zo lang boeren bereid zijn te leveren tegen de prijs die de handel voor de laatste liter kan maken. De prijs van de laatst verkochte liter bepaalt namelijk dé prijs voor de gehele mondiale productie.

Ik zie dan ook al aankomen dat in alle enthousiasme de komende jaren een enorme melkstroom op gang komt, waarbij de afzet moet worden geregeld op markten waar de kostprijs niet te genereren is. Wie is dan ook alweer de klos? De boer! De zuivelhandelaar is juist blij met meer melk, omdat die voor hem voldoende marge oplevert om zijn oudedagspot flink te spekken. Wie zit op de blaren bij ongebreidelde productie-uitbreiding? De boer! Die loopt het risico van (te) lage prijzen en stijgende voer-, milieu- en verwerkingskosten.

Gecontroleerde groei
Hopelijk zijn de coöperaties zo verstandig om boeren niet tegen de klippen op te laten melken. Het groeiverhaal, met alle bonussen, staat dan wel goed op de golfbaan en aan de borreltafel, maar de enige weg is een gecontroleerde groei waarbij de boerenprijs nooit uit het oog wordt verloren. Produceer alleen voor mensen die de kostprijs kunnen betalen en denk niet: och, een beetje meer, wat doet het er toe. Dat beetje meer gaat echt wel over de toonbank, alleen het je verpest er de hele opbrengstprijs mee, en daarmee je nettoresultaat.
Willen boeren toch produceren tot in de hemel, dan moeten ze een oplossing zoeken voor het feit dat alles boven de koopkrachtige vraag de prijs voor de hele productie zal bepalen. En dat laatste zou niet moeten. Wie de oplossing heeft binnen de regels van de wereldvrijhandel kan rekenen op de Nobelprijs voor de vrede.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  En dan het verhaal van de kikkers en de kruiwagen.

 • H Zonderland

  Het is inderdaad zinloos om de productie op te schroeven met als doel de export naar lage lonen landen (fors) uit te breiden. Met wat kwaliteitsonderscheiding zal op een koopkrachtige markt meer te halen zijn.

 • info48

  Han van Riel schetst wel een heel verknipt beeld van de problemen;
  Stop met de hulp progamma's, gevolg: de MENSEN gaan gewoon dood, ben je van dat probleem verlost!
  Stop met meer produceren: dan gaan ze aan de onderkant van die consumenten keten ook vanzelf dood, weer een probleem opgelost! en hoe minder je gaat produceren, des te minder gouden mercedessen ( frustratie?), des te minder MENSEN (milieu vervuilers) er over blijven.
  Weer een probleem opgelost......is dit de bedoeling????
  Bij een hogere wereld voedsel productie heb je minder honger in de wereld! zo simpel is het.
  Als er aan de kwalitatief hoge en dure bovenkant veel geproduceert wordt koopt de enorm groeiende middenklasse in de wereld (zie Azie) de kwalitatief betere producten en laat de locale producten weer over aan de armere mensen, het schuift gewoon door!

 • tinus888

  mensen help je daar niet met voedsel sturen,zorg eerst voor een politiek stabiel klimaat!Een mooi stukje van Han!

 • trekker123

  Ik denk dat meneer van Riel het wel aardig goed ziet. Leuk of niet leuk. Maar ik ben onverminderd blij met die boeren die zo graag werken. Blijf ik lekker goedkoop aan het eten. En het smaakt heerlijk. Ik zou zeggen bouw alvast een nieuwe stal en als straks het quotum er af is, melken zoveel je maar kunt!

 • Jaap39

  Precies info48, we verkopen de dure biefstuk aan Azië en de grondstoffen voor de frikandel houden we in nl.
  We zijn tenslotte een snack land, kwaliteitskennis is ver te zoeken!

 • trekker123

  Leg eens uit waar de kwaliteitskennis zoveel beter is? Het is toch gewoon wie betaalt die bepaalt?

 • alco1

  Han zegt niet voor niets: Dat degene die de oplossing heeft een Nobelprijs verdient. Info 48 geeft hierbij een realistisch beeld.
  Ook ik denk bij hulpacties zoals van Serieus Reguest. Daar hoort ook voorlichting bij zoals ook Tinus zegt. In alle beelden zag je vele kinderen. Als deze door de actie overleven zal zonder voorlichting de ellende alleen maar groter worden.

 • Jaap39

  Helemaal eens trekker123. Kwaliteitsdenken is voor weinigen weggelegd. Mede door het feit dat we weinig geld over hebben voor een goed product. De upperclass uitgezonderd.
  En aangezien Azië betaald zullen we de beste kwaliteit moeten verkopen, of je wil of niet. Hoe betaalbaar zal ons voedselpakket over 10 jaar nog zijn. Dat lijkt me pas een echt relevante vraag.....

