Commentaar

33 reacties

Uithollen van weidegang

In vijf jaar tijd is het aantal weidende koeien gedaald met ongeveer 10 procentpunt.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) schreeuwt van de daken dat 81 procent van de bedrijven in 2012 weidegang toepaste. Voor FrieslandCampina hét sein dat het dossier is afgehandeld. Dat is wel erg vroeg, want in NZO's berekening telt elk bedrijf mee waar maar een koe een grasspriet in de wei ziet. Daarmee holt de NZO zelf de definitie van weidegang uit.
Het CBS, dat altijd de basis was voor cijfers over weidegang, komt tot heel andere getallen dan de NZO. Het stelt dat 29 procent van de koeien in 2011 geen enkele vorm van weidegang kreeg tegen 20 procent in 2007. In vijf jaar tijd 10 procentpunt minder! Daarbij verschuift het van dag en nacht weiden naar 's nachts opstallen. In 2007 stond 71 procent van de weidende koeien 's nachts binnen, in 2011 was dat al 79 procent.
Opvallend: in alle gebieden is de teruggang in weidegang zo'n 10 procentpunt. In het Westen ging het van 1 naar 10 procent van de koeien die jaarrond binnen staan. In het Zuiden ging dat van 35 naar 46 procent, in het Noorden van 19 naar 28 procent en in het Oosten van 18 naar 28 procent.
Agrovision-cijfers over 2012 wijzen erop dat de toeslag van 50 cent, zoals de meeste zuivelaars die afgelopen jaar invoerden, de teruggang in weidegang heeft gestopt. Voor wie overwoog op te stallen, was die toeslag net het zetje de koeien nog een jaar of twee buiten te laten. Maar het plusje is niet voldoende om koeien massaal weer naar buiten te doen. Spreek met grote opstallers, dan hoor je altijd: 50 cent per 100 kilo zet geen zoden aan de dijk, bij een euro wordt het anders.
Als de zuivel echt weidemelk wil, rest maar één ding: vergroot het verschil in de uitbetaling voor weide- en stalmelk. Weidegang is voor de zuivel toch de norm? Maak er een strafkorting op de basisprijs van in plaats van een beloning. Psychologisch werkt een korting ook beter. Aan een plusje raak je snel gewend, een korting op melkgeld doet iedere keer zeer.

Laatste reacties

 • abtje

  U is de weg kwijt, heer Bodde?
  Dat noemen ze de mensen BESODEMIETEREN.
  Een twaalfde deel van het jaar de koeien 'buiten'achter het draadje wachten tot ze weer naar binnen mogen?
  Als ze niet natregenen maar in de brandende zon laten staan?
  Dierenbeul, voor 50 cent je dieren de optimale omstandigheden onthouden.

 • sjipkop

  wat een stom verhaaltje,ik weid mijn koeien wel maar als de heer Bodde zich in de politiek zou verdiepen zal hij de achterliggende oorzaak en motivatie van mijn opstallende collega s beter begrijpen. Een strafkorting voor u na het zetten van deze onzin lijkt mij meer op zijn plaats.

 • alco1

  Deze reactie van Bodde is nou precies waar ik het Friesland Campina voor waarschuwde. Door de weidegang promotie zijn de burger en dus ook Bodde er door gaan denken dat het binnen houden van de koeien verkeert is, wat gezien het constantere voedsel aanbod, de weersinvloeden en de mestwet geenszins het geval is. Weidegang is van een exclusiviteit, een gemeengoed geworden, zonder meerprijs. Biologische boeren houden hun hart vast dat hun manier van boeren geen verplichting wordt en daarmee hun meerwaarde voor een kleine exclusieve markt verdampt.
  Een kleine vergoeding voor het imago verhaal zou nog enigzins te verdedigen zijn, maar de burger zit echt niet te wachten op grote koppels koeien buiten. Deze hebben het nostalgische beeld van boerderijtje, hooibergje en een paar dieren voor ogen en daarvoor zullen er genoeg buiten blijven.
  De hele weidegang promotie is gebaseerd op valse voor wenselen in de steeds verder gaande betuttelingen en dat zeg ik, als fervent voorstander van weidegang.

