Commentaar

11 reacties

Gras als graanteelt

Door strengere mestnormen steken ziekten de kop op. De veehouder kan leren van de graanteler.

Een oud-collega-redacteur verhaalde altijd smakelijk over het kunstmest strooien tijdens zijn stage bij een melkveehouder. Hij vroeg zijn stageboer waar hij de markeringsvlaggen kon vinden. Die gebruikte hij thuis, op een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf, om strooibanen en overlap te voorkomen. Het bleek bij de veehouder een onbekend fenomeen. 'Strooi maar op het oog', kreeg hij te horen. Toen hij aan het eind van het strooien wat kunstmest over had en vroeg wat hij daarmee moest doen, kreeg hij een nog grotere verrassing: 'Strooi maar uit midden over de weide, hard rijden en de bak wat hoger zetten'. De stagiair gruwelde ervan.
Deze anekdote maakt duidelijk hoe verschillend de veehouderij en de akkerbouw destijds waren. Maar tijden veranderen. De hoge kunstmestprijzen en de laatste vijftien jaar flink aangehaalde bemestingsnormen dwingen veehouders net zo secuur om te gaan met kunstmest als graantelers. Zij gingen altijd al zuinig om met dierlijke mest, de steeds scherpere bemestingsnormen dwingen rundveehouders ertoe.
Door de kleinere mestgiften daalt de weerstand van planten en krijgen schimmelziektes als bladvlekkenziekte en maiskopbrand meer kansen. Welke veehouder had gedacht dat hij zijn manshoge mais zou laten spuiten tegen bladvlekkenziekte? Dit jaar is het op duizenden hectares gedaan. Akkerbouwers spuiten hun granen al jaren ertegen. Hakselaars en silagewagens grondig reinigen na het oogsten van een mogelijk met kopbrand besmet maisperceel? Wie dat vijf jaar geleden opperde, zou voor gek versleten zijn. Dit jaar gaat het tientallen keren gebeuren. Akkerbouwers doen het al jaren met aardappel- en bietenrooiers om verspreiding van aaltjes en bruinrot te voorkomen.
De gras- en maisteelt gaat van 'bulkproductie' naar steeds fijnmaziger sturen. Daarmee lijkt de teelt steeds meer op die van graan. Niet gek, gras en mais zijn in de basis graansoorten.

Laatste reacties

 • ed12345

  Robert ,heb het altijd al geweten dat wij akkerbouwers voorlopers zij HAHA

 • djmoorlag1

  propleem is dus niet genoeg mest gebruikt

 • Piet, Midden-Europa

  Ja dat is waar, Gras en Mais horen beide bij de gras of riet-achtige gewassen.

 • poldes

  als je mest, kun je later oogsten.
  als je een beetje verstandig mest een beetje minder.

 • Bison

  Ik gebruik nooit geen kunstmest op mijn gras en hooiland .
  De natuur gebruikt het ook niet.
  De bisons bemesten het wel,dit jaar hier volgend jaar daar en zo komt het wel een keer rond.;)

 • veldzicht

  Bison,gebruik je nou nooit geen kunstmest dus altijd,of nooit kunstmest?

 • Bison

  Ja eerste zin een beetje verwarrend he, maar de andere twee maakt het voor een oplettende lezer eigenlijk wel weer duidelijk;).
  Nooit kunstmest dus.

 • leo,s vriend

  Vraagje, Als een akkerbouwer een kipper vol kunstmest haalt en na het strooien van de bedoelde percelen zit er nog 50 kg kunstmest in de kipper of strooier,wat doet de akkerbouwer er dan mee? weggooien,bewaren,in de strooier laten zitten?
  Lijkt me niet,hij strooit het ook dunnetjes over een perceel.

 • Sjaak

  Interessant artikel!
  Toch is er een wezenlijk verschil tussen gras- en graanteelt, wat de nonchalance van het kunstmest strooien toch een beetje nuanceert....
  Allereerst is er een wezenlijk verschil in het gebruiksdoel. Men oogst graan één keer in de generatieve fase, waarbij overmatig kunstmestgebruik niet van pas komt. Gras oogst men meerdere malen in de vegetatieve fase, waarbij overmatig kunstmestgebruik niet meteen een schadelijk effect hoeft te hebben. Dit laatste rechtvaardigt het dan ook om een restant zo goed mogelijk te verdelen over het gehele perceel, terwijl dat bij graan verkeerd uitpakt.... wordt vervolgd.

 • Sjaak

  Verder...
  Grasland is een meerjarige teelt, waarbij zich onder het maaiveld ook het één en ander ontwikkelt, de zode. Deze zode heeft een bufferend effect, itt. éénjarige teelten. Tevens kan deze zode gemakkelijk mineraliseren, waarbij ook weer stikstof vrijkomt, maar vooral door deze zodeontwikkeling is de uitspoeling minimaal ivg. met éénjarige teelten, zoals graan of mais. Dat is ook de reden waarom er derogatie aangevraagd kan worden. Verder is de plantdichtheid natuurlijk positief voor het gebruik van meststoffen. Anders is het bij de teelt van graszaad, dat is wel goed te vergelijken met graan....Kortom, het nonchalante kunstmestgebruik op grasland is niet altijd significant belangrijk en gebruikt enige nuance!
  Neemt niet weg, dat 'op maat' bemesten een nobel doel is, maar de maat bepalen ligt wat complexer!

 • veldzicht

  Als je besluit 300kg kas te strooien per ha en op het eind is je
  kunstmest strooier nog niet leeg en je verdeeld dat netjes, dan strooi je toch niet teveel,of zie ik dat niet goed.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.