Redactieblog

29 reactieslaatste update:27 aug 2013

Te veel kaas en een lagere melkprijs?

Uniekaas is met 10.000 ton kaas een kleine speler op de kaasmarkt. Ter vergelijking: de productie van de nieuwe fabriek van A-ware in Heerenveen wordt bij de start al 80.000 ton.

Willem-Jan Rote is (mede)eigenaar-directeur van Uniekaas. Hij zegt in een interview dingen over de kaasmarkt om over na te denken. Vooral omdat wij als boeren van FrieslandCampina – maar in feite alle melkveehouders – groot belang hebben bij een gezonde kaasmarkt. Het bepaalt voor een belangrijk deel onze melkprijs.

Rote geeft duidelijk zijn mening over FrieslandCampina. “Dat is een volumespeler, evenals DOC en A-ware.” Geen prettig geluid voor een lid van FrieslandCampina, dat nog altijd hoopt dat de kaasstrategie van zijn coöperatie nog eens winstgevend zal worden door speciaalkazen te produceren.

In de ogen van Rote gebeurt dit niet. De grote spelers op de markt zorgen straks voor een overcapaciteit op de kaasmarkt, waarbij de prijzen worden gedicteerd door Lidl en Aldi. De macht van deze supermarkten is zo groot, dat de grote spelers als FrieslandCampina onder de kostprijs kaas aan ze moeten leveren. Dat wordt alleen maar erger als in 2015 het quotum vervalt en veel extra melk tot kaas wordt verwerkt. Dat verstoort de markt. Daarom richt Uniekaas zich op ‘specialties’, anders is er geen droog brood te verdienen.

Bij mij rijst de vraag of FrieslandCampina er goed aan heeft gedaan alle melk van de leden in 2015 te accepteren. Beter was het geweest de extra productie per bedrijf te bepalen met het quotum van 2014 als uitgangspunt. De extra melk zou dan kunnen opbrengen wat het laagste bulkproduct oplevert. Groot voordeel is dat degenen die niet uitbreiden, dan niet meebetalen voor ongebreidelde groei van de collega’s.

Ik weet het, het is te laat. Er zijn al te veel stallen gebouwd, met de verwachting meer melk kunnen leveren. Aan de andere kant: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Laatste reacties

 • abtje

  Zal wel meevallen, als er voor die directeuren een ding heilig is, is het wel hun eigen loontje. Dat laten ze niet verpesten doordat ze zich laten uitspelen door goedkopere concurrentie. Wordt intern door deze bollebozen wel uitgesproken, besproken en uitgevoerd.

 • Zuperboer

  Ruimte voor nederlandse produktiegroei wordt ook na 2015 beperkt door de mestgebruiksruimte. Korte tijd van explosieve groei zal na 2 a 3 jaar weer door stabilisatie van het volume gevolgd worden. Buiten de regio NW Europa zal de produktie van melk zeker niet toe gaan nemen en in tijden van overproduktie lees druk op de zuivelprijzen zal de 'eenrichtingsvlucht' naar akkerbouwmatige landbouw als overdrukventiel op de markt gaan functioneren. Vaak bu'j te bange.

 • minasblunders1

  Hoezo zal de mestgebruiksruimte de productie beperken Zuperboer? Heb je het Agd. van afgelopen vrijdag dan niet gelezen? Daar vertelt Frans Aarts over de invoering van de kringloopwijzer. Hij geeft daar ruiterlijk toe dat het gewoon weer Minas is. Met andere woorden: hoe intensiever hoe beter! Dus melken maar mensen, tegen de klippen op! O ja, nog een kleinigheidje: het moet nog wel even 'wetenschappelijk' onderbouwd worden (was Minas dat dan niet??)

 • Zuperboer

  Het gaat om benutting van meststoffen, daar zal het altijd om draaien, geloof maar niet dat je onbeperkt mest kunt gaan aanwenden in deze hoek van Europa, die tijd is voorbij hoe cynisch je ook denkt over Minas. Volgens mij was Minas voor de melkveehouderij een prima systeem, zolang je monstername doet zal het enkele uitwassen daargelaten(maar mensen die op de thin line balanceren houd je altijd) goed functioneren.

 • minasblunders1

  Minas was een goed systeem voor de melkveehouderij? Voor een deel pakte het inderdaad gunstig uit ja. Zeg maar voor bedrijven met 3 gve/ha en meer. Die bedrijven die daar onder zitten, liepen/lopen helaas steeds meer tegen tekorten aan.

 • Mozes

  De fabriek van A-ware wordt gebouwd voor de export van kaas. Ook op dit moment al laten zowel A-ware als FC een sterke groei zien van de kaasexport. Daarnaast zal een groeiend deel van de waarde van melk in de kaasbak uit de wei komen. Ik zie dan ook helemaal geen problemen met de verwaarding van melk via de kaasbak.