 • Weerkundige

  hie volgen heel veel meer reacties

 • abtje

  @Aco1
  Niet alle melkfabrieken volgen FC in hun waan.
  De meesten accepteren ook een duurzame stal als vervanging van weidegang.
  Uiteraard krijg je dan weer het gezeur wat is duurzaam. Wij hebben een groen label, dat is goed, maar een heleboel collega's net niet.
  Dus moet er even een beter definitie bedacht worden voor duurzame stal.
  Dan laat je de ondernemer vrij in het ondernemen en kan FC de hete aardappel doorslikken, weidegang OF duurzame stal.

 • melkveehouder .

  Ik zal de knuppel maar in het hok gooien: met de stelling dat het prijsverschil tussen weide- en stalmelk groter moet ben ik het gewoon eens. Maar geen euro maar per honderd kilo, maar veel en veel meer. Maar wel voor échte weidemelk, dus als de koeien echt in de wei lopen. En laat wakker dier dit maar controleren, niks mis mee. Wil de (chinese) consument hier straks niet voor betalen, dan houdt het op. Dan ga ook ik de koeien binnen houden, bouw een joekel van een stal en laat via de kwantumtoeslag mijn collegae de rentelasten hiervan betalen. Zo dat was ie, ik zet me alvast schrap voor tegengas............

 • Sjaak

  Beste Robert,

  er is al veel te doen geweest over weidegang. Ben zelf fervent voorstander van weidegang en heb hier op deze site al verschillende reakties geplaatst op de diverse blogs. Het valt me op, dat deze discussies altijd stranden in een 'drijfzandput' van emotionele steekhoudende argumenten.....
  Zonder nu in herhaling te vallen betreffende het belang van natuurlijk gedrag, economisch en milieubewust perspectief verwijs ik graag naar de twee onderstaande artikelen van uw collega Inge van den Hul.

  <>

  <>

  Deze geven behoorlijk weer wat en wie er dient te veranderen. De geschiedenis leert, dat vrijwillig veranderen een zeer stroperig proces is. Dit is te versnellen door wetmatigheid en/of ' klinkende munt'....
  Welke dat zal worden, zal worden bepaald door alle belanghebbenden, behalve de koe...;)

  Of..., en dat verwacht ik, men kiest voor het zeeeeeer stroperig proces!

 • Flyinghollander

  En alle weidegang melk die niet afgezet kan worden als weidegang melk? Moet de veehouder die ze binnenhoud, die extra kosten betalen? Net wat arla had met biologische melk.

 • alco1

  @ melkveehouder. Wat jij stelt is allang achterhaald. Wat jij noemt, 'Echte weidemelk' ligt al jaren in de winkel. Zouden deze schappen altijd leeg gekocht zijn. Dan gaf het perspectief. Maar het tegenover gestelde ziet men vaak. M.a.w. De markt betaald niet. Als de meerprijs voor weidemelk bij de opstallers moet wegkomen, zullen deze boeren de switch naar een andere afnemer snel maken.

 • alco1

  @ Sjaak. Wat er dus dient te veranderen leg jij in de handen van een paar studenten die 18 mei 2011 hierover een lezing hebben gegeven. Nou dan kon het wel eens zeeeeeer stroperig worden.
  Zonder te vervallen in emotionele steekhoudende argumenten het volgende.
  Ervaring heeft mij geleerd wat de koe wil. Bij grasvoedering op stal, maar ook beschikbaar in de wei, ging er na twee weken bijna geen koe meer naar buiten. Even voor de nieuwsgierigheid. Hoe kan men dan controle uit oefenen of men wel voldoet aan de weidegang eisen. Als men dus van de stroperigheid af wil, moet men afstappen van de steeds verder gaande betutteling van wetmatigheid en/of klinkende munt. Zie ook #3

 • melkveehouder .

