Redactieblog

1 reactie

Pure grazing

In Nieuw-Zeeland en Ierland had ik het al eens gezien: zoveel mogelijk gras door de koeien laten opvreten. Past het systeem in Nederland?

Een aantal boeren is er een paar jaar geleden al mee begonnen. Sierd Deinum uit Sondel is een van hen en hij heeft inspirerende gastlessen bij ons op school gegeven. Vorige week is een groep docenten op een avond naar Lolle Hylkema in Tjerkwerd geweest om van deze stiel van boeren kennis te nemen.

Aanleiding was dat deze docenten zich wilden scholen in gras- en kruidenkennis en bodemaspecten, omdat ze regelmatig leerlingen moeten toetsen. Goede zaak, kennis bijspijkeren en verrijken. Voor de meesten van ons was pure grazing een eyeopener. Opbrengsten, geschat tot14.000 kilo drogestof per ha door vanaf februari tot in december te weiden. Beginnen met een paar uur weidegang en dan, al naar gelang de grasgroei zich ontwikkelt, tot volledig dag en nacht weiden.

Kleine perceeltjes waar crowded cows alle gras even flink gaan toppen. Lolle had gewacht met verweiden, wat vijf keer per dag gebeurt, totdat wij er waren om te zien en horen hoe grazende koeien met pure grazing aan het werk gaan. Alles vraten ze voor de bek op, geen selectie en na een half uur tot drie kwartier kwam de rust er wat in.

Het inscharen gaat met ongeveer drie ton droge stof en het uitscharen met 1,5 ton. De kunst is zo te weiden dat je verstengeling van het gewas tegengaat. Lolle vindt 30% stengel in gras acceptabel en richting 60% ongewenst. Dan moet er gemaaid worden. Ongeveer twee koeien per ha. worden er gehouden en één keer alles maaien met 4,5 ton droge stof streefwaarde is genoeg voor wintervoorraad, waar geen jongvee is. Minimaal krachtvoer, koeien voorjaarskalvend en goede kavelpaden horen erbij.

Pure grazing is een volwaardige stiel van boeren die passend bij de goede boer een best inkomen kan genereren. Het is een uitdagende ondernemersbeslissing, die omslag in het denken en doen vergt.

Eén reactie

  • driepint

    Jan Schouten in het Groningse Kantens doet dit ook al jaren. Hij stelt wel dat je niet getrouwd moet zijn met je productie. Geldt dat voor alle Pure-Graze bedrijven?

Of registreer je om te kunnen reageren.