 • daan1908

  Lepe zet Vergaderboer , door dit te beamen ga je eigenlijk de discussie op scherp zetten voor melkveehouders die misschien naar A-Ware willen . Eigenlijk vertel je ons dat met alleen kaas in de toekomst je gewoon een paar cent per liter gaat missen . En ja dat is ook zo . De kunst is om meer geld te halen uit de bijproducten . Blijkbaar lukt dit de een beter dan de ander .

 • Mozes

  Ik heb de indruk dat Willem-Jan Rote van Unikaas zich bedreigt voelt doordat de grote kaasproducenten steeds meer inkomsten uit de wei halen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst mogelijk zelfs kaas produceren om aan meer wei te komen waarbij een lagere kaasprijs geaccepteerd wordt.

 • Rip

  Mij lijkt die Willem-Jan Rote meer een man die de niches in de markt opzoekt. Net zoals de CONO. Die betalen ook al jaren beter uit dan FrieslandCampina. Ook door speciale producten te verkopen. Daar is FrieslandCampina niet in geslaagd.

 • W Geverink

  Zolang de meeste wei in de stallen van varkensboeren tot waarde wordt gebracht valt het met met de grote inkomsten uit die wei nog wel mee. Verder denk ik dat Willem-Jan Rote de spijker helemaal op de kop slaat. Het viel mij van voorjaar meteen op dat er veel grote stallen worden gebouwd maar dat er bar weinig grond omheen ligt. Jullie gaan met zijn allen na 2015 de melkprijs ruineren door meer te melken in een markt zonder tekort en het is verstandig daar rekening mee te houden door aan de kostprijs te werken.

 • Mozes

  W Geverink, jij begrijpt de Europese melkveehouderij vanuit de Canadese situatie. Meer melk vormt niet het probleem, gebrek aan grond wel.
  Wat betreft de wei: er gaat in Nederland geen liter melk naar de varkensstal. Wei vormt de bais voor kindervoeding en farmaceutische lactose waar Nederland de grootste exporteur ter wereld in is. De export van kindervoeding naar China zou op dit moment vele malen groter kunnen zijn maar de nieuwe fabrieken van FrieslandCampina zijn nog niet klaar.
  Fonterra bouwt op dit moment samen met A-ware een kaasfabriek waarbij het Fonterra alleen om de wei te doen is.
  De wei is dus wel degelijk een factor van betekenis in de verwaarding van melk die de kaasbak ingaat.

 • Mozes

  Correctie: in mijn vorige reactie had moeten staan: er gaat in Nederland geen liter WEI naar de varkensstal.

 • Piet, Midden-Europa

  Idealisme heb ik niets op tegen !!!... Maar BROOD kunnen wij daar niet van kopen !!!... LET OP wat de vrije melkveredelaars in Duitsland en Frankrijk doen !!!... Voor hun is Export buiten de EU geen hoofdzaak maar bijzaak !!!... Zij begrijpen dat melk produceren buiten de EU tot vele malen goedkoper is !!!... Daarom bevinden zich veel Co-operatieve melkveredelaars op een doodlopende weg !!!... Voor alle duidelijkheid ; ik hou niet van DOEMDENKEN, BESLIST NIET !!!... Maar wij mogen ook niet de REALITEIT uit het oog verliezen !!!...

 • gerjan slingenbergh

  Als je kaas moet verkopen beneden de kostprijs zoals vergaderboer suggereert
  kun je de daarvoor bestemde melk beter niet produceren.

 • jocox

  Dat Uniekaas zich op specialties richt is een must gegeven de schaalgrootte waarop men opereert.Dat men gewone standaard kazen al snel specialty noemt door deze fraai te labelen is een marketingtruc waar de professionele inkopers niet intuinen.De echte specialties komen uit de fabrieken van FrieslandCampina en worden ook door andere salesorganisaties ( zelfs onder merk...) aan de man gebracht. Innovatie in kaas is tot nu toe dan ook een zaak die alleen door RFC wordt waar gemaakt.Ook professionele kaasveredelaars en verpakkers weten met RFC kaas een goede boterham te verdienen waarbij men en passant ook nog is verzekerd van veilige producten door het stringente kwaliteitsbeleid van RFC. Alle wei uit de RFC fabrieken wordt immers verwerkt tot babyvoeding en dat is de beste garantie voor superieure kazen die behalve de weg naar de consument eveneens wereldwijd de weg vinden naar voedingsmiddelenfabrikanten die kaas als ingredient in hun (top)producten verwerken.Dat men dan de voorkeur heeft voor 'professionals' spreekt voor zich .

 • wmeulemanjr1

  Handelaren (in dit geval kaashandelaren) hebben alleen oog voor 'eigen winst'
  Wat de boer (producent) verdient maakt ze niks uit. Is dit met de grote leiders van grote zuivelondernemingen ook niet zo??