  @alco1 helemaal mee eens: de meerprijs dient zeker niet door de opstallers betaald te worden en weidemelk is inderdaad al langer. Maar zoals vaak met succes; je moet er zijn op het juiste moment en op de juiste plek en met het passende publiek. Tijden veranderen, het publiek ook. Een liedje wat in eerste instantie niet aanslaat is jaren later een hype. In het kader van voedselveiligheid grijpt de consument terug naar hetgeen hij begrijpt. En als dat weidemelk moet zijn, dan doe ik dat.........als het een forse plus oplevert. En voor een dubbeltje meer per liter, zing is rond twaalven wel een slaapliedje voor de kudde als men dat wenst. Het gaat er niet om wat ik ergens van vind, maar wat mijn consument graag wil. Snappie?

 • koestal

  weidegang is blijkbaar ineens zaligmakend,er zijn nieuwe profeten opgestaan die waarschijnlijk ook nog van iemands brood eten

 • poldes

  buiten europa worden de winsten behaald door de zuivelindustrie.
  als deze ons een omgevingsprijs uit moeten betalen zeggen zij dat dit een west europese gangbare prijs is.
  vervolgens steken deze de hoge winsten van buiten europa in eigen zak.
  en verder ons gebruiken voor de sier;als boeren met koeien in de wei.
  slim bezig melkindustrie.

 • alco1

  @melkveehouder. Tijden veranderen en publiek ook. Maar waardoor komt die verandering? Als dit komt door hen leugens voor te houden om zo het eigen te promoten, dan doe ik daar niet aan mee. Snappie?

 • melkveehouder .

  @ alco1, je leest iets wat er niet staat c.q. je geeft er een foute interpretatie aan. Als de koe de hele dag buiten kán lopen en dat ook doet, lieg ik dan? En als jij zegt dat industriemelk van opstalkoeien gezond is, lieg jij dan? Nee, we liegen allebei niet maar de consument maakt de keuze, en niet jij of ik. Gesnopen?

 • alco1

  @melkveehouder. Het gaat om de keuze die de consument maakt, juist. Maar hoe is die meningsvorming tot stand gekomen. Vraag het zomaar eens rond. De consument denkt niets anders dan dat het buiten voor de koe beter is en dat is gekomen doordat bij de promotie van weidegang die consument op die zienswijze gebracht is. Bij promotie voor opstallen zou het ook niet fair zijn om de dieren zielig af te schilderen in de hete zon of regen of modder of de hele dag maar zoekend naar een stukje gras waar nog geen spat stront op gevallen is. Prioriteit in alles is dat de koe keurig verzorgt wordt.Lees ook nog maar even #3. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, maar ik hoop dat je dan gesnopen hebt wat ik bedoel.

 • melkveehouder .

  @ alco1. Je schiet telkens in de verdediging, en ik promoot helemaal niets. Sterker nog; ik heb miin koeien langer binnen gehad dan buiten, en dat was gemakkelijker dan buiten doen. Eigenbelang of promotie is dus niet aan de orde. Het enige wat ik heb proberen uit te leggen is dat is doe wat de consument vraagt. En de reden waarom hij dat vraagt is voor mij bij het vraagstuk weidemelk minder relevant zolang ik maar een eerlijke prijs krijg voor mijn geproduceerde melk. Ik respecteer ieders mening en hiermee stopt de discussie wat mij betreft

 • Edje2

  weidegang is gewoon het beste en brengt ook nog eens het meeste eld op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Edje2

  geld bedoel ik

 • W Geverink

  En als de consument er vijftien cent per liter voor over zou hebben(60%export) dan kan de boer voor zijn moeite een extra stuiver per liter in de zak stoppen. Iedereen blij.

 • alco1

  @Melkveehouder. Zie het eens anders. Ik ben fervent weideganger en krijg (kreeg) hierdoor een paar centen meer voor mijn melk, omdat een beperkte groep wel meer wil betalen voor het buiten zien van de koeien. Toen het FC begon met de weidegang promotie, waarbij de consument ging denken dat het beter is voor de koeien, verdween de exclusiviteit en dus ook de meerprijs en werd weidegang een gemeengoed met al zijn verplichtingen.