 • Mozes

  Honger wordt tot nu toe niet veroorzaakt door mondiale voedselproductie of vrijhandelsverkeer maar door lokale oorzaken zoals oorlogen en wanbeleid.
  Dat in sommige landen voor de sociale onderklasse voedsel moeilijk te betalen is komt doordat in die landen de landbouw nog te kleinschalig is.
  Er zijn nog veel te veel kleine boeren die allemaal een inkomen moeten verdienen van een beperkt voedselvolume waardoor het voedsel duur is en voor het armere deel van het volk niet te betalen is.

 • Jaap39

  Ja, en waar leg je dan de grens. Voedselbanken groeien als kool in nl.

 • W Geverink

  Weet iemand nog die documontaire nog over de Nederlandse slachterij die goedkope varkensonderdelen zoals de pootjes dumpten in Kameroen? Dat is een goed voorbeeld voor hoe het juist niet moet. Die mensen hadden daar dus helemaal hun eigen infrastructuur op poten gezet en moesten met lede ogen toezien hoe hun levenswerk werd geruineerd door de Europese subsidies. En als daarna de slachterij mocht besluiten hun goedkope gesubsidieerde overschot in een ander derde wereld land te dumpen omdat dat nog winstgevender is kampt Kameroen met een kapotte infrastructuur en een tekortaan aanvoer op hun markt. Zolang de rijke landen blijven dumpen krijgen arme landen een locale oplossing van hun problemen niet van de grond.

 • agratax2

  info48. Je conclusie -meer voedselproductie geeft minder honger- klopt als een zwerende vinger. Alleen als boer moet je je realiseren dat zogauw je productie meer wordt dan de koopkrachtige markt kan opnemen je prijs zal dalen tot het niveau waar je het overschot voor kwijt kunt bij de minder draagkrachtigen. Helaas kent de markt geen prijs voor rijken en armen en hele armen. De markt kent 1 prijs en wel de laagst mogelijke waarvoor je nog kunt verkopen en die prijs dicteert alle andere afgeleide prijzen. Je oplossing van laten verhongeren kan ik onderschrijven, helaas hier komen de rijek handelaren (het geld) tegen ingeweer. Doden zullen nl. nooit kopers worden en dat past een handeaar niet en daar hij geld heeft bepaalt hij de wereld politiek die weer het beleid t.o.v. de arme landen bepalen. Mijn oplossing zou zijn Stop de Vrije Wereld Markt en produceer meer regionaal waarbij houdt rekening met regionale kostprijzen. Helaas hier komen we dan de handel (het grootte geld) weer tegen en die verzieken het geheel al zolang we de wereld zeeen bevaren.

 • agratax2

  Mijn achter liggende gedachte was / is niet ontwikkleingshulp of Honger de wereld uit, maar meer -Produceer niet eindeloos meer omdat er monden gevoed moeten worden- , maar produceer zoveel dat je verkoopprijs boven de kostprijs blijft. Een prijs boven de kostprijs is alleen maar te maken als de producenten bereid zijn hun expansie drift en hun kikkergedrag te beteugelen. Waarom denkt een boer na al die jaren nog steeds 'Mijn buurman overleeft het niet en Ik wel' Het gevolg is duidelijk alle boeren onder het gemiddelde zijn afgevallen. Nee helaas ze zijn er nog / weer want het gemiddelde is opgetrokken met nieuwe ondergemiddelden. Trek deze lijn in het absurde door en je zult zien hoeveel boeren er over blijven. EEN en die is het gemiddelde. Helaas dit is Monopoly en dat is verboden bij wet. Hoe nu verder???

 • alco1

  Één ding is overduidelijk. Als er winst gemaakt kan worden dan moet er geproduceerd kunnen worden en men moet krimpen als de kostprijs niet gehaald wordt. Maar er zijn veel producenten die eerder door de geldschieters een halt toe geroepen had moeten worden en die nu vanwege kapitaals vernietiging wel door moeten.

 • agratax2

  alco1. Ik begrijp uit je reactie dat jij een voorstander bent van de rat race. Jij verkiest mijn laatste senario waarbij jij de overgebleven boven gemiddelde producent bent en dan de monopoly boete krijgt omdat is over gebleven na dat de onder gemiddelde wematig moest afvallen.

 • alco1

  Nee. Geen voorstander, maar wel iemand die met realistische ogen ziet, hoe graag we het ook anders willen hebben, het onvermijdelijk is dat het zo zal gaan. De wetten van de natuur.