 • Mozes

  FrieslandCampina verkoopt meer merkkaas dan Cono. Dat is echter nog maar 7% van de totale kaasproductie van FC.
  Als alle kaas van Unikaas speciaalkaas zou zijn dan is dat nog maar 2,2% van de kaasproductie van FC.
  Met andere woorden: als alle kaas van FC speciaalkaas zou zijn dan is het niet meer speciaal maar gewoon.

  Nu ik deze reactie schrijf ben ik net terug van een FC bijeenkomst over duurzaamheid. Daar werd er op gewezen dat het best renderende product momenteel de kindervoeding is. Deze kindervoeding wordt echter gemaakt uit wei. Zo ontstaat het dilemma dat wij voor het best renderende product (kindervoeding) gedwongen zijn meer van het minst renderende product (kaas) te maken waardoor de kaasmarkt onder druk komt te staan. Ik denk dat Willem-Jan Rote van Unikaas dit ook wel weet en dat dat de achtergrond van zijn kritiek is.

 • abtje

  Als Fc nu zo goed bezig was en meer kaas moet produceren zouden ze beter eerst kunnen nadenken wat en waar ze hun kaas dumpen. Nu kunnen ze wel een kleine collega vermorzelen, stoer en onnodig. Laat die kleine collega zoveel mogelijk met rust en zoek zelf een afzetgebied op. Juist die spreiding is een mooi risicospreiding voor de verwaarding van de nederlandse melk.
  Is de boter pet, dan draait de drinkzuivel misschien beter, is de kaas niet optimaal, dan de poederdivisie misschien wel.
  Dan kan FC wel alles willen afpakken en de kleintjes breken, zoek eerst zelf eens een stukje markt ergens anders op.
  Een beetje gezonde concurrentie is goed, maar concurreer dan eerst met de grotere buitenlandse jongens.

 • Stammie

  Piet # 13 volgens mij vertel jij het verhaal van 5 jaar geleden toen was de Europese markt inderdaad beter dan de wereld markt maar de winsten van met name FC worden nu juist buiten Europa gemaakt. Ook de kostprijs buiten Europa loopt hard op zodat het verschil in kostprijs tussen Europese bedrijven met bedrijven in Amerika en Nieuw Zeeland kleiner worden i.p.v. groter al met al dus geen enkele reden om te doemdenken maar dat was je toch al niet van plan.

 • Mozes

  Abtje #18, dat wat jij schrijft is nou precies wat zowel FC als ook andere kaasproducenten doen. Zoveel mogelijk nieuwe markten zoeken buiten Europa zodat de druk op de binnenlandse kaasmarkt zo klein mogelijk wordt.

 • abtje

  Prachtig toch, die ongeschreven onderlinge afspraken, alleen jammer dat ze ook afgesproken hebben om geen klanten van de andere over te nemen. Dat is weer de keerzijde van de medaille.

 • abtje

  Met klanten bedoel ik leveranciers.

 • daan1908

  Abtje kom eens met bewijs over jou zogenoemde afspraken . Altijd veel gekakel en nooit iets concreets . Jij jankt altijd over de FC , ga lekker klagen bij je eigen fabriek .

 • abtje

  Guttegut daan1908 ook weer losgelaten? Als je opgelet had had je kunnen weten dat ik ook positieve dingen gemeld hebt over Fc.

 • jocox

  Abtje #24 ziet kennelijk in alles een complot en heeft nog geen weet van het bestaan van mededingingsautoriteiten. Hij kletst er maar op los zonder inhoudelijk en concreet te worden. Hoort zichzelf kennelijk graag en denkt insider te zijn in een complexe zuivelketen. Ik adviseer Abtje zich met naam en toenaam te uiten waardoor het dubbeltje wellicht op zijn plaats valt en vooralsnog eerst met feiten te komen en op basis daarvan stelling te nemen.

 • abtje

  Geef dan zelf maar eens antwoord Jocox.
  Waarom nemen de melkverwerkers geen nieuwe leveranciers aan terwijl ze dolgraag meer melk willen? De leveranciers die wegwillen worden aan alle kanten dwarsgezeten bij de kleinere verwerkers en de andere verwerkers nemen mondjesmaat andere leveranciers aan, het liefst zo stil mogelijk.
  Officieel roept men dat men volzit en maar sporadisch nieuwe leveranciers toelaat vanaf de wachtlijst.
  Leg jij dit dan maar eens uit... En dat heeft niets met complotten te maken of wat voor onzin dan ook.

 • daan1908

  Noem ze bij naam de melkverwerkers en hoe ze worden dwarsgezeten .Als je dat niet kunt ben je ongeloofwaardig .

 • abtje

  Jocox ook op vakantie gegaan?

 • koestal

  Calimero bestaat ook nog !

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.