 • melkveehouder .

  @alco1. 1-0 voor jou, ik kan niet nalaten te reageren. Zoals jij dit schetst is het inderdaad niet goed. Maar juist daarom moet het exclusieve van weidegang weer in de spotlights. De prijs van industriemelk moet zich onderscheiden van die van exclusieve weidemelk waar een plus qua inspanningen en kosten op zit. Dat vraagt wat geduld, maar dat komt er. Wel denk ik dat er geen plus op de weidemelk zal ontstaan, maar een min voor de industriemelk. Als boer heb je de keuze: veel produceren voor minder, of minder produceren voor meer. Ik ben er van overtuigd dat de consument van de toekomst gaat kiezen voor voedselveiligheid c.q. eerlijk voedselpakket om gezond te blijven. Zeker als de eigen bijdragen voor de (zieken)zorg blijft toenemen. En dan gaat de consument op zijn (oer)gevoel af: zoals het altijd was, zo was het goed. Friesland Campina sorteert daar naar mijn mening heel slim op voor om deze boot niet te missen.

 • alco1

  @ Melkveehouder. Een melkveehouder die om wat voor reden dan ook zijn koeien niet weid, levert geen industrie melk. Als het grote FC met 80% van alle melk in Nederland met 75 % weidemelk moet afzetten, dan zal het nooit meer exclusief worden. Er komt ook geen min voor opstal melk, want een A-ware past deze melk wel. Als boer heb je geen keuze meer, want de prijs zal niet veel verschillen. Eerlijk gezond voedselpakket is nog eerder gewaarborgd door het opstallen, vanwege constanter voeraanbod. Het (oer) gevoel van de mensheid is zo goedkoop mogelijk met de hoogste kwaliteit en naar mijn mening was het niet zo slim van FC om een tweespalk te laten ontstaan.

 • minasblunders1

  Het is heel simpel: voor extensieve boeren is het goedkoper/praktischer om koeien te weiden en voor intensieve boeren is het goedkoper/praktischer om de koeien binnen te houden. Doordat de trend is dat er steeds meer intensieve grote bedrijven komen, wordt weidemelk vanzelf (weer) exclusief.

 • zeikamp

  vandaag gezien in de winkel bij C1000: 1 liter eigenmerk halfvolle uth melk voor 50 eurocent. Verderop in het schap: Friesland Campina halfvolle uth weidemelk voor 81 eurocent (ook een liter). Uh, hoeveel liter melk drinken we met zn allen ook al weer op in Nederland?

 • koestal

  5 cent extra voor weidemelk is een reeele beloning

 • koestal

  5 cent extra voor weidemelk is een reeele beloning

 • koestal

  5 cent extra voor weidemelk is een reeele beloning

 • abtje

  10 cent extra voor een duurzame stal is een reele beloning

  Is dit het niveau hoe het verder gaat?

 • abtje

  Lees reactie 5 maar eens...

 • alco1

  @koestal. Je mag van mij wel 10 cent meer hebben, als het maar uit de markt komt.

 • aarthamstra1

  Worden we bedonderd?????????
  Karnemelk van ondermelk ,Room met soja olie, Vla met 90% maismeel,
  Dit alles van Weide koeien,Boeren worden misbruikt om namaak producten te verkopen. Burgers worden misleid met grote koeien koppen op de verpakking.
  Worden we bedonderd. NEE HOOR ,De Neutraal betalende multinational heeft het (netjes) in hele kleine letters op de verpakking gezet.
  Als dit volgens de NORMEN EN WAARDEN waar onze overheid zo mee te koop loopt word geproduceerd. Zal de weidemelk van de boer vele dubbeltjes stijgen.
  Een mooie taak voor onze boeren......??? organisaties (Z)LTO.


 • Mels

  Burp,lekker hoor gele vla met 90% maismeel.Herenl,als de verwende consument dat wenst zal ie ervoor moeten dokken.Links of rechts om.Simpel is dat.Nu wil ie dat niet en plakken ze een koeiekop op een pak maisvla.......

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.