 • agratax2

  alco1. Als jij zegt rat race is een economische wet accoord. Maar er is geen enkele aanwijzing dat het een natuur wet is. Het volgen van de huidig ingeslagen, die het verschil tussen arm en rijk groter maakt en de tussen laag elimineert leidt tot sociale onvrede. Dit is een wetmatigheid, die door de eeuwen heen steeds weer is aangetoond en nog steeds is er geen volk dat hier iets aan doet, hoe democratisch geordend ze ook zijn. Weer geen positive uitkomst van mijn gedachten maar ik denk dat het realistisch is. Helaas.

 • Jaap39

  Han van riel geeft het eigenlijk ook aan. Die ongebreidelde groei met al haar grenzen van milieu, rap stijgende voerkosten en wellicht dalende melkprijzen.
  Het blijft natuurlijk de vraag of die groei daadwerkelijk gaat komen. Even een boost van melk en dan bij dalende opbrengsten worden we weer wakker..... met een kater?

 • Peerke1

  Han het verhaal is goed, maar weet wel dat over heel de wereld zo gauw mensen annex ondernemers eenmaal aan het grote geld geroken hebben, ze er steeds inhaliger van worden en dat ze in een race terechtkomen dat ze alleen nog rijkere zien en nastreven. Ieder die armer is hebben ze overwonnen en kijken daar op neer en hebben daar ook geen gevoel bij. Vul de rest zelf maar in.

 • agratax2

  Peerke1. Je hebt volkomen gelijk. Maar ik denk dat het tijd wordt om ons eens achter de oren te krabben. De wereld staat op een nieuwe kruising en we moeten met elkaar weer kiezen. Ik heb UNESCO rapporten gevonden die er van uit gaan dat er alleen voedselveiligheid en voedselzekerheid kan ontstaan als we de industriele voedselproductie weer verlaten en terug gaan naar het oude ' gemengde bedrijf' kleinschalig maar vooral met als uitgangspunt de 'bodem vruchtbaarheid' en een goede vruchtwisseling die zowel de bodemvruchtbaarheid als de onkruid en insecten druk vermindert. Het klinkt oudbollig maar mijn ervaring, maar vooral mijn gevoel zegt me dat het vermoedelijk de meest voor de hand liggende weg is. Waarom moeten we de chemie en de biotechnologie te hulp roepen en betalen als de natuur het gratis doet. In het eerste geval hoeven als boer niet meer te denken alleen maar te betalen en in het twede moeten we weten wat we doen en waarom en welke teelt / bewerking moet volgen op welke om de meest optimale resultaten te halen. Ik ben er van overtuigd dat we de wereld bevolking niet in leven houden met moderne landbouw. Iedere calorie menselijke voeding kost 10 calorieen aan productie. Wel erg oneconomisch lijkt me en misschien is hier op een meer natuurlijke wijze wat te verdienen. Hoe precies weet ik ook niet, maar laten met elkaar eens gan zoeken naar nieuwe wegen. De huidige crisis heeft alleen zin als we er beter uitkomen dan we er in zijn gegaan.

 • el

  Een producent zal bijna nooit vrijwillig de productie beperken. Wanneer het produceren onmogelijk wordt door bijvoorbeeld een beperkte hoeveelheid water, zoals hier in het zuidwesten van de USA, zal men er eerst nog van alles aan doen om de schaapjes op het droge te krijgen voordat het schip strand!

 • agratax2

  l. Ik weet dat je glijk hebt. Maar als iedereen zich erbij neerlegd komt de klap vanzelf. We weten uit de geschiedenis dat Brood, Wijn ,Spelen de mensen netzo lang rustig houdt, tot alle rijkdom verdwenen is in de zakken van een klein select groepje en zelfs het brood, de wijn en de spelen in gevaar komen. Het moment van het in een storten van die maatschappij. Je voorbeeld van Zuid West Amerika is ook een voorbeeld dat aangeeft hoe slecht wij zijn in het -vooruit denken- en toekomst gericht denken. Zelfs de lokale bestuurders hebben niet de kennis of moed om 'duurzame' maatregelen te treffen omdat die niet erg populair zullen zijn en dus in en democratie macht kosten op de korte termijn.

 • j.verstraten1

  Het communisme is bijna de wereld uit, leven het kapitalisme. Maar ook dat zal een eind kennen. Het is de keus van de mensheid om te wachten op een catastrofaal einde, ( tegen beter weten in) hopen op innovatieve oplossingen of herordenen. Ik zie dit laatste niet gebeuren. Het is nu in ieder geval zo in onze wereld dat het economische zelfmoord is om uit het systeem te stappen.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.