Commentaar

8 reacties

Melkweigering bij milieuzondaars

NZO en LTO schatten dat de melkproductie 10 tot 20 procent groeit tussen 2015 en 2020. Daardoor groeit het fosfaatoverschot van melkvee met 4 tot 11 miljoen kilo.

Door structureel gebruik van akkerbouwgronden (voer voor mest) en managementmaatregelen gaat daar 11 miljoen kilo vanaf. Dus, stellen LTO, NZO, Cumela en Nevedi, neemt het mestprobleem niet toe bij melkvee na afschaffing van de quotering, als alle boeren maar via deelname aan de Kringloopwijzer gedwongen worden efficiënt te werken met mineralen.

De organisaties stellen voor het gebruik van de Kringloopwijzer te borgen via de kwaliteitssystemen en duurzaamheidsprogramma’s van zuivelaars. Dan hoeven verder geen restricties of dierrechten te komen. Er zitten volgens hen voldoende andere sloten op uitbreiding via ammoniak, geur en waterkwaliteit.

Dat ze de melkveehouderij alle ruimte willen geven is logisch, want ook eigenbelang. De gekozen weg is goed, maar staat of valt met borging. Borging via de kwaliteitssystemen klinkt heel zwaar: wie niet voldoet, kan zijn melk niet leveren. Maar dan moet het niet zo gaan als bij de invoering van het bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan. Die waren in de kwaliteitssystemen verplicht gesteld vanaf 1 januari 2012. De sector ging pas handhaven vanaf 1 juli. Ook de sectorborging van het diertransport QLL blijkt geen succes. Zoiets wekt weinig vertrouwen, en juist dat is hard nodig.

Want zonder vertrouwen word je niks gegund.

Laatste reacties

 • koestal

  nu ook al weigering bij kwaliteitsproblemen

 • H Zonderland

  Komt de zuivel hiermee niet in een spagaatje? Ze propageren (m.i. terecht)zeer uitbundig de mineraal-inefficiënt geachte weidegang maar lopen deze publiekelijk gewaardeerde bedrijven binnenkort het grootste risico op melkweigering?
  Het kringloopwijzer-voordeel zal op intensieve opstal-melkveebedrijven een groter €conomisch voordeel opleveren dan de weidegangpremie. Dus koeien naar binnen?

 • Sjaak

  Wil me even niet mengen in de kringloopwijzer-discussie...
  Wel vraag ik me af, waarom toentertijd de MINAS is afgeserveerd en dat we deze nu weer in een aangepaste versie terug zouden halen?
  Borging was toen ook hét probleem, wat wel keihard nodig was, voor het verkrijgen van derogatie!
  Wát is er nu veranderd/verbeterd, dat die borging geen probleem op zal leveren, mede gegeven het feit, dat door het invoeren van dit systeem, de mestproduktie zelfs kan groeien...?

  Kortom: heeft de EU niet het laatste woord?

 • Pe

  Wat er verandert is, niet veel/weinig of niks. Er is alleen heel veel papier gevuld uren heen en weer gelult en heel veel ambtenaren bezig gehouden!

 • minasblunders1

  Sjaak, je legt hier de vinger precies op de zere plek. Minas moest destijds worden afgeschaft omdat de enorme saldi die de intensieve bedrijven opbouwden nogal opvielen. Daaruit bleek overduidelijk dat Minas van geen kanten deugde. Men heeft toen met spoed een nieuwe mestwet ingevoerd waarbij diezelfde intensieve bedrijven nog steeds een enorm saldo opbouwden, maar nu staan ze niet meer op papier. Er hoeft nu immers alleen nog maar aangetoond te worden dat een bedrijf voldoende mest afgezet heeft. Dus: niet alle mest hoeft te worden opgegeven. Ook de kringloopwijzer is weer zo'n zelfde gedrocht. Alle drie de wetten zijn massabalansen en GEEN mineralenbalansen. Bij een massabalans is het altijd zó dat het gunstig uitpakt voor intensieve bedrijven en dat extensieve bedrijven te maken krijgen met enorme tekorten. De bende zal dus nog wel even voortduren.

 • hm

  de zuivel bedrijven hebben niks te maken met de mest wet.
  ze moeten gewoon de melk verwerken en niet zeuren . de meesten zijn altijd nog cooperaties dus ze moeten luisteren naar de leden (melkveehouders).

 • koestal

  komen de zuivelfabrieken straks zeker ook nog de overtollige mest ophalen !

 • daantje

  ze hebben je altijd in de tang wees maar bang